دانلود پاورپوینت اکولــوژی برنــج

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اکولــوژی برنــج توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اکولــوژی برنــج قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

فصل اول
مقدمه،  مبداء اولیه برنج:

نام برنج از زبان هندی گرفته شده است که به آن اریسی (Arisi) میگویند. در زبان انگلیسی به برنج Rice گفته میشود که همان نام عمومی برنج است. در زبان فرانسه Riz و در استان گیلان به برنج (بج) (Bej) و به خوشه آن (ورزه) (Vorze) و به شلتوک آن جو میگویند.

کشت برنج که امروزه در تغذیه صدها میلیون انسان در سرتاسر جهان نقش مهمی را عهدهدار است. در چین و هندوستان سابقه هفت هزار ساله دارد، اما کشت برنج در ایران از ۲۰۰۰ سال پیش متداول بوده است. در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز در ایران برنج کشت میشده است. هماکنون در استانهای گیلان و مازندران از مناطق تولید برنج در کشور هستند.

اعتقاد بر این است که منشاءoryza sativa  متداولترین گونه برنج، قاره آسیا است. ۹۰درصد کل تولید برنج از آسیاست، از جمله کشورهایی مثل چین، هندوستان، ژاپن، کره، جنوب شرقی آسیا و جزایر مجاور اقیانوس آرام کشت میشود. در خارج از آسیا، کشورهایی مثل برزیل و ایالات متحده با تولید ۵/۰درصد از برنج مصرفی جهان، بیشترین مقدار تولید را دارند.

اسلاید ۲ :

برنج از آن جهت در تغذیه انسان قرار میگیرد که دارای حدود ۷/۷% پروتئین، ۲/۷۵% مواد غیرازته، ۴/۰% چربی، ۲/۲% سلولز و ۵/۰% خاکستر میباشد.

قابلیت هضم برنج به مراتب بیش از سیبزمینی، نان چاودار، گندم شیر و سایر محصولات غذایی است. از نظر ارزش غذایی و میزان کالری تولیدی، برنج بر اکثر مواد غذایی مورد مصرف انسان برتری دارد. تغذیه مداوم با دانههای برنج که دارای مقدار کمی ویتامین B1 است، در انسان ایجاد مرض بریبری مینماید.

برنج حدود ۲۰۰۰ سال است که در چین و هندوستان کشت میشود. این گیاه از آسیای جنوب شرقی به چین وارد و بعد به آسیای صغیر، اروپا و آفریقا گسترش یافت.

اسلاید ۳ :

فصل دوم
طبقهبندی و گیاهشناسی برنج
۱-۲- طبقهبندی برنج

برنج از جنس Oryza و خانواده Poaceae (Gramineae) و قبیله Oryzae تعلق دارد و دارای دو گونه زراعی میباشد که عبارتند از:

  1. Oryza Sativa: که گونه زراعی مهم برنج میباشد و دارای ۲۴=n2 کروموزم و گونه زراعی مهم برنج میباشد.
  2. Oryza glaberrima: منشاء آن آفریقاست و نسبت به گونه O.sativa قدمت و تنوع ژنتیکی کمتری دارد.

نکته مهمی که در مورد این دو گونه وجود دارد، این است که گونه O.sativa نسبت به O.glaberrima از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا گونه آفریقایی دارای دانههایی با رنگ تیره و کیفیت پایینی است.

اسلاید ۴ :

O.Sativa دارای سه تیپ یا سه زیرگونه زراعی مختلف است که در قاره آسیا، اروپا و آمریکا کاشته میشود و همچنین تمام برنجهای زراعی ایران در این گونهها قرار دارند.

  1. تپپ ایندیکا (Indica)
  2. تیپ ژاپونیکا (Japonica)
  3. تیپ جاوانیکا (Javanica)

در شکل ۱-۲ و جدول ۱-۲، به ترتیب میتوان شکل اشکال پانیکول و خصوصیات مورفولوژیک دیگر این سه تیپ، گونه O.Sativa را مشاهده و بررسی کرد.

اسلاید ۵ :

۲-۲- گیاهشناسی برنج

برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس که طول دوره رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز و ارقام متوسطرس که طول دوره رشد ۱۵۰ تا ۱۶۰ روز و اقام دیررس با طول دوره رشد ۱۷۰ تا ۱۸۰ روز میباشد.

قسمتهای مختلف گیاه عبارتند از:

۱-۲-۲- ریشه:

مشخصات سیستم ریشهای برنج، بستگی به واریته، بافت خاک، حاصلخیزی خاک، تهویه خاک و وضع رطوبتی آن دارد. عموماً ریشه برنج، سطحی و افشان بوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتری خاک نفوذ میکند. هر چقدر رشد برگها بیشتر باشد، بر رشد ریشهها میافزاید.

ریشهها در زمان ظهور خوشه به حداکثر رشد خود میرسند و بعد از آن میزان  تلفات ریشهها به مراتب بیش از تولید ریشههای جدید میباشد.

۲-۲-۲- ساقه:

ساقه برنج، بندبند و توخالی بوده، در فواصل مختلف ساقه، جدارههای سختی قرار دارد که در آن قسمتها، ساقه توپر میباشد و گره نام دارد.

فاصله بین دو گره را میان گره مینامند. واریتههای زودرس معمولاً میانگرههای کمتری نسبت به واریتههای دیررس دارند و سرعت رشد ساقههاشان سریعتر میباشد.

اسلاید ۶ :

۳-۲-۲- برگ:

برگ برنج از پهنک و غلاف تشکیل شده است و طول پهنک از پایین بوته به طرف بالا افزایش مییابد. پهنک برگ دراز و باریک بوده و معمولاً در برنج معمولی (O.Sativa) کرکدار و در برنج آفریقایی (O.galaberrima) بدون کرک است.

برگهای این گیاه، متناوب بوده و در دو جانب متقابل ساقه قرار دارند. تعداد برگها در ارقام مختلف برنج متفاوت بوده: در ارقام زودرس، ۱۴ تا ۱۵ برگ، در ارقام متوسطرس، ۱۶ تا ۱۷ برگ و در ارقام دیررس، تعداد برگها ۱۸ تا ۱۹ برگ بر روی هر ساقه میباشد. افزایش دمای هوای پیرامون، در زیاد شدن سطح برگ، اثر تعیین کنندهای داشته و موجب بیشتر شدن تعداد برگها میگردد.

اسلاید ۷ :

۴-۲-۲- پنجهزنی:

پنجهها به جوانههای اولیه گیاه گفته میشوند که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، تبدیل به ساقه میشوند. از مرحله ۴ تا ۵ برگی شدن گیاه پنجهزنی آغاز میگردد. پنجهها در مراحل اولیه رشد برای تامین مواد غذایی خود از ساقه اصلی استفاده میکنند و این عمل تا ظهور حداقل ۳ برگ و ۴ ریشه ادامه مییابد.

قدرت تولید پنجه در برنج، خیلی زیاد بوده، بطوری که هر بوته برنج معمولاً بین ۴ تا ۵ پنجه تولید مینماید.

۵-۲-۲- ساختمان گلآذین:

گلآذین برنج به صورت پانیکول (خوشه) بوده و فرق آن با گلآذین سنبله، در این است که در پانیکول هر سنبلک دارای دم باریک و بلندی میباشد و به همین دلیل به آن خوشه سنبل هم گفته میشود.

پانیکول در ارقام مختلف برنج به شکلهای فشرده، باز یا نیمه باز است. البته از نقطه نظر اصلاحگران، نباتات در تولید واریتههایی که گل آن بیشتر باز باشد، بهترند، زیرا مقدار دگرگشنی و در نتیجه تولید بذر آن بیشتر است.

طول پانیکول، ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر و از تعدادی انشعاب تشکیل شده است.

گل برنج، دارای ۲ عدد پالئا توسعه یافته به رنگ زرد، صورتی یا سیاه بسته به رقم میباشد.

بسیاری از گونههای برنج، بدون ریشکند. لیکن گونههای دیگری نیز وجود دارند که دارای ریشکهایی به طول ۱ تا ۱۰ میلیمتر میباشند.

۶-۲-۲- گردهافشانی و لقاح:

برنج گیاهی است خودگشن، بین ۰ تا ۳ درصد دگرگشنی دارد. گردهافشانی تقریباً همزمان با باز شدن گلها در شرایط طبیعی روی میدهد و به علت آنکه دگرگشنی در این گیاه با مشکل مواجه است.

اسلاید ۸ :

فصل سوم
اکولوژی برنج
۱-۳- تعریف اکولوژی:

واژه اکولوژی از ریشه یونانی اُیکوس (Oikos) به معنی خانه مشتق شده که اکولوژی به معنی مطالعه و بررسی خانه است و منظور از خانه، کره زمین است.

اکولوژی طبق تعریف هکل: قواعدی است که از واکنشهای متقابل حیوانات و گیاهان و محیط غیرحیاتی پیرامون آن بحث می کند.

علمی اکولوژی تاکید بر مطالعه جنبههای رفتاری همراه با روابط متقابل اجزای حیاتی و غیرحیاتی محیط دارد. اکولوژی گیاهی به تاثیری که شرایط محیطی از جمله نور، حرارت، آب و خاک بر روی رشد گیاه میگذارد.

اسلاید ۹ :

۲-۳- خصوصیات اکولوژی برنج:

برنج محصول عمده مناطق گرمسیری و مرطوب میباشد و در منطقهای کشت میشود که مقدار بارندگی سالانه حداقل ۱۰۰۰میلیمتر باشد. در عرضهای جغرافیایی حدود ۴۵ درجه نیز محصول خوبی تولید میکند.

نکته قابل توجه این است که طبق گزارشهای پژوهشی، برنج میتواند بیشترین عملکرد را در یک آب و هوای مدیترانهای و نه در محیطی گرمسیری که به طور وسیعی کشت میشود، تولید نماید.

۱-۲-۳- الگوی نمو گیاه برنج

برنج تغییرات زیادی  را در الگوی نمو از طریق سازگاری به عوامل اقلیمی درجه حرارت، عمق غرقاب کردن و طول روز نشان میدهد. سازگاری به عمق غرقاب کردن و درجه کنترل آب باعث ایجاد سه گروه زراعی برنج شده است.

۱) برنج آپلند ۲) برنج مرطوب که در آب کمتر از یک متر عمق کشت میشود. ۳) برنج آب عمیق که در آب بیش از یک متر عمق کشت میشود.

اسلاید ۱۰ :

با توجه به طول روز، ارقام سنتی برنج مرطوب که در فصل مرطوب کشت میشوند، معمولاً به روزهای کوتاه واکنش نشان میدهند. ارقام جدید با عملکرد بالا و بسیاری از ژنوتیپهای زودرس فصل خشک یا آپلند حساسیت ضعیفی به طول روز دارند. برنجهای آب عمیق ممکن است شدیداً به طول روز حساس باشند. این سازگاریها منجر به دامنه تقریباً نامحدود الگوهای نمو، به ویژه به صورت اثرات متقابل درجه حرارت، طول روز شده که در هر گروه زراعی وجود دارد.

استانسل (۱۹۷۵)، برنج مرطوب را به سه دوره تقسیم کرده است: دوره رویشی که با آغاز گلدهی پایان میپذیرد. دوره زایشی که در بازشدن گلها ختم میشود و دوره پر شدن دانهها که در بلوغ و رسیدن پایان میپذیرد و از آنجا که برنج مرطوب دارای دو تیپ با دوام و کم دوام است. در تیپهای بادوام در مرحله رشد رویشی، یک تاخیری وجود دارد که باعث میشود در طی آن حداکثر پنجهزنی، طویل شدن ساقهها و شروع پانیکول بطور متوالی رخ میدهد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد