دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار درس سیستم‌های چندرسانه‌ای

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار درس سیستم‌های چندرسانه‌ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های فشرده سازی اتلاف دار درس سیستم‌های چندرسانه‌ای قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • الگوریتمهای فشرده سازی بدون اتلاف، غالباً نرخ فشرده سازی مناسبی ندارند به همین دلیل در فشرده سازی صوت و تصویر از این روشها استفاده نمی شود
 • فشرده سازی با اتلاف چیست ؟

    – بعد از دیکد کردن داده فشرده شده همان داده اصلی به دست نمی آید ولی تقریباً نزدیک به آن است .

    – از نرخ فشرده سازی بسیار بیشتری نسبت به فشرده سازی بدون از دست رفتن اطلاعات برخوردار است .

اسلاید ۲ :

نحوه محاسبه میزان خطا

 • از دو دیدگاه می توان میزان خطا را بررسی کرد:

üدیدگاه اول: دیدگاه ادراکی: نظر افراد مختلف

üدیدگاه دوم: دیدگاه ریاضی: با استفاده از تفاضل

 • تفاوت دو دیدگاه را می توان در یک تصویر که به اندازه یک سطر به بالا شیفت داده شده است، تصور کرد
 • اولین روش ریاضی: خطای میانگین مربعی ( MSE ) σ۲ ،

در این فرمول  xn ،  yn و N، به ترتیب داده های ورودی، داده های بازسازی شده و تعداد داده ها می باشند .

اسلاید ۳ :

نحوه محاسبه میزان خطا

روش دوم ریاضی: نسبت سیگنال به نویز ( SNR ) در مقیاس دسی بل

 

در این فرمول       مقدار میانگین مربعی داده های اصلی و      ، MSE است.

روش سوم ریاضی: حداکثر نسبت سیگنال به نویز ( PSNR ) :

اسلاید ۴ :

نظریه نرخ انحراف

 • D: میزان انحراف
 • R(D): تعداد بیت مورد نیاز برای نمایش هرسمبل
 • H: آنتروپی

هر چه بخواهیم میزان تفاوت بعد از دیکد

اطلاعات فشرده شده،از منبع اولیه کمتر

 باشد، باید بیت بیشتری استفاده کنیم

اسلاید ۵ :

کوانتیزاسیون

 • تعداد مقادیر خروجی متفاوت (متمایز) را به مجموعه بسیار کوچکتری کاهش می دهد.
 • منبع اصلی Loss در فشرده سازی، از دست رفتن اطلاعات
 • سه شکل متفاوت کوانتیزاسیون:

-یکنواخت

-غیر یکنواخت

-برداری

اسلاید ۶ :

کوانتیزاسیون اسکالر یکنواخت 

 • یک کوانتیزاسیون یکنواخت دامنه مقادیر ورودی را به فواصل مکانی یکسان تقسیم می کند.

-خروجی یا مقدار بازسازی مربوط به هر بازه به عنوان نقطه میانی آن بازه در نظر گرفته می شود .

-طول هر بازه اندازه قدم ( گام ) نامیده شده و با علامت Δ نشان داده می شود .

اسلاید ۷ :

 • دو نوع کوانتیزاسیون اسکالر یکنواخت :

– کوانتایزر Mid-rise دارای سطوح خروجی به تعداد زوج می باشند .

– کوانتایزر Mid-tread دارای سطوح خروجی به تعداد فرد می باشند و صفر نیز یکی از آنهاست ( شامل صفر هم هستند )

اسلاید ۸ :

a: کوانتایزر های اسکالر یکنواخت از نوع Midrise

                                      b: کوانتایزر های اسکالر یکنواخت از نوع Midtread 

اسلاید ۹ :

کوانتیزاسیون اسکالر یکنواخت 

 • برای مورد خاصی که ۱ Δ = است می توانیم مقادیر خروجی را برای این کوانتایزرها سادگی محاسبه کنیم

اسلاید ۱۰ :

محاسبه خطا در کوانتایزر یکنواخت 

 • محاسبه کارایی یک کوانتایزرM سطحی
 • مجموعه B = {b0, b1, . . . , bM} ، مجموعه مرزهای تصمیم گیری
 • Y = {y1, y2, . . . , yM} مجموعه مقادیر خروجی یا بازسازی باشد
 • فرض کنید که ورودی به صورت یکنواخت در بازه [−Xmax,Xmax] توزیع شده باشد

ç===تعداد بیتهای مورد نیاز:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد