دانلود مقاله ساخت دزیمتر جیبی دیجیتالی با استفاده از روش جدید آهنگ سنجی پرتو

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه

از زمانی که بشر توانست حسگری برای تشخیص پرتوهای هسته ای پیدا کند فکر او بسمت ارتباط خروجی این حسگر نسبت به شدت میدان پرتوها معطوف شد از این پس طراحان الکترونیک هستهای در پی طراحی و ساخت تجهیزاتی بودند که با تکیه بر خروجی حسگر بتوان مقدار میدان پرتوهای هستهای را اندازهگیری کرد. این تجهیزات دزیمترها بودند که انواع ابتدایی آن با نمایشگر عقربهای مقدار پرتو را نمایش میداد و انواع جدیدتر آن با نمایشگرهای دقیقتر دیجیتالی مقدار دز را نشان میدهد.

اکثر سیستمهای اندازهگیری دُز پرتو که با آشکارسازهای گازی گایگر مولر کار میکنند قادرند سه پارامتر، شمارش پرتوهای بدام افتاده در آشکارساز، آهنگ دز و همینطوردُز جمعی را با هم و یا جدا گانه اندازهگیری کنند. از میان این سه پارامتر، آهنگ دُز از نظر کاربردی بیشترین استفاده را در طراحی دزیمترها دارد. آهنگ دُز به معنی متوسط دُز در واحد زمان است که این خروجی یک متوسطگیری از روی پالسهای خروجی آشکارساز گایگر مولر میکند. به زبان دیگر میتوان گفت این سیستم یک فیلتر روی پالسهای آشکارساز است. که به روشهای مختلف عمل متوسطگیری تعدا پالسها را نسبت به زمان انجام میدهد. در روش ارائه شده یک فیلتر نرم افزاری تعریف میشود که علاوه بر اینکه باعث سادگی بسیار بالای مدارات الکترونیکی میشود همچنین در این فیلتر قابلیت تغییر پارامترهای مختلف تنها با زدن کلیدهایی امکانپذیر


874


میباشد. استفاده از این فیلتر نرمافزاری در طراحی دزیمتر جیبی دیجیتال منجر به کاهش سختافزار الکترونیکی و در نهایت کاهش مصرف توان و کوچکی برد طراحی شده میگردد که دو عامل بسیار اساسی در تهیه دزیمترهای جیبی دیجیتال میباشد. نتایج مقایسه شده همچنین نشان از افزایش نسبی دقت دزیمتر دیجیتال طراحی شده در قیاس با دزیمترهای مشابه میباشد.

در این مقاله در ابتدا به بررسی و تبیین روش نرم افزاری جدید و برنامهی منتج از آن تحت عنوان روش کار پرداخته شده است و در ادامه در قسمت نتایج به ساخت دزیمتر دیجتالی جدید و ثبت نتایج عملی صورت گرفته است.

روش کار

تشریح روش جدید آهنگ سنجی دز ارائه شده دستگاه آهنگ سنج1، وسیله ایست که مقدار متوسط هر واقعه ای را در واحد زمان بسنجد.این واقعه
در حیطه فیزیک هسته ای، می تواند شدت پرتوهای ایکس و یا گاما و یا ذرات ، و نوترون در واحد زمان باشد.[2-1] در صورت کالیبره و مدرج شدن نتیجه نمایش داده شده بر حسب واحد اندازه گیری دز در واحد زمان به چنین دستگاهی دزیمتر گفته می شود. آشکار سازهای گازی گایگر، با قرار گرفتن در میدان پرتوهای هسته ای که به آن حساسیت داشته باشد، درصدی از پرتوهای عبوری از قسمت حساس خود را، به پالسهای الکتریکی تبدیل می کند. اگر توسط مداری، این پالس الکتریکی تبدیل به بستههای بارهای الکتریکی شود. توسط مدار شکل 1 می توان شدت میدان پرتو را اندازه گیری نمود.

شکل.1 مدار تبدیل پالس الکتریکی به بستههای بارهای الکتریکی


1 rate meter

875


در این شکلV متناسب با شدت پرتوها در واحد زمان خواهد بود . [2-1]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی و تحلیل میزان پرتوگیری پرتوکاران مراکز رادیولوژی تشخیصی ساده ودندانی و نیازسنجی کاربرد دزیمتر فردی در این فعالیتها

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
1 مقدمهدرایران خدمات دزیمتری فردی فیلم بج از سال 1341 از طریق مرکز اتمی دانشگاه تهران با تعداد 62 پرتوکار فعالیت خود را آغاز نمود.[1] بعد از تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران ارائه خدمات دزیمتر فردی فیلم بج به کلیه پرتوکاران، برعهده این سازمان گذاشته شد. در سال 1357 تعداد مراکز تحت پوشش به 545 مرکز و در سال 1368 ...

دانلود مقاله مقایسه انواع مدولاتورهای راهانداز لامپ کلایسترون شتابدهنده خطی الکترون و طراحی و ساخت نمونه اولیه به روش استفاده از سوئیچهای نیمه هادی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مقدمه:پروژه طراحی و ساخت یک شتابدهنده خطی الکترون در پژوهشگاه دانشهای بنیادی با همکاری گروه کاربرد پرتوها دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام است. این مقاله حاصل انجام قسمتی از این پروژه است که نقش مهمی در تکمیل آن دارد. اجزای اصلی یک شتابدهنده خطی الکترون شامل چشمه الکترون، تیوب اصلی شتابده ...

دانلود مقاله ساخت آشکارساز مواد بیولوژیکی با روش تشدیدگر صوتی حجمی با استفاده از فنآوری سیستمهای میکروالکترومکانیکی

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمه آنها بالا رود.[1] حسگرهای ساخته شده با فنآوری سیستمهای شناسایی مواد بیولوژیکی در فرودگاهها، مرزهای زمینی و بندرگاه- میکروالکترومکانیکی(MEMS) 4 دارای حساسیت بالا، قابلیت ها اهمیت بسیار زیادی در جلوگیری از اقدامات ضد بشر دوستانه کوچکسازی، قیمت پایین، تکرارپذیری و توانمصرفی کم می- دارد. تاکنون روشهای مختلف ...

دانلود مقاله مطالعه سنگشناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روشهای زمینآماری

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
مقدمه حوضه زاگرس بخشی از کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا است. این حوضه به سبب در برداشتن میادین نفتی عظیم، غنیترین کمربند نفتخیز جهان بشمار میرود .(Alavi, 2004) در این حوضه رسوبی وسیع، پسروی دریا در اواخر الیگوسن، شرایط مناسبی را برای تهنشست رسوبات آواری موسوم به گروه فارس (سازندهای گچساران، میشان و آغاجاری) فرا ...

مقاله استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
استفاده از روش تداخل سنجی راداری در مطالعه زلزله بم و زلزله Izmit در ترکیه چکیده از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه گیری شدت سیگنال، اطلاعات فاز را نیز با خود به همراه دارند، لذا می توان با استفاده از اطلاعات فاز و با روش تداخل سنجی (اینترفرومتری) راداری از آنها در مطالعات زمین لرزه استفاده کرد. در ح ...

مقاله روشهای فراوری برگ و میوه بلوط و استفاده بهینه از آن در تغذیه نشخوارکنندگان

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشهای فراوری برگ و میوه بلوط و استفاده بهینه از آن در تغذیه نشخوارکنندگان چکیده شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و کمبود نزولات آسمانی در ایران همراه با کاهش تولیدات زراعی موجب شده است تا تغذیه دام بخش قابل توجهی از هزینه دامپروری را به خود اختصاص دهد و درآمدهای ناشی از تولید فراوردههای دامی را متأثر سازد. همچن ...

مقاله ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP و شبکه های عصبی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از تلفیق روش AHP و شبکه های عصبی چکیده شرایط متغیر اقتصادی، تصمیم گیری جهت تخصیص بهینه منابع محدود مالی و ارتقاء سطح کیفیت خدمات و تسهیلات را به یک موضوع مهم برای مؤسسات مالی و بانک ها تبدیل نموده است. در این تحقیق به مدلسازی و خوشه بندی رفتار اعتباری مشت ...

مقاله ارزیابی وانتخاب برترین پیمانکار در معاونت عمران شهرداری اصفهان با استفاده از روش AHP

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
***  این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** ارزیابی وانتخاب برترین پیمانکار در معاونت عمران شهرداری اصفهان با استفاده از روش AHP چکیده : پیچیدگی ها و سختی های صنعت ساخت و ساز واختصاص چندین هزار میلیاردی بودجه دولت به پروژه های عمرانی، مستلزم یـک برنامـه ریزی دقیق، جهت جلوگیری ...