بخشی از مقاله

جدول ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
رديف نام ماشين آلات و تجهيزات مشخصات فني، ظرفيت، قدرت و ... برخي از دستگاه ها كشور سازنده تعداد قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ريال)
1 باكس فيدر (سيلو) به ابعاد 4000 × 650 ×1000 ميليمتر و ظرفيت 42 متر مكعب در ساعت و قدرت موتور 6 كيلو وات ايران يكدستگاه 150.000.000 150.000.000
2 آسياب بره اي ايران يكدستگاه 80.000.000 80.000.000


3 مخلوط كن اوليه (ميكسر اوليه) به ابعاد 600 × 700× 2500 ميليمتر و ظرفيت خروجي 25 تن در ساعت و قدرت موتور 30 كيلو وات ايران يكدستگاه 150.000.000 150.000.000
4 مخلوط كن دو محوره با فيلتر خروجي خاك (ميكسر ثانويه) به ظرفيت خروجي 25 تن و قدرت موتور 40 كيلو وات ايران يكدستگاه 290.000.000 290.000.000


5 آسياب غلطكي (والس) به قطر 900 و طول 650 ميليمتر و ظرفيت 30 تن در ساعت و قدرت موتور 75 كيلو وات (جمع قدرت 2 الكتروموتور) ايران يكدستگاه 140.000.000 140.000.000
6 پرس (اكسترودر) شامل مخلوط كن دو محوره به قدرت 30 كيلو وات، اكسترودر و وكيوم مروبطه به قدرتهاي موتور 100 و 10 كيلووات به ظرفيت 15 الي 20 تن در ساعت ايران يكدستگاه 340.000.000 340.000.000


7 برش تكي و گروهي 20 عددي كامل با موتورهاي مورد نياز ايران يكدستگاه 100.000.000 100.000.000

رديف نام ماشين آلات و تجهيزات مشخصات فني، ظرفيت، قدرت و ... برخي از دستگاه ها كشور سازنده تعداد قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ريال)


8 مجموعه نوار نقاله ها با عرض 600 ميليمتر و طول جمعي 75 متر و قدرت موتور جمعاً 12 كيلو وات شامل نوار نقاله هاي حمل خاك بين دستگاهها و برگشت دادن ضايعات اكسترودر و برش ايران يكسري 153.600.000 153.600.000
9 سيستم تخليه و بارگيري پاكت هاي خشت تر و خشك شامل الواتور خشت تر و خشك و دستگاه ترانسفر كار ايران يكدستگاه 90.000.000 90.000.000


10 پالت حمل خشت شامل : پالت هاي حمل خشت تر و خشك از نوع پروفيل 50×30 ميلي متر
پالت حمل خشت به داخل كورة هومفن
ايران

ايران 122720 كيلوگرم
- 900

- 110448000

10.000.000
11 هواكش كوره به قدرت موتور 30 كيلووات (ونيتلاتور) ايران دو دستگاه 19.000.000 380.000.000


12 الكتروموتور ايران يكسري كامل 630.000.000 630.000.000
13 تابلو برق ايران 2 عدد 200.000.000 200.000.000
14 كابل ايران موردنياز 100.000.000 100.000.000
جمع كل 2.582.048.000

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید