بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

انتخاب صحیح آب وزمین و رعایت کامل استانداردهای بهداشتی در ساخت استخرها

 • کانال بتنی یا خاکی جهت هدایت آب
 • احداث استخرهای روسوبگیر: ته نشين شدن مواد معلق در آب ورودی - ذخیره آب جهت استفاده در مواقع ضروری
 • دریچه ورودی
 • دریچه خروجی

     1- تنظیم سطح آب استخر             2- تخلیه سریع آب استخر در مواقع ضروری                                  3- تخلیه رسوبات و باقیمانده مواد غذایی کف استخر    4- جلو گیری از خروج ماهیان

 • شیب کف استخر
 • ایجاد یک کانال در کف استخر جهت سهولت در تخلیه آب استخر و صید ماهی

اسلاید 2 :

نصب توری در ورودی آب استخرها

 • جهت جلوگیری از ورود ماهیان و سایر موجودات هرز نصب توری های ویژه حائز اهمیت است . این توری ها باید روزانه پس از هر آبگیری مورد بازدید قرار گیرد و کلیه جانوران هرز موجود در آن جمع آوری و معدوم گردد.

اسلاید 3 :

در صورت ورود ماهیان هرز و موجوداتی مانند مار، غورباقه و لاک پشت به استخر باعث خسارت هایی به تولید می شوند که این خسارت ها عبارتند از:
1- به عنوان رقیب بخشی از غذای ماهیان پرورشی را مصرف می کنند.
2- باعث انتقال انواع آلودگی های انگلی وعفونی به ماهیان پرورشی می شوند.
3- از لارو وبچه ماهیها تغذیه نموده و باعث کاهش تولید می شود.

اسلاید 4 :

سمپاشی استخرها قبل از ذخیره سازی لارو و همدمایی لاروها

 • در هنگام سمپاشی استفاده از ماسک و همچنین در نظر گرفتن جهت وزش باد از اهمیت زیادی برخوردار است.
 • سم مورد استفاده معمولا تری کلروفون با غلظت 25/0 تا 5/0 قسمت در میلیون است.
 • همدمایی آب حامل لارو و آب استخر :

       حداکثر مجازاختلاف درجه حرارت یک درجه سانتی گراد می باشد.

 

اسلاید 5 :

تغذیه و رعایت استانداردهای بهداشتی در نگهداری غذای ماهیان

- روشهای غذا دهی:

1-  غذاهای زنده : با غنی سازی آب استخرها به وسیله کودهای آلی ومعدنی تأمین می گردد.

2- غذای دستی :

 • كه به سه روش در اختيار ماهيان قرار مي گيرد.
 • براي تغذيه ماهيان بزرگ از غذاهاي پلت استفاده مي‌شود.

اسلاید 6 :

برای تغدیه بچه ماهیان و لاروها غذا را به صورت خمیر در دسترس ماهیان قرار می دهند.
پخش غذا به صورت پودر در محل تجمع لاروها در حاشیه استخر ها .
میزان غذای روزانه ماهیان با توجه به دو فاکتور درجه حرارت آب و اندازه ماهی تعیین می گردد.

اسلاید 7 :

- اضافه نمودن مولتی ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز ماهی در غذا
- نگهداری غذا در محیط خشک و خنک

اسلاید 8 :

روش‌هاي درمان دارويي بيماري‌ها:
1- درمان شیمیایی خارجی : عبارت است از مجاورت ماهی با ماده ضد عفونی کننده که در حمام های مختلف صورت می گیرد . این حمام ها عبارتند از :
حمام کوتاه مدت : برای کنترل عفونتهای باکتریایی سطحی و انگلهای خارجی ماهیان و قارچ زدگی انجام می شود. مدت استفاده چند ثانیه
 حمام میان مدت : ضد عفونی در جریان آب صورت می گیرد . این روش بیشتر در ضد عفونی تخمها و از بین بردن قارچها استفاده می شود. مدت استفاده 2-1 ساعت

اسلاید 9 :

حمام بلند مدت : بهترین روش درمان جهت نابودی انگلهای پوستی و آبشش و سخت پوستان انگل ماهی می باشد. در این روش  ماهیان به مدت طولانی تری حدود چند روز دز معرض دارو قرار می گیرد.

اسلاید 10 :

2- تزریق مستقیم دارو به ماهیان : که غالباً در ماهیان مولد پس از تکثیر صورت می گیرد.

3- اضافه نمودن دارو به غذای ماهیان : که عمدتاً جهت بیماری انگل روده ای انجام می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید