بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ساختمان داخلی

 • خارپوستان از بی مهرگانی هستند که ساختمان بدنشان بیش از سایر جانوران بی مهره تکامل یافته و همه آنها در دریا زندگی می‌کنند. بدن خارپوستان بوسیله اسکلتی که از قطعات کلسیت متبلور ساخته شده پوشیده می‌شوند. اسکلت داخلی بوده و مرکب از استخوانچه‌هایی از جنس کربنات کلسیم می‌باشد.
 • اسکلت این جانوران حامل ترشح داخلی بوده و مانند اسکلت مهره داران اندازه قطعات سخت در طول زندگی افزایش می‌یابد

اسلاید 2 :

 • خارپوستان اساسا سه سلوم وجود دارد. سلوم احشایی ، سلوم خونی و سلوم گردش آب. اساس ساختمانی این حفرات عمومی در تمام اعضای شاخه خارپوستان تقریبا یکسان است. حفره عمومی اصلی ، سلوم حول احشایی است که گاهی اوقات توسط توده‌های بافتی پوشیده می‌شود نظیر کرینوئیدها و گاهی نیز نظیر افیوروئیدها توسط کیسه‌ها اشغال شده است. فضای حول احشایی در بازوها نیز امتداد یافته و توسط صفاق دربرگیرنده اندامها کم و بیش تقسیم شده است. باقیمانده سلوم احشایی ، متشکل از فضاهای کوچکی است که در ارتباط با سیستم عصبی ، خون و غدد تناسلی می‌باشند.
 •  

اسلاید 3 :

 • خارپوستان جانورانی با تقارن پنج وجهی می‌باشند.
  آبزی بوده و همگی در آب دریا آزادانه شنا می‌کنند.
 • خارپوستان فاقد سر می‌باشند .
 • حفره عمومی در مرحله جنینی ، سه قسمتی بوده و این سه حفره در مرحله بلوغ در اثر نمو خود به سیستم گردش آب ، فضای سلومیک عمومی و axocoel تبدیل می‌شوند.
 • خارپوستان دارای یک سیستم گردش آب پیچیده می‌باشند که متشکل از یک سری مجاری سلولی و زواید سطحی است که مجموعا تشکیل پاهای لوله‌ای را می‌دهند.
 • هیچ‌گونه اندام دفعی در این جانوران مشاهده نمی‌شود.
 • جنسها از یکدیگر جدا بوده و لقاح خارجی می‌باشد.

اسلاید 4 :

 • 6راسته خارپوستان از روی شکل ظاهری خود و نحوه قرارگیری صفحات آمبولاکرال که دربردارنده پاهای آمبولاکرال‌اند و صفحات بین آمبولاکرال که فاقد پا می‌باشند تشخیص داده می‌شوند. دهان در مرکز صفحه دهانی قرار گرفته و مخرج در صورت وجود در صفحه مقابل آن واقع شده است.

اسلاید 5 :

رده لالهوشان

 • لاله‌های دریایی ، ستارگان پری ، بدن فنجان مانند است. آزادند یا به جایی می‌چسبند. اسکلت داخلی فقط به منطقه پایه در جهت مخالف دهان محدود است. طرف دهان پوستی است و بازوها منشعب هستند. پاهای لوله‌ای گیرنده غذا دارند .

اسلاید 6 :

رده خیار سانان

 • خیارهای دریایی تقارن دو طرفی ثانویه دارند. در منطقه دهان بازو وجود دارد. محور دهان _ مخرجی افقی است.
 • رده ستاره سانان

  • ستاره‌های دریایی بدن ستاره مانند دارند. پاهای لوله‌ای وسیله حرکت هستند و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون می‌آیند.

اسلاید 7 :

رده مارسانان

 • ستاره‌های شکننده و ستاره‌های سبدی. بدن ستاره مانند است و بازوهای دراز و بسیار قابل انعطاف دارند. پاهای لوله‌ای کم شده‌اند. بدون روده یا مخرج هستند.
 • رده خارداران

  • توتیا و دلار ماسه‌ای. بدن کروی یا پهن دارند. فاقد بازو هستند. اسکلت داخلی جوش خورده و غیر قابل انعطاف است و سوراخهایی دارد که پاهای لوله‌ای و خارهای متحرک از آنها خارج می‌شوند.

اسلاید 8 :

 • شاخه خارپوستان یکی از شاخه‌های مهم جانوران بی‌مهره محسوب شده و در بردارنده 8000 گونه زنده و حدود 30000 گونه فسیل می‌باشد. این گروه از جانوران تماما دریازی بوده و در اعماق مختلف و آب و هوایی متفاوت به سر می‌برند. منشا خارپوستان به دوره کامبرین ، یعنی حدودا 600 میلیون سال قبل برمی‌گردد. از این گروه از جانوران 6 رده باقی مانده باقی مانده است.

اسلاید 9 :

  اين جنس متعلق به شاخه خارپوستان ، رده خارداران ، زير رده يواکنيو ئيدا ، راسته پيگاستروئيدا است که داراي صدف سخت واندازه متوسط است که صفحه مربوط به اندامهاي جنسي شماره پنج موجود نمي باشد.زمان زيست ژوراسيک – کرتاسه است

اسلاید 10 :

 • 1-جنس آرکئو سيداريس : متعلق به شاخه خارپوستان، رده خارداران، زير رده پريسکوکينو -ئيدا، راسته سيدارو ئيدا است که ناحيه بين آمبولاکرا شامل چهار رديف صفحه است.زمان زيست کربونيفر – پرمين است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید