بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اولين digital / computer توسط (1792-1871)charles babbage طراحي شد.           

کامپيوتری که او ساخت موتور  تحلي لی (Analytical Engine)  نام داشت . اگر چه بانج بيشتر عمر و ثروت

 خود را صرف ساختن موتور تحليلی کرد ولی به نتيجه  دلخواه و مطلوب خود نرسيد زيرا او فقط از مکانيک

 محض استفاده می کرد .

 و فن آوری آن دوران امکان توليد چرخها و    چرخ دنده هايي با دقت    و ظرافت مورد نياز وي را نداشت .

 

اسلاید 2 :

نسل اول _(55-1945) : لامپهای خلا و تخته مدارهای سوراخدار

در دهه 40 کامپیوترهايی  با استفاده از لامپهای خلا بوجود آمد.                                                                                                     

اندازه اين ماشينها بسيار بزرگ بود و به همراه دهها هزار لامپ خلا داخل اتاقها را پر مي کرد ، اما از        

ارزانترين کامپيوترهای شخصی امروزی کندتر کارمی کرد.

  - کليه عمليات به زبان ماشين بود( زبانهای برنامه سازی شناخته شده بود)                                                                                                                                                                                   
  - نسل بدون سيستم عامل ( هيچ کس نامی از سيستم عامل نشنيده بود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - برنامه نويس برای کار با ماشين ابتدا وقت رزرو ميکرد  ، سپس سروقت معين به اتاق ماشين وارد می شد

 

 و تخته مدار سوراخدار خود را در ماشين قرار مي داد و ساعاتی را منتظر می ماند به اين اميد که هيچ يک از چند هزار   (مثلا 2000 ) لامپ خلا در طی اجرای برنامه نسوزد.                                                              


- برنامه ها برای محاسبات عددی معمولی مانند تهيه جداول                                                                    

- يک عده از مردم تمامی مراحل طراحی ساخت برنامه نويسی استفاده و نگهداری يک ماشين را بر عهده داشتند                                                                                                                                                    

اسلاید 3 :

نسل دوم :( 65-1955) ترانزيستور(batch)

ظهور ترانزيستور در اواسط دهه 1950 يک انقلاب بنيادين بود حجم کامپیوترها کوچک شد و قابليت اطمينان آنها بالا رفت لذا سازندگان می توانستند کامپيوترها را توليد کرده و به مشتريها بفروشند.
- متخصصين طراحی ساخت برنامه نويسی،  تعمير و نگهداری و اپراتوری از يکديگر تفکيک شدند.
- هزينه اين ماشينها حدود چند ميليون دلار بود.
برای اجرای يک job(کار) ( مثلا يک برنامه يا يک مجموعه از برنامه ها ) يک برنامه نويس خود را برروی
يک کاغذ می نوشت ( به زبان فرترن يا اسمبلی ) سپس آنرا بروی smart card ( کارتهای منگنه )punch می کرد و يک دسته کارت را به اتاق كامپيوتر  می آورد و به يکی از اپراتورها تحويل می داد.

وقتي کامپيوتر کار در حال اجرا را به اتمام می رساند يک اپراتور به سمت چاپگر می رفت و کاغذهای خروجی برنامه  را جدا و به اتاق خروجی منتقل ميکرد تا بعدا برنامه نويس آنها را بردارد سپس او يکی ديگر از دسته کارتها را ا ز اتاق ورودی آورده و در دستگاه کارت خوان قرار می داد و در صورتي که برنامه به مترجمfortran نياز داشت وی دسته کارت مترجم فرترن را نيز داخل کمد فايلها برداشته و در دستگاه کارتخوان قرار می داد. هنگاميکه اپراتورها برای انجام اين کارها در اتاق ماشين راه می رفتند مدت زيادی از وقت کامپيوتر تلف مي شد.
راه حلی که برای کاستن زمان تلف شده بوجود آمد: سيستمهای دسته ای (batch) بود. يک سبد پر از دسته کارتها در اتاق ورودی جمع آوری شود سپس کليه آنها به وسيله دستگاه کارتخوان ( يک کامپيوتر کوچک و نسبتا ارزان مانند IBM1401) خوانده شده و از طريق يک Tape drive برروی يک

Magnetic tape ذخيره گردد. اين کامپيوترها به عنوان کامپيوترهای ورودی / خروجی استفاده می شدند يعنی برای خواندن کارتها کار باtapedrive ها و جاپ خروجی ها مناسب بودند اما برای محاسبات عددی مناسب نبودند يک کامپيوتر گرانقيمت مانند  برای پردازش و محاسبات واقعی استفاده می شد .

اسلاید 4 :

System /360 ,IBMرا ساخت كه خانوادهاي از ماشينها بود كه از نظر نرم افزاري با يگديگر سازگار بودند.

طيف وسيعي از ماشينها ( از اندازه 1401 تا خيلي قويتر از 7094) را در خود داشت .

تفاوت ماشين ها فقط در قيمت و كا رايي (حداكثر اندازه حافظه ،سرعت پر دازنده ،تعداد دستگاههاي ورودي / خروجي و نظاير آن) بود. همه انها معماري و مجموعه دستورالعملهاي يكساني داشتند ،لذا برنامه هاي نوشته شده در يكي از آنها در ساير ماشينها نيز قابل اجرا بود. ضمنا براي انجام محاسبات در دو زمينه علمي و تجاري ساخته شده بود.

بدليل استفاده از مدارات مجتمع به جاي ترانزيستور ،حجم كوچكتر وreliability  بالاتري نسبت به نسل دوم وجود داشت . و از نسبت price/performance بهتري برخوردار بودند.

سيستم عامل بود IBM system/360 os/360, كه رضايت مشتريها را در بر داشت.

اسلاید 5 :

                            I/Obound(I/o limited)             

برنامه ها به دو دسته                                                     تقسیم می شوند

                                 cpu – bound(cpu limited)                    

 

در برنامه هاي cpu limited(مثل برنامه هاي محاسبات علمي سنگين) ، I/Oبندرت به كار مي رود . افزايش سرعت دستگاههاي ورودي و خروجي تا ثير چنداني در سرعت اجراي برنامه ندارد ولي افزايش سرعت CPU(مثلا استفاده از CPU اي با قدرت محاسباتي دو برابر )،در سرعت اجراي برنامه تاثير خيلي زيادي دارد (تقريبا دو برابر سرعت در اجراي برنامه) در برنامه هاي I/o limited(مثل برنامه هاي تجاري و بانكهاي اطلا عاتي)، حجم I/O خيلي زياد است اما معمولا از محاسبات پيچيده خبري نيست . لذا اغلب 80 تا 90 درصد كل زمان برنامه زمان انتظا ر I/O ميباشد.

در اين سيستمها افزايش سرعت دستگاههاي ورودي و خروجي تاثير زيادي روي كل زمان اجراي يك برنامه دارد اما سرعت CPU اگر اضافه شود تا ثير چنداني نخواهد داشت.

براي جلوگيري از بيكاري  CPU هنگام اجراي يك برنامه كه اكنون منتظر كامل شدن عمل I./O  است از تكنيك multiprogramming استفاده شد .

اسلاید 6 :

(ـ) كارت $job براي مشخص كردن حداكثر  زمان اجرا به دقيقه ، شماره حساب براي حسابداري هزينه ها و نام برنامه نويس

(ـ) $Fortranبه سيستم عامل اعلام مي كند مترجم فرترن را از روي load , system tapeنماييد.

(ـ) كارتهاي برنامه به زبان فرترن كه بايد كا مپايل شود . 

(ـ) كارت $load به سيستم عامل مي گويد كه برنامه object را load نماييد.

  (ـ) كارت $load به سيستم عامل مي گويد كه اجراي برنامه را آغازكند . 

  (ـ) كارت هاي داده

 (ـ) كارت هاي $end نشان دهنده پايان كار است.

سيستمهاي عامل اين نسل معمولا IB sys,( Fortran MonitorSystem) FMS بودند . 

اسلاید 7 :

نسل چهارم ( 1980 تا كنون ) كامپيوترهاي شخصي

  • تكنولوژي مدارات مجتمع با مقياس بزرگ (LIS) large – scale integreted circuits)
  • بوجود آمدن كامپيو ترهاي شخصي
  • مجموعه اي از كامپيوتر هاي شخصي
  • مجموعه اي از كامپيوتر هاي شخصي كه تو سط يك شبكه بهم مر بو طند . در دانشگاهها و شركتها مورد استفاده هستند .
  • صنعت نرم افزار كامپيو ترهاي شخصي پا به عرصه وجود گذاشت .

اسلاید 8 :

در اين روش حافظه به چند تكه تقسيم مي شود و در هر تكه يك

 كا رمجزا قرار مي گيرد وقتي يك كار براي تكميل عمليات I/O

منتظر مي ماندCPU به كار ديگري داده مي شود . اگر تعداد

كارهاي موجود در حافظه كا في با شد ، مي توان پردازنده را

 تقريبا در صد در صد زمانها مشغول نگه داشت.

سيستمهاي نسل سوم ، سيستمهاي Batch بودند . زمان بين تحويل

 برنامه به اتاق ورودي و دريافت خروجي اغلب چندين ساعت به

طول مي انجامد . بنابراين تنها جابجايي يك كاما مي توانست منجر

به خطاي ترجمه شده  و وقت برنامه نويس را نيم روز ديگر تلف كند.

اسلاید 9 :

سيستمهاي اشتراك ز ماني time sharing) (

اين سيستمها داراي  تكنيك multi programming  هستند ولي مي توانند به كاربران    online پاسخ

دهند هر كاربر يك ترمينال بر خط (online)  در اختيار دارد .

در اين سيستمها ،كامپيوتر قادر است كه به تعدادي از كاربران  online در كنار يكديگر سرويس دهد

 وقتي در مواقعي كهcpu بيكار مي ماند ، كارهاي دسته اي بزرگ را در background  به اجرا در آورد.

CTSS اولين سيستم اشتراك زماني بود كه دانشگاه  M . I. T آنرا بوجود آورد .

(ـ) Multics  محصولي از دانشگاه General E lectric Bell Labs , MIT

مخفف MULTIPLEXED INFORMATION AND COMPUTING SERVICE

(ـ) UNIX توسط KEN THEMPSON بر روي يك كامپيوتر كوچك PDP-7بوجود امد.

(ـ) POSIX (استاندارد IEEE براي UNIX) حداقل واسط فراخوان سيستمي كه سيستمهاي  UNIX

بايد آنرا پشتيباني نمايند.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید