کارآموزی شرکت کارا تلفن – سالن دیجیتال – سوییچ

word قابل ویرایش
49 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

فصل اول
مقدمه

شرکت کارا تلفن به دنبال هدف تولید مراکز تلفن در رنجهای مختلف پس از تکمیل ظرفیتهای خود در رنج مراکز تلفن سانترال، اکنون سیستم تمام دیجیتال خود را که از ۲۵۶ پورت تا ۱۶۰۰۰ پورت قابل گسترش است، به صنعت مخابرات و ارتباطات تقدیم می‌کند.

هدف از ساخت چنین سیستمی، کارایی بالا در سطح استانداردهای جهانی در عین پائین بودن قیمت و سادگی نصب و نگهداری و مدیریت سیستم در شبکه مخابراتی است. این سیستم می‌تواند بصورت RX (Rural exchange)، PABX ، LX ( Local exchange)، LTX ( Local /Transit exchange )، TX ( Transitexchange) مورد استفاده قرار گ

یرد و در نتیجه قابلیت انعطاف کاملی به جهت برخورداری از سیستم کنترل SPC دارد.
این مدرک به منظور آشنائی هرچه بیشتر پرسنل مدیریت و نگهداری سیستم سوئیچ KTDSS تهیه گردیده است و هدف از آن ارائه اطلاعات کلی دراین زمینه می‌باشد که از بخش‌های زیر تشکیل یافته است:

 

فصل دوم

بخش اول
کلیات سیستم KTDSS

۱ـ کلیات سیستم KTDSS
در این بخش ابتدا به توضیح کاربردهای سیستم پرداخته و سپس ظرفیت سیستم را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در انتها نحوه پیکره‌بندی سیستم و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آن را بطور اجمال تشریح می‌کنیم.

۱ـ۱) کاربردهای سیستم
به دلیل ساختار کاملاً مدولار و بلوکی سیستم سوئیچ و باتوجه به وجود سخت افزار‌ها و رابطهای استاندارد در آن و تنوع انواع خطوط مشترک و ترانک در سیستم و همچنین قابلیت گسترش آن، هر سوئیچ موردتقاضا از کم ظرفیت گرفته تا میان ظرفیت از نوع PABX، Local و یاترانزیت بااضافه کردن بلوک‌های سخت‌افزاری و مدول های نرم افزاری توسط سیستم KTDSS قابل ارائه خواهد بود. همانطور که در شکل (۱ـ۱) مشاهده می‌کنید این سیستم می‌توان بصورت RX ( سیستم سوئیچ روستائی) ، PABX (سیستم سوئیچ اداری)، LX ( سیستم سوئیچ شهری)، LTX ( سیستم سوئیچ شهری و ترانزیت)، TX (سیستم سوئیچ ترانزیت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شکل (۱-۱) کاربردهای سیستم KTDSS
1ـ۲) تکنولوژی ساخت
طراحی سیستم KTDSS بصورت کاملاً دیجیتال بوده و کدینگ صوت از نوع PCM و نوع مالتی پلکسینگ آن بصورت زمانی ـ مکانی است. در این سیستم از خطوط سرعت بالای ۲ mbps برای انتقال ۳۲ کانال صوتی و سیگنالینگ استفاده می‌شود.
نوع کنترل در سیستم از نوع ( Stored Program control) SPC بوده و عمل سوئیچینگ و مالتی پلکس بصورت محلی و مرکزی انجام می‌گیرد. سخت‌افزار سیستم بصورت توزیع شده بوده و عمل پردازش مکالمه بصورت متمرکز انجام می‌شود. در این سیستم سعی شده است تا از آی سی های متداول و با کیفیت بالا از جمله آی سی های کنترلی شرکت اینتل و یا رابطهای خطوط، تولیدی شرکت مایتل استفاده گردد. منابع تغذیه از نوع سوئیچینگ مورد استفاده قرار گرفته و کلیه حفاظتهای لازم در آن لحاظ شده است . کنترل مرکزی توسط یک پردازنده ۴۸۶ DX4 و یا پنتیوم ۲۳۳ mhz انجام می گیرد و به منظور حفاظت بیشتر این کنترل Dual شده است . زبانهای بکار رفته شده در سیستم عبارتند از c.c++.visual c++.delphi .
1-3) ظرفیت سیستم
۱-۳-۱) ظرفیت سیستم K T DSS2
این سیستم در دو ساختار Large..small قابل تنظیم است که ظرفیت ترافیکی مکالمات مشترکین در ساختار Large .0.2 ارلانگ و در ساختار small.0.37 ارلانگ در نظر گرفته شده است . لازم به ذکر است که در سیستم ۲۵۶ شماره ظرفیت ترافیکی ۱۰۰% است . ظرفیت ماکزیمم سیستم در ساختار Large، ۷۹۳۶ پورت و در ساختار small ، ۳۸۴۰ پورت می باشد. تعداد ماکسیمم ترانکهای دیجیتال ۳۰ لینک معادل ۹۰۰ پورت می باشد که اضافه شدن هر لینک دیجیتال باعث حذف شدن

۶۴ پورت مشترکین در ساختار small و ۱۲۸ پورت در ساختار Large می شود ، لازم به ذکر است که تا ظرفیت ۲۰۴۸ مشترک در ساختار smallو ۴۰۹۶ مشترک در ساختار large، اضافه شدن لینک دیجیتال از ظرفیت سیستم نمی کاهد ، به عبارت دیگر اگر سیستم دارای ۹۰۰ ترانک دیجیتال باشد می تواند در ساختار small 2048 و در ساختار Large 4096 مشترک نیز داشته باشد که در این صورت کم کردن هر ۳۰ ترانک دیجیتال باعث افزایش ۶۴ مشترک در ساختار small و ۱۲۸ مشترک

در ساختار large می شود.
تعداد ماکزیمم ترمینالهای قابل اتصال به سیستم به منظور انجام وظائف مدیریت و اپراتوری و شارژینگ و نکهداری برابر ۱۶ عدد می باشد که از طریق شبکه Lan و رابط ۱۰Base –T و یا کابل سریال RS232 به سیستم متصل می شوند.
۱-۳-۲) ظرفیت سیستم K T D SS4
در این سیستم نیز همانند سیستم KTDSS2 می توان آن را در دو ساختار Large وsmall تنظیم نمود و همچون KTDSS2 ظرفیت ترافیکی مشترکین دارای ارلانگ ۲/. در ساختار Large و ارلانگ ۳۷/۰ در ساختار Small می باشد. ظرفیت ماکسیمم سیستم در ساختار Large 16128 پورت و در ساختار small 7936 پورت می باشد. تعداد ماکسیمم ترانکهای دیجیتال ۶۰ لینک معادل ۱۸۰۰ پورت بوده که اضافه شدن هر لینک دیجیتال باعث حذف ۶۴ پورت مشترکین در ساختار smallو ۱۲۸ پورت در ساختار Large می شود، لازم به ذکر است تا ظرفیت ۴۰۹۶ مشترک در ساختار small و ۸۴۴۸ مشترک در ساختار Large اضافه شدن لینک دیجیتال از ظرفیت سیستم نمی کاهد به عبارت دیگر اگر سیستم دارای ۱۸۰۰ ترانک دیجیتال باشد می تواند در ساختار small 4096 ودر ساختار large 8448 مشترک نیز داشته باشد که در این صورت کم کردن هر ۳۰ ترانک دیجیتال باعث افزایش ۶۴ مشترک در ساختار small و ۱۲۸ مشترک در ساختار large می شود. به عنوان مثال برای یک مرکز ۱۰k (با ۱۰۲۴۰ مشترک ) می توان ۱۳۸۰ ترانک دیجیتال در نظر گرفت.
تعداد ماکزیمم ترمینالهای قابل اتصال به سیستم به منظور انجام وظایف o&m همچون KTDSS2 .16 عدد می باشد که با رابط Ethernet ویا RS232 به سیستم متصل می گردد.
در جدول (۱-۱) مشخصات مربوط به ظرفیت سیستم در دو ساختار KTDSS2 و KTDSS4 آورده شده است.
۴K)×KTDSS4(DMSW=4K 2K)×KTDSS2(MSW=2K

ماکسیمم در ساختار Large ماکسیمم در ساختار small ماکسیمم در ساختار Large ماکسیمم در ساختار small عنوان
۰٫۲ ۰٫۳۷ ۰٫۲ ۰٫۳۷ ظرفیت ترافیکی مشترکین
۱۲۸ ۱۲۸ ۶۲ ۶۲ تعداد ۲m-hw
16128 7636 7936 3840 تعداد مشترکین آنالوگ یا ترانک آنالوگ (pots)

۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ تعداد مشترک دیجیتال
۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰ تعداد ترانک دیجیتال
۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ تعداد لینک ss7
10 10 10 10 تعداد لینک rsu
16 16 16 16 تعداد ترمینالهای o&m
جدول (۱-۱) ظرفیت سیستم KTDSS
1-4) پیکره بندی سیستم
شکل (۱-۲) نحوه ارتباط مشترکین و شبکه را با سیستم سوئیچ در حالی که در مد LX و یا Ltx قراردارد نشان می دهد.

شکل (۱-۲) ارتباط مشترکین و شبکه با KTDSS

با توجه به شکل(۱-۲) رابطهای مشترکین و شبکه در سیستم عبارتند از :
الف) رابط مشترکین
 خطوط مشترکین آنالوگ
 خطوط مشترکین آنالوگ مسافت طولانی (long distance)
 خطوط مشترکین عمومی ( coin box)
 خطوط مشترکین pairgain

 خطوط مشترکین دیجیتال
ب‌) رابط شبکه
 خطوط دیجیتال PRIMARY RATE (2 mbps) با سیگنالینگ cas، ccs
 خطوط ترانک آنالوگ
۱)ترانکهای co
2) ترانکهای E&M
3) ترانکهای DoD. DiD
4) ترانک مغناطیسی (RD)
1-4-1) پیکره بندی سخت افزار
همانطور که قبلاً به طور مختصر توضیح داده شد ، ساختار سیستم KTDSS به دو صورت KTDSS2 با شبکه سوئیچ ۲K ×۲Kو KTDSS4 ( با شبکه سویچ ۴k× ۴k) قابل ارایه می باشد که در ادامه نحوه پیکر ه بندی این دو نوع سیستم توضیح داده می‌شود.
۱-۴-۱-۱) پیکره بندی سخت افزار KTDSS2
سخت افزار سیستم KTDSS2 از چهار یخش تشکیل شده است که عبارت است از :
۱) واحد مشترکین وترانکهای آنالوگ ( subscriber unit:su)
2) واحد کنترل و ترانکهای دیجیتال (contorol unit : cu)
3) واحد سیگنالینک شماره ۷ (signaling sysre, no.7 unit :ss7u)
4) واحد مدیریت و نگهداری سیستم ( operation & maintenance center : OMC)
هر ۵ واحد su تشکیل یک SR( subscriber rack ) و هر ۴ واحد su و یک واحد cu تشکیل یک CR ( Control Rack) می دهند در صورت وجود واحد مربوط به ss7 این واحد جایگزین یکی از su های کابین CR می شود. واحد OMC متشکل از ترمینالها و ادوات سخت افزاری لازم از جمله پرینترHUB تابلو اعلام خرابی (alarm panel) می باشد . بنا به ظرفیت سیستم و تعداد SU ها تعدادSR ها متغییر خواهد بود ولی همواره در سیستم یک CR وجود دارد.

۱-۴-۱-۲) پیکره بندی سخت افزار KTDSS4
سخت افزار سیستم KTDSS4 از ۶ بخش تشکیل شده است که علاوه بر بخش های مربوط به KTDSS2 شامل دو واحد DTU (Digital Trunk Unit) و DLU (Digital Line Unit) نیز می باشد. در این سیستم دو نوع راک وجود دارد که یکی راک CR (Control Rack) و دیگری راکهای SR (Subscriber Rack) می‌باشد. در CR واحدهای CU,SS7U,DLU, DTU قرار می گیرند و در هر SR ،‌۵ عدد واحد (شلف) SU در نظر گرفته شده است.

۱-۵) امکانات سیستم
در اینجا پاره ای از امکانات و قابلیتهای سیستم ارائه می شود:
۱- مطابقت با استاندارهای ITU-T ،ANSI ، ETSI
2- طراحی توزیع شده در سخت افزار و نرم افزار
۳- تکنولوژی TDM –PCM

۴- شبکه سوئیچ با ترافیک ۱۰۰%
۵- قابلیت تنظیم سیستم بصورت TX,LTX,LX,RX,PABX,
6- ساختار کاملاً مدولار در سخت افزار و نرم افزار سیستم
۷- قابلیت تنظیم ظرفیت سیستم در دو ساختار Small و Large
8- قابلیت تست اتوماتیک سخت افزاز بر روی تک تک خطوط مشت

رکین و ترانکها و بخشهای حساس سیستم
۹- دوگانگی در بخش های کنترلی و حساس با تکنیک Hot Stand by
10ـ دوگانگی در منابع تغذیه سوئیچینگ با تکنیک Load share
11- استفاده از سه لینک HDLC مجزا در شبکه انتقال سیگنالینگ سیستم
۱۲- پشتیبانی واحدهای مشترکین راه دور (Remote subscriber unit)RSU
13- پشتیبانی انواع ترانکهای آنالوگ (RD,E&M,DID,DOD,CO) و دیجیتال
۱۴- پشتیبانی تلفنهای سکه ای با ایجاد پالس های ۱۶ کیلو هرتز
۱۵- امکان شماره گیری پالس و تم (DTMF) برای کلیه مشترکین
۱۶- پشتیبانی سیگنالینگ R1 برای مکالمات بین الملل و شارژینگ CAMA
17- امکان اتصال ۱۶ ترمینال از جمله ترمینال اپراتور ، مدیریت ،‌صورتحساب، تعمیر و نگهداری ، ترافیک سنجی و مشاهده خرابی
۱۸- امکان وجود یک ترمینال برای انجام وظائف مختلف اپراتوری ،‌مدیریت و … بصورت همزمان
۱۹- امکان قرارگیری هر کدام از ترمینالها در راه دور
۲۰- مجهز به منابع ذخیره و بازیابی مط.ئن اطلاعات(SSD بصورت نیمه هادی)
۲۱- استفاده از زبانهای سطح بالای (Visualc++,Delphi,C++,C) در کلیه بخشهای نرم افزار
۲۲- امکان Load شدن کلیه بخشهای نرم افزاری سیستم از ترمینال OMC و یا از راه دور
۲۳- محیط کاملاً گرافیکی تحت سیستم عامل Windows98 و WinNT برای ترمینالهای قابل اتصال به سیستم
۲۴- انعطاف کامل در تغییر شماره های مشترکین ،‌کدهای دستیابی به ترانکها و قابلیتهای سیستم
۲۵- امکان تجهیز سیستم به سیگنالینگ شماره ۷ (SS7)
26- امکان سرویس های announcement و voicemail
27- امکان قرارگیری کارت (Pair gain)PCM4 بجای کارتهای مشترکین آنالوگ

۲۹- مجهز به تابلوی اعلام خرابی با امکان صوتی و تصویری (Alarm Panel)
30- مجهز به مشترکین دیجیتال
۳۱- قابلیت وجود دو نوع شارژینگ LAMA و CAMA در سیستم
۳۲- مجهز به پروسسورهای Pentium 233 MHZ, 486 DX4-100(cisc)
33-امکان ارسال شماره مشترک مبدا به مشترک مقصد (Caller –ID)

 

بخش دوم
ساختار سخت افزار
KTDSS/V2.20

۲) ساختار سخت افزار
همانطور که در بند (۱-۴-۱) اشاره شد سیستم KTDSS2 از چهار بخش :

۱-واحد مشترکین و ترانکهای آنالوگ (SU)
2- واحد کنترل و ترانکهای دیجیتال (CU)
3- واحد سیگنالینگ شماره (SS7U) 7
4- واحد مدیریت و نگهداری سیستم (OMC)

وسیستم KTDSS4 از شش بخش زیر:
۱- واحد مشترکین و ترانکهای آنالوگ (SU)
2- واحد کنترل (CU)
3- واحد ترانکهای دیجیتال (DTU)
4- واحد مشترکین دیجیتال (DLU)
5- واحد سیگنالینگ شماره(SS7U)7
6- واحد مدیریت و نگهداری سیستم (OMC)
تشکیل شده است . که در ادامه به تشریح این دو ساختار خواهیم پرداخت .
شکل (۲ـ۱ـالف) ساختار سخت افزار سیستم KTDSS2 را نشان می دهد.

سیستم بسته به ظرفیت آن از ۱ تا ۶۳ واحد SU تشکیل شده است و در هر ظرفیتی فقط یک واحد CU دارد. البته لازم به توضیح است که اگر سیستم فقط بعنوان TX (ترانزیت ) استفاده شود نیازی به واحد SU نیست. هر واحد SU شامل ۲۵۶ پورت شامل ۲۵۶پورت آنالوگ (مشترک یا ترانک آنالوگ) و ۶۰ ترانک دیجیتال و یا ۸ مشترک دیجیتال می باشد . ( در صورت وجود مشترک دیجیتال ترانک دیجیتال در این واحد نمی‌تواند وجود داشته می باشد . کارتهای AU می تواند شامل هریک از

کارتهای مشترکین آنالوگ ،‌مشترکین عمومی (Coinbox) ، Pairgain (به منظور استفاده بهینه از شبکه انتقال جهت پشتیبانی ۴ مشترک بر روی یک زوج سیم ) ترانکهای CO ، ترانکهای E&M و ترانکهای DID.،DOD و ترانکهای RD باشد . کارت SCCU در هر واحد ٍْ کنترل کننده پورتهای موجود در واحد SU و متصدی اعمال سوئیچ محلی و ارتباط با واحد SU کنترل اصلی می باشد . کارت MFTU شامل ادوات ارسال و دریافت DTMF و مولد تن های مختلف مورد نیاز SU می باشد . کار

ت DSLTU پشتیبانی کننده مشترکین دیجیتال بوده و کارت RSUC به منظور قراگیری
قرارگیری SU در راه دور مورد استفاده قرار می گیرد و در انتها هر سه لینک ترانک دیجیتال توسط کارت DTTU پشتیبانی می گردد.
همانطور که در شکل (۲-۱-الف)‌مشاهده می کنید ارتباط صوتی واحدهای SU با واحد CU توسط شریانها SHW و ارتباط سیگنالینگ آنها توسط لینک HDLC برقرار می شود . هر ۳۲ کانال صوتی بر روی یک شریان SHW مالتی پلکس شده است که با توجه به نرخ نمونه برداری ۸KHZ برای هر کانال ، هرشریان دارای نرخ انتقال ۲Mbps می باشد .
بسته به مد سیستم در حالت Small، هر SU با ۴ شریان SHW (128 کانال ) و در حالت Large با ۲ شریان SHW ( 64 کانال ) با CU در ارتباط خواهد بود . نرخ انتقال داده در لینک HDLC ، ۲۵۶Kb/s می باشد ، همچنین واحدهای SU کلاک مورد نیاز خود را از واحد CU دریافت می کنند. در صورتیکه SU بصورت Remote مورد استفاده قرار گیرد (RSU) ارتباط صوتی و سیگنالینگ آن با CU از طریق خطوط دیجیتال E1 با سیگنالینگ CCS که توسط کارتهای RSCU تعبیه می‌شود. برقرار می‌گردد. تعداد خطوط E1 در این رابطه به دلخواه می تواند یک یا دو لینک باشد .
در واحد CU کارت MCPU متصدی انجام اعمال مربوط به پردازش مکالمه به پردازش مکالمه ، مدیریت ،‌تعمیر و نگهداری و پارژینگ می باشد که با استفاده از ۳ لینک HDLC با واحدهخای SU و کارتهای هوشمند داخل CU DSLTU,VMU,DTTU) ) ارتباط سیگناینگ برقرار می کند. کارتMSW مولد کلاک سیستم وتن های مورد نیاز سیگنالینگ R1 و شامل یک شبکه سوئیچ TST با ظرفیت ۲۰۴۸×۲۰۴۰ می باشد . وجود ۱۰ عدد کارت DTTU تضمین کننده پشتیبانی ۴۳ لینک ترانک دیجیتال می باشد (هرکارت ۳ لینک). کارت DSLTU که شامل ۸ مشترک دیجیتال است می تواند جایگزین کارتهای DTTU گردد.
کارت ANCU در جهت تولید ۱۶ پیغام مختلف در مصارف گوناگون سیستم تعبیه شده است و کارت VMUامکان ذخیره و بازیابی همزمان ۱۲ پیغام را فراهم می آورد . در صورت وجود واحدهای SU راه دور کنترل کننده آن که کارت RSUC است در واحد CU تعبیه می شود.

واحد SS7U پشتیبانی کننده ۱۰ لینک SS7 می باشد که لایه نرم افزاری MPT2 در کارتهای SS7I و لایه های MTP3 و ISUP در کارت SS7P برنامه ریزی شده است . ارتباط سیگنالینگ واحد SS7U با CU از طریق شبکه LAN و رابط ۱۰ Base-T انجام گرفته و ارتباط صوتی آن از طریق شریانهای SHW می باشد.
جهت ارتباط واحد CU با واحد OMC دو راه وجود دارد :
راه اول از طریق کارت LOINT است که پشتیبانی کننده ۸ لینک RS232 می باشد و دیگری

از طریق رابط شبکه Ethemet ای است که بر روی کارت MCPU در نظر گرفته شده است.
واحد OMC از ترمینالهای مختلف مدیریت ، شارژینگ ، اپراتور ، تعمیر و نگهداری .‌نمایش وضعیت پورتها و نمایش ترافیک ، همچنین پرینتر ، HUB و دستگاه نمایش خرابی (Alarm Panel) تشکیل شده است تمامی نرم افزارهای مربوط به OMC می تواند بر روی یک ترمینال نیز اجرا گردد.
به طور خلاصه ارتباط واحد CU با واحدهای SU از طریق شریانهای SHW و لینک HDLC , و ارتباط آن با واحد SS7U از طریق شریانهای SHW و شبکه Ethernet (با پروتکل IPX/SPX ) و ارتباط با OMC نیز از دو طریق RS232 و شبکه برقرار می شود.
سیستم KTDSS4 نیز بسته به ظرفیت آن از ۱ تا ۱۲۷ واحد SU تشکیل شده است و در هر ظرفیتی یک واحد CU دارد. واحد SU این سیستم کاملاً شبیه به واحد SU سیستم KTDSS2 می باشد و مد Small و Large نیز در این سیستم دارای مشخصاتی همچون KTDSS2 می باشد .
واحد DTU متصدی پشتیبانی ۲۰ عدد کارت DTTU می باشد که هر کارت DTTU سه لینک ترانک دیجیتال را کنترل می کند . در نتیجه این سیستم می تواند تا ۶۰ لینک ترانک دیجیتال را پشتیبانی نماید .
کارتهای VMU و RSUC می توانند جایگزین هریک از کارتهای DTTU گردند .
واحد DTU توسط دو لینک HDLC .256kb/s با واحد CU و کارت DCPU در ارتباط می باشد .
مسیر صوتی این واحد توسط ۶۰ شریان ۲Mbpsباواحد CU و کارت DMSW در ارتباط می باشد .
واحد DLU دارای ماکسیمم ۲۰ کارت DSLTU است که هر کارت ۸ مشترک دیجیتال را پشتیبانی می کند. این واحد توسط یک لینک HDLC ، ۲۵۶ kb/s و شریانهای صوتی ۲M با واحد CU و کارتهای MCPU و DMSW در ارتباط می باشد.
هر کدام از واحدهای DTUو DLU کلاکهای مورد نیاز خود را از واحد CU دریافت کرده و مجهز به منابع تغذیه DC-DC مختص خود می‌باشند .

همانطور که در شکل (۲-۱-ب) مشاهده می کنید واحد CU از کارتهای ،ANCU ،DMSW,MCPU IOINT و CUPU تشکیل شده است که کارت MCPU همانند کارت MCPU در سیستم KTDSS2 متصدی انجام اعمال مربوط به پردازش مکالمه ، مدیریت ، تعمیر و نگهداری و شارژینگ می باشد که با استفاده از ۷ لینک HDLC با واحدهای DLU,DTU,SU, و همچنین کارت IOINT ارتباط سیگنالینگ برقرار می کند. کارت DMSW مولد کلاکهای سیستم بوده و شامل یک شبکه سوئیچ TST با ظرفیت ۴۰۹۶×۴۰۹۶ می باشد.
کارت ANCU در واحد CU در جهت تولید ۱۶ پیغام مختلف در مصارف گوناگون وتولید تن های R1 ، بکار گرفته شده است .

شکل (۲-۱-الف) شمای ساختار سخت افزار

AU:Analog unit (SLTU,ATTU-CO, ATTU-DID,ATTU-E&M,PRGU,SLTU-Coinbox)
ANCU : Announcement Unit
ALPU : Alarm Panel unit
DTTU: Digital Trunk Termination unit
DSLTU: Digital susbcriber line Termination unit
HDLC :High level Data link control
RSUC : Remote Subscriber unit control
SCCU : Subscriber Control & Concentration unit
MFTU : Multi frequency and Tone unit
SHW : Speech Highway
PU : Power unit
MCPU : Main Control Processing unit
MSW : Main Switch
VMU : Voice mail unit
IOINT : Input/Output unit
OMC :Operation & Maintenance Center
P-BUS : Parallel Bus
SS7U : Signalling system No.7 unit
SS7p : Signalling system No.7 Unit
SS7p :Signalling system No.7 Processor
SS7I : Signalling system No.7 Interface

شکل (۲-۱ – الف ) شمای ساختار سخت افزار KTDSS2 2/2 )

شکل (۲-۱-ب) شمای ساختار سخت افزار KTDSS4

در این سیستم واحدهای SS7U و OMC همانند سیستم KTDSS4 می باشند .
در ادامه تک تک بخش های سیستم به تفصیل توضیح داده شده و مورد بررسی قرار می گیرد .
(۲-۱ واحد کنترل اصلی (Control Unit)

این واحد در دو سیستم KTDSS2 و KTDSS4 متفاوت می باشد . در KTDSS2 این واحد شامل کارتهای پردازشگر اصلی (MCPU) ، سوئیچ مرکزی ۲K (MSW) ،‌ترانکهای دیجیتال و مشترکین دیجیتال ، کارت اعلام پیغام (ANCU) و پیام گیر (VMU) و همچنین کارت کنترل واحد های راه دور (RSUC)‌ و کارت ارتباط با ترمینالهای O&M از طریق (IOINT)RS232 می باشد و در سیستم KTDSS4 این واحد شامل کارتهای MCPU ، سوئیچ مرکزی (DMSW) 4K ، کارت ANCU و کارت IOINT است .

شکل (۲-۲- الف) شمای کلی واحد کنترل اصلی (CU) در KTDSS2

واحد CU شامل دو نوع گذرگاه می باشد که عبارتند از گذرگاه می باشد که عبارتند

از گذرگاه موازی (P-BUS) و گذرگاه سریال . ارتباط کارت MCPU (واحد پردازشگر اصلی ) با کارتMSW و DMSW (سوئیچ مرکزی ) از طریق گذرگاه P-BUS و با سایر واحدها و کارتها از جمله OINT,RSUC,VMU,DSLTU,DTTU,DLU,DTU از طریق گذرگاه سریال انجام می پذیرد . گذرگاه سریالی که دراینجا به جهت کنترل و سیگنالینگ مورد استفاده قرار می گیرد دارای سرعت ۲۵۶ /Kb/S بوده که لایه لینک داده HDLC بصورت سخت افزاری و نرم افزاری بر روی آن پیاده سازی شده است . بطور کلی در سیستم KTDSS2 ، سه گذر گاه HDLC و در سیستم KTDSS4 ، هفت گذرگاه HDLC وجود دارد که ارتباط سیگنالینگ MCPU با واحدهای SU,DTU,DLU, و کارتهای هوشمند داخل CU برقرار می‌کنند.
هر گذرگاه HDLC بصورت گذرگاه مشترک (Shared BUS) عمل می کند که پروتکل شبکه Manchester Ring بصورت نرم افزاری بر روی آن پیاده سازی شده است . ارتباط دو کارت MCPU برای کاربردهای duality یک لینک RS232 با سرعت ۵۶ kb/s در سیستم KTDSS2 و توسط یک لینک Ethernet ، ۱۰۰ Mbps در سیستم KTDSS4 برقرار می گردد . در زیر به طور اجمال وظیفه هر کارت واحد CU در یک جمله بیان شده است :
۱) کارت MCPU
وظیفه پردازش مکالمه ،‌ذخیره و بازیابی ، مدیریت سیستم ،‌شارژینگ و کنترل واحد های دیگر را بعهده دارد.
۲) کارت MSW
یک شبکه سوئیچ ۲K*2K مولد کلاک سیستم و تن های مربوط به R1

۳) کارت DMSW

یک شبکه سوئیچ ۴K*4K و مولد کلاک سیستم .
۴) کارت DTTU
پشتیبانی کننده سه لینک ترانک دیجیتال E1
5) کارت DSLTU
پشتیبانی کننده ۸ پورت مشترک دیجیتال
۶) کارت ANCU

مولد پیغامهای صوتی مورد نیاز در سیستم و همچنین مولد تن های R1
7) کارت VMU
این کارت جهت ذخیره و بازیابی صوت در مصارف پست صوتی مورد استفاده قرار می گیرد.
۸) RSUC

کنترل کننده صوت و سیگنالینگ مربوط به واحدهای SU راه دور
۹) IOINT
پشتیبانی کننده ۸ پورت RS232 جهت ارتباط با ترمینالها و یا آلارم پنل دستگاه
۱۰) PUCU
مولد تغذیه مربوط به واحد CU
نحوه قرارگیری کارتهای مختلف در واحد CU در شکل (۲-۳- الف ) نشان داده شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 49 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد