دانلود مقاله سرقفلی دریل فرز

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سرقفلی دریل فرز

.
۲٫۱۶ سرقفلی‌ها
چند دیدگاه مختلف در آنچه که jig و سرقفلی ها هستند، وجود دارد تعدادی از اینها به صورت زیر هستند: (i) بیشتر مغازه‌دارها، انتخاب می کنند که از عبارت jig برای توصیف دستگاه‌های با کار بیشتر استفاده کنند. (ii) به طور کلی یک jig یا سرقفلی، هر دستگاهی است که دریل یا ابزارهای دیگر را هدایت می کند بنابراین کاری که با تحمل تنظیم شده توسط تولید الزامات، قابل تعویض است را تولید کند. (iii) عبارت‌های jig‌ها و سرقفلی‌ها همچنین برای دستگاه‌ها یا قالب‌هایی که قطعاتی را در موقعیت مناسب خود نگه می دارند

هنگامی که جوش می‌خوردند یا در غیر این صورت به هم متصل می‌شوند استفاده می‌شود. (iv) یک تعریف متفاوت برای jig ها و سرقفلی‌ها که به نظر می‌رسد که عموماً حفظ شود به صورت زیر است: یک jig یک دستگاه حفظ کار است که به ماشینی که در آن، آن استفاده می‌شود. متصل نمی‌شود. یک سرقفلی، همچنین یک دستگاه حفظ کار است اما چیزی است که بسته می‌شود یا در غیر اینصورت به ماشین وصل می‌شود است یعنی jig ممکن است اطراف میز یک پرس (فشار) دریل برای قرار دادن هر bushing تحت محور (میله) دریل حرکت

داده شود یک سرقفلی، از طرف دیگر به میز یا پایه یک ماشین، وصل می‌شود و ابزار به نقطه (سر) اجراء مانند مورد یک دریل شعاعی و حرکت داده می‌شود یا میز، تحت ابزار برش مانند در یک ماشین فرزکاری، حرکت داده می شود.

استفاده‌های jig ها و سرقفلی‌ها :
Jig‌ها و سرقفلی‌ها در روش‌های زیر مفید هستند. ۱) در افزایش تولید۲) در تضمین دقت بالای بخش‌ها ۳) برای ایجاد تعویض پذیری درونی ۴) در کاهش هزینه‌های شامل شده در کنترل کیفیت ۵) در کاهش هزینه تولید ۶) در ذخیره کار ۷) در افزایش چند کارگی ابزار (دستگاه) ماشین یا در یک روش آن ظرفیت تکنولوژیکی ابزارهای ماشین را گسترش می‌دهد. Jigها وسرقفلی‌ها باید شامل اجزای زیر برای انجام دادن کارهای پایه‌ای آنها، باشند (i) قرار دادن عناصر (ii) وصل کردن عناصر (iii) عناصر هدایت ابزار (برای jigها) یا عناصر تنظیم کننده (برای

سرقفلی‌ها) (iv) صحنه پایه‌ای برای نگهداری مجموعه (مونتاژ) کامل با هم قرار دادن (حمل یابی) عناصر، عموماً در شکل قرار دادن میخ‌ها هستند. قرار دادن میخ‌ها، میخ‌هایی هستند که در قالب jig و سرقفلی درج (وارد) شده‌اند. قطعه در مقابل این میخ (سوزن) قرار داده می‌شود تا رابطه بین قطعه و jigها یا سرقفلی را ایجاد کند. هدف وصل کردن عناصر این است که یک نیرو برای پرس یک قطعه در مقابل قرار دادن عناصر و حفظ آن در آنجا در مقابل کار برش (قطع) نیرو ها را اعمال کنیم (به کار بگیریم).
تفاوت‌های بین یک jig و یک سرقفلی:

Jig 1) jig کار را حفظ می‌ کند و مشخص می‌کند و برش را مکان یابی می‌کند یا هدایت می‌‌کند.
۲) معمولاً یک jig در میز ماشین، ثابت (مستقر) نمی‌شود (۳) آن معمولاً در ساختار (ساختمانی) سبک تر است ۴) jig صادرکارهای دریل کردن ، reaming بیرون کشیدن (از راه شیر) counteboring به کار می‌روند .
سرقفلی :

۱) یک سرقفلی تنها کار را حفظ می‌کند و مشخص می‌کند اما ابزار برش را هدایت یا مکان یابی نمی کند. ۲) یک سرقفلی به میز ماشین، وصل یا بسته می‌شود ۳۹ آن معمولاً در ساختار سنگین است ۴) سرقفلی‌ها برای فرزکاری، چرخاندن (خرد کردن) شکل دادن، طرح دادن، حفاری و جوش دادن به کار می‌روند
۲٫۱۷ گردش پرس دریل

(a) پرس‌های دریل : پرس‌های دریل بسیار رایج مفید و نسبت به ابزارهای ماشین دیگری، ارزان هستند. پرس‌های دریل اغلب طبق دریل با قطر بیشینه که آنها نگه خواهند داشت مانند در بخش‌های دریل کننده قابل حمل، طبقه‌بندی می‌شوند. اندازه یک ماشین دریل حساس یا عمودی، توسط قطر بزرگترین قطعه‌ای که میتواند دریل شود، مشخص می‌شود. بنابراین یک ماشین (۶۰۰mm)24.in حداقل (۳۰۰mm)12 وضوح بین خط مرکزی دریل و قالب ماشین دارد. اندازه ماشین‌های دریل پرتوی (شعاعی) بر اساس طول بازویی در فوت (متر) است. اندازه های معمولی (۱٫۸m)6ft, (1.2m)4ft و ۸ft(2.4m) هستند. در چند مورد قطر ستون به اینچ (میلی‌متر) همچنین در بیان اندازه استفاده می‌شود.
(b) دریل‌های حساس و قابل حمل

دریل‌های قابل حمل، دریل‌های کم حجم کوچک هستند که اصولاً برای عملیات دریلی که نمی توانند به راحتی در یک پرس دریل منظم انجام شوند به کار می‌روند. ساده‌ترین اینها، دریل طراحی شده دستی است بیشتر دریل‌های دستی با موتور‌های الکتریکی کوچک مجهز شده‌اند که در سرعت‌های نسبتاً بالا کار می‌کند و دریل را تا ۱/۲in (12.7mm) در قطر همراهی می‌کند. دریل‌های مشابه که از هوای متراکم به عنوان نیرو استفاده می‌کنند. درجایی که جرقه از موتور ممکن است یک خطر آتش سوزی ایجاد کند استفاده می‌شوند. ماشین دریل

حساس یک ماشین پرسرعت و کوچک از ساختار ساده مشابه پرس دریل عمودی معمولی است آن شامل یک میز افقی استاندارد و عمودی و یک میله (محور) برای نگهداری و چرخاندن دریل می‌شود ماشین‌های این نوع دستی (تغذیه شده با دست) هستند که معمولاً به روش یک محرک (انتقال) رف (rack) و پر (prnion) در جلو میله نگهدارنده و چرخاننده هستند این دریل ها ممکن است مستقیماً توسط یک موتور، نوار، میز اصطکاک حرکت داده شوند. انتقال (محرک) میز اصطکاک در جایی که تنظیم سرعت قابل توجه دارد برای سرعت‌های پایین و برش‌های سنگین مناسب نیست. پرس‌های دریل حساس تنها برای کار سبک مناسب هستند و قادر به چرخاندن دریل‌های تا (۱۶mm)5/8in در قطر هستند.

(C) دریل‌های عمودی
دریل‌های عمودی مشابه دریل‌های حساس مکانیسم های تغذیه نیرو برای چرخاندن دریل‌ها وارد و برای کارهای سنگین‌تر طراحی شده‌اند. شکل ۲٫۲۴A یک ماشین (۱m)3a-in با یک ستون نوع جعبه‌ای را نشان می‌دهد. یک ماشین ستون جعبه، سخت‌تر از یک ماشین round-calumn است و بنابراین برای کار سنگین تر هماهنگ (سازگار) شده است. این ماشین دمای دریل می‌توانند برای خارج کردن (شیر از لوله) به اندازه دریل کردن استفاده شوند.

(d) ماشین دریل شعاعی :
ماشین دریل شعاعی برای کار برزگ وقتی برای کار برای حرکت داده شدن عملی نیست. طراحی شده است این ماشین (شکل ۲٫۳۴B) شامل یک پشتیبان ستون عمودی یک بازویی است که سر دریل را حمل می کند. بازویی ممکن است به هر موقعیت اطراف workbel چرخیده شود و سر دریل یک تنظیم شعاعی در طول این بازویی دارد. این تنظیمات به اپراتور اجازه می‌دهند که دریل را در هر نقطه در کار، قرار دهد. ماشین‌های معمولی این نوع تنها در صحنه عمودی، دریل خواهند کرد. در ماشین‌های نمیه جهانی سر ممکن است در بازویی برای دریل کردن حفره‌ها در زاویه‌های مختلف در یک صفحه عمودی پیچانده شود.

۲٫۱۶ : گرده ابزار
ماشین حفاری: ماشین‌های حفاری چندین ماشین توسعه یافته اند که بخصوص برای کار حفاری، انتخاب شده‌اند. حفار jig برای کار دقیق در jigها و سرقفلی‌ها ساخته شده است. مشابه در ظاهر به یک پرس دریل، آن دریل خواهد کرد و فرزکاری را علاوه بر حفاری، به پایان خواهد رسانید فرزکاری حفاری عمودی و ماشین حفاری افقی برای کار بزرگ سازگار شده‌اند.
اگر چه ساختار آنها، توسط سهولت و اقتصاد بدست آمده در نگهدای و با ماشین تراشیدن کار که بدست آمدهاست، توجیه شده است.
ماشین حفاری jig :

شکل ۲٫۳SA یک طرح از یک ماشین طراحی شده برای قرار دادن و حفاری حفره‌ها در jig ها، سرقفلی‌ها، درجه مهرها (قالب‌ها) و بخش‌های دقت دیگر است. ماشین‌های حفاری jig شبیه یک ماشین فرزکاری عمودی هستند اما در حرکت‌های میزی ساخته شده‌اند. در ماشین‌های معمولی تعیین (±۰٫۰۰۳mm) ±۰٫۰۰۰۱in می‌تواند مستقیماً از یک رسم (شماره) گرفته شود. دو مجموعه (تنظیم) عقربه (صفحه) خواندن مستقیم وجود دارد. یکی برای طول ودیگری برای عرض اپراتور ارقام را در عقربه‌ها تنظیم می‌کند تا با ابعاد رسم، هماهنگ کند و با فشار دادن دکمه برای هر محور در صفحه کنترل می‌تواند به طور خودکار و دقیقاً قطعه را تعیین کند. این ماشین همچنین طراحی شده تا توسط کارهای گذاشتن NC در نوار که تکرار دقیق را تضمین می‌کند jigها وسرقفلی‌ها را حذف می‌کند. و حفاری دقت مناسب برای تولید‌کننده های گروه کوچک را ارائه می دهد، انجام شود.

فرزکاری حفاری عمودی :
در فرزکاری حفاری عمودی، کار در یک میز افقی در یک روش مشابه فرزکاری سفال گر قدیمی، می‌چرخد. ابزارهای برس ثابت هستند مگر اینکه برای تغذیه که متحرک است و در crossril ارتفاع قابل تنظیم، نصب می‌شوند، این ابزرها از ماشین تراش ونوع Plane(رنده کش) هستند و برای کار قرار گیرنده به طور افقی با چرخیدن عمودی و حفاری انتخاب شده‌اند. این ماشین گاهی اوقات یک Planer دورانی نامیده می‌شود و کار برش آن در میزهای Falt (تاشو) مشابه آن از یک Planer است. این ماشین‌ها طبق قطر میز آنها، ارزیابی شده‌اند و در اندازه از ۳ تا (۰٫۴-۱۲m)40ft تفاوت دارند. یک طرح کلی در شکل ۲٫۳۵B نشان داده شده است.
۲٫۱۴ گروه ماشین فرزکاری :
ماشین های فرزکاری : ماشین‌های فرزکاری، در یک تنوع زیاد از انواع و اندازه ها، ساخته شده‌اند. درایو (انتقال ) ممکن است یک درایو نوار قرقره مخروطی یا یک موتورانفرادی باشد تغذیه کار ممکن است دستی، ماشینی، الکتریکی یا هیدرالیک باشد. تعداد مختلفی از حرکت‌های میز وجود دارد، همانطور که توسط توصیفات ماشین فرزکاری زیر دیده می‌شود.
ماشین فرزکاری دستی:
ساده ترین ماشین فرزکاری، دستی است. آن ممکن است ساختار زانویی و ستونی یا نصب شده در میز در یک جای ثابت را داشته باشد. ماشین‌های دستی اصولاً در کار تولید برای عملیات فرزکاری ساده و سبک مانند برش ریل‌ها (شیارها) کوتاه و سوراخ کردن، به کار روند. این ماشین‌ها یک arbour (آلاچیق) افقی برای نگهداری برش دهنده (ماشین برش ) (cutter) و یک میز کار دارند که معمولاً با سه حرکت فراهم می‌شود. کار برای ماشین برش چرخاننده با حرکت دستی یک اهرم یا با یک تیغه پیچ دست، تغذیه می‌شود.
ماشین‌های فرزکاری ساده :
فرزکاری ساده مشابه ماشین دستی است غیر اینکه آن از ساختار مقاوم‌تر است و با یک مکانیسم تغذیه کننده نیرو برای کنترل حرکت‌های میز فراهم می‌شود. ماشین‌های فرزکاری ساده از نوع زاویی وستونی ۳ حرکت دارند. طولی، عرضی، عمودی. شکل ۲٫۳۶ یک ماشین فرزکاری ستونی و زانویی ساده را نشان می‌دهد اگر چه آن ماشین با هدف عمومی است آن همچنین برای کار تولید مقدار استفاده می‌شود. مدل‌های دیگر با خصوصیات فرزکاری سر عمودی و جهانی موجود هستند. ماشین از گیره‌های توقف برای کنترل حرکت‌های لغزشی ماشین استفاده می‌کند. چرخه‌های میز اتوماتیک موجود هستند. چرخ‌های دستی درمیز هستند که حرکت‌های عرضی و طولی میز را کنترل می‌کنند یا نیرو می تواند برای یک حرکت هنگامی که دیگری با دست کنترل می‌شود، استفاده شود. ماشین‌های برش در یک آلاچیق افقی به سختی حمایت شده توسط Overram(سنبه زدن بیش از حد) نصب می‌شوند.
ماشین فرزکاری عمودی :

یک ماشین فرزکاری عمودی معمولی در شل ۲٫۳۴ نشان داده شده که به اصطلاح اینگونه نامگذاری شده به خاطر موقعیت عمودی میله خارجی. حرکت‌های میز، مشابه آن در ماشین‌های ساده است. معمولاً هیچ حرکتی به ماشین برش غیر از حرکت دورانی معمولی، داده نمی شود. اما سر میله ممکن است چرخیده شود که به تنظیم میله در یک صفحه عمودی در هر زاویه از عمودی تا افقی را ایجاد می کند.

این ماشین یک انتقال میله محوری کوتاه برای تسهیل فرزکاری درجه (مرحله) دارند. چند ماشین فرزکاری عمودی، با اتصالات دورانی با میزهای کار دورانی فراهم شده‌اند تا ریل‌های حلقوی فرزکاری را ممکن سازند و همچنین فرزکاری دائمی بخش‌های تولیدی کوچک را ممکن سازند ماشین‌های برش فرزکاری انتهایی، استفاده می شوند.
۲٫۲۰ ابزارهای برش :

در بخش اولیه این فصل نظریه ماشین برش، توانایی ماشین ، زندگی (عمر)‌ ابزار، ماده برای ابزارها، و طرح‌های سرعت و نیرو بحث شدند. چند توصیه عمومی برای ابزارهای چرخاننده تک نقطه‌ای ارائه شدند. هدف این بخش این است که ابزارها (یعنی نقطه ای که انتقال ماده در حال پیشرفت است) برای کاربردهای چرخیدن، دریل کردن، حفاری ، و کاربردهای فرزکاری را گسترش دهد.

تعدادی از این ابزارها می‌توانند در چندین نوع ابزار ماشین استفاده شوند دریل، برای مثال می‌تواند در ماشین‌های تراش، پرس‌های دریل و ماشین‌های فرزکاری استفاده شود. ابزارهای دیگر با ابزار ماشین در ذهن، مانند یک فرز با انتهای پوسته طراحی شده‌اند. ابزارها در هدف، خاص یا عام هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد