بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

سازه فولادی از مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از نیمرخهای فولادی یا ورق می باشد که به کمک اتصالات به یکدیگر متصل می گردند.با توجه به روشهای تکامل یافته ای که برای تولید نیم رخ های فولادی به  کار گرفته می شود این مقاطع غالبا رفتار در حد قابل انتظاری از  خود نشان می دهند. مساله بسیار مهم رفتار اتصالاتی است که  برای ساخت اعضای مرکب از نیم رخ و ورق برای یکپارچه نمودن  اعضا(شامل تیر و ستون و مهار بندها)در محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرد.وسایلی که برای ساخت اعضا  و اتصال آنها به  یکدیگر به کار می رود شامل پیچ و پرچ و جوش است.در این میان استفاده از جوش در ساختمان سازی متعارف در ایران بسیار رایج است.تا زمان وقوع زلزله نورث ریچ(1994)تصور بر این بود که در صورت رعایت اصول فنی در طرح و اجرای سازه های فولادی جوشی این سازه هادر زلزله عملکرد قابل قبولی از خود  نشان می دهند.اما وقوع این زلزله این فرض را زیر سوال برد.در این زلزله مشاهده شد که در بسیاری از اتصالات دچار ترک یا بعضا شکست شده است.

اسلاید 2 :

این مساله باعث شد تا تحقیقات گسترده ای در مورد علت این پدیده صورت گیرد که این تحقیقات  تا به امروز ادامه دارد.از طرف دیگر مشاهده و تحقیق  درباره وضعیت ساخت و ساز ساختمانهای فولادی نشان می دهد که اتصالات جوشی متداول در ایران از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و با وجود سابقه نسبتا طولانی در استفاده از جوشکاری درصنعت ساختمان هنوز نقایص  زیادی در این زمینه مشاهده می شود

اسلاید 3 :

صنعت جوشکاری ساختمان در ایران

با گذشت 50 سال از استفاده از جوش در ساختمان دهه اخیر(80-1370)از نظر تعداد ساختمانهایی که  با سازه های فولادی طراحی و اجرا شده اند کاملا استثنایی به شمار می آید.در نیمه دوم این دهه دهها هزار سازه فولادی در تهران و شهرهای بزرگ ایران به ناگهان سر از زمین برآورد.گسیل سرمایه ها به سوی ساخت و ساز شهری و تبدیل ساخت سرپناه به ماشین سرمایه گذاری جهت سودهای کلان باعث گردید تا رعایت اصول فنی و ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله در برابر منفعت طلبی صاحبکاران عملا مورد توجه قرار نگیرد.از طرف حجم عظیم ساخت و ساز نیروي انسانی زیادی اعم از مهندس و تکنسین و جوشکار احتیاج داشت که باعث ورود افراد غیرمتخصص به این جرگه گردید

اسلاید 4 :

تمامی این مسایل دست به دست هم داد تا طرح و اجرای ساختمانهای فولادی آنچنان که  باید از کیفیت  مطلوبی برخوردار نباشد.تخریب کلی ساختمانهای فولادی در زلزله منجیل موید پایین بودن کیفیت ساختمانهای فولادی کشور می باشد. از میان تمامی عوامل  دخیل  در طرح  و ساخت سازه های  فولادی اتصالهای جوشی از نارساییهای بیشتری برخوردارند

اسلاید 5 :

تعريف جوشكاري

جوشکاری فرایندی است که در آن ، اتصالی از نوع دائم ، بواسطه ی پیوندهای پایدار بین اتمی ، میان دو یا چند سطح مختلف انجام می شود و زمینه ی این عمل ، گرم شدن موضعی یا کلی و در نتیجه ی آن تغییر شکل دائم یا جزئی می باشد.

اسلاید 6 :

جوش قوس الكتريكي با الكترود روكشدار نوعي جوشكاري قوسي دستي است كه در آن حرارت لازم براي جوشكاري توسط قوس الكتريكي بين يك مفتول فلزي روكش شده كه الكترود خوانده مي شود وقطعه فلز پايه فراهم مي شود به همين دليل اين فرآيند گاهي جوشكاري دستي با الكترود نيز خوانده مي شود.

اسلاید 7 :

سوختن وتجزيه روكش الكترود حفاظ گازي ايجاد مي كند كه انتهاي الكترود حوضچه مذاب جوشكاري قوس و قطعه فلز حرارت ديده را از نفوذ هوا محافظت مي كند

اسلاید 8 :

اين حفاظ گازي باعث تثبيت قوس الكتريكي وهمچنين كاهش پاشيدگي جوش وسهولت كار مي شود. حفاظت بيشتر براي فلزمذاب درحوضچه مذاب توسط پوششي از گل جوشكاري در حين عمل جوشكاري بوجود مي آيد.

اسلاید 9 :

در هرفرآيند جوشكاري عوامل زير مورد نياز است

منبع ايجاد گرما و يا فشار

فلز مادر يا فلز پايه

فلز پركننده يا فلز جوش

اسلاید 10 :

اصول كلي

تجهيزات مورد استفاده در جوشكاري قوس الكتريكي در يك مدار جوشكاري شامل ماشين جوشكاري فلز پايه كابل ها انبر الكترود و گيره واتصال به زمين مي باشد مانند شكل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید