دانلود مقاله هنر رنگ‌رزی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

هنر رنگ‌رزی

به نام خدا
هدف هنر رنگ‌رزی، ثابت کردن دائمی رنگ سایه و روشن بر روی پارچه است. مواد می‌تواند به صورت حیوانی باشد مانند ابریشم، پشم و پر یا گیاهی مانند کتان و کنف باشد. مورد اول بسیار آسانتر رنگ‌ها را جذب می‌کند و بسیار تابان‌تر می‌شود. در برخی موارد، زمانیکه ابریشم و پشم بارنگهای قیر زغال سنگ رنگ می‌شود، رنگ به فیبر متصل می‌شود، در هر صورت به طور کلی مرحله آماده‌سازی لازم است. در برخی موارد مشخص دیگر، زمانیکه ابریشم و پشم با اسید نیتریک . به رنگ زرد در می‌آید، رنگ به خاطر تغییر ماده و به خاطر رنگرزی ناقص، رنگ نمی‌شود. رنگهای غیرحلال، مزایای تغییر شکل شیمیایی شناخته شده را دارا هستند؛ بنابراین، کرومات سرب(کروم زرد) با قرار گرفتن ماده در محلول‌ها رسوب می‌کند و ابتدا

سرب، استات می شود و سپس بیکرومات پتاس رسوب می‌یابد. تثبیت‌کننده‌های رنگ، اجسامی هستند که به خاطر جذب آنها برای ماده ارگانیک، فیبر را به ماده رنگی می‌چسبانند و همچنین ماده رنگی را متصل می‌کنند. آنها در ابتدا استفاده می‌شدند اما در رنگرزی خانگی، غالباً با ماده رنگی برخی ثابت کننده‌ها، رنگ را مشخص می‌کنند، بنابراین زاج، روناس را روشن‌تر می‌کند و قرمز روشن را حاصل می‌کند، این در حالی است که آهن آن را تیره کرده و رنگ بنفش را به وجود می‌آورد.

ثابت‌کننده‌ها
ثابت‌کننده‌های اصلی، زاج، زاج مکعبی، استات آلومینا، پروتوکلورید قلع، بیکلورید قلع، سولفات آهن، استات آهن، تانین، استات سودا هستند.

مواد رنگی
مواد به کار رفته در رنگرزی متعدد هستند، در زیر مهم‌ترین آنها آورده شده‌است، روناس، نسل، درخت بقم، بلوط سیاه، یا چوب بلوط، چوب برزیلی، سماق، زرداب، آناتو، زردچوبه، آلکانت، لاندر سرخ، لیتموس یا آرچیل، کادبیر، قرمز دانه، لاک و مواد معدنی زیر: فروسیانیک پتاسیم، بیکرومات پتاس، کرم تارتار، آب آهک و زنگ مس.

رنگ‌های قیر زغال سنگ
همان طور که در امتیاز نامه‌ها و در مقیاس گسترده مشخص شد، اسید برای ساخت آنها ارائه نشده بوده‌ است، در بسیاری موارد، آنها به صورت راز حفظ می‌شوند. در پایان مقاله، اصول ویژه‌ای برای استفاده آنها پیدا شده‌ است.

مواد معدنی دیگر
حوض کود گاو پس از ثبوت فیبرهای گیاهی برای برداشتن اضافه ماده تثبیت کننده به کار می‌رود. محلول سیلیکات سودا دراین اواخر به عنوان جایگزین استفاده شده‌ است. البامین یا ماده چسبنده گندم برای غلیظ کردن رنگها جهت رنگرزی، و گاهی برای ثابت کردن آنها استفاده می‌شود. رنگها با آلبامین ترکیب می‌شود تا برای مواد رنگرزی استفاده شود. با دادن گرما نه آلبامین بسته شده و رنگ ثابت می‌شود.

 

سیلیکات سودا به عنوان ابزار ثابت‌کننده رنگ
استفاده از سیلیکات سودا در رنگرزی کالیکو دارای مزیت ثبوت بیشتر رنگ نسبت به زمانی است که به تنهایی در حوض کد حیوانی استفاده شود. با توجه به عمل این نمک، ذکر این نکته سزاوار است که سیلیکات قلیا در کود گاو وجود دارد که طبق نظر راجر، حاوی ۵/۱۷ به ازای هر سنت از مواد جامد و به ازای هر سنت از این خاکستر است واز این رو کود حیوانی تازه حاوی۶/۲ به ازای هر سنت خاکستر حاوی به ازای ۵/۶۲ به ازای هر سنت سیلیکا است. بخش عظیمی از این سیلیکا در شرایط نامحلول وجود دارد اما مقدار سیلیکا غیر حلال قابل ملاحظه نیست. بخش حلال مقادیر خاکستر به ۳۸ در هر سنت است و این ۱۲ به ازای هر سنت، سیلیکا است و ۱۰ به ازای هر سنت سنت، پتاس و سودا است. همچنین دلیل اهمیت سیلیکات سودا به خاطر جزء موثر کود گاوی است.

 

زاج
زاج به عنوان ثابت‌کننده برای ابریشم و پشم به کار می‌رود و سپس در آب حل می‌شود. اگر محتوی آهن باشد، رنگ سرخ آسیب خواهد دید. این سولفات آلومینیوم است که به سولفات پتاس یا آلومینیوم متصل می‌شود. آلومینیوم یک ثابت‌ کننده فعال است.ممکن است زاج آمونیا از زاج پتاس با اضافه کردن مقدار کمی پتاس تند به پودر مجزا شود. اگر آمونیا وجود داشته باشد، بیرون خواهد کرد و ممکن است به آرامی توسط بوی تند آن شناخته شود.

زاج مکعبی
به شدت استفاده می‌شود. این محصول با اضافه‌کردن کربنات سودا به زاج پیش‌از رسوب درست می‌شود و در ابتدا می‌افتد و سپس حل می‌شود. اگر مقدار زیادی به ماده اضافه شود، رسوب تشکیل خواهد شد. آلومینا را سریع تر از ماده زاج معمول به ماده ارگانیک برمی‌گرداند.

استات آلومینا
برای کتان وکنف استفاده می‌شود. زمانیکه اسیداستیک حرارت داده می‌شود، آلومینا در فیبر باقی می‌ماند. این ترکیب با اضافه کردن محلول استات سرب(شکر) به محلول زاج در همان زمانیکه که رسوب ایجاد می شود، شکل می گیرد که bs25/81 زاج، شکر سرب، اخذ می کند وهر یک را در ۲ گالون از آب جوشاندن حل کرده و مخلوط نموده و اجازه می دهیم تا ته نشین شود.

بیلکورید قلع (نمک قلع، نیتروماریات قلع)
bs 41 اسید نیتریک تجاری،۱b 2/1 از آمونیاک سال را بردارید وآن را در ظرف سنگی قرار دهید و b 21/1 از قلع گرانیت شده خالص در آن بریزید یا قلع گرانیت شده را ترکیب ۲ بخشی ماریاتیک حل کنید تا ۱ اسید نیتریک به هر میزانی برداشته شود.
پروتو کلورید قلع
قلع گرانیت شده را در اسید ماریاتیک داغ بریزید تا زمانیکه جذب شود. کرم تارتار عموماً به زاج و حوض قلع اضافه می‌شود.
مس
برای رنگرزی سایه‌های تیره در پشم استفاده می‌شود. این کار با حل کردن آهن پاک در اسید سولفوریک رقیق وکریستال شده انجام می‌شود. شکل نامرغوب از سنگ چخماق به دست می‌آید. این محصول حاوی آهن در هنر پروتوکسید است. درهر صورت با قرار گرفتن در معرض هوا، اکسیژن بیشتر جذب می‌شود و در صورت تمام نمک‌های پروتوکسید آهن، ساسکو اکسید تشکیل می‌شود. این محصول، ثابت کننده قوی است وهمان‌طور که در چسبندگی دیده شده است، آهن به مواد رنگ می‌چسبد.

استات آهن
استات آهن با حل‌کردن تکه‌های آهن در اسید استیک یا اسید پیرولیگنیوس حاصل می‌شود. فیبرهای گیاهی برای رنگ‌رزی مناسب‌تر است.

نیترات آهن
bs41/101 از هر اسید نیتریسک و اسید ماریاتیک برداشته می شود و به مقدار Ibs 2/721 کم کم به مس حل شده در آب، اضافه می‌شود.

آماده سازی برای رنگرزی
پشم باید شسته شود، ابریشم خام باید بدون صمغ گردد، کتان باید قیچی شده، بو داده شود و سفید شویی شود. برای توصیف اثرات نمک‌های مختلف یا ثابت کننده‌ها بر رنگها

رنگ ثابت‌کننده
برای رنگ سرخ ثابت کننده روی پشم، بهترین کیفیت ثابت کننده، ۲/۱ وزن پشم است که باید استفاده شود که از ۵ قسمت زاج و ۱ قسمت تارتار سرخ برای ۱۶ قسمت مواد رنگی است.
تغییر در بخش‌های نمک کاملاً رنگی را نشان می‌دهد که ثابت‌کننده به صورت طبیعی نشان می‌دهد. اگر میزان زاج کمتر شود و میزان تارتار افزایش یابد، رنگ دارچین سرخ ایجاد می شود. اگر زاج به صورت کامل حذف شود، رنگ سرخ به صورت کامل ناپدید می شود و رنگ دارچینی مایل به قهوه‌ای تولید می‌شود. اگر پشم‌ها در آب و صدفی ضعیف جوشانده شود، بخش بیشتری از رنگ تخریب می‌شود محلول صابون، بخشی از رنگ را از بین می‌برد و بقیه رنگ را به شکل بسیار زیبایی درمی‌آورد. قلیای فرا، رنگ سرخ ثابت کننده را گرم می‌کند اما رنگ را ثابت می‌کند.

برای رنگ کردن پشم و پارچه‌های پشمی آبی رنگ
۱ قسمت از نیل در ۴ بخش اسید سولفوریک متراکم حل کنید، به محلول، ۱ بخش از کربنات پتاس خشک اضافه کنید و سپس آن را با وزن آب آن رقیق کنید. پارچه باید به مدت ۱ ساعت در محلول محتوی ۶ بخش زاج و ۳ بخش تارتار برای هر ۳۲ تکه پارچه جوشانده شود. سپس به حوض آب ریخته می‌شود که پیش از این تهیه شده و محتوی بخش کمتر یا بیشتری از سولفات نیل رقیق ‌شده است. و تنها حلال شناخته شده، اسید سولفوریک است. سوفات نیل معمولاً برای خشک کردن ابریشم آبی به کار می‌رود و به خاطر نام آبی آن است و تقلیل آن به رنگ سبز است و سپس حل کردن آن در آب به وسیله قلیا است. دو روش متفاوت در این روش استفاده شده‌است. اولین روش ترکیب آن با نیل و محلول اکسید سبز آهن و

سولفورت متالیک متفاوت است. اگر پس از آن، نیل، آهک و سولفات سبز آهن با یکدیگر در آب حل شود، نیل به تدریج رنگ آبی خود را از دست می‌دهد و به رنگ سبز در می‌آید و حل می‌شود. روش دوم این است که نیل در آب با مقدار مشخصی از ماده گیاهی ترکیب شود، نیل به وسیله قلیا یا آهک خام که به محلول اضافه می شود، حل می‌شود. اولین گام از این روش معمولاً با رنگرزی کتان و پارچه کتانی دنبال می‌شود و دومین مرحله، رنگ کردن پشم ابریشم است. در رنگ کردن پشم، معمولاً سبوس و نیل به عنوان مخمر حلال پایه سبز رنگ

نیلی استفاده می‌شود. نیل خودش حاوی ماده رنگی شبیه رنگ نیلی است وبا د نبال کردن مراحل معمول، ممکن است رنگ نیلی از آن استخراج شود. در حالت معمولی نیل که توسط رنگرز خریداری می‌شود، رنگ نیلی حاوی حالت سبز گردی است. کیفیت آن در نیل وجود دارد اما کم است با بخش عظیمی از ماده گیاهی دیگر ترکیب می‌شود. زمانیکه پارچه از خم خارج می‌شود دارای رنگ سبز می‌شود دارای رنگ سبز است، اما به زودی به رنگ آبی برمی‌گردد. پارچه باید به صورت کامل شسته شود. تا ذرات متصل نشده از بین برود. این محلول

نیل به دو ناسازگاری، مسوول است: ابتدا، گاهی نسبت به تخمیر بسیار ثابت است و ممکن است با بخارهای فاسد که خارج می‌شود و با ناپدید شدن رنگ سبز شناخته شود. در این حالت، به زودی رنگ نیلی خراب می‌شود. نامناسبی با اضافه‌ کردن آهک بیشتر که ثابت کننده است، برطرف می شود. دوماً گاهی تخمیر به صورت ضعیفی برطرف می‌شود. این نقص با اضافه‌کردن سبوس یا نیل بیشتر بر طرف می شود تا بخشی از آهک ضخیم برطرف شود.
تهیه سبز و آبی شیمیایی
ترکیب شیمیایی برای آبی و روشن روی ابریشم، کتان یا پشم و برای پاکسازی و سفیدشویی کتان به صورت فوق انجام می‌شود:
Ib1 از بهترین روغن ویتریول بردارید که o21 از بهترین رنگ نیلی است بردارید و به خوبی بکوبید و الک کنید پس از این که به خوبی به هم زده شد، تکه کمی از ماده صدفی معمول به بزرگی نخود فرنگی یا به اندازه دو نخود بردارید و فوراً به میزان زیاد تخمیر دهید و موجب شوید که ماده نیلی در قطعات کوچک‌تر حل شود. به محض این که این تخمیر صورت گرفت، آن را به بطری منتقل کنید و اجازه دهید که در روز بعد استفاده شود. اگر بیش از مقدار توصیه شده باید استفاده شود، از بین خواهد رفت و رنگ را لکه‌دار خواهد کرد. مواد شیمایی برای رنگ آبی انجام شد، تنها با اضافه کردن یک چهارم از روغن ویترول انجام میشود .
(برای تخلیه رنگها )
عموماً،رنگ سبز تمام ابریشم های رنگ شدهای راکه باید رنگ زدایی شود به محلول مس که alb2/1 یاlb 1 از صابون سفید در آن حل شده ، اضافه می‌کنند . سپس آنها جوشانده می شوند وزمانیکه مس شروع به پر شدن از رنگ شد، ابریشم‌ها خارج می‌شوند و در آب شسته می‌شوند. در مدتی که محلول تازه صابون به مس اضافه می شود و سپس پیش از این که تمام رنگ از بین رود، انجام می‌شود. برای آن دسته از رنگ‌هایی که می‌خواهند به صورت کامل رنگ‌زدایی شوند، همانند خاکستری، سینامونز و غیره، روغن ویترول در آب گرم باید استفاده شود. در رنگ‌های دیگر، زاج باید در مس جوشانده شود و سپس خنک شود و ابریشم‌ها وارد شوند و جوشانده شوند و پیش از این که مجدداً جمع‌آوری شوند. مقدار کمی از اسید ماریاتیک در آب گرم حل می‌شود و باید برای رنگ‌زدایی برخی رنگ‌های ثابت استفاده شود. پس از آن کالاها باید به خوبی در آب گرم و سرد شسته شود تا از رسیدن آسیب به ساقه جلوگیری شود.
برای رنگ‌زدایی رنگ خاکستری، سیامونز و غیره، در صورتی که به صورت کامل شدند
کمی تارتار بردارید و در ثابت کننده رنگ به صورت گرد در آورید و به سطل انتقال دهید، سپس روی آن کمی آب جوشان بریزید. ممکن است ابریشم با پاک کردن این مایع، پخش شود که رنگ را از بین خواهد برد، اما اگر رنگ دوباره رنگ نگرفت، تارتار بیشتری باید اضافه شود و اجناس به صورت پیشین پخش شود.

برای رنگ‌ مجدد یا تغییر رنگ پوشاک
برای تغییر رنگ بر حسب عناصری که پوشاک طبق آن رنگ می‌شود، عمل می‌شود. گاهی، زمانیکه این کار به خوبی انجام گیرد، مواد رنگرزی بیشتری باید اضافه شود که موجب ایجاد رنگ خواهد شد و گاهی رنگ روی لباس باید رنگ‌زدایی شود و اصول رنگرزی مجدداً انجام شود هر رنگی از نظر ماهیت به رنگ مشکی خواهد بود، حتی رنگ آبی، زرد، سرخ یا قهوه‌ای و مشکی همواره به صورت مشکی رنگ خواهد شد. تمام رنگ‌ها مجدداً همان رنگی که داشتنند را خواهند گرفت، و رنگ آبی می تواند به صورت سبز یا مشکی درآید و ممکن است رنگ سبز به صورت قهوه‌ای و سبز قهوه‌ای درآید و هر رنگ در رنگرزی مجدد، رنگی تیره‌تر از رنگ پیشین خواهد گرفت.
زرد، قهوه‌ای و آبی به راحتی رنگ زدایی نمی‌شوند، گرچه ممکن است رنگ خرمایی، انواع رنگ سرخ، زیتونی و غیره رنگ‌زدایی شود. برای رنگ خرمایی، ممکن است مقدار کمی از زاج در مس جوشانده شود و زمانیکه حل شد، در کالاها قرار گیرد و آنها را به صورت جوشان نگاه دارد و احتمالاً ظرف چند دقیقه، مقدار کافی از آن برای به دست آمدن رنگ پیشنهادی استفاده خواهد شد.

رنگ زیتونی، خاکستری با قرار گرفتن در ۲ یا ۳ قاشق چای‌خوری از روغن ویترول رنگ زدایی می شود و سپس پوشاک در آن قرار گرفته و جوشانده می‌شود و سپس به رنگ سفید درخواهد آمد. اگر رنگ سبز شیمیایی، حتی زاج یا صابون آن را به رنگ زرد، رنگ‌زدایی کند، این رنگ زرد ممکن است با صابون به صورت کامل جوشانده شود، و این در صورتی است که برای گرفتن رنگ آبی شیمیایی دریافت شده باشد. اسید ماریاتیک که در حرارت دستی استفاده می‌شود. اکثر رنگ‌ها را رنگ زدایی می‌کند. ممکن است رنگ مشکی به رنگ زیتونی، سبز یا قهوه‌ای تیره رنگ شود و معمولاً رنگ مشکی به رنگ سبز یا قهوه‌ای تیره رنگ می‌شود اما سبز، رنگ اصلی است که طبق آن رنگ مشکی تغییر می‌کند.

برای ابریشم‌های زاج
ابریشم باید با آب سرد زاج شود زیرا زمانی‌که با آب داغ زاج شود بخش زیادی از جلای خودش را از دست می‌دهد. همواره مایع زاج باید برای ابریشم‌ها، قوی باشد زیرا پس از آن رنگ بیشتری به خود جذب می‌کند.

برای رنگ آبی ابریشم
ابریشم با ۶ بخش بران، ۶ بخش نیل، ۶ بخش پتاس و ۱ بخش ریشه روناس، به رنگ آبی روشن رنگ می‌شود. برای رنگ نمودن آن به رنگ آبی تیره، باید پیش از آن چه که رنگ زمینه نامیده می‌شود، دریافت گردد که رنگ سرخ یا آرشیل نامیده‌ می‌شود و برای این منظور کاربرد دارد.

نیل فرنگی
ثابت کننده رنگ از نیترات آهن، ۲O80 از بیکلورید کریستال‌های قلع، ۲O2/1از روغن ویتریول و ۱۰گالون آب تهیه می‌شود مایع دیگر با حل کردن ۲O4 از نیل پتاس زرد یا سرخ، بر حسب سایه دلخواه درست می‌شود. ابریشم‌ها به صورت متنناوب در این مایع به مدت ۱۰ دقیقه و ۶ مرتبه قرار می‌گیرند. پس از هر مرتبه، آنها در کرم آب تار تار شسته می‌شوند.

برای رنگ کردن کتان و آبی کتانی
کتان و پارچه کتانی با محلول ۱ بخش از نیل، ۱ بخش سولفات سبز آهن و ۲ بخش آهک خام رنگ می شود.

رنگهای زرد
اصل مواد رنگرزی برای رنگ زرد، جوش دادن، فاستیک و چوب بلوط سیاه است. مواد رنگرزی زرد دارای پیوستگی بسیار ضعیفی روی پارچه است تا تولید رنگی دائمی و بدون استفاده از ثابت کننده‌ها، نماید. همچنین، پارچه‌ پیش از اینکه به رنگ زرد، رنگرزی شود همواره با خیس خوردن در آن مینا تهیه می‌شود. زمانیکه رنگ زرد بسیار خوبی مورد در خواست باشد، گاهی اکسید قلع استفاده می‌شود.معمولاً قلع به عنوان مکمل آلامینا استفاده می‌شود تا آن را بهتر روی کتان و پارچه کتانی ثابت کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد