دانلود مقاله ضایعات خاک

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ضایعات خاک

۱-مقدمه :
عمده ترین اساس توسعه فنلاند و اتحادیه اروپا پیشگیری از اتلاف دفع زباله و آشغال در زیر خاک مطابق قانون با خطاب به مردم برای کاهش اسراف (اتلاف) مواد ضروری عموم در مواقع لزوم . دولت فنلاند برای طرح دفع زباله و آشغال در زیر خاک تصمیمی اتخاذ کرد (VNP861/197)که طرح موضع عمومی شورای اتحادیه اروپا با بررسی شورای رهنمود در مورد اتلاف دفع زباله در زیر خاک را تصویب کرد . این طرح اهداف عمده ای را برای سازماندهی به نیازها در بر می گیرد . و طرح دفع زباله طبق قوانین تحت پوشش قرار می گیرد . دستورات جدید برای

این طرح ما را به سمتی سوق می دهدکه با وجود مشکلات مالی طبق روشهای امروزی مقرون به صرفه می باشد که دفع هر نوع زباله زیر خاک از اینرهنمودها پیروی دارد که بعد باید در موردشان به بحث پرداخت . ظاهر تمیز آبهایی که در زیرشان زباله دفع شده فقط نتیجه ظاهری ارائه می دهد . زباله ها به محل واگذار می شوند و مسائل زیست محیطی کاهش می یابد گاز از دفع زباله جمع آوری شده یا از سوزاندن زباله حاصل می شود . اگر هیچ کدام از موارد مورد استفاده بازگشت پذیر به طبیعت نباشند تغییرات اساسی در مناظر محیط

زیستو اکوسیستم به چشم می خورد . علاوه بر این ، به طور کلی پیدا کردن مواد طبیعی مناسب استفاده مشکل است ، بنابراین ، مواد دوباره وارد چرخه انسان می شود که این برگشت پذیری در کارخانه ها بسیار پرهزینه است . هدف مدیریت ضایعات منطقه ای پاسخ به این سوالات می باشد . واقعاً چه طور می توان از اتلاف تولیدات جلوگیری کرد ؟ چه طور می توان میزان مضرات ضایعات را کاهش داد ؟ چه طور می توان استفاده از ضایعات اولیه به عنوان ماده و ضایعات ثانویه رابه عنوان انرژی افزایش داد ؟ چه طور می توان مدیریت برای ضایعات تشکیل داد طوری که خطر و ضرری به سلامتی و محیط زیست نرساند ؟

در جنوب unsima صدور ۴۰ زمین محل دفع زباله هستند که ۱۳ آنها مربوط به شهرداری منطقه ها و ۱۰ آنها مربوط به کارخانجات منطقه ها هستند . در ضمن ، کارخانه ها در منطقه تولید مواد ضایعاتی می کنند که قابل استفاده می باشند که تنها در محل دفع زباله زیرخاک یافت می شوند . هدف این طرح ، ایجاد روش جدید برای دفع زباله و اشغال زیرخاک طوری که جنبه مالی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود . روش می تواند در محل یا منطقه باشد که در فنلاند و اروپا بهتر از دیگر نقاط دنیا به کار برده شده است . روش این چنین خواهد بود : افزایش قیمت مناسب دفع زباله و آشغال زیر خاک بررسی ارائه خدمات کیفی با هدف دفع زباله افزایش به کارگیری مجدد محصولات کارخانه ای و جلوگیری از صدور کالا به کشور

دیگر بابهای کمتر از بهای عادی کاهش استفاده از میزان مواد طبیعی ، افزایش همکاری بین کارخانجات ، انجمن شهرها و مسئولان ، ایجاد مشاغل ، افزایش محل دفع زباله زیر خاک و بناها باچشم انداز ، هدف دیگر این طرح افزایش روشهایی برای تسهیلات مربوط به حفظ محیط زیست است . این روش دستوراتی برای مطالعه مواد و بررسی مقدماتی دفع زباله و نیز سازماندهی اهداف و نظریات را در بر می گیرد . تشخیص تسهیلات مربوط به حفظ محیط زیست اصلی و حیاتی است . مانند خلبان که بعد از کنترل عملکردهای مراقبتی که در محل

دفع زباله Koivissiha انجام داد . مواد مورد استفاده بدنه فیبرگل Metsaserla و بال و دکمه (کلید) خاک Helsingin است . خاکستر خاک به چند دلیل کارآیی دارند ، میزان تولید باید به اندازه کافی باشد چون فعالیت شرکت در همکاری و تحقیق و نیازمند به حل سوالات می باشد .

۲-طرح سازماندهی :
این طرح توسط مدیریت ضایعات خاک جنوب نظارت می شود . سازمان برای مدیریت و نظارت گروه اداره می شود و گروهی دیگر کار را انجام می دهند . گروه نظارت شامل نمایندگان مدیریت ضایعات خاک جنوب unsima ، انجمن شهرهای unsima، شرکتهای تولید کننده ، Metsa-serla ، Kymmen upm , kirkniem – Lohjanpaperi و Helsingin Engergia ، سازمان محیط زیست فنلاند (FEI) می باشد . گروه کار شامل نمایندگان در بخش : مدیریت ضایعات خاک جنوب unsima – سازمان محیط زیست فنلاند – وتایک (مشاور)، می باشد . گروه کنترل نظارت در دسامبر و ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۸ جلسه ای داشتند . علاوه بر این گروه اطلاع تمام و کمال درباره پیشرفت طرح داشتند.
گروه کار تقریباً ماهیانه کار را به اتمام می رساندند .

 

۳-فعالیت های فنی :
اهداف طرح دفع زباله و نگهداری توسط گروه مشاور در طول این پروژه در Koivissiha Eelsingin ، Lohjanpaperi ، Stormossen ، osterby و karjaa انجام شد . علاوه بر این، طرح کلی محدود کردن منطقه دفع زباله در جنوب unsima اجرا شد . دفع زباله koi در vihta به داشتن سایت واقعی پوار چون هدف کارخانه استفاده محصولات و تشکیل زمینه این طرح در Koi و محل دفع زباله منطقه جالب به نظر می رسد .

۱-۳-مقدمات تحقیق :
اولین گام ، ایجاد سایت هوایی در Koi و محل دفع زباله lohjan بررسی شد به منظور رفع نیاز و اندازه گیریهای بخش فنی دفع زباله زیرخاک خطر زمانی دارد چون بعضی از ضایعات اتفاقی به این صورت در می آیند و دفع می شوند . همه مواد موجود درباره اطلاعات فنی نظارت های زیست محیطی از بخشهای انجمن شهری جمع آوری شده . همچنین مقدمات پایه ای در Hanko و Tammissari و Karjan به کار برده است . رسیدگی به منطقه در پائیز ۱۹۹۷ توسط شرکت مشاوره ای و یا تک انجام شد .
در اندازه گیری آلودگی به جا گذاشته منطقه در محل دفع زباله انجام شد . زمینه آب لوله کشی برای سنجش ضایعات به جا مانده ذخیره داخلی نصب شد . رده و جنس خاک که در آن ضایعات دفع شده یا سوزانده شده رسیدگی کردند . مقدمات اولیه دفع زباله از این قرار است : سایت اطلاعاتی مثلاً موقعیت و برخورد با آن ، اطلاعات زمین شناسی ، شرایط حاصلخیزی ، شرایط گاز موجود از دفع زباله زیر خاک ، تاریخچه و ساختار محل ضایعات ، رسیدگی ممکن .

 

۲-۳-مطالعات مادی :
زمین شناسی فنی و مواد ضایعاتی محیط زیست (ضایعات فیبر و خاکستر خاک) توسط یاتک (گروه مشاوره ای ) مطالعه شد . مواد از قبل مورد بررسی قرار گرفته بودند . فیبر خاک رس (۵۰۰۰۰ تن تولید می شود) در طول این طرح و خاک پرواز ، فیبر خاک رس kimman lohjan papeir upm ، خاک پرواز . Helsi (112000 تن تولید
می شود) کلید (۲۹۰۰۰ تن) خاک و چیزهای باقی مانده دیگر . با مطالعه کشش ، قابلیت نفوذپذیری ، ترکیبات سمی و ترکیبات سمی حلال در بر می گیرد . تجزیه و تحلیل مندرجات ابتدایی با نمونه هایی که با استفاده از تولیدات در بخش تست ساختار بود ، انجام شد .
در نتیجه بررسی خلاصه مندرجات متفاوت با نمونه های به کار گرفته شده اسیدنیتروهیدروکلریک در ۹۰ درجه سانتیگراد است که بررسی توسط ICP-AES یا روشهای MS است . نتایج در مقایسه با بیشترین درصد سمی مطرح شد ، اجسام

نمی توانند در ترکیب مواد کاربردی در خاکریزی ها و همراه دیگر دستورات معتبر رایج صورت گیرد . به عنوان امتحان حلالیت می توان : بیشترین حد تست حلالیت (NEN7341) تستهای اضافه (NEN7345) و تستهای دو نشانه ای (NEN7343) به کاربرد .

۳-۳-تداخل و تشخیص خطر :
خطرهای مربوط به محیط زیست اندازه گیری شدند ، معمولاً خطر مشخص است به علت برخورد میزان تولید و احتمال حادثه وجود دارد . اطلاعات موجود وضع متداول و وقایع محیط زیستی به دقت مطالعه شد . نتایج در دسترس بررسی خاک (جنس خاک ، مسائل مربوط به زمین شناسی ) و نتایج مربوط به محیط زیست (مثل میزان و تست خاک ، بررسی آبهای زیرزمینی و مسائل جوی) جمع آوری و تحلیل کرد .

اطلاعات به کار برده شده برای هدف طرح دفع زباله سیستم نگهداری آب نیز نظارت شد .
در بیشتر موارد تداخل دفع زباله اندازه گیری می شود . همان طور که در جدول زیر نشان داده شده است . تداخل محل lohja توسط تداخل زیست محیطی متداول ارزیابی شد . ترجیحاً برای مرکز مدیریت جدید ضایعات در منطقه ساخته شده بود . در Koi محل دفع زباله سه تا از زمینها تست شوند بر روی آنها مطالعه شد . مواد مورد استفاده برای قشرهای نفوذناپذیر سطح زمین از یکدیگر متفاوتند . یک زمین از ترکیب ۳:۱ فیبر ضایعاتی ساخته شده و میزان خاک موجود در هوا ، دو تا زمین دیگر از ضایعات فیبر ساده که یکی از آنها له شده و به دیگری

قبل وسعت ترکیب شده . مواد موجود در آب مورد مطالعه مستقیم قرار می گیرند . بوی اولیه ترکیب مواد حس شد . (شا مل ترکیبات فرار سولفور) مطالعات نشان میدهد که علت بوی ترکیبات ، ترکیب فیبر خاک است که ضرری به سلامتی نمی رساند . طبق مطالعات انجام شده تستها منظم ، غیرقابل نفوذ ، کشش ، ثبات شیب ، شرح تنزل ، آلودگی صوتی و شخصیتی رادر بر می گرفت . تا زمانی که ساختار کامل نشده بود ، گروه نظارت نمی تواند طرح را کامل انجام دهد اما تاکنون نتایج معتبری بدست نیامده است . نظارت تا اتمام طرح ادامه خواهد داشت . برای نظارت درست ساختار حفاظتی باید تمام منطقه دفع زباله رابه منظور پیشگیری از بی نظمی در مناطق آزاد انجام دهد . شرایط انحلال با اندازه گیری pH و نیوری بالقوه سنجیده می شود . در اولین بررسی ، حالت اکسیژنه شدن که بیشتر زیر وزن قشر سطح رویی مشاهده می شود . در این مرحله ، مواد آلی به

دی اکسید کربن و آب تجزیه می شود .
قشر مسدود نفوذناپذیر در مرحله اکسیژننه شدن جایی که موجودات ذره بینی زنده تجزیه می شوند ، هست . فیبرخاک رس می تواند به آرامی تنزل یابد در تحت این موقعیت که به کار برده شده . قشر مسدود حفاظت برای مدتهای طولانی را دارد (۵۰ – ۳۰ سال) .
حقیقت این است که بیشتر ترکیب دفع زباله در دوره اول ۳۰-۱۰ سال رخ

می دهد بعد از اینکه تغییر شکل نامحسوسی پیدا کردند و در حقیقت قشر فیبر خاک رس حتی بیشتر فشرده می شود ، زمانیکه مواد آلی متلاشی می شوند . غلظت گلوکز در طرح های قبل در مرحله اول اندازه گیری می شد که روش خوبی نبود چون میزان غلظت خیس کم بود . به منظور مشاهده استحکام ساختار راضه(سطح شیب) که به آن میزان شیب لوله نصب شده می نامند . لوله ها از جنس آلومینیم نازک ساخته شده اند . آنها مطابق میزان خمیدگی حرکت لایه ها را سبب می شوند . حرکت لوله ها با تجزیه الکتریکی قابل مشاهده است . نتایج از طریق کامپیوتر ها پردازش می شود . همان طور که در شکل ۶-۳ مشاهده می شود میزان شیب لوله ها در ساختار محل دفع زباله

لوله هایی نصب شده که ماهیانه کنترل می شوند . در ۱۳ اکتبر به آن اندازه گیری موقعیتی گفته می شد . در اولیت سنجش در ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸ و دومین در ۳ دسامبر ۱۹۹۸ انجام شد . نتایج نشان می دهد که هیچ حرکتی واقعی صورت نگرفته است . بر پایه کنترل تشخیص خطر در برنامه دفع زباله انجام شد . تماسها برای مدت زمان طولانی اندازه گرفته شدند .

۴-۳-طرح قبل از ترکیب ، ترکیب و استفاده موقتی
طرح قبل از ترکیب شامل ضایعات قبل از پوشش و ساختاری موقتی با نیروهای بالقوه بود . همه برنامه ها به طور قابل ملاحظه ای محیط زیست ا مخاطره می کند . قبل از تحت پوشش قرار دادن منطقه دفع زباله برای بکارگیری به عنوان منطقه انبار برای ترکیب مواد است .
که در Koi محل چرخه بازگشت به بهره برداری خواهد رسی . محل دفع زباله Lohja چشم اندازش درختان خواهد بود . و این طرح دیگر به طور موقتی قابل استفاده نخواهد بود .

۱-۲-۴-کنترل نیتروژن : وقتی که بیوسولیدها برای زمین بکار می روند ، پتانسیل تشکیل نیترات وجود دارد که می تواند منجر به انتشار به داخل آب زمین شود. حد نیترات EPA برای آب آشامیدنی ۱۰ است . اغلب پس از کاربردهای بیوسولید، مقادیر نیترات در نمایش و نظارت چاه ها افزایش می یابد . مقادیر غلظت گاهی اوقات به اوج می رسد ولی پس از آن به کمتر از حد می رسد . مقادیر نیتروژن تمایل دارد از زمستان و بهار بعدی به اوج برسد هنگامی که پوشش گیاهی حمل از مواد غذایی خاک برای رشد استوفاده نکند . علیرغم مقادیر زیاد اولیه اندازه گیری شده هنگامی که بیوسولیدهای زمینی اندازه گیری می شود ، کاربرد به نظر نمی رسد که بر رو غلظت های آب زمینی نیترات N تاثیر بگذارند .

۱-۱-۲-۴-نظارت :
نظارت محلهای بیوسولیدها اساساً بر روی غلظت ها و مقادیر مواد غذایی در آب و خاک متمرکز می باشد . نظارت نوعاً شامل چاه های شیب پایین و شیب بالا برای بررسی محتوای آب و نمونه برداری خاک می باشد . نمونه های آب ممکن است برای pH و N-نیترات تحلیل شود و از یک الکترود یون انتخابی استفاده گردد .
فلزات حل شده نیز با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی اندازه گیری می شوند. نمونه های خاک از مقادیر مختلف پایین تر از سطح زمین برداشته می شوند (معمولاً تا عمق ۳۰ ) تا از لحاظ نشست فلزات و نیتروژن آزمایش گردند . روشهای آزمایش گوناگونی می توانند استفاده شوند که شامل جذب اتمی می باشد .

۲-۱-۲-۴-متعادل کردن کربن و نیتروژن :
یک شیوه ای است که اتلاف نیترات بالقوه را از محل های احیاء زمینی کاهش می دهد و ماده آلی کافی را برای تولید خاک حاصلخیز بدون نشست نیترات اضافی بداخل سفره آب فراهم می نماید . متعادل کردن کربن و نیتروژن ترکیبی از اصلاح کمبود نیتروژن ، غنی از کربن توسط بیوسولیدهای غنی از نیتروژن است . تحت شرایط ایده آل میکروبها اصلاح غنی از کربن و بیوسولیدها را بطور همزمان تجزیه خواهند کرد . میکروبها باید از نیتروژن بیوسولیدها برای متعادل کردن نیازهای مواد غذایی متعادل و ایجاد ماده آلی پایدار استفاده کنند . اگر روش بطور صحیح استفاده گردد اجازه کاربردهای ماده آلی بدون در نظر گرفتن تجاوز توانایی حمل برای جذب نیترئژن را می دهد .

متعادل کردن کربن و نیتروژن مستلزم نوع درست منبع کربن برای شرایط خاک مفروض می باشد . اگر منبع کربن حاوی نیتروژن بسیار باشد ، نیتروژن بیوسولیدها را غیرمتحرک نمی کند و موجب از بین رفتن نیترات و بالاخره نشست نمی شود . با این حال ، اگر منبع کربن توسط میکروارگانیزم ها به سختی تجزیه شود ،‌بیوسولیدها خیلی سریعتر از منبع کربن تجزیه خواهد شد . نتیجه این عمل یک مقدار اضافه نیتروژن در کوتاه مدت است ولی یک کمبود نیتروژن با مرور زمان پیش می آید . موثرترین منابع کربن بک/ار رفته تا به امروز برگ درختان پهن برگ ، آشغال چوب ، خاک اره ، کامپوست و فراورده های کاغذ کارخانه ای می باشد . یک پروژه آبادانی معدنی به نرخ کاربرد ۱۰ الی ۲۵ تن بیوسولید و ۱۰۰ الی ۱۵۰ تن منبع کربن در هر آکر نیاز دارد . مقادیر کاربرد تغییر می نماید که بستگی به خصوصیات محل دارو از قبیل توپوگرافی و شرایط آب و هوایی و همچنین انواع بیوسولیدها ، منابع کربن ، خاک ها ، و عمق های بکار رفته برای محل . نرخ های کاربرد استاندارد هستند و هر محل دارای نرخ کاربرد منحصر بفرد است .

وقتی بیوسولیدها برای احیاء بکار می روند و نرخ های بالاتر از کاربردهای کشاورزی اغلب بکار می روند . نیتروژن اضافی به خام اضافه می شود تایک افزایش در غلت آبراه ها راموجب شود . یک بافیمانده با نسبت کربن به نیتروژن می تواند برای جبران این امر اضافه شود . وقتی به بیوسولیدها اضافه شد ، یک ماده دارای نسبت کربن به نیتروژن بالاتر (۴۰:۱) مقدار کربن اضافی را ایجاد خواهد کرد و نیتروژن ثابت نگه داشته می شود .

۲-۲-۴-فیتواکتیویته :
بصورت توانایی گیاهان برای جذب فلزات موجود در خاک تعریف می شود . بیوسولیدها تمایل دارند تا فلزات مضر را برای گیاهان از طریق مسیرهای عبور شیمیایی غیر موجود نمایند . این امر مانع از رشد کم گیاهان و مشکلات جوانه زنی ایجاد شده توسط فلزات اضافی می گردد .
اینکه چگونه بیوسولیدها فیتواکتیویته را کاهش می دهد برای چندین سال مورد پرستش بوده است . به پیش فرض بمب زمانی می گویند که وقتی ماده آلی در بیوسولیدها توانایی نگهداری فلزاتی از بین می رود مقادیر زیادی از فلزات بداخل خاک محیطی منتشر می شود . این دیدگاه در بسیاری از قوانین تصویب شده توسط قوانین parts03 پرسش ایجاد کرد که می گوید که قوانین بر پایه اطلاعات جذب شده پس از تاریخ کاربرد بودند . بخش زیر این امر را در ارتباط با یک بررسی موجودیت کادمیوم بحث می نماید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد