دانلود پاورپوینت عناصر و جزییات ساختمانی – پله

PowerPoint قابل ویرایش
104 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عناصر و جزییات ساختمانی – پله توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عناصر و جزییات ساختمانی – پله قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تعریف پله:

    پلکان یک راه ارتباطی است که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود ان را طی می کند .در واقع پله تکیه گاهی برای پا هنگام بالا رفتن است.پله به عنوان یکی از مصالح پوششی کف ، ارتباط بین سطوح نا همطراز را امکان پذیر می سازد . پله همچنین می تواند در تعریف فضاها و حتی به عنوان مکانی برای نشستن و استراحت مورد استفاده قرار گیرد.

انواع پله:

   ۱- فرم پله

    ۲-جنس پله

    ۳-کاربری

اسلاید ۲ :

  فرم پله:

۱-راه پله مستقیم                            ۲-راه پله با پله های مایل                  ۳-راه پله  ۴/۱ چرخش در بالا             ۴-راه پله  ۴/۱ چرخش در پایین        ۵-راه پله  ۴/۱ چرخش در بالا و پایین                                                ۶-راه پله ۴/۱ چرخش در بالا و پایین در جهت مخالف                            ۷-راه پله مستقیم با پاگرد                 ۸-راه پله مستقیم با ۴/۱ دور چرخش ۹-راه پله مستقیم با نیم دور چرخش      ۱۰-راه پله پاسگی همراه با چرخش      ۱۱-راه پله با ستون پله باز با پاگرد        ۱۲- راه پله  سلطنتی

۱۳-راه پله با سه پلکان مستقیم و یک پاگرد

۱۴-راه پله با چهار پلکان                   ۱۵-راه پله قوسی

۱۶-راه پله سبدی با پاگرد                  ۱۷-راه پله نیم دور چرخش

۱۸- راه پله بیضی                           ۱۹- راه پله حلزونی یا مارپیچ

اسلاید ۳ :

جنس پله:    

                 ۱- پله های چوبی 

                    ۲- پله های فولادی

                    ۳- پله های سنگی

                     ۴- پله های بتن

                     ۵- پله های پلکسی                                                                   ۶- پله های چوبی-فلزی

اسلاید ۴ :

کاربری پله: 

دراین بخش پله هااز نظر کاربرد درموقعیت مکانی مورد بررسی قرارمی گیرند.                  ۱) پله های آموزشی

                ۲) پله های اداری

               ۳) پله های تجاری

                ۴) پله های فرار  

                ۵) پله های مراکز تفریحی

                ۶) پله های بیمارستان

                ۷) پله های هتل   

                ۸) پله های شهری

                ۹) پله های مسکونی          ۱۰) پله های بیرونی

اسلاید ۵ :

 اجزای پله:

          ۱- کف پله:  

به سطح فوقانی پله گفته می شود،یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله.

    ۲- ارتفاع پله:

فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند.میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد.

    ۳- پیشانی پله: 

به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود.                         ۴-گونه پله:

سطـح بغـل پلـه را می گوینـد.

اسلاید ۶ :

    ۵-عرض پله:

به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد.                                                                                         ۶-لب پلـه:

پیش آمدگی کف پله از پیشانی ،لب پله نامیده می شود. وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پلـه می شود.                                                                                   ۷-شیار کف پلـه:

در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند. این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند.

    ۸-ردیف یا خیز پلکـان : 

به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد.

.

اسلاید ۷ :

      ۹-خط مسیر پلـه :   

این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند. خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود .

     ۱۰-خط شـیب پلـه :

این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند.

      ۱۱-زاویه شـیب پلـه:  

به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد.

      ۱۲- حجم پلـه :

به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود. 

    

اسلاید ۸ :

     ۱۳-طول پلـه:

به طول افقی یک ردیف پله گفته می شودیعنی ازلبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب .

     ۱۴-پا گـرد:

ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است.

      ۱۵- نرده پلـه:

وسیله ای است که برای جلوگیری ازسقوط اشخاص،درطرفین ردیف پله هانصب می شود.

      ۱۶- دست انداز پلـه : 

این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود .

      ۱۷- چشم پلـه :

به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود .(یعنی شکاف بین دو بازوی پلکان)

n

اسلاید ۹ :

سیستم ساختاری :

    در اینجا پله ها بر حسب جنسیت و پایه و اساس هایی که برای نصب ساختار آنها استفاده می شوند دسته بندی شده اند.

      ۱) فولاد

     ۲) بتن

    ۳) سنگ  

     ۴) چوب 

     ۵) پلکسی   

اسلاید ۱۰ :

ابعاد پله:

    در طرح های شهری برای رعایت اصول ایمنی و راحتی معمولا حداقل عرض پله را ۱/۵ متر در نظر می گیرند . هر رشته پلکان ترجیحا باید دارای حداقل ۳ سکو باشد . رابطه بین کف پله (t) و ارتفاع یا خیز پله (r) را می توان با استفاده از فرمول : میلی متر ۷۰۰ یا ۶۰۰ ۲r+ t = محاسبه کرد . حداکثرر ارتفاع پله در اماکن عمومی شهرها ، ۱۵۰ میلی متر اما اندازه مناسب تر بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلی متر است .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 104 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد