بخشی از مقاله

نقاشي و لئوناردو داوينچي

عنوان نقاشي
عنوان Mana lisa از بيوگرافي Giorgic vasavi لئوناردوداوينچي مي آيد كه 31 سال بعد از مرگ لئوناردو، چاپ گشت. در آن،‌او خانمي به نام lisa كه همسر بازرگان ثروتمند Florentine در نام Francesco del Giocordo مي‌باشد را مشخص كرد. Mana اختصار ايتاليايي كلمه Madnna به معني خانم من معادل كلمه انگليسي Madox ميباشد از اينرو كلمه به معني lisa Madam مي‌باشد. در ايتاليايي جديد فرم كوتاه Madonna معمولا به صورت Manna ديكته ميشود.


همچنني عنوان GioCorda La زن Gando مي‌باشد. در ايتاليا giocola به معني قلب روشن معادل jocad در انگليسي مي‌باشد بنابراين giocanda به مغني زن خوش قلب مي‌باشد. بدليل لبخند او اين روش از موضوع معني دوگانه را دارد بطوريكه La joconde فرانسوي مي‌شود.
هر دو نام La Giocda , Mana lisa به عنوان نام نقاشي در قرن نوزدهم انتخاب شد. قبل از اين اسم انتخاب شود نقاشي با عبارتهاي توصيفي گوناگون مثل يك زن رسمي Florecntine و فاحشه اي در حجاب توري نام گذاري شده بود.

تاريخچه
احتمالا لئوناردو نقاشي mana lisa را در سال 1503 شروع كرد وطبق vadwri آن را 4 سال بعد كامل كرد لئوناردو نقاشي را در سال 1516 از ايتاليا به فرانسه برد هنگامي كه پادشاه francios اول نقاشي را براي كار lue jose نزديك قصر پادشاهي در Ambaoie دعوت كرد. پادشاه نقاشي را 4000 cuoخريد.
بعداز مرگ لئوناردو نقاشي با داشتن قسمتهايي قاب گذاري در دو قسمت پرگشته شكسته شد اصولا دو ستون درد و طرف فيگور كه ما از آن كپي اوليه را داريم وجود داشت لبه هاي تيز شكستگي هنوز هم ديده مي‌شود.


نقاشي در ابتدا در Fontcineble گذارده شد و بعدا در قصر versialles به نمايش درآمد. بعد از انقلاب فرانسه آن به lowvre منتقل شد. ناپلئون اول آن را در اتاق خواب خود در قصر Turilerie قرار دارد و بعدا آن دوباره به loureve بازگشت در طي جنگ France-prvssinal 1870-1871 آن از louvre به جايگاه پنهاني در قسمتي از اروپا منتقل شد تابلوتا اواسط قرن نوزدهم تا اين ميزان معروف نبود تا وقتي كه هنرمندان پياژه حركت سمبوليست آن را مشاهده كردند و آن را با نظرات در مورد زن تطابق دادند.كارشناس walter pater در كارشناسي 1876 خود بر اثر لئوناردو اين منظره را براي ما توصيف فيگور تابلو به عنوان گونه اي از تجسم افسانه اي ادي قرن كه پيرتر از صخره هايي استكه در بين آنها نشسته وكسي كه خيلي وقت است كه مرده ورازهاي قبر را دانسته توصيف كرد.
تابلوشهرت بيشتري يافت وقتي كه در 21 آگوست سال 1911 دزديده شد.


روز بعد Louis Broude به lourve رفت و به salon carre جايي كه Mona Lisa قرار داشت رفت. او در جايگاهي كه Mona lisa مي بايست قرارداشت يعني بينTitions Alegrory of Alfone di , valso Genggoies Mystical marrig اوچهار ميخ آهني يافت. Beroud با رئيس پليس تماس گرفت وسپس فكر كرد كه شايد تابلو براي عكس گرفتن برداشته شده است. اما Mona lisa دست عكاسان نبود. Lourveبراي يك هفته براي كمك در مورد رسيدگي بر دزدي انجام شده بسته شده بود در 6 سپتامبر شاعر اهل هنر فرانسه كسي كه يكبار به عنان عامل ايجاد آتش سوزي lourveمضمون شناخته شده بود در دزدي mona lisa مورد

بازجويي قرار گرفت. همچنين دوست او publo picaso هم براي جواب به سوالاتي فرد پليس آمد و پي هر دو بعد ازمدتي آزاد گشتند.در اين زمان تصور مي شد نقاشي براي هميشه گم شده است. اما دزد كسي نبود vincenzo pengo يكي از كاركنان موزه خيلي راحت با داخل شدن به ساختمان در وقت قانوني تابلورا خيلي راحت درروكشي پنهان كرد و وقتي موزه بسته شد رفت.Edllando de valfirer رئيس نقشه كسي دزدي كپي هاي از نقاشي را به عنوان تابلو اصلي فروخت. و به دليل اينكه براي گولزدن احتياج به اصل تابلو نداشت ديگر با peruggia بعد از جنايت تماس نگرفت. بعد از اينكه تابلو را به در آپارتمان خود براي دوسال نگه داشت صبر peruggia لبريز گشت ووقتي كه قصد فروختن آن را داشت دستگير شد در برد اشتن آن در سراسر ايتاليا ممنوع گشت در 1913 دوباره به lourve برگشت.


در طي جنگ جهاني دوم نقاشي دوباره lourialبرداشته و به جاي مطمئن ابتدا در chatear Ambaise سپس دردير Dieu Loc- و نهايتا در موزه Ingres واقع در Mantauban قرار گرفت. در سال 1965 قسمت پاييني تابلو كاملا خسارت يافت در زماني كه كسي آن را با اسيدي خيس كرد در 30 دسپامبر همان سال ugo ungaze villegas يك بليويني نقاشي را با پرتاب كردن سنگ به آن مورد صدمه وخسارت قرار داد. نتيجه آن وجود رنگدانه هايي در آرنج چپ mana lisa شد.نقاشي حالا با شيشه هاي حفاظتي ضد گلوله پوشانده شده است.


از 14 دسامبر 1962 تا مارس 1963 دولت فرانسه آن را براي نمايش در نيويورك وواشنگتن به آمريكا فرستاد. در 1974 از نمايش نقاشي در توكيو ومسكو قبل از بازگشت به loureve جلوگيري شد.


از 6301962 تابلو به قيمت 100 ميليون دلار ارزش گذا ري شد. مطابق mona lisa ..guness Book of Records به عنوان باارزش ترين نقاشي كشيده مطرح شدبه عنوان يك تابلوي گران Gracon a la pipe پيكاسو بهتر شد و 1/104 ميليون دلار در 4 مي 2004 فروخته شد. اگر چه آن با تورم تغيير قيمت نداشت. 100 ميليون دلار در 1962 تقريبا برابر 608 ميليون دلار در 2004 مي‌باشد. در 6 آپريل 2005 نقاشي از lourve به جايگاه جديدي د رموزه salle des ftats منتقل شد. آن در يك ساختمان حفاظتي آب وهواي كنترل شده محوطه پشت حفاظ شيشه اي وشيشه هاي ضد گلوله نمايش داده ميشود.
تشخيص مول


Vasari موضوع را همسر قانوني بازرگان Franceco del Goconda تشخيص داد. مشخص شده كه del Goconda يك بازرگان ثروتمند ابريشه و يك چهره برجسته دولتي بوده است تا دوره هاي اخير اطلاعات كمي از زندگي او شناخت شد از gheraine lisa انتظار مي رود كه در سال 1479 دنيا آمده و در خانواده villa vignamaggio در tuscony بزرگ شد و در سال 1495 del Giocondaاز دواج كرد.از نيرو درسال 2004 يك محقق ايتاليايي به نام Giyeppe pallenti اثري mona lisa را تحت نام malier Ingema را چاپ كرد كتابي كه او از مدرك موجود در حمايت سنت مشخص مدل Ghrardini lisa جمع آوري كرد. طبق نظر pallcauti مورث مي گويد كه پدر لئوناردو دولت همسر lisa بود. تصوير mona lisa وقتي كشيده شد كه او 24 سال داشت واحتمالا دستور پدر لئوناردو و براي تقديم دوستش كشيده شد. Pallanti دريافت كه lisa franess فرزند داشتند و lisa جدا از همسرش زندگي مي كرد. او حداقل به مدت 60 سال تنها زندگي مي كرد و اطلاعات مرگ او مشخص نيست.


ديگرپيشنهادات
برخلاف اين تئوري تناوبهاي متفاوتي در جايگاه سنتي پيشنهاد شده است. در طي‌آخرين سالهاي زندگي او لئونارد وتصوير در يك بانوي flerentine را از زندگي در نياز تجليل از Gindina de medio ايجاد كرد. هيچ مدركي كه نشان دهنده خط ارتباطي Giuliano de Medici , lisa Gherudini باشد وجود ندارد اماسپس تعبيري وتفسير مي تواند جايگزين يكي از دو تصوير ديگر زنان da vinic شود. جمله اختصاري ديگري ايجاد پيچيدگي كرد وقتي كه mona lisa را به تصوير Franeeco de Gioronde ارتباط مي دارد. دكتر lillian schwart2 از Bell labs اظهار داردكه mona lisa دقيقا يك تابلو اختصاصي است. او اين تئوري را گفتن از نتايج تحليل

 

ديجيتالي خصوصيتهاي چهره اي چهره لئوناردو و آن تابلوي مشهور مورد حمايت قرار مي دهد. وقتي كه يك تابلو اختصاصي توسط لئوناردو به تصوير در آمد وسپس با تصور monalisa تركيب شد خصوصيات چهره كاملا مشخص شد.اين تصور ايجاد شده استكه لئوناردو مايل به جنس خود بوده است وخواستار اين بوده است كه چهره خودش را در قالب يك زن بكشد. كارشناسان اين تئوري اظهار دارند كه بين دو تابلويي كه توسط يك فرد و با استفاده از سبكهاي مشابه ترسيم

شده است وجود دارد. Maike vogt-luerssen اظهار دارد كه زني كه بر فراسوي لبخند مشهور مي‌باشد isabella –Aragon از duchessmilan مي‌باشد.لئوناردو نقاشي قاضي براي duke milan بعد از يازده سال بود. در الگوي لباس سبز تيره vogt-luerssen monal lisa معتقد است كه اين موضوع نشان دهنده اين است كه lisa عضو خانواده viconti-sforz بود.تئوري او اين استكه moan lisa اولين تابلوي رسمي duchess milan جديد بوده است كه در بهار تابستان سال 1489 ترسيم شده است.


Mona lisa براي لبخند وچشمان زيبا بشر مشهور مي‌باشد. تابلو موقعيتي را نيمه بالايي وفاصله كه به چشم انداز قابل رويت بعنوان پرده پشت صحنه را دارد ارائه ميدهد لئونارد و از طراحي هرمي شكل براي جاي دادن زن بصورتي ساده وآرام در فضاي نقاشي استفاده كرده است. دستهاي گره خورده او از گوشه جلويي هرم مي‌باشد. سينه، گردن وصورت او در نور يكساني كه دستان او را بصورت ظريفي مدرن دمي كرده تابيده شده است. نور ستوه زنده متفاوتي از هندسه اصولي دايره ها محيطها كه شامل كماني از خنده معروف او مي‌باشد را ايجاد كرده است sigmund freud گفته است كه اون خنده از توجه عشق

لئوناردو به مادرش بوده است ديگران آن خنده را بعنوان عامل پاكي و معلوم بودن توصيف كرده اند. گفته مي‌شود كه بعضي كه تابلو را در قلب مركز دهي مي كنند همانطور كه در روشن ديده مي‌شود. بسياري از محققان سعي كرده اند كه علت اينكه خنده بر ديد هر فردي با خردديگر متفاوت است را توجيه كنند. حدود اظهارات از تئوريهاي قابل توجه در مورد ديد انساني در حالتي كنجكاوانه در مورد تشخيص احاسس mona lisa مي‌باشد. پروفسور margarethiving stone از دانشگاه هاروارد اظهار دارد كه لبخندعموما در تشنج پايين تكراري ترسيم شده است و مي تواند به بهترين نحوممكن توسط ديد عمومي فرد مشاهده شود

kontsevich leonid , christophertgler از موسسه smith-Kette wer در sin fransisico معتقد است كه طبيعت تغيير يافته لبخند توسط صداهاي تصادفي متغير در سيستم ديداري انسانها مي‌باشد Dina goldin بعنوان پروفسور را زددانشگاه Brown اعتقاد دارد كه رازي در موقعيت بودن ايستايي ماهيچه هاي صورت

monalisa نتيجه يك پويايي غيرعادي در چهره اي كه دقت حسي قوي را در بينندگان تابلو در خاست مي كرد بود.قابل توجه است كه mona lisa هيچ موي كه شامل ابرويا مژگان مي‌باشد را در ساختار چهره اي ش نداشت.اين موضوع احتمالا به اين دليل است كه درآن زمان بين زنان نجيب واصيل رسم بوده است كه موهاي خود را مي تراشيدند. براي بينندگان مدرن اين به سراسر كيفيت جذب چهره اضافه مي‌شود در اواخر سال 2005 محققان dutch از دانشگاه Amsterdan تصور تابلو را از طريق نرم افزاري كامپيوتر تشخيص دهنده حسي راهكاري دانشگاه Illinois واقع در vrbana-champanis مشخص كردند. نرم افزار دريافت كه

لبخند 83% از روي خوشحالي %9 از روي نفرت 6 درصد از روي ترس 0/2 از روي عصبانيت كمتر از %1 درصد به صورت طبيعي و اصلا از روي تعجب وغافلگيري نبوده است. اضافه بر يك تجزيه آزمايش بيشتر نشان دهنده يك تكنولوژي جديد بود. صورت ده زن از سلسله mediternean براي ايجاد و تصور تركيب يافته از يك بيان طبيعي استفاده شد.محققان سپس تصور تركيب يافته را به صورت تابلو مقايسه كردند. آنها از وسيله اي براي صداكردن لبخند به دوبخش كوچك استفاده كردند وسپس آن را براي 6 حس از قبيل خوشحالي، شگفت زدگي، عصبانيت، نفرت، ترس وناراحتي مورد آزمايش قرار دادند. اگر چه استفاده اينك فرمول ساده

تصوري براي نقاشي چهره وشخصيت بكار برده شد حس قوي را كه لئوناردو بين جايگاه قرارگيري زن و منظره پشت او به آن دست يافته در اصل سبب مشهور بودن ومورد توجه قرارگرفتن نقاشي در تمام زمان ها شده است. منحني حسي موها ولباس زن در چاله هاي موج دار و رودخانه پشت سراو پژواك يافته است اين حس سراسر از هورمني يافت شده د رتابلو مخصوصا با وجود لبخند ملايم زن عقيده كيهاني لئوناردو كه به ارتباط انسان وطبيعت مرتبط مي‌شود اين تابلو را نشانه ثبت شده از عقيده واستعداد لئوناردو مي داند. اين زن مهم در جايگاهي مجسم شده كه به نظر مي آيد يك ايوان سرپوشيده از ستون هاي سياه در هر طرفش مي‌باشد. پشت او منظره بزرگي از دور نماي كوهستانهاي يخي مي‌باشد. عبور با دو فاصله فيگورهاي مطلوب تضادهاي ديناميكي روشني وتيرگي وبالاتر از همه حس آرامي وملايمت از ويژگي هاي سبك لئوناردو است.


تابلو يكي از تصاوير اوليه است كه زن را جلوتر از منظره خيالي نشان مي دهد يكي از خصوصياتهاي جالب منظره اين است كه غيرحقيقي است. منظره پشت فيگور سمت چپ به نظر كمتر از منظره سمت راست قابل توجه است اين موضوع شب شده كه بعضي كارشناسان بگويند اين منظره بعدا اضافه شده است تابلو چندين بار تعمير شده آزمايش x,ray نشان داده شده است.تابلو mona lisa در پشت يك روشن از آن پنهان شده است. سپيدار باريك پشت شروع به نشاندن نشانه هايي از زوال در يك ديد بعد از تفكر قبلي مي‌باشد.


نش در فرهنگ شهرت يافته و سبك وطريقه هنري
Mona lisa از حالتهاي آيكوني در فرهنگ شهرت يافته بدست آمده است.
در سال 1963 هنرمند پاپ anoly worhd به ايجاد پرينهاي سريگرافي زندگي از mana lisa شروع كرد. Warhel او را به عنوان ايكون جديدي مثل Marilyn monroe يا Elvis presely خاص ومنحصر كرد. در اين زمان استفاده او از پردازش اسنسيل كارشناسي مجازي از تنزل ارزشهاي زيبايي در جامعه اي از توليد انبوه وزوال انبوه ايجاد مي‌كند. امروزه mona lisa مكررا دوباره تكثير شده است. به عنوان يك تابلوي فرهنگي mona lisa از رجوعات بي شمار در فرهنگ شهرت يافته و سبك وطريقه هنري لذت بر دو است. آن موضوع بسياري از آمازها شده است كه شامل:


تضعيف رومانتيك mona lisa توسط Nat kingcole در قياس عشق او به نقاشي Billbeard pop تنها براي 8 هفته بود و سه ميليون كپي از روي آن گرفته شد. آهنگ توسط Ray Evans , Jay living ston براي فيلم كاپيتان cary امريكا نوشته شد و برنده اسكار شد. آن بعدا در فيلم mona lisa در سال 1986 بكار برده شد پوشش تضعيف در آلبوم (Take a Break )Gimme Gimme, Me finot ايجاد شده است. Conway Twitty رو نوشتي از گروه وقسمتهاي منحصرست در سال 1959 وارد كرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید