دانلود فایل پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خرداد ۱۳۹۳

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خرداد ۱۳۹۳ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد خرداد ۱۳۹۳ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در راستای تحقق بند(ز) ماده (۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ذیل سیاست ۹ از راهبرد۳ سند راهبردی مهارت و فناوری برنامه ۹۰۱-۳۰-۰  برنامه “طراحی و استقرار الگوی رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای     (دولتی- غیر دولتی و علمی کاربردی سازمان)” را پیش بینی و دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی  اقدام به طراحی و تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی و  رتبه بندی آموزشگاه‌های فنی وحرفه ای آزاد با هدف ایجاد انگیزه  و رقابت بین آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد درجهت ارتقا کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای نموده است.

اسلاید ۲ :

اهداف طرح:

   ارتقاء و دستیابی به استانداردهای کیفیت براساس نیاز مشتریان

        به منظور جلب رضایت آنها

     ایجاد انگیزش و فضای رقابت سالم به منظور بهبود مستمر

         کیفیت خدمات آموزشی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

          افزایش انعطاف عملیاتی و آزادی عمل بیشتر آموزشگاه ها

               براساس سطح کیفیت و کارآیی آنها

             فراهم آوردن شرایط انتخاب آگاهانه و تأمین اعتمادکارآموزان و

                  کارفرمایان بنگاه های اقتصادی

                ارتقاء و بهبود کیفیت عملکرد آموزشگاه ها از طریق خود ارزیابی

                   اطمینان از اینکه آموزشگاه به شاخص های مربوط به استانداردهای

                       تعریف شده دست یافته است        

                        معرفی آموزشگاه های دارای سطح کیفی بالا به جامعه

                      پشتیبانی و حمایت از موسساتی که دارای کیفیت مناسبی هستند 

اسلاید ۳ :

— مراحل اجرایی تصویب شیوه نامه رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

—۱- شیوه نامه رتبه بندی در شانزدهمین جلسه هیات نظارت مرکزی در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ مورد تصویب هیات نظارت مرکزی قرار گرفته و مقرر شد بصورت آزمایشی در استان قزوین اجرا گردد.

—۲-اجرای رتبه بندی آموزشگاه ها در استان قزوین در شش ماهه اول سال ۹۲ به همراه پیشنهادات و تجربیات همکاران در استان منجر به بررسی پرسشنامه و اعمال تغییراتی در محتوا، تعداد و ضرائب پرسش‌ها گردید.

—۳- نتایج حاصل از اجرای طرح رتبه بندی در استان قزوین در بیستمین جلسه هیات نظارت مرکزی مورخ ۹۲/۶/۲۳ مطرح و مقرر شد در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز این طرح اجرا گردد.

—۴- به موازات اجرای آزمایشی این طرح در شش ماهه دوم سال ۹۲ در استان کهگیلویه و بویر احمد، طرح مزبور در استان مرکزی نیز انجام و پیشنهادات و نقطه نظرات ارسالی مجددا در پرسشنامه رتبه بندی اعمال گردید.

—۵-پرسشنامه حاضر پس از اجرا در سه استان و اعمال نظرات و تجربیات اجرایی همکاران در بیست و چهارمین جلسه مورخ هیات نظارت مرکزی مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ جهت اجرا در سطح کشور به تصویب رسید.

—

اسلاید ۴ :

مدل  اجرایی رتبه  بندی آموزشگاه های  فنی و حرفه ای آزاد

اسلاید ۵ :

  • ترکیب اعضاء تیم بازدید کننده:
  • یک نفر مربی تخصصی (هم رشته آموزشگاه)به ازاء هر رشته آموزشی آموزشگاه از بخش دولتی یا غیردولتی به همراه کارشناس موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی مرکز معین بعنوان مسئول تیم بازدید کننده

اسلاید ۶ :

فرایند اجرای طرح

۱- آموزشگاه‌های متقاضی که دارای حداقل ۱۲ ماه فعالیت آموزشی مستمر ویا ۱۸ ماه فعالیت آموزشی متناوب طی مدت ۳ سال گذشته منتهی به زمان رتبه بندی دارند بایستی پرسشنامه و          دستور العمل نحوه رتبه بندی را از مراکز آموزش فنی وحرفه ای و یا سایت سازمان دریافت نموده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

۲- ارسال پرسشنامه تکمیل شده توسط موسس آموزشگاه متقاضی به هیات همگنان مرکز معین براساس خود ارزیابی به انضمام اسناد و مدارک مربوطه

تبصره: مصادیق، شواهد و مستندات مرتبط با  پاسخ برای هر سوال ذکر و ارائه شود.

۳- بررسی اولیه توسط هیات همگنان براساس سوابق موجود و اسناد و مدارک دریافتی ودرصورت تایید مستندات ارسالی موجود و اعزام تیم بازدید کننده به آموزشگاه جهت بررسی مصادیق عینی

تبصره : در صورت نقص مستندات ارسالی، نتایج بررسی اولیه به همراه پیشنهادات و توصیه هایی  برای بهبود روش کار به آموزشگاه اعلام می گردد و آموزشگاه مکلف است ظرف دو هفته نسبت به تکمیل مدارک و مستندات خود و ارسال آن به مرکز معین اقدام نماید.

۴- بررسی نتایج گزارشات تیم بازدید کننده توسط هیات همگنان و  ارسال پرونده های واجدین شرایط به هیات  نظارت استان جهت بررسی نهایی و صدور گواهینامه رتبه بندی

اسلاید ۷ :

تبصره:  هیات همگنان می تواند نقطه نظرات ارشادی و اصلاحی خود را با قید زمان اعمال اصلاحات (حداکثر سه ماه) جهت بهبود وضعیت موجود به موسس اعلام نماید. درصورت عدم اقدام موثر از سوی موسس ظرف مهلت مقرر، نتایج قبلی ملاک عمل خواهد بود

۵- در صورت عدم کسب امتیاز لازم جهت دریافت رتبه حداقل چهار، آموزشگاه در گروه بدون رتبه طبقه بندی شده و می تواند پس از گذشت یکسال از انجام رتبه بندی اولیه و اعمال اصلاحات و بهسازی لازم نسبت به درخواست مجدد رتبه بندی اقدام نماید.

۶- اعتبار این رتبه بندی ۳ سال است و موسسین موظفند حداقل ۴ ماه قبل از پایان اعتبار گواهینامه رتبه بندی درخواست رتبه بندی مجدد را به مرکز معین تحویل نماید.

۷- محدوده زمانی ارزیابی شاخص های طرح رتبه بندی سه سال آخر فعالیت آموزشگاه می باشد.

تبصره: در صورتیکه آموزشگاهی پس از یک دوره عدم فعالیت (مرخصی، تعطیل موقت و … ) مجددا شروع به فعالیت نماید مبنای محاسبه میانگین امتیازات عملکرد ۳ سال فعالیت آخر آموزشگاه خواهد بود.

۸-آموزشگاه های جدیدالتاسیس در ابتدا به عنوان آموزشگاه بدون رتبه طبقه بندی شده که       می  تواند حداقل پس از گذشت یکسال از شروع فعالیت خود، اقدام به ارسال درخواست رتبه بندی نمایند.

اسلاید ۸ :

نحوه رتبه بندی براساس امتیازات مکتسبه:

حداکثر امتیازات مکتسبه از ۴ بخش پرسشنامه رتبه بندی ۳۱۹۰می باشد که بشرح ذیل از رتبه ممتاز تا درجه ۴  تقسیم بندی می گردد.

—رتبه ممتاز که با کسب امتیاز حداقل ۲۸۷۱ و بیشتر ( ۹۰درصد از کل امتیاز یا بیشتر) محقق می‌گردد.

—رتبه یک که با کسب حداقل ۲۵۵۲امتیاز تا کمتر از ۲۸۷۱ امتیاز( کسب حداقل ۸۰ درصد از کل امتیاز و کمتر از ۹۰ درصد) محقق می‌گردد.

—رتبه دو که با کسب حداقل امتیاز ۲۰۷۴ تا کمتر از ۲۵۵۲ امتیاز( کسب حداقل ۶۵ درصد از کل امتیاز و کمتر از  ۸۰ درصد) محقق می‌گردد.

—رتبه سه که با کسب حداقل امتیاز ۱۵۹۵ تا کمتر از ۲۰۷۴ امتیاز( کسب حداقل ۵۰ درصد از کل امتیاز و کمتر از  ۶۵ درصد) محقق می‌گردد.

—رتبه چهار که با کسب حداقل امتیاز ۱۲۷۶ تا کمتر از ۱۵۹۵ امتیاز( کسب حداقل ۴۰ درصد از کل امتیاز و کمتر از ۵۰ درصد) محقق می‌گردد.

اسلاید ۹ :

جدول امتیازات عوامل رتبه بندی آموزشگاه

اسلاید ۱۰ :

برنامه زمانبندی اجرای رتبه بندی آموزشگاه های  فنی و حرفه‌ای آزاد در سال ۱۳۹۳

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد