دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مدل مبنا

قابل ویرایش
صفحه
تومان

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مفهوم فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSF) را شرح دهید.
تمایز میان فاکتورهای بحرانی موفقیت سازمانی و عملیاتی را تشریح کنید.
انواع منابع ایجادکننده فاکتورهای بحرانی موفقیت را تشریح کنید.
مدل کاربردی برای شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت سازمان‌ها تشریح کنید

اسلاید ۲ :

سایر تعاریف استاندارد:
فاکتورهای بحرانی موفقیت، فعالیت‌های بادوامی را تعریف می‌کنند که سازمان باید در طول زمان به خوبی انجام دهد تا در راه رسیدن به مأموریت موفق شود.
فعالیت‌های کلیدی که کسب نتایج مطلوب در آنها کاملاً برای نیل به اهداف بلندمدت ضروری است.
سطوح کلیدی که در آنها کارها باید درست انجام شود تا کسب و کار رشد و نمو یابد.
فعالیت‌های کلیدی که مدیریت باید همواره توجه دقیقی بدان نماید.

اسلاید ۳ :

اولین کسی که از این عنوان استفاده کرد رونالد دنیل (Ronald Daniel) بود.
وی از این مفاهیم برای حل بحران اطلاعات مدیریت استفاده کرد.

اسلاید ۴ :

CSF ناشی از صنعتی که سازمان در آن رقابت می‌کند و حیات دارد
هر سازمان, مجموعه‌ای از شرایط و مشکلات عملیاتی دارد که منحصر به صنعتی است که در آن کسب و کار می‌کند. همین امر باعث ایجاد مجموعه‌ای منحصر به فرد از CSFهایی می‌شود که سازمان‌ها در یک صنعت خاص باید بدان دست یابند تا موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند تا به اهداف و مأموریت خود برسند. 
 

اسلاید ۵ :

این دسته از CSFها, مختص موقعیت منحصر به فرد سازمان نسبت به گروه همتایان یا رقبا در صنعتی است که در آن عمل یا رقابت می‌کند. 
 سازمان ممکن است در صنعت خود پیشتاز یا عقب باشد. اگر سازمان در صنعت خود پیشتاز باشد، CSFهایی دارد که هدفش تضمین بقا یا افزایش سهم بازار است. اگر سازمان را در صنعت خود عقب مانده فرض کنیم ممکن است CSFهایی با هدف کاهش فاصله با رقبا و بهبود موقعیت رقابتی داشته باشد .
 

اسلاید ۶ :

یک سازمان برای موفقیت باید متوجه محیط کلانی باشد که در آن فعالیت می‌کند. در نتیجه سازمان باید فاکتورهای محیطی را که می‌تواند بر توانایی آن در رسیدن به مأموریت اثر گذارد، شناسایی کند.

اسلاید ۷ :

شرایط موقتی می‌تواند منجر به CSFهای موقتی شود.
CSFهای موقتی یعنی سطوحی که سازمان باید در آن به صورت موقت, عملکردی رضایت‌بخش داشته باشد تا توانایی خود در نیل به مأموریت را تضمین کند.

اسلاید ۸ :

سوالات مصاحبه
مأموریت و نقش منحصر به فرد شما در سازمان چیست؟
مهمترین اهداف کیفی و کمّی شما در سازمان چیست؟
در حال حاضر، فاکتورهای بحرانی موفقیت شغل شما شامل چه مواردی است؟ (این سوال در صورتی مطرح شود که مخاطب، با مفهوم فاکتورهای بحرانی موفقیت آشنایی دارد)
درچه سطح یا سطوحی، شکست خوردن در انجام کارها، بیشترین صدمه یا لطمه را به شما وارد خواهد کرد؟
شما در چه موارد و موضوعاتی از این که کارها به صورت اشتباه و نادرست انجام شوند، بسیار عصبانی و ناخرسند می‌شوید؟
فرض کنید در جای دورافتاده‌ای که هیچ دسترسی به کانال ارتباطی ندارید گیر کرده‌اید. زمانی که از این بن‌بست خلاص ‌شده و به سازمان خود بازمی‌گردید، در مواجهه با یکی از همکاران خود، اولین سؤالی که در ارتباط با کار مطرح می‌سازید، چیست؟
سه مانع بزرگ و اصلی انجام کار شما چیست؟

اسلاید ۹ :

 
مدیریت کردن گذار از سیستم‌های قانونی و میراثی 
ایجاد جایگاه برای IT به عنوان حامی کسب و کارها و واحدهای عملیاتی
ایجاد اثربخشی در ارایه خدمات از طریق تجارت الکترونیک
پیاده سازی تکنولوژی‌های جدید برای نیل به نیازهای مأموریت
ایجاد جایگاه برای IT به عنوان توانمندساز خلاقیت‌ها و استراتژی‌های جدید
افزایش تعداد خدمات تجارت الکترونیک تا سقف ۱۵ درصد
مدیریت اثربخشی و بهره‌وری با استفاده از سیستم‌های جدید
نگریستن به IT به عنوان یک سرمایه نه یک هزینه زاید

اسلاید ۱۰ :

مثال : سه تم پشتیبان
متناسب و یکپارچه کردن تکنولوژی اطلاعات با برنامه‌ریزی استراتژیک
توسعه خدمات توزیع از طریق تجارت الکترونیک
حرکت به سمت تکنولوژی‌های جدیدتر
CSF : استقرار استراتژیک تکنولوژی اطلاعات”
مثال : سه تم پشتیبان
جذب کارکنان با کیفیت عالی از نیروی کار موجود
توسعه، آموزش، و آماده‌سازی کارکنان برای مشارکت آنها در سازمان
توانمندسازی کارکنان برای مسوولیت پذیری بیشتر آنان
CSF : ” جلب و توسعه منابع انسانی”

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت تومان در صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد