بخشی از مقاله

پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده

نمونه‎هاي وحشي قارچ كاملا با نمونه‎هاي پرورشي آن فرق دارند. دليل نبود نور و يقه اطراف بطري‎هاي برگشت قارچ‎هاي پرورشي مجبور مي‎شوند تا ريشه‎هاي طويلي را پرورش دهند. اين موضوع در اين كتاب مورد بحث قرار مي‎گيرد زيرا پتانسيل بازار قابل توجه مي‎باشد و تكنيك پرورش شبيه به ديگر قارچ‎هاي از بين برندة چوب مي‎باشد. پرورش تجاري قابل توجه را مي‎توان در تايوان، ژاپن و چين يافت. قارچ «فلامولينا» در آمار مربوط به توليد جهاني در سال 1984/1983 رتبة چهارم را دارد و در سال 1991 بعد از قارچ دگمه سفيد، شيستاك، قارچ كاه برنجي و

يوريكولاريا رتبة ششم را دارا مي‎باشد. قارچهاي پرورشي زمستاني ساقه‎هاي بسيار طويلي دارند و نسبت به قارچ وحشي رنگ روشن‎تري دارند. آسيايي‎ها به اين نوع قارچ علاقة فراواني دارند و به آن نام قارچ سوزن طلايي را داده‎اند. ساقه بخش اصلي اين قارچ را تشكيل مي‎دهد و به صورت مصنوعي ساقة آن طويل شده است. ساقة اين نوع قارچ مانند ساقه، قارچ وحشي محكم نمي‎باشد و بنابراين مي‎توان آن را به راحتي خورد. اين نوع قارچ به عنوان يك محصول زمستاني كشت مي‎شود و در صورتي كه شرايط كشت آن فراهم باشد، در دورة يك ساله كشت مي‎شود.


مواد: اكثر قارچ‎هاي فلامولينا در بطري‎ها كشت مي‎شوند. اگرچه از كيف‎هاي پلاستيكي نيز مي‎توان استفاده كرد. بطري‎هاي پلي پروفيلن معمولاً داراي 450 گرم سوبستر مرطوب مي‎باشند. اين بطري‎ها را مي‎توان در مجاورت گرما قرار داد. در گذشته از بطري‎هاي شيشه‎اي استفاده مي‎شد، اين بطري‎ها به آساني مي‎شكستند، اما مي‎شد كه از اين بطري‎ها چندين بار استفاده كرد، اين بطري‎ها به وسيلة كلاهك‎هاي پلاستيكي فروخته مي‎شد، و از طريق كاغذ فيلتر هواي آن تأمين مي‎شد. مي‎توان از اين كلاهك‎ها مجدداً استفاده كرد، اما بايد فيلتر كاغذ را مرتباً كنترل كرد تا دچار پارگي و شكستگي نشود. ماشين‎هاي مخصوص براي رسيدگي به اين بطري‎ها ساخته شدند. كشت قارچ فلامولينا در تايوان از سازندگان اسپاون مشتق شد كه از اين ماشين‎ها براي پر كردن بطري‎هاي تخم ماهي استفاده مي‎كردند. به دليل اينكه توليد اسپاون فقط در سه ماه از سال انجام مي‎شد، پرورش‎دهندگان اين نوع قارچ در مورد نحوة كاربرد چنين ماشين‎هايي به صورت مؤثرتر فكر ردند. در صورتي كه از كيف‎هاي پلاستيكي استفاده شود 500 گرم سوبستر بايد درون آن پر كرد و كيف‎ها بايد به شكل كپسولي باشند.


مواد سوبستر: در طبيعت قارچ فيلامولينا فقط روي درختان پهن برگ رشد مي‎كند. در ژاپن و تايوان از خاك اره مخروطيان استفاده مي‎شد. اما اين خاك اره به مدت يك سال تلنبار مي‎شد تا تخمير در آن صورت گيرد. رزين‎ها و فنول‎ها با شستن جدا مي‎شوند و خاك اره در طول اين زمان تجزيه مي‎شود، بنابراين مادة مناسب بهتري به دست مي‎آيد. سپس خاك ارة مخروطيان با خاك ارة سخت پوستان تازه به نسبت 1:1 مخلوط مي‎شود. از مخلوط‎هاي كريپتومر يا جاپونيكا، كاماراسي پاريس، پينوس ‎spp، با كرناتا يا كواركس سرتا مي‎توان استفاده كرد.


شايع‎ترين ذخيرة مورد استفاده برنج مي‎باشد اما از ديگر منابع كربوهيدرات نيز مي‎توان استفاده كرد. تركيبات پروتئيني و آمونياكي به عنوان منبع مناسبي مي‎باشند، برخي از عناصر ردياب مانند ‎Ca، ‎Mo، ‎Co، ‎Cu، ‎Zn، ‎Mn و ‎Fe ويتامين براي رشد قارچ و تشكيل بخش ميوه‎اي آن لازم مي‎باشد.
فرمول سوبستر: خاك ارة درختان مخروطي ‎- ميزان 45%، خاك اره سخت‎پوستان 45%، برنج 10 تا 20%، ميزان آب 58 تا %60 ‎CaCo3 1 تا 3% در صورتي كه خاك ارة سخت‎پوستان به آساني در دسترس باشد قارچ فلامولينا قادر خواهد بود كه روي محيطي كه داراي 80 تا 90% خاك ارة سخت پوست و 10 تا 20 درصد برنج و مقداري گچ به منظور تنظيم ‎PH مي‎باشد، رشد كند. بنابراين نيازي به تخمير سوبستر نمي‎باشد.


پر كردن، سوراخ كردن و پوشاندن: در تايوان و ژاپن ماشين‎هايي طراحي شده‎اند كه براي پر كردن و سوراخ كردن بطري به كار مي‎روند. حتي پيشرفته‎ترين كلاهك‎ها نيز به صورت اتوماتيك هستند. از ماشين‎هاي آماده‎سازي اسپاون نيز مي‎توان استفاده كرد. مطمئن شويد كه سوبستر در بطري‎ها و كيف‎ها فشرده شده است. بايد كلاهك‎ها به صورت محكمي روي بطري‎ها قرار گيرند. بايد اجازه نداد كه جريان هوا از طريق شكاف‎هاي موجود در كلاهك يا بطري وارد شود.


استريل كردن: ممكن است ميكروب‎هاي اندكي در خاك ارة قديمي زندگي كنند. قارچ فلامولينا نمي‎تواند با اين ميكروب‎ها مبارزه كند بنابراين بايد سوبستر كاملاً‌ ضدعفوني شود و فقط بخار نشود. بعد از سه ساعت بخار شدن در دماي ‎C95 و يك ساعت در دماي ‎C121 اين ميزان فشار براي استريل شدن بطري كافي خواهد بود. اين روش‎ها كاملاً‌ شبيه به روش توليد اسپاون خواهد بود. توجه كنيد كه شكل كپسول بطري‎ها اين امكان را فراهم مي‎كند كه بخار به همة ظرف‎ها برسد.


تخم‎گذاري كردن: مي‎توان به محض اينكه دماي بطري‎ها به ‎C20 مي‎رسد تخم‎ها را درون بطري‎ها قرار داد. سوبستر در اين مرحله اسرتيل مي‎باشد و بنابراين نسبت به آلودگي بسيار حساس مي‎باشد. عمل تخم‎گذاري را در مكان تميزي انجام دهيد. توليدكنندگان عمدة قارچ از ماشين‎آلاتي استفاده مي‎كنند كه بطري‎ها را از سيني برمي‎دارد و آنها را يكي‎يكي انكوبه مي‎كند.
كلاهك بلند مي‎شود و قطعة كوچكي از تخم در درون بطري گذاشته مي‎شود و بلافاصله كلاهك در سر جاي خود قرار مي‎گيرد. به منظور جلوگيري از آلودگي اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيد.


اتمام تخم‎گذاري: ميليسيوم ظرف 25 تا 30 روز سوبستر موجود در بطري را خواهد پوشاند. دماي بهينه براي رشد مليسيوم ‎C22 تا ‎C25 مي‎باشد. در توليد تجاري اين دما در كمتر از ‎C20-18 نگه داشته مي‎شود. بعد از اينكه تخم‎گذاري اتمام يافت بطري‎ها به منظور القا پريمورد يا در جاي ديگري گذاشته مي‎شوند. براي پرورش قارچ‎هايي كه رنگ آنها سفيد يا زرد باشد. بايد بطري‎ها در جاي تاريك نگهداري شوند.
القا، پريمورديا: كلاهك بلند مي‎شود و تخم‎هاي قديمي برداشته مي‎شود و اين كار زماني كه مليسيوم در 90% بطري به مورت كلوني درآمده است انجام مي‎شود. به منظور توزيع قسمت ميوه‎اي سطح با يك ماشين هموار مي‎شوند. به منظور تشكيل پريمورد يا بطري‎ها در جاي تاريك در دماي ‎C12-10 نگهداري مي‎شوند. رطوبت نسبي بايد %85-80 باشد. ميزان رطوبت مهم مي‎باشد؛ در صورتي كه محيط بسيار خشك باشد باعث خواهد شد كه ميوه‎دهي انجام نشود و در صورتي كه محيط بسيار مرطوب باشد. باعث مي‎شود كه قطرات كهربايي رنگي روي ميوه تشكيل شود كه از كيفيت آن بكاهد. پريمورد يا ظرف 10 تا 14روز تشكيل مي‎شود.


كنترل كردن: دماي ‎C15-10 براي تشكيل پريمورد يا كاني است. اما در زماني كه بخش ميوه‎اي قارچ رشد مي‎كند دما بايد از اين ميزان كمتر باشد تا با استفاده از اين بابت بتوان محصولي با كيفيت عالي توليد كرد. براي رسيدن به اين هدف دما ‎C5-3 كاهش مي‎يابد و ‎m/s5 –3 جريان هوا در درون اتاق جاري مي‌شود. با اين كار مي‎توان از توليد قارچ‎هاي محكم، سفيد و خشك مطمئن شد. اين مرحله يعني مرحلة كنترل 5 تا 7 روز طول مي‎كشد تا اينكه طول ريشه‎ها به cm2 مي‎رسد.
رشد: اكنون بايد دما را اندكي به ميزان ‎C8-5 افزايش داد و رطوبت بايد حدود %80-75 باشد. اين امر باعث تحريك رشد خواهد شد. به منظور به دست آوردن ريشه‎هاي دراز بايد يك كاغذ موم كاري شد، و يا يك نوار پلاستيكي دور بطري‎ها پيچيده شود. در صورتي كه از كيف‎هاي پلاستيكي به عنوان ظرف استفاده مي‎شود،‌ بنابراين قسمت بالايي كيف بايد به سمت بالا كشيده شود تا از ريشه‎هاي دراز و طويل محافظت كند.


برداشت: زماني كه طول ريشه‎ها به 13 تا 14 ‎cm مي‎رسيد، مي‎توان قارچ‎ها را ديد. پلاستيك‎ها را مي‎توان همزمان با قارچ‎ها چيد و بعداً انبار كرد. نخستين ميزان برداشت معمولاً 100 تا 140 گرم در هر بطري را مي‎باشد. تا برداشت بعدي 50 روز ديگر فرصت لازم است و ميزان برداشت 60 تا 80 گر در هر بطري مي‎باشد اما كيفيت قارچ پايين‎تر خواهد بود. در صورتي كه شرايط آب و هوايي مناسب نمي‎باشد. بهتر است كه اجازه دهيم كه قارچ‎ها فقط يك بار رشد كنند و از بطري‎ها سرازير شوند. در صورتي كه كيفيت قارچ زياد مهم نباشد مي‎توان تا بيش از 4 بار از بطري‎ها برداشت كرد. كيفيت قارچ معمولاً توسط دما و رطوبت و تعداد ميوه‎هاي رشد يافته در يك دسته تعيين مي‎شود. همان‎طور كه عمل برداشت انجام مي‎شود، مقدار كيفيت پايين مي‎آيد.
آفت‎ها و بيماري ما: كلادوبوتريم واريو اسپرموم (كپك شبكه‎اي چوب بلال) بسيار زياد به قارچ فلامولينا ‌آسيب مي‎زند. با استفاده از آفت‎كش ‎PY-101 مي‎توان اين قارچ زيان‎بار را كنترل كرد. يكي ديگر از مواد آلوده كننده كه در كيف‎هاي پلاستيكي يافت مي‎شوند قارچ‎هاي تجزيه‎گر چوب مانند تريكودر اما ‎spp. پنيسيليوم و نوروسپورا مي‎باشد.


بعد از برداشت: دسته‎ها با بريدن قسمتي كه به سوبستر خاك اره متصل است، جدا مي‎شوند. بسياري از قارچ‎هاي فلامولينا صورت تازه به فروش مي‎رسند و برخي ديگر بسته‎بندي مي‎شوند و به صورت كنسرو درمي‎آيند قارچ بسيار مقاوم مي‎باشند و همين امر باعث شده تا آنها بتوانند در دماي پايين رشد كنند، گاهي اوقات مي‎توان آنها را بدون وارد آمدن آسيب به بخش ميوه‎اي آنها، حمل و نقل كرد.


پرورش كيفي ترملافوسي فورميس (گوش نقره‎اي): كشت‎هاي خالص ترملا، زماني كه به سوبستر خاك اره انكوبه شوند، برداشت اندكي خواهند داشت. اكثر گونه‎هاي ترملا انگلي مي‎باشند و پتانسيل ساپروفيتي محدود مي‎دارند. بنابراين آنها به ارگانيسم ديگري نياز دارند تا چوب را تجزيه كند. پرورش‎دهندگان كندة چوب مي‎گويند كه ترملا به يك عامل بيولوژيكي به منظور افزايش برداشت نياز دارد. دانشمندان چيني اين همراه مليسيوم را جدا كردن و دريا فتند كه آن به نوع آسكوميسيت هيپوكسيلين تعلق دارد. گونه‎هاي خاص به عنوان

ميسپوكسيلين آرچري شناسايي شدند. يك تكنيك كشتي تركيبي به كار رفته در سرزمين‎هاي اصلي چين بالاترين ميزان برداشت و حجم ميوه‎اي بزرگتري را داشته است. در پرورش كندة چوب فقط ترملا است كه مي‎بايست انكوبه شود. هيپوكسيلين به وسيلة توليد اسپور در سطح پوست درخت وارد خواهد شد. زماني كه در كيف‎هاي پلاستيكي بشته شده رشد مي‎يابد، هيپوكسيلين مي‎بايست كشت ترملا انكوبه شود.


تكنيك كشت خالص: كشت‎هاي خالص ترملا فوسي فورميس و هيپوكسيلين آرچري براي پرورش كيفي پلاستيكي لازم مي‎باشد. به دست آوردن كشت بافتي خالص ترملا از قسمت ميوه‎اي قارچ كار ساده‎اي نمي‎باشد. زيرا اين قسمت ميوه‎اي ممكن است كه ژلاتيني باشد و باكتري‎ها و هاگ‎هاي ديگر قارچ‎ها روي آنها وجود داشته باشد. قسمت ميوه‎اي بايد با الكل كاملاً تميز شود و يك توصيه كاربرد بافت غيرژلاتيني زير پاي بخش ميوة قارچ مي‎باشد.


با اين وجود، مليسيوم زير پايه معمولاً آهسته رشد مي‎كنند و شاداب و سرحال نمي‎باشند. روش متداول در چين جداسازي مليسيوم از كنده‎هاي چوب مي‎باشد. پوست درخت و پاية قارچ از چوب برداشته مي‎شوند و چوب با 70% الكل تميز مي‎شود. چوب از نقاطي كه قارچ به آن متصل شده است، بريده مي‎شود و قطعه‎اي از چوب از درون اين امكان برداشته مي‎شود. اين تكه چوب در آگار انكوبه مي‎شود و با دقت مورد مشاهده قرار مي‎گيرد. تركيب مليسيوم پرمانند و ترملا كه روي كندة چوب رشد مي‎كند، مهم مي‎باشد. زيرا مليسيوم پر مانند براي گونه‎هاي چوب و سويه‎هاي ترملا مخصوص مي‎باشد.


رنگ مليسيوم ترملا بين سفيد و زرد مي‎باشد. ترملا داراي هيف هوايي مستقيم مي‎باشد و داراي سطح و مليسيوم نيمه آشكار مي‎باشد. قطر هيف ‎ 5/1 تا 3 مي‎باشد در مليسيوم ديكاريوتي ارتباطات گيره‎اي وجود دارد. در مقايسه با ديگر قارچ‎هاي خوراكي مليسيوم رشد آدمي دارد. مليسيوم پرمانند سفيد مي‎باشد و هيف باريك و طويلي دارد و داراي شاخه‎هاي جانبي مي‎باشد. محيط كشت از زرد به سياه يا سبز سيار تيره تغيير مي‎يابد. سويه‎هاي مختلف ترملا همراهان مشخصي از مليسيوم را دارا مي‎باشند. هر دو سويه بايد از نمرة يكساني جدا شود.


توليد تخم: در اينجا دو كشت درگير مي‎باشند، كه يكي از آنها بسيار سريع‎تر رشد مي‎كند و توليد تخم نيز متفاوت از ديگر قارچ‎ها مي‎باشد. تخم كشت مادر بايد مطابق با روش زير تهيه شود. در دماي ‎C25 ترملا به تعدادي لولة آزمايش تزريق شود. زماني كه كشت داراي قطر cm1 شد، هيپوكسيلين اضافه شود. به محض اينكه دو مليسيوم با همديگر رشد كردند، كشت براي تزريق تخم آماده مي‎باشد.


براي توليد سوبستر براي توليد تخم و توليد نهايي از مواد زير استفاده مي‎شود.
• خاك ارة درختان پهن برگ 78%
• برنج 20%
•‎ ‎CaCo3 2% يا
• باگاس (خشك) %79
• برنج %19
• پودر سويا %1
• ‎CaCo3 %1.
اين مواد را به خوبي تركيب كنيد و مرطوب كنيد تا اينكه به ميزان رطوبت %68-62 برسيد. كيف‎ها را پر كنيد و استريل كنيد. با كشت را انكوبه كنيد. ظرف 45 روز بعد از رشد كامل مليسيوم مي‎توان از تخم‎ها استفاده كرد وگرنه خراب مي‎شوند.


سوبستر نهايي نيز داراي همين مواد مي‎باشد. شايد اين سوبستر تا حدي نسبت به تخم مطوب‎تر باشد. زيرا ميزان رطوبت بالاتري باعث شكل‎گيري و تشكيل كينه‎ي مخمر مانند توسط هيپوكسيلين مي‎شود. كه هيپوكسيلين به اعماق سوبستر فرو مي‎رود. ترملا نسبت به مليسيوم پرمانند به سوبستر خشك‎تري نياز دارد. اين سوبستر در كيف‎هاي مختلف كه داراي طول ‎cm50 و قطر ‎cm10 مي‎باشند، بسته‎بندي مي‎شوند طناب‎هايي در هر انتها كيف‎ها را در كنار يكديگر نگه مي‎دارند.


عمليات گرمايي: سوبستر به مدت 6 تا 8 ساعت استريل مي‎شود و اجازه داده مي‎شود تا دماي دلخواه سرد شود.
انكوبه: با بريدن 4 تا 6 سوراخ در كيف و گذاشتن قطعة ‎cm31 از اسپاون در درون مخلوط خاك اره، تخم‎ها جايگزين مي‎شوند. سوراخ‎ها داراي قطر ‎cm1 مي‎باشند و عمق آنها ‎cm2 را تا 5/0 مي‎باشد.


اتمام تخم‎گذاري: كيف‎هاي انكوبه شد، در دماي C30-28 در اتاق انكوبه گذاشته مي‎شوند، هنگامي كه مليسيوم كاملاً رشد كرد، مي‎توان كيف‎ها را به جاي ديگري منتقل كرد كه خنك‎تر باشد و دماي آن بين C28-25 باشد. اين دما، محدودة بهينة دما براي رشد سبزيجات مي‎باشد.


ميوه‎دهي: مليسيوم حدود يك ماه سوبستر را خواهد پوشاند. سپس كيف‎ها به خانة قارچ انتقال داده مي‎شوند. پلاستيك‎ها با دقت برداشته مي‎شوند. به مقداري تهوية هوا نيز لازم است. بايد در خانة قارچ نور كمي موجود باشد. در صورتي كه فرد فقط بتواند در نور به زود ببيند، آن نور كافي است. رطوبت بايد به صورت ثابت به ميزان %90 تا 85 نگه داشته شود. پريمود يا ظرف 7 تا 10 روز تشكيل خواهد شد. قارچ‎ها براي بالغ شدن به 5 روز ديگر نياز دارند. ميزان برداشت 35 تا 50 گرم قارچ خشك در هر كيف خواهد بود. هر كيف مي‎تواند داراي 15 ليتر سوبستر باشد يعني تقريباً ‎kg12. گوش نقره‎اي فقط به صورت خشك به فروش مي‎رسد تا هنگام خشك شدن اين نوع قارچ %92 از وزن خود را از دست خواهد داد.


1-10-21: پرورش ترملا روي پوسته‎هاي دانه كتان در «گوتين» چين پوسته‎هاي دانة كتان ضايعات كشاورزي هستند كه از آنها مي‎توان در توليد قارچ استفاده كرد. حدود 15% از كشاورزان در «گوتين» مشغول به توليد ترملا مي‎باشند. توليد در سال 1985 بيشتر از ‎MT2000 بود، كه رقم آن بيش از ‎US $ 5 ميليون بود. بنابراين، از آن زمان به بعد قيمت‎ها اندكي افت كرد اما هنوز ترملا يكي از محصولات مهم در گوتين مي‎باشد. سوبسترهاي زير نسبت به سوبسترهاي خاك اره موجود بازده بالاتري داشته‎اند.


• پوست دانة ‌كتان ‎kg100
• گندم ‎kg 20 تا 25
• سنگ گچ ‎kg4
• سولفات منيزيم kg5/0
• آب 100 تا 120 ليتر
• پوست دانة كتان ‎kg50
• چوب بلال ‎kg50
• گندم ‎kg25
• سنگ گچ ‎kg 4
• اوره ‎kg 4/0
• آب ‎100 تا 120 ليتر.


سولفات منيزيم و اوره نخست بايد در آب حل شوند. پوست دانة كتان و چوب بلال مي‎بايست از قبل با مقداري آب مرطوب شوند. سپس با گندم و سنگ گچ مخلوط مي‎شود. و بقيه آب اضافه مي‎شود و سوبستر كاملاً هم زده مي‎شود. ‎PH بايد بين 8/5 و 2/6 باشد.


پر كردن: درست بعد از آماده شدن سوبستر بايد در درون كيف‎ها پر شود. در غير اين صورت ممكن است كه سوبستر به تدريج تخمير شود و متابوليست شكل گيرد كه اين امر از رشد قارچ دلخواه جلوگيري خواهد كرد. از ابتداي عمل مخلوط كردن تا انتهاي پر كردن بيش از 6 ساعت طول مي‎كشد. كيف‎هاي پلاستيكي مورد استفاده توسط ساكنان دهكدة «گوتين» داراي طول 50 تا 55 سانتيمتر بودند و قطر آنها 12 سانتيمتر مي‎بود. اين كيف‎ها از لوله‎هاي پلاستيكي بريده مي‎شوند. يك انتهاي يك كيف‎ها توسط طناب بسته مي‎شود در حالي كه انتهاي ديگر آنها بعد از پر شدن بسته مي‎شود. اين سوبستر عموماً با استفاده از يك ماشين كيف – پرگن به صورت دقيق در درون كيف ريخته مي‎شود.


براي تخم‎ريزي‎هاي بعدي سوراخ‎هايي در درون كيف درست مي‎شود. در هر كيف 4 تا 5 سوراخ داراي قطر mm15و عمق ‎cm2 درست مي‎شود و با مربع‎هاي نواري چسبندة پزشكي (mm33 × 33) بسته مي‎شوند.
عمليات گرمايي: اين كيف‎ها در دماي زير ‎C100 به مدت 8 تا 10 ساعت نيمه استريل مي‎شوند.
تخم‎گذاري: به محض اينكه سوبستر تا دماي زير C28 سرد شد، مربع‎هاي نواري برداشته مي‎شوند. يك تكه از اسپاون در درون آن گذاشته مي‎شود سپس بلافاصله دوباره نوار به سر جايش برگردانده مي‎شود. در صورتي كه هيچ سوراخي قبل از استريل درست نشده بود، كيف‎ها با الكل 70% شسته شوند،‌ سوراخ‎هايي درست شوند و اسپاون‎ها در درون آن گذاشته شوند. سوراخ‎هايي درست شوند و اسپاون‎ها در درون آن گذاشته شوند. به منظور جلوگيري از آلودگي مربع‎هاي نواري مي‎بايست بلافاصله سر جاي خود قرار گيرند.


اتمام تخم‎گذاري: كيف‎هاي تخم‎گذاري شده مي‎بايست به مدت يك تا چهار روز در اتاق انكوبه در دماي C30-28 نگهداري مي‎شوند. اين كيف ما بايد در طي اين مدت روي يكديگر تلنبار شوند. زماني كه مليسيوم بعد از 5 تا 10 روز شروع به رشد كرد دما بايد تا C26 پايين آورده شود و رطوبت نسبي به زير 70% برسد. اكنون مي‎توان كيف‎ها را روي بستر گذاشت و فقط چند سانتي‎متر بين آنها فاصله باشد.


ميوه‎دهي: بعد از 10 روز خواهيد ديد كه كلوني مليسيوم دروني سوبستر ايجاد شده است. اكنون نوار بايد آزاد شود، اما هنوز نوار بايد دهانه را بپوشاند. بنابراين مقداري تبادل هوا ممكن مي‎شود. دماي اتاق مي‎بايست بين C20 و C25 پايين آورده شود و رطوبت نسبي بايد تا 82% افزايش يابد. درها و پنجره‎ها بايد به مدت 20-10 دقيقه باز شوند و اين كار مي‎بايست 4 تا 5 بار در روز انجام شود. كنده‎هاي مصنوعي را آب بدهيد، زيرا اين كار باعث توليد قارچ‎هاي داراي كيفيت پائين مي‎شود.
برداشت: قارچ‎ها را مي‎توان 40-35 روز بعد از تخم‎گذاري برداشت كرد. قطر آنها cm8 تا 12 است. قارچ‎ها بايد زماني درو شوند كه:


• گوش‎هاي آنها كاملاً باز باشد
• رنگ آنها از نيمه شفاف به سفيد تغيير يافته باشد
• بخش بيروني قسمت ميوه‎اي قارچ شروع به نرم شدن كند.


در صورتي كه قارچ را بسيار زود درو كرد، ميزان برداشت پائين خواهد رفت و در صورتي كه دير درو شوند، كيفيت قارچ پائين خواهد آمد. رنگ پاية قارچ ممكن است كه تيره شود و شروع به خراب شدن كند. يك روز قبل از برداشت بايد از آبياري قارچ خودداري كرد. بهتر است كه قارچ را در روزهاي خشك برداشت كرد. در صورتي كه باران آمد برداشت را يك يا چند روز به تأخير بيندازيد. با يك چاقو قارچ را از كيف‎ها جدا كنيد. بافت زرد رنگ بايد از قارچ برداشته شود، اما مواظب باشيد كه برش عميق نزنيد.


شرايط آب و هوايي:
• دماي بين C20 تا C27
• رطوبت نسبي %85 تا %90
• نور بسيار اندك، مزارع واقع در تايوان كاملاً تاريك مي‎باشند.
برداشت: ‎kg100 پوست دانة كتان 160 تا 180 كيلوگرم قارچ تازه توليد خواهد كرد.


11-21- هريكيوم اريناسوس: قارچ سرميموني: ويژگي خاص قارچ‎هاي سريموني تيغ‎هايي است كه روي همة جوانب پاية قارچ كلاهك دار رشد نيافته را مي‎پوشاند. قسمت ميوه‎اي اين قارچ از نظر اندازه 3 تا 5 سانتي‎متر مي‎باشد و هاگ‎هاي سفيدي دارد و رنگ آن معمولاً سفيد مي‎باشد. مشهور است كه اين قارچ، نوعي قارچ است كه هم در اروپا و هم در آسيا به عنوان قارچ خوردني به شمار مي‎آيد. جمع‎آوري كنندگان اين قارچ، اين محصول را در اروپا و هم در آسيا به عنوان قارچ خوردني به شمار مي‎آيد. جمع‎آوري كنندگان اين قارچ، اين محصول را در اروپا به ندرت مي‎يابند و اين قارچ در اروپا نسبتاً كمياب مي‎باشد و هم‎اكنون نام اين قارچ در ليست قرمز قارچ‎هاي در معرض خطر آمده است. دانشمندان در آكادمي علوم كشاورزي نخست اين نوع قارچ را اهلي كردند. اگرچه اين قارچ، يك قارچ‎ خوردني مشهور در چين مي‎باشد، اما مردم تايوان بسيار اندك در مورد قارچ سريموني شنيده‎اند. پرورش اين قارچ نسبتاً آسان مي‎باشد و مواد سوبستري بسيار مختلفي را مي‎توان در پرورشي اين قارچ به كار برد. اكثراً بازاريابي اين محصول بسيار آسان‎تر است، در عين حال بسياري از افراد با اين نوع قارچ آشنايي ندارند. براي اهداف پزشكي بهتر است كه ازنوع تازة اين قارچ استفاده شود. به فصل 1 برگرديد و خواص دارويي اين قارچ را مشاهده كنيد.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید