بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • منبع :
 • درس 2 واحدی از دوره کارشناسی شیمی

اسلاید 2 :

کلیات

 • اهمیت تجزیه مقادیر کم در علوم و فناوری
 • تجزیه و تعیین مقادیر کم مواد سمی در نمونه های زیست محیطی
 • صنایع غذایی
 • بیولوژی
 • صنایع الکترونیک و کامپیوتر

اسلاید 3 :

بخش اول

خطاهای سیستماتیک در تجزیه مقادیر کم

اسلاید 4 :

1-1 مقدمه

 • 1-1-1 تعریف عمومی از تجزیه مقادیر کم
 • 1-1-2 روشهای دستگاهی تعیین مستقیم
 • 1-1-3 روشهای چند مرحله ای
 • 1-1-4 مراحل اضافی و مهم عمومی

یک روش عمومی برای این منظور تعریف نشده است بلکه ترکیبی از چندین روش بکار می رود.

اسلاید 5 :

1-2خطاهای سیستماتیک و اجتناب از آن

 • منابع اصلی خطای معین عبارتند از:

(1روشهای نمونه برداری و نگهداری

(2آلودگی نمونه بوسیله ابزار یا ظروف

(3جذب و با واجذب مواد از سطح ظروف

(4از دست دادن مواد از طریق نبخیر

(5واکنشهای شیمیایی ناکامل و یا ناخواسته

(6تاثیر ماتریکس بر ایجاد سیگنال اندازه گیری

(7کالیبراسیون نادرست

اسلاید 6 :

 • 1-2-1 تبخیر
 • 1-2-2 جذب
 • 1-2-3 ظروف نمونه و اثر زمینه
 • 1-2-4 اثر محیط ( گرد و غبار و ... )
 • 1-2-5 آلودگی بر اثر ظروف نمونه
 • 1-2-6 مشکلاتی در ارتباط با تغییر عدد اکسایش و ظرفیت واکنشگرها

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید