بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

RAID

 • مخفف عبارت

  Redundant Array of Inexpensive Disks

 • تعريف : سازماندهی چند ديسک ارزان به گونه ای که يک ديسک با حجم حافظه زياد و کارايی بالا به نظر برسد.

اسلاید 2 :

پخش داده (Data striping) و افزونگی (Redundancy)

 • مهمترين مفاهيمی که بايد در طراحی و پياده سازی ديسک های آرايه ای مدنظر قرار گيرد، عبارتند از:

–پخش داده (Data Striping) برای افزايش کارايی و سرعت

–افزونگی (Redundancy) برای افزايش پايداری مجموعه

اسلاید 3 :

پخش داده (Data striping)

 • تعريف : داده ها را به روی چندين ديسک چنان پراکنده کنيم تا مجموعه به صورت يک ديسک پرسرعت به نظر برسد.
 • مزايا :
 • افزايش سرعت انتقال داده هنگام دسترسی به حجم زياد داده
 • افزايش سرعت I/O هنگام دسترسی به حجم کم داده.
 • منجر به پخش بار ذخيره و بازيابی رو تمام ديسک ها ميگردد.

اسلاید 4 :

پخش داده (Data striping)

 • ايراد پخش داده :
 • با خراب شدن يک ديسک حجم زيادی از دادهای مجموعه از بين می رود .

ü اين مشکل با افزونگی بر طرف می گردد.

اسلاید 5 :

افزونگی (Redundancy)

 • تعريف : نگهداری داده های اضافی بگونه ای که بتوان در صورت بروز خطا اطلاعات از دست رفته را دوباره بازيابی کرد.
 • مزايای افزونگی :
 • امکان ادامه کار سيستم و عدم از دست دادن داده در صورت بروز خرابی در ديسک ها.
 • استفاده از داده های اضافی روی گروهی از ديسک ها منجر به کاهش تاثير خرابی يک ديسک بر کل سيستم ميگردد.

اسلاید 6 :

افزونگی (Redundancy) ادامه ...

 • ايراد افزونگی :
 • که هر گاه بخواهيم يک عمل نوشتن انجام دهيم بايد در داده های اضافی هم تغييرات اعمال کنيم.
 • انتخاب روش برای محاسبه اطلاعات اضافی(مثل کدهای : parity، Hamming، Reed-Solomon)
 • روش پخش کردن اطلاعات اضافی در ديسک ها

اسلاید 7 :

سطوح مختلف RAID

 • بنا به کاربرد مورد نياز انتخاب از بين روشهای مختلف پراکندن داده و افزونگی صورت مي گيرد .
 • آرايش های مرسوم افزونگی و پراکندن داده در شش سطح انجام ميگرد .RAID 0-5

اسلاید 8 :

RAID 0 (بدون افزونگی)

 • شامل هیچ گونه اطلاعات اضافی نمی باشد.
 • ورودی و خروجی به صورت موازی

اسلاید 9 :

RAID 1 (تکرار ساده) 

 • به ازای هر دیسک، یک دیسک آینه وجود دارد.
 • عملیات خواندن توسط هر یک از دو دیسک می تواند انجام شود.
 • عملیات نوشتن روی هر دو دیسک به صورت موازی.

اسلاید 10 :

RAID 2

 • باریکه های کوچکتر
 • استفاده از کدهای تصحیح خطا (مانند کد همینگ)
 • تعداد دیسک های اضافی متناسب با لگاریتم کل تعداد دیسک ها
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید