دانلود فایل پاورپوینت دستورعمل اجراییرسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری ، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و اماکن عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستورعمل اجراییرسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری ، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و اماکن عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستورعمل اجراییرسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری ، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و اماکن عمومی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌

مأمورينی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای‌ نظارت‌ بهداشتی‌ اماکن‌ ومراکز موضوع‌ اين‌ ماده‌ تعيين‌ می‌ شوند مکلفند متخلفين‌ از مقررات‌ بهداشتی‌ را با ذکر موارد تخلف‌ باتنظيم‌ گزارشی‌ بع‌ مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ معرفی‌ نمايند . مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ در صورت‌ تائيدگزارش‌ به‌ صاحب‌ مرکز و يا مسؤولين‌ مربوطه‌ اخطار می‌ نمايد تا نسبت‌ به‌ رفع‌ نواقص‌ بهداشتی‌ درمهلت‌ تعيين‌ شده‌ اقدام‌ کند در صورت‌ عدم‌ رفع‌ موارد تخلف‌ ، دستور تعطيل‌ محل‌ و مهر و موم‌ و يالاک‌ و مهر آنرا صادر می‌ نمايد و پس‌ از برطرف‌ شدن‌ نواقص‌ و تائيد مسؤول‌ بهداشت‌ محل‌ از واحدمربوطه‌ رفع‌ تعطيل‌ و فک‌ مهر و موم‌ خواهد شد . در تمام‌ موارد مذکور پرونده‌ جهت‌ رسيدگی‌ به‌دادگاه‌ صالحه‌ ارجاع‌ می‌ گردد .

 

اسلاید 2 :

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌

مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

اسلاید 3 :

تبصره‌ 3  قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌

 

آئين‌ نامه‌ اجرائی‌ اين‌ قانون‌ توسط وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ تدوين‌ می‌گردد.

 

اسلاید 4 :

متن ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 13:

در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصوب آذر 1379 مجلس شورای اسلامی و به استناد نامه شماره47439/9256 مورخ 1392/1/24 دبیر هیات دولت و نامه شماره 18110/250240 مورخ91/12/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی موضوع تصمیم جلسه مورخ 1391/7/18 شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و تاکید بر صلاحیت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی در ابلاغ آن،بدین وسیله آیین نامه مذکور به شرح ذیل برای اجراءابلاغ می گردد:

اسلاید 5 :

در راستای اجرای قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آیین نامه اجرایی آن، دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی توسط اين معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد. معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند در زمینه رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز و اماکن مذکور  بر اساس این دستور عمل اقدام نمایند.

اسلاید 6 :

 تعاریف:

تخلف: عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه در قوانين مرتبط از جمله قانون  اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و  آیین نامه اجرایی و دستورعمل های آن تخلف و جرم بهداشتي تلقي شده و طبق قانون مستوجب مجازات مي باشد.

اسلاید 7 :

تعاریف:

 

مسئول بهداشت محل: معاون امور بهداشتي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكی/ رییس مرکز بهداشت استان و شهرستان می باشند که در صورت لزوم می توانند به رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهری/ روستایی نیز تفویض اختیار نمایند.

اسلاید 8 :

 تعاریف:

 

موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد

موارد غیر بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سلامت انسان  اثر دارد.

بهره برداری: بکار گیری و استفاده از واحد، مکان، قسمت و ابزار و تجهیزات برای موارد تعیین شده.

 

اسلاید 9 :

تعاریف:

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

 

اسلاید 10 :

تعاریف :

مکان: به بخشی از واحد صنفی از قبیل آشپزخانه که به تشخیص مسئول بهداشت محل دارای فعالیت مجزا و مستقل می باشد مکان گفته می شود.

قسمت:  شامل مواردی نظیر دستگاه و تجهیزات است  که برای مقاصد خاص از جمله فراوری و نگهداری مواد غذایی از آن ها استفاده می شود.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
در اجراي تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله آيين نامه اجرايي ماده مذكور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذيل تصويب مي نمايد. فصل اول بهداشت فرديماده 1: كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز ت ...

کارآفرینی کارگاه تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی

word قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان
خلاصه مطالب :در این طرح به بررسی تولید محصولات دارویی ، بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزا ...

دانلود فایل پاورپوینت دستور العمل اجرایی صدور مجوز استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های محصولات غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
  اسلاید 1 : سفارش دهنده با شماره پروانه ساخت خود و نام تجاري خود درخواست استفاده از ظرفيت خالي سفارش گيرنده را دارد مدارك مورد نياز: 1) درخواست كتبي مدير عامل شركت سفارش دهنده 2) كپي برابر اصل پروانه ساخت معتبر سفارش دهنده كه توسط دانشگاه تحت پوشش برابر اصل شده است 3) تعهد كتبي مسئول فني و مدير عامل شر ...

دانلود فایل پاورپوینت اهمیت بازدید و کنترل مراکزتهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و شرایط بازرسی

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
  اسلاید 1 : مقدمه : تأمين سلامت غذا در كنار تلاش براي تهيه غذا اهميتي دو چندان دارد . مسئوليت مهم دولت ها تأمين سلامت زنجيره غذايي از مزرعه تا سفره است و براي عملي كردن آن همكاري بين بخشي وسيعي لازم بوده و هر بخشي وظايف خود را بايد بدرستي انجام دهد. پديده جهاني شدن و افزايش مسافرت ها و توسعه گردشگري و ه ...

دانلود فایل پاورپوینت قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در اجراي تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله، آئين نامه اجرائي ماده مذکور را مشتمل بر 5فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرحي که گفته خواهد شد تصويب مي نمايد : اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت قانون اصلاح ماده ( 13 ) قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در اجراي تبصره 3 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذر ماه 1379 مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله، آئين نامه اجرائي ماده مذکور را مشتمل بر 5فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرحي که گفته خواهد شد تصويب مي نمايد : اسلاید ...

دانلود فایل پاورپوینت دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری ، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و اماکن عمومی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : دستورعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی  مراكز تهيه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی  و اماکن عمومی قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (13) قانون‌ مواد خوردنی‌ ،آشاميدنی‌ ، آرايشی‌ و بهداشتی‌ مأمورينی‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ برای ...

مقاله برنامه ریزی حمل و نقل با امکان حمل بین مراکز توزیع در زنجیره تامین سه لایه ای

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برنامه ریزی حمل و نقل با امکان حمل بین مراکز توزیع در زنجیره تامین سه لایه ای چکیده هماهنگی در زنجیره تامین نقش مهمی را در عملکرد موفقی کلیه اجزای زنجیره ایفا می کند. این مقاله به منظور کاهش هزینه حمل و نقل به مطالعه سیستم توزیع در یک زنج ...