دانلود مقاله ساختارشبکه سوییچ نرم افزاری

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ساختارشبکه سوییچ نرم افزاری

شبکه سوییچ نرم افزاری مانند شبکه PSTN شامل اجزای اصلی شبکه دسترسی (Access)، سوئیچ وشبکه ارتباطی است.
۱- شبکه دسترسی
شبکه دسترسی درحقیقت نقطه اتصال کاربران درشبکه است ووسیع ترین وپرهزینه ترین بخش شبکه را دربرمی گیرد. این بخش امکان تبدیل فرمت داده (صوت، دورنگاریا داده) وپروتکل‌های لازم برای اتصال به شبکه را فراهم می‌آورد. این بخش درشبکه سوییچ نرم افزاری، درواره ی رسانه (MG) نامیده می‌شود.
۲- بخش سوئیچینگ
بخش سوئیچینگ درحقیقت بخشی است که واژه سوییچ نرم افزاری به آن اطلاق می‌شود وتمامی یا بخش عمده ای از هوشمندی شبکه را تشکیل می‌دهد. سوییچ نرمی افزاری عمل کنترل مکالمه را چه بصورت نقطه به نقطه از طریق پروتکل هایی مثل SIP و H323 ویا از طریق MG فراهم می‌آورد. بخش سوئیچینگ معمولاً عناصرMGCP، درواره ی سیگنال دهی (SG)، سرویس دهنده رسانه (MS) وسرویس دهنده کاربرد (AS) را دربرمی گیرد.
MGCP درحقیقت بخش اصلی سامانه است که کنترل مکالمه وخدمات را انجام می‌دهد. SG آلمانی از شبکه است که امکان اتصال شبکه سوییچ نرم افزاری را با شبکه SS7 وشبکه IN را فراهم می‌آورد.
سرویس دهنده کاربردوظیفه ارائه انواع خدمات را مانند خدمات شبکه IN فراهم می‌آورد. سرویس دهنده رسانه وظیفه پخش وضبط صدا وپیغام وپخش بوق وجمع آوری DTMF را برای ارتباط با کاربردارد.
۳- شبکه ارتباطی
شبکه ارتباطی درفناوری سوییچ نرم افزاری یک شبکه IP است اما برای ایجاد کیفیت خدمات مناسب پروتکلهای مختلفی بکارگرفته می‌شود. مهمترین پروتکل هایی که به عنوان مبنای دیگرپروتکل ها بکارگرفته می‌شود پروتکل RTP است. RTP یک پروتکل برمبنای UDP است که عدم از دست رفتن بسته‌های داده وترتیب دریافت آنهارا تضمین می‌کند.
مدیریت یک شبکه سوییچ نرم افزاری از طریق آلمانی بنام سامانه مدیریت شبکه (NMS) انجام می‌شود. NMS امکان شکل دهی وپایشگری عناصرشبکه را ازطریق شبکه IP فراهم می‌آورد.
بطورکلی فناوری سوییچ نرم افزاری با امکان ارائه انواع خدماتهای متنوع رفته رفته جایگاه خودرا به عنوان نسل بعدی شبکه‌های تلفنی وداده بدست می‌آورد وبنظرمی رسد درهرحال دیریا زود حرکت به سمت فناوری سوییچ نرم افزاری گزیرناپذیراست.
درمورددوسؤال آخریعنی سطح هزینه فناوری سوییچ نرم افزاری ومناسب بودن یا نبودن آن برای استفاده درایران باید گفت که این دومورد مستقل از یکدیگرنیستند ودرواقع چون سوییچ نرم افزاری ماهیت نرم افزاری دارد وباید بتواند با سخت افزارهای استاندارد ساخته شده توسط تولید کنندگان مختلف کارنماید، از نظرسطح فناوری ساخت برای کشورهایی مثل ایران بسیارمناسب است. ازطرف دیگربا فراوان شدن وارزان شدن فیبرهای نوری امکان ارتباط نوری درشهرها وشهرک ها تازه تأسیس ویا روستاهایی که تا کنون امکانات مخابراتی نداشته اند، سهل وآسان گردیده است. لذا به نظرمی رسد کشورهایی مثل ایران گزینه مناسبی باشند تا با شروع از نواحی مذکور، خدمات تلفنی را به صورت VOIP ارائه داد.
این طرح علاوه برفراهم کردن ارتباطات تلفنی امکان استفاده از شبکه جهانی اینترنت وهمینطورکانالهای تلویزیونی کابلی را برای آن ناحیه فراهم می‌کند.
مقدمه:
شبکه‌های مخابراتی جهت انتقال سیگنالهای مخابراتی از یک نقطه به نقطه دیگرمی باشند. اجزا اصلی یک شبکه نودها یا مراکز سوئیچ ولینکهای انتقال می‌باشند. پیچیدگی یک شبکه تابعی از حجم ترافیک مخابراتی منتقل شده، تعداد نودها وتعداد لینکها می‌باشد اما یک شبکه تلفنی تسهیلاتی را برای مخابرات صوتی فراهم می‌کند. چنین ارتباطی با شبکه‌های کوچک محلی صدسال پیش آغاز گردید. با پیشرفتهای بوجود آمده تغییرات بسیارزیادی دراین شبکه ها ایجاد گردید. هدف از این دوره آشنایی مقدماتی با اصول سوئیچینگ می‌باشد.
شبکه‌های مخابراتی را درحالت کلی می‌توان بصورت زیردسته بندی نمود:
۱- شبکه (public switching telephone network) PSTN
2- شبکه (public lan mobile network) PLMN
3- شبکه (TV broadcasting network) TVN
4- شبکه (public data network) PDN
5- شبکه (Cable video network) CVN
شبکه‌های مخابراتی Telecommunication network:
شبکه‌های مخابراتی برای انتقال سیگنالهای مخابراتی از یک نقطه به نقطه دیگربکارمی روند واجزاء اصلی آن شامل:
– شبکه دسترسی access
– شبکه سوئیچ
– شبکه انتقال
می باشد.
مفهوم سوئیچ
طبق توصیه نامه اتحادیه جهانی مخابرات کتاب آبی سال ۱۹۸۸ و ITUT سوئیچ برآوردن درخواستهای ارتباطی کاربران از طریق برقرارکردن هرورودی به هرخروجی مطلوب از میان تعداد زیادی ورودی وخروجی‌های سیستم برقرارکننده ارتباط به منظورانتقال پیام درمدت مورد نظرگفته می‌شود. (شکل ۱-۱)
شکل ۱-۱
ضرورت احداث مراکز سوئیچ
درشکل ۱-۲ چگونگی ارتباط چهارمشترک را بدون شبکه سوئیچینگ نشان می‌دهد. همانطورکه از شکل مشخص است برای ارتباط تمامی مشترکین با هم نیاز به ۶ کابل ارتباطی مجزا می‌باشد. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می‌رسیم که برای n مشترک نیازمند کابل ارتباطی می‌باشیم که این امربا افزایش مشترکین مقرون به صرفه نیست ومشکلات متعددی دارد.
شکل ۱-۲
دلایل ایجاد مراکزسوئیچ
۱- اهداف اقتصادی وکم کردن هزینه ها
۲- لزوم ایجاد امکانات ارتباط برای همه
۳- عدم نیاز به ارتباط برای همه بصورت همزمان
۴- کنترل ونحوه ارتباط
۵- متمرکز کردن همه امکانات دریک نقطه
شبکه‌های سوئیچ به سه دسته ذیل تقسیم می‌شوند:
۱- سوئیچ مداری
از ابتدای برقراری مکالمه تا انتها یک مسیردراختیاراین ارتباط می‌باشد ودرپایان این مسیرآزاد می‌شود وبه دودسته سوئیچ آنالوگ ودیجیتال تقسیم می‌شود وسوئیچ دیجیتال شامل ساختارکنترل متمرکز وگسترده می‌باشد.
۲- سوئیچ پیامی
به استاندارسازی نرسیده است.
۳- سوئیچ بسته ای packet switching
اطلاعات درداخل بسته‌های استاندارد قرارمی گیرند وبسته بسمت گیرنده ارسال می‌شوند ودرگیرنده این بسته ها بازیابی می‌شوند. چون اطلاعات بصورت بسته ای هستند دراین روش سرعت بیشتروامکان تبادل حجم بیشتروجوددارد.
انواع شبکه‌های انتقال به سه دسته زیرتقسیم می‌شوند:
۱- شبکه انتقال شهری LOCAL
2- شبکه انتقال بین شهری NATIONAL
3- شبکه انتقال بین الملل INTERNATIONAL
ارتباط شبکه ها
ارتباط شبکه ها با هم به دوطریق امکان پذیراست:
۱- بصورت مش
دراین روش ارتباط، هرمرکز با مرکز مقابل خودارتباط مستقیم دارد ودرسطح شبکه‌های کوچک مطرح است.
۲- ارتباط شبکه بصورت ستاره
دراین روش کاربران یک شهربه مرکز local متصل هستند وارتباط بین مرکز محلی به یکی از سه روش زیرامکان پذیراست:
الف) با استفاده از ارتباط بصورت مش هردومرکز با یک یا چند لینک ارتباطی بهم متصل می‌شوند، این روش برای شهرهایی که تعداد مراکز محلی زیاد وشهروسیع می‌باشد امکان پذیرنیست واز لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه نیست.
ب) ارتباط مراکز محلی از طریق شبکه ستاره که دراین روش همه مراکز به یک مرکز transit متصل می‌شوند وارتباط برای مراکز بین شهری نیز از طریق مرکز transit صورت می‌گیرد.
ج) روش مختلط compound دراین روش مراکز محلی بصورت ستاره بهم وصل شده وهردویا چند مرکز مجاوربصورت مش نیز با همدیگرارتباط خواهند داشت، دراین روش هردومرکز یک ارتباط مستقیم ویک یا چند مسیرغیرمستقیم خواهند داشت.
شکل ۱-۳ روش مختلط
کد شناسایی (Office code)
فرض کنید کد شناسایی مرکز یک رقمی باشد این کد می‌تواند شامل ارقام ۲ تا ۸ باشد لازم بذکراست که ۰ مخصوص بین الملل، ۱ مخصوص مرکز خدمات و۹ نیز استفاده نمی گردد. پس فرضاً برای یک مرکز ۴ شماره ای با کد یک رقمی می‌توان ۷ مرکز ۱۰۰۰۰ شماره ای داشت.
اکنون مرکز ۴ رقمی با کد شناسایی دورقمی را بصورت زیردرنظرمی گیریم:
AB ****
رقم B می‌تواند شامل بازه ۱ تا ۸ باشد پس حداکثرمشترکین
۷ * ۸ * ۱۰۰۰۰ = ۵۶۰۰۰۰
اگرکد سه رقمی باشد
ABC ****
7 * 8 * 10 * 10000 = 5600000
وبرای کد چهاررقمی
۷*۸*۱۰*۱۰*۱۰۰۰۰ = ۵۶۰۰۰۰۰۰
سازمان جهانی مخابرات نواحی شماره گذاری دردنیا را بشرح ذیل اعلام کرده است:
ناحیه جهانی رقم بین الملل
اختصاص نیافته ۰
آمریکای شمالی ۱
آفریقا ۲
اروپا ۳
اروپا ۴
آمریکای جنوبی ۵
استرالیا ۶
شوروی سابق ۷
خاوردور ۸
آسیا وخاورمیانه ۹

لازم به ذکراست که درایران هشت SC بشرح زیرداریم:
بابل ۱، تهران ۲، اصفهان ۳، تبریز ۴‌، مشهد ۵، اهواز ۶، شیراز ۷، وهمدان ۸ می‌باشد.
به مراکز بالای ۱۰k پرظرفیت می‌گوییم.
مراکز خصوصی:
مراکز خصوصی به دوصورت مطرح می‌باشند:
۱- PBX = Private branch exchange
دراین حالت شارژینگ بصورت محلی صورت می‌گیرد وارتباط از طریق خط تلفنی صورت می‌گیرد.
شکل ۱-۴ شبکه PBX
2- PABC = private auto branch exchange
دراین حالت ارتباط می‌تواند از طریق یک لینک PCM باشد وبصورت اتومات عمل می‌کند.
شکل ۱-۵ شبکه PABX
مراکز remote:
1- ELU حداکثر۷۲۰ شماره دارد.
۲- RLU حداکثر۳۲۰۰ شماره دارد.
۳- RSU زیر۱۰k می‌باشد.
لازم بذکراست که درموارد یک ودوشارژینگ گیری درlocal است ودرRSU شارژینگ local یا خود مرکز صورت می‌گیرد.
درتهران برای هرمنطقه یک ترانزیت داریم.
پس از گرفتن کد، سیستم سراغ rout block (که مجموعه روتهایی است که مکالمه را از مبدأ به مقصد می‌رساند) میرود درداخل روت بلاک روت مستقیم alternative , diret roure (معولاً ۱۶ عدد) بررسی می‌گردد.
کارت مشترک Subscriber Line Unit
کلاً دونوع مشترک آنالوئگ ودیجیتال داریم. وظایف کارت مشترک آنالوگ بصورت کلمه borscht می‌باشد که داریم:
B – تغذیه باتری
O – حفاظت درمقابل اضافه ولتاژ
R – زنگ با فرکانس ۲۵HZ
S – نظارت که قسمت کنترلی خط است وکارش نظارت برگذاشتن وبرداشتن گوشی می‌باشد.
C – کدینگ
H – هایبرید
T – تست
شکل ۱-۶ SLU
اگرگوشی روی تلفن باشد جریان ۵mA واگر گوشی برداشته شود جریان ۴۰mA است.
کارت مشترک دیجیتال
بصورت کلمه borset می‌باشد که تفاوتش با مشترک آنالوگ دراین است که هایبرید لازم ندارد ولی نیازمند مدارecho canceller است ومداربالاسینگ دارد تا دامنه ولتاژ درمسیرارسال ودریافت یکسان باشد تا اکوبوجودنیاید.
شکل ۱-۷ کارت مشترک دیجیتال
دیاگرام کابل کشی تا مرکز
شکل ۸-۱ دیاگرام کابل کشی تا مرکز
تجهیزات مراکز سوئیچ
۱- مدارات ورودی وخروجی (مشترک وترانک)
رابط بین دومرکز سوئیچ را ترانک گویند که شامل ترانهای ورودی، خروجی ودوطرفه می‌باشد. ترانک آنالوگ ۴ سیمه است ولی درترانک دیجیتال از روش PCM استفاده می‌گردد.
۲- مدارات مربوط به سیگنالینگ
۳- مدارات تولید منابع (زنگ، فرکانسهای خاص و…)
۴- مدارات مربوط به کنترل
۵- مدارات ایجاد کننده سوئیچینگ
۶- مدارات تست ونگهداری سیستم
نحوه ارتباط مشترک با سوئیچ
شکل ۹-۱ نحوه ارتباط مشترک با سوئیچ
دوشماره equipment , directory بصورت زیروجود دارد:
۱- شماره دایرکتوری = office code ****
2- شماره تجهیزات (E N) شماره ای است که مشترک را بسمت سوئیچ هدایت می‌کند = *********
دورقم اول مخصوص شماره سوئیچ، دورقم بعد جهت متمرکز کننده، دورقم بعد جهت شماره LM، رقم هفتم جهت شماره ردیف کارت ودورقم آخرجهت شماره شیاری که کارت داخل آن قرارمی گیرد.

E N دوشماره فیزیکی ولاجیک دارد.
شماره لاجیک شماره ای است که پروسسوراختصاص می‌دهد که یا فیکس است ویا هرزمان که مراجعه می‌کند شماره را اختصاص می‌دهد وشماره فیکس آن درdeta base سیستم مشخص گردیده است.
وظیفه LMC چیدن تایم اسلاتهای مربوط به مشترکین کنارهمدیگرمی باشد.
حتی زمانی که سیستم کارنمی کند سکوت ارسال می‌گردد.

Consentrator: تمرکز می‌کند وفعالها را می‌فرستد.
سیکل یک مکالمه داخل مرکز

برداشتن گوشی ۱
۲ بررسی وضعیت مشترک
۳ معلوم شدن شماره لاجیک
Dial tone 4
Address digit 5
6 برقراری مکالمه
(وضعیت مشترک درپایگاه داده ذخیره شده
وازروی EN , DN بدست می‌آید)
۷ زنگ برای مقصد ارسال می‌گردد وآنهم RING BACK برای مبدأ می‌فرستد
۸ گوشی گذاشته می‌شود.
۹ Clear backward را مقصد می‌فرستد
ومبدأ Clear forward می‌فرستد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد