بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ميكروسكوپ  (Microscope)

میکروسکوپ به معنی کپی یا ثبت ذره كوچك است و ریشه در زبان لاتین دارد میکروسکوپ دستگاهی است که برای دیدن اجسام خیلی کوچک بکار می‌رود و می‌توان تصویری بسیار بزرگتر و با جزئیات بیشتر از جسم مورد نظر ، بدست آورد. میکروسکوپ شامل دو دستگاه عدسی همگرا است که ممکن است هر کدام ترکیبی از چند عدسی باشد، ولی مانند یک عدسی همگرا عمل می‌کند، یکی عدسی شیئی یا ابژکتیو و دیگری عدسی چشمی یا اکولر نام دارد.

لیونهاک یکی از اولین مخترعین ميكروسكوپ در قرن هفده ميلادي بود او مشاهدات خود را در زیر میکروسکوپ خود ثبت و یادداشتهای دقیقی تهیه نمود. در موزه میلدبرگ در هلند یکی از میکروسکوپ های اولیه نگاهداری می شود که احتمالا بوسیله این دانشمند ساخته شده است

اسلاید 2 :

اجزا يك ميكروسكوپ

1- بدنه

2- منبع نور

3- كندانسور

4- صفحه نمونه

5- ماكرومتر و ميكرومتر

6- عدسي شيي

7- عسي چشمي

اسلاید 3 :

موارد استفاده از میکروسکوپ

امروزه وجود ميكروسكپ در هر آزمايشگاه آموزشي و درماني ضروري است . در آزمايشگاه تشخيص طبي ميكروسكوپ جهت بررسي انواع ميكروب ها و انگل ها در مايعات بدن ، انواع سلولهاي خوني و غيره  استفاده مي شود .

همچنين دربرخي از آزمايشهاي تخصصي و تحقيقاتي نياز به ميكروسكپ هاي تخصصي مانند ميكروسپ فلوروسنت (Fluorescent Microscope)، ميكروسكپ الكتروني (Electron Microscopy) ، ميكروسكپ زمينه سياه (Dark field)            ميكروسكپ اينورت (Inverted Microscope) و…  است حتی جراحها از میکروسکوپ ویژه ای برای اعمال ظریف جراحی (جراحی گوش و چشم و ...) استفاده  می کنند.

از میکروسکوپ در آزمایشگاهها درباره موضوعات گوناگون از گیاه شناسی گرفته تا فلزشناسی برای مطالعه استفاده می گردد.

 

اسلاید 4 :

اسپكتروفتومتر  (Spectrophotometer)

اسپكتروفتومتر يا طيف سنج يك دستگاه آزمايشگاهي اوليه است كه جهت خواندن نتايج آزمايش هاي كه واكنش آنها از نوع End point هستند بكارمي رود اين دستگاه ميزان جذب يا عبور طول موجهاي مشخصي از انرژي تابشي (نور) از يك محلول را اندازه گيري مينمايد بيشترين كاربرد آن در آزمايشگاه در بخش بيوشيمي است.

اساس كار اسپكتروفتومتر همانند بسيار از دستگاههاي آزمايشگاهي، براندازه گيري ميزان نور جذب شده توسط يك محلول رنگي است  كي طبق قانون     بير-لامبرت (-Lambert Bear)  ميزان جذب نور(OD) متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است.

قانون بير-لامبرت زماني صادق است كه:

1- نور منتشر شده بر روي ماده مورد نظر تك رنگ باشد

2-غلظت ماده حل شده بايد در محدوده خطي باشد

اسلاید 5 :

اسپكتروفتومترهاي مرئي و فرابنفش رايجترين ، نوع آنها در مراكز تشخيصي و آزمايشگاهي است اسپكتروفتومترها بر اساس تعداد پرتوهاي نوري كه به آشكارساز دستگاه مي رسد به دو نوع تك پرتويي و دوپرتويي تقسيم ميشوند.در نوع تك پرتويي يك جايگاه براي محلول و بلانگ وجود دارد در دستگاههاي دو پرتويي دو جايگاه منظور شده است .پرتوتابش شده بطور خودكار مجزا شده و ازمحلول بلانك و نمونه همزمان عبور مي كند اين دستگاهها بسيار حساس مي باشند.

اسلاید 6 :

قسمتهاي مختلف يك اسپكتروفتومتر شامل:

1ـ منبع نور(Light Source)

تك رنگ ساز(Monochromator)

3ـ شكاف عبور يا متمركز كننده پرتو(Focusing Device)

4ـ كووت يا محل قرار دادن نمونه (Cuvet)

دتكتوريا آشكار ساز (Detector)

6ـ صفحه نمايشگر (Display device)

اسلاید 7 :

منبع نور(Light Source)

معمولا“از لامپهاي تنگستني كه توليد نور با طول موج990-300 نانومتر مينمايند استفاده مي شود براي توليد پرتوهاي فرابنفش غالبا“ از از لامپ هاي هيدروژني يا دوتريومي  (با طول موج 450-200نانومتر) استفاده مي شود لامپ هاي دوتريومي معمولا“ پايدارترند وطول عمر بيشتري دارند.

اسلاید 8 :

تك رنگ ساز(Monochromator)

اين قسمت دستگاه، نور مخلوط را به پرتوهاي تك رنگ تجزيه مي كند اين عمل در اسكپتوفتومتر معمولا“ توسط منشور يا سيستم گريتينگ(Grating)  انجام مي گيرد

 

تركيبي از عدسي ها،آئينه هاي كوچك مي باشد كه فقط به طيف رنگي با طول موج مورد نظر اجازه عبور مي دهند هر قدر عرض شكاف نور كمتر باشد كيفيت پرتوها بهتر خواهد بود. ميزان منوكروماتيك بودن نور تابيده شده به كووت بسيار مهم مي باشد كه با (Spectral Band Width) SBW  پهناي باند طيف برحسب نانومتر مشخص مي شود هرچقدر عدد SBW كوچكتر باشد كيفيت دستگاه بهتر خواهد بود كه بستگي به نوع گريتينگ و پهناي شكاف عبور نور دارد. بهترين SBW براي اسپكتروفتومتر هاي آزمايشگاهي 8 نانومتر و براي دستگاههاي تحقيقاتي 4-8/1نانومتر مي باشد

اسلاید 9 :

كووت يا محل قرار دادن نمونه (Cuvet)

كووتها محفظه هاي شفافي هستند  كه محلول موردآزمايش  در آن ريخته شده و در جايگاه خاص خود كه در مسير نور تكرنگ تعبيه شده است قرار مي گيرد. كووتها با توجه به نوع مصرف جنس ، شكل و حجم متفاوتي دارند. براي محلولهاي اسيدي و قليايي از كووتهاي مخصوص شيشه اي و براي طول موجهاي زير 320نانومتر از لوله كوارتز يا پلاستيك استفاده مي شود

اسلاید 10 :

دتكتوريا آشكار ساز (Detector)

دتكتور يا آشكار ساز انرژي نوراني (عبور كرده از محلول را)  به انرژي الكتريكي تبديل و آن را تقويت مي كند.

آشكار سازها معمولا“ به سه گروه تقسيم مي شوند.

1- فتوالكتريكي   2- فتوشيميايي     3- حرارتي

در اسكتروفتومتر  از آشكار سازهاي فتوالكتريكي استفاده مي شود . فتوسل و فتوتيوب از جمله انهاست

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید