بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

با توجه به اینکه متوقف ساختن خودرو از به حرکت در آوردن آن مهمتر است و مهمترین خطری که خودرو را تهدید می کند ترمز ناگهانی و قفل شدن چرخ هاست, از این رو نیاز به سیستمی که بتواند ترمز چرخها را- بخصوص در جاده های خیس, برفی ویخ زده که خطر قفل شدن چرخها بیشتر است- را کنترل  و از لیز خوردن آنها جلوگیری کند بیش از پیش احساس می شود.

 

اسلاید 2 :

تاریخچه

شرکت دایملر بنز در ابتدای دهه 1970 گروهی از مهندسین و کارشناسان فنی خود را مامور بررسی سیستمی کرد که از سال 1959 پیشنهاد شده بود. این شرکت ابتدا با شرکت تلدیکس به همکاری پرداخت اما به دلیل عدم حصول نتایج مطلوب مجبور به لغو قرارداد خود با شرکت فوق گشت و قرارداد جدیدی را با شرکت بوش بست.

این گروه پس از ماهها فعالیت موفق شدند در اواسط دهه 70 سیستم ضد قفل ترمز را عرضه کرده و بصورت گسترده در خودروهای شرکت خود بکار گیرند

اسلاید 3 :

سیستم  ABS چیست؟

ترمزهای معمولی با ایجاد دو نوع نیروی اصطکاک باعث توقف و یا کاهش سرعت خودرو می شوند :

1. نیروی اصطکاک بین صفحات لنت و دیسک

2. نیروی اصطکاک بین تایرهای خودرو و سطح جاده

شرط ترمز گیری با ثبات و کنترل شده :

اصطکاک بین تایرها و سطح جاده > اصطکاک سیستم ترمز

 

اسلاید 4 :

اصول کارکرد سیستم ABS

100 درصد* (سرعت خودرو)/(سرعت چرخ – سرعت خودرو)= نرخ لغزش

اسلاید 5 :

عملکرد سیستم ABS

  1. ارسال اطلاعات لازم بصورت سیگنال به ECU ترمزABS توسط سنسورهای سرعت
  2. بدست آوردن وضعیت چرخها توسطECU با انجام محاسباتی بر روی تغییرات سرعت چرخشی چرخها و سرعت خودرو
  3. اعمال فشار بهینه بر هر یک از ترمزها پس از فرمان ECU به فعال کننده سیستم (در ترمزهای شدید)
  4. تغییر فشار هیدرولیک توسط واحدهای کنترل فشار هیدرولیک ترمز بر اساس فرمان دریافتی ازECU

اسلاید 6 :

سنسورهای سرعت چرخ

سنسورهای سرعت چرخ شامل آهنربای دایم , هسته و سیم پیچ است. محل نصب سنسورهای سرعت،روتور سنسور ونیز تعداد دنده های روتور سنسور بسته به مدلهای مختلف خودرو متفاوت است.

اسلاید 7 :

عملکرد سنسور سرعت چرخ

دنده هایی که دورتادور رورتو قرار گرفته اند، هنگام چرخش روتور ولتاژAC  را با فرکانس متناسب با سرعت چرخشی روتور تولید می کند.از ولتاژACدرECU  برای دریافت اطلاعات مورد نیاز مربوط به سرعت چرخ ها استفاده می شود.

اسلاید 8 :

سنسور شتاب

استفاده از سنسور شتاب ECU، سیستم ABS را قادر می سازد تا مقدار شتاب منفی خودرو را اندازه گیری کند و به این ترتیب از وضعیت سطح جاده بهتر مطلع شود، در نتیجه برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها دقت ترمز گیری افزایش می یابد. به سنسور شتاب، سنسور G نیز گفته می شود.

اسلاید 9 :

ساختار سنسور شتاب

سنسور شتاب از دو دیود نوری، یک صفحه شکاف دار ویک مدار تبدیل سیگنال تشکیل شده است. سنسور شتاب، نرخ شتاب خود را حس می کند وآن را به صورت سیگنال به می فرستد.

با استفاده از این سیگنال ها،وضعیت ومشخصات دقیقتر سطح جاده را برای تصمیم گیری مناسب تر بدست می آورد.

اسلاید 10 :

انواع سنسور شتاب جانبی

در بعضی خودرو ها برای اینکه مشخص شود که خودرو در پیچ جاده درحال گردش است یا خیر، شتاب جانبی نیز تشخیص داده می شود.

این سنسور ها بر دو نوع زیر می باشند:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید