دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

انواع فاضلاب

1- فاضلاب خانگی

2- فاضلاب کشاورزی

3- فاضلاب صنعتی

4- فاضلاب شهری

5- فاضلاب بیمارستانی

اسلاید 2 :

فاضلاب بیمارستانی :    این نوع فاضلاب باتوجه به عمومی یاخصوصی بودن فعالیت بیمارستان طبقه بندی میشود. وازآنجائیکه فاضلاب بیمارستان خودیک دسته خاصی ازطبقه بندی راتشکیل میدهد،امابسته به نوع فعالیت یک بیمارستان میتوانیم فاضلاب بهداشتی وشهری ودربعضی مواقع به فاضلاب صنعتی ودرمواقع محدودتربه فاضلاب خطرناک تقسیم بندی کرد. بطورمثال: بیمارستانهای عمومی که تعدادشان نیززیاداست میتواندعامل تولیدکننده فاضلاب شهری وکمی باغلظت  BODبالاترومیکروارگانیسمهاوپاتوژنهای خطرناکتر ظاهرشوند.امادریک بیمارستان تخصصی شیمی درمانی، دیگرنمی توان فاضلاب این مرکزرافاضلاب شهری دانست بلکه تمهیدات خاصی برای تصفیه فاضلاب دراین مراکز بواسطه استفاده ازموادشیمیایی باید اندیشید.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی مشکلات راهبری تصفیه خانه های لجن فعال اصفهان ناشی ازانتخاب غیر صحیح فرآیندو تجهیزات

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
خلاصهافزایش روزافزون تصفیه خانه هاي فاضلاب در ایران بحث توسعه و احداث تصفیه خانه هاي فاضلاب را به سمت بهره برداري صحیح از آنها براي رعایت پارامترهاي استاندارد خروجی پساب سوق داده است. در شهر اصفهان مسائل و مشکلاتی, خصوصا در تصفیه خانه هاي فاضلاب جنوب، شمال و شاهین شهر وجود دارد که اغلب آنها به خاطر انتخاب غیر ...

دانلود مقاله بررسی مدل لجن فعال IAWQ شماره ( ASM1 ) 1 با استفاده از دادههای تصفیه - خانه فاضلاب در مقیاس کامل

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهمدل ASM1 یکی از پرکاربردترین مدلهاي لجن فعال میباشد که مورد اقبال محققین واقع شده است. ایـن مدل در سال 1987 توسط گروه IAWQ ارئه شد و نخستین مدل رسمی لجن فعال میباشد. در این تحقیقجهت بررسی تطابق نتایج مدل با واقعیت از دادههاي تصفیهخانه فاضلاب جنـوب اصـفهان اسـتفاده شـد. ایـن تصفیهخانه جمعیتی حدود 1.000.00 ...

دانلود فایل پاورپوینت روشهای تصفیه فاضلاب صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فهرست مطالب:   تعریف فاضلاب  انواع فاضلاب و ویژگیهای آن   انواع روشهای تصفیه فاضلاب   مراحل تصفیه فاضلاب   روش انعقاد و لخته سازی  عوامل مؤثر بر انتخاب روش تصفیه  نتیجه گیری   منابع اسلاید 2 : تعريف فاضلاب عبارتست از جريان آب زائد ناشی از مصرف آب د ...

دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فاضلاب فاضلاب به دودسته تقسیم می شود : .1 فاضلاب شهری                           .2فاضلاب صنعتی تصفیه به سه روش انجام می شود. .1 فیزیکی                       .2شیمیایی                       .3بیولوژیکی اسلاید 2 : 1- تصفیه فیزیکی تصفیه فیزیکی ازیک رشت ...

دانلود فایل پاورپوینت تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فاضلاب فاضلاب به دودسته تقسیم می شود : .1 فاضلاب شهری                           .2فاضلاب صنعتی تصفیه به سه روش انجام می شود. .1 فیزیکی                       .2شیمیایی                       .3بیولوژیکی اسلاید 2 : 1- تصفیه فیزیکی تصفیه فیزیکی ازیک رشت ...

مقاله ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهراهواز

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مهراهواز چکیده: با وجود افزایش نگرانی ها درباره مدیریت مواد زاید بیمارستانی ،توجه کافی به فاضلاب تولیدی از بیمارستان ها و آزمایشگاهها تحقیقاتی نشده است.این پساب ها مملو از میکرو ارگانیسم های بیماری زا ،مواد دارویی ناقص متابولیزه شده،عناصر رادیو اک ...

مقاله بررسی تغییرات جامدات در راکتور جریان پیوسته ورمی کمپوست - کمپوست بر روی لجن تصفیه خانه فاضلاب با و یا بدون وجود پسماندهای آلی دیگر

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تغييرات جامدات در راکتور جريان پيوسته ورمي کمپوست -کمپوست بر روي لجن تصفيه خانه فاضلاب با و يا بدون وجود پسماندهاي آلي ديگر چکيده سيستم ورمي کمپوست -کمپوست ميتواند جايگزيني براي سيستمهاي متداول تثبيت لجن در تصفيه خانه هاي فاضلاب باشد. اندازه گيري جامدات در اين نوع سيستم نشان دهنده کارکرد درست راکتور ...

مقاله استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلابها در ساختار بتن

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از لجن خشک تصفیه خانه فاضلابها در ساختار بتن چکیده دفع لجن فاضلاب یک مشکل جدی زیست محیطی است که موجب شـده اسـتفاده از لجـن فاضـلاب در سراسـر جهـان در حـال افزایش باشد. بسیاری از محققان در سراسر جهان برای کشف راه حل های جدید ومناسب برای حل مشکل لجن تلاشـهای زیـادی کرده اند. یکی از این راه حل ها استفا ...