بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

موزائيك سيب

تغيير رنگ برگ درختان سيب اولين بار در سال 1827 از كشور فرانسه گزارش شده است.

سپس در سال 1910 در نيويورك استوارت اين علائم را موزائيك ناميد.

در ايران اين بيماري از سال 1334 جلب توجه كرد و در اطراف كرج و شهريار مخصوصاً روي واريته سيب شفيع آبادي و گلاب و همچنين در مشهد شديد مي باشد.

درخت بيمار كوچك مي ماند و ميوه هاي ريز مي دهد.

اسلاید 2 :

علائم بيماري

لكه هاي كوچك سفيد يا زردرنگ پريده كه سطح برگ پراكنده است و نبايد با لكه هاي ناشي از حمله سنك سيب اشتباه شود.

برگ در محل لكه هاي بزرگ سفيد يا زرد رنگ پريده كه غالباً نكروز شده خشك مي شوند.

زرد شدن رگبرگ ها و نسوج تحتاني آن و تشكيل شبكه ظريفي از رگبرگ ها.

علائم معمولاً روي برگ كه معمولاً در بهار و اوايل تابستان ظاهر مي شود، بسيار مشخص و قابل رويت است. در دوره اي كه درجه حرارت حداكثر مي باشد، برگها معمولاً علائم موزائيك را نشان نمي دهند، مگر اينكه نژاد ويروس بيماري زايي شديد داشته باشد.

اسلاید 3 :

عامل بيماري

ويروس مزبور شكل چندوجهي منظم داشته و به قطر حدود 29 ميكرون است. اين ويروس از طريق پيوند منتقل مي گردد و اخيراً ثابت شده كه از طريق بذر نيز منتقل مي شوند.

اسلاید 4 :

دوره كمون

دوره نهفته بيماري بر حسب زمان آلودگي و اندازه گياه آزمايش متغير است. گياهاني كه در تابستان آلوده شوند، نشانه هاي بيماري در بهار سال آينده كه برگ ها تشكيل مي گردند ظاهر مي شود. روي نهال هاي سيب چند هفته بعد از آلودگي و در ماه هاي فروردين و ارديبهشت علائم موزائيك روي برگ ها بوجود مي آيد.

اسلاید 5 :

مبارزه

تهيه پيوندك هاي سالم و عاري از وجود ويروس جهت پيوند زدن روي پايه ها مي باشد.

اسلاید 6 :

بيماري ويروسي كتابي شدن تنه و شاخه هاي سيب

بيماري كتابي شدن يا پيچ خوردگي تنه و شاخه ها كه به انگليسي فلات ليمب (Flat Limb) ناميده مي شود، اولين بار حدود 70 سال پيش در آمريكا روي تنه واريته سيب گراون اشتاين (Gravenstein) مشاهده و مطالعه شده است و هم اگنون بيماري در هر جايي كه سيب واريته مذكور كاشته شده وجود دارد و تاكنون از كشورهاي فرانسه، انگليس، آلمان، هلند، ايتاليا، اتريش، بلژيك، سوئد، نروژ، سوئيسة بلغارستان، چكسلواكي، دانمارك، يونان، يوگوسلاوي، استراليا، كانادا، زلاند نو، سوريه و تونس گزارش گرديده است.

اسلاید 7 :

در ايران به طوري كه قرائن نشان مي دهد، مدتها است كه بيماري وجود داشته و ممكن است از زماني كه پيوندك سيب گراون اشتاين به كشور وارد گرديده اين بيماري نيز در نقاط مختلف پراكنده شده است وتاكنون در باغهاي اطراف تهران از آن جمله در اماميه و كرج در ميار كلاردشت (سيب هاي شميراني) در اصفهان و شيراز (واريته Red) و مازندران ديده شده و نمونه هايي از درختان جمع آوري شده است،

شدت آلودگي بدون شك بستگي به عوامل مختلفي مانند جور ويروس، شرايط رشد و نمو، واريته پيوندك و پايه اي كه مورد استفاده قرار گرفته است دارد.

درختان شديداً مبتلا به تنزل محصول نشان داده و اين كاهش روي واريته هاي حساس تا 53 درصد تعيين گرديده است. ضمناً چون بيماري در شاخه هاي جوان كه جهت گرفتن پيوندك بكار مي رود، نشانه هاي ظاهري نشان نمي دهد، اين نظر قابل اهميت بوده و ممكن است از اين طريق باعث آلودگي كليه باغها شود و خسارت قابل ملاحظه اي وارد گردد.

اسلاید 8 :

علائم بيماري

اولين علامت خارجي بيماري، وجود مختصر فرورفتگي طولي يا پهن شدن خفيف تنه يا شاخه هاي اصلي دارد. اين فرورفتگي بعداً عميق تر شده و شاخه ها ممكن است به حالت كتابي درآمده و يا پيچ خوردگي پيدا كنند و به علاوه شاخه هاي آلوده اغلب نكروتيك و شكننده اند. معمولاً اين علائم ابتدا فقط روي شاخه هاي مسن تر بوجود مي آيند، ولي ممكن است بعداً در شاخه هاي جوان تر نيز ظاهر شوند. گاهي اوقات حتي در شاخه اي كه همان سال روئيده و اتفاقاً در همان مدتي كه درخت هنوز به حال نهال در خزانه است نيز اين علائم بوجود مي آيند.

اسلاید 9 :

مقطع عرضي شاخه آلوده عدم نمو چوب را در قسمت كتابي پيچيده ناحيه مبتلا نشان مي دهد كه ظاهراً مربوط به نقصان فعاليت قسمت زاينده و نتيجه عدم تكثير سلول هاي اوليه چوبي مي باشد و پوستي كه اين قسمت را مي پوشاند، ممكن است گاهي براي چندين سال به حال خود باقي بماند.

باغداران علائم بيماري كتابي شدن را در درختان بيمار مي توانند معمولاً يك سال پس از آلودگي ببينند، ولي اغلب اتفاق مي افتد كه درختان مزبور حتي تا چندين سال پس از ابتلا به هيچ علائمي را از بيماري نشان نداده، بلكه بيماري در وجود اين درختان دوره پنهاني خود را مي گذرانند.

اسلاید 10 :

چرخه بيماري

علام بيماري كتابي شدن يك نوع ويروس مي باشد كه مي تواند وسيله پيوندك منتقل شود. نتيجه آزمايش هايي كه جهت انتقال آن توسط شته هاي مختلف انجام گرفته منفي مي باشد.

براي ظاهر شدن علائم بيماري معمولاً بيش از يك سال وقت لازم است، ولي اغلب چندين سال هم مي گذرد، بدون اينكه علائمي پيدا شود. در ايتاليا اين دوره حتي به 15 سال هم رسيده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید