دانلود فایل پاورپوینت تجزیه , تحلیل و طراحی سیستمها

PowerPoint قابل ویرایش
268 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تجزیه , تحلیل و طراحی سیستمها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تجزیه , تحلیل و طراحی سیستمها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف کلی فصل اول

۱- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها

۲- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها

۳- آشنایی با نگرش سیستمی

اسلاید ۲ :

هدفهای رفتاری فصل اول

۱- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید

۲- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید

۳- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید

۴- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید

۵- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید

۶- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهید

اسلاید ۳ :

سیستم چیست ؟

    سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

اسلاید ۴ :

ترکیب سیستم

اجزاءچهار گانه سیستم

۱- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود

۲- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود

۳- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود

۴- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

اسلاید ۵ :

محیط سیستم

  • هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند

اسلاید ۶ :

طبقه بندی سیستم ها

 سیستم های اصلی و فرعی

          سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد

         سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند

اسلاید ۷ :

سیستم های باز و بسته

سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد

سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است

اسلاید ۸ :

آنتروپی

  در هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سیستم هستند این عوامل را آنتروپی می نامند

اسلاید ۹ :

انواع آنتروپی

 ۱- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است

۲- آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم  در محیط عمل می کند

اسلاید ۱۰ :

خواص سیستم های باز

۱- کلیت و جامعیت وجودی    ۸- گرایش به فنا

۲- سلسله مراتب                 ۹- گرایش به تکامل

۳- همبستگی بین اجزاء        ۱۰- گرایش به تعادل یا خود 

۴- تناسب بین اجزاء                  نگهداری

۵- گردش دایره وار

۶- خاصیت تولید مثل

۷- همپایانی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 268 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد