دانلود پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

PowerPoint قابل ویرایش
258 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

سیستم چیست ؟

    سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

 

اسلاید ۲ :

 

ترکیب سیستم

اجزاءچهار گانه سیستم

۱- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود

۲- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود

۳- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود

۴- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

اسلاید ۳ :

محیط سیستم

  • هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند

 

اسلاید ۴ :

طبقه بندی سیستم ها

 سیستم های اصلی و فرعی

          سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد

         سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند

اسلاید ۵ :

سیستم های باز و بسته

سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد

سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است

اسلاید ۶ :

آنتروپی

  در هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سیستم هستند این عوامل را آنتروپی می نامند

اسلاید ۷ :

انواع آنتروپی

 ۱- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است

۲- آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم  در محیط عمل می کند

اسلاید ۸ :

خواص سیستم های باز

۱- کلیت و جامعیت وجودی    ۸- گرایش به فنا

۲- سلسله مراتب                 ۹- گرایش به تکامل

۳- همبستگی بین اجزاء        ۱۰- گرایش به تعادل یا خود 

۴- تناسب بین اجزاء                  نگهداری

۵- گردش دایره وار

۶- خاصیت تولید مثل

۷- همپایانی

اسلاید ۹ :

۱- کلیت و جامعیت وجودی

 سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی وجود ندارد . این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد

اسلاید ۱۰ :

۲- سلسله مراتب

در سیستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد و رفتاری وجود دارد . در هر سیستم عناصری وجود دارد که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و عملکرد ساده تری دارند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 258 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد