بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

:مقدمه

صنعت كاشی سازی و كاشی كاری كه بیش از همه در تزیین معماری سرزمین ایران، و به طوراخص بناهای مذهبی به كار گرفته شده، همانند سفالگری دارای ویژگی های خاصی است.

مراد كاشی گر و كاشی ساز از خلق چنین آثار هنری هرگز رفع احتیاجات عمومی و روزمره نبوده، بلكه شناخت هنرمند از زیبایی و ارضای تمایلات عالی انسانی و مذهبی، مایه اصلی كارش بوده است. مخصوصاً اگر به یاد آوریم كه هنرهای كاربردی بیشتر جنبه ی كاربرد مادی دارد، حال آن كه خلق آثار هنری نمایانگر روح تلطیف یافته انسان می باشد،

اسلاید 2 :

   کاشی :(Tiling)

vکاشی از لحاظ تاریخی پنجمین شیوه اساسی و بنیادی در تزئینات ساختمان می‌باشد.

vكاربرد و تركیب رنگ های گوناگون و یا در كنار هم قرار دادن قطعات ریزی از سنگ های رنگین  بر طبق نقشه ای از قبل طراحی شده به اشكالی متفاوت و موزون

اسلاید 3 :

لعاب:

vجز مهم کاشی، لعاب است. لعاب سطحی شیشه مانند است که دو عملکرد دارد:تزیینی و کاربردی.

vکاشی های لعاب دار نه تنها باعث غنای سطح معماری مزین به کاشی می شوند بلکه به عنوان عایق دیوارهای ساختمان در برابر رطوبت و آب، عمل می کنند.

انواع لعاب:

  • لعاب بی‌رنگ
  • لعاب رنگی
  • لعاب کدر

اسلاید 4 :

    مراحلساخت :

   ساخت كاشی و مراحل مختلف آن باید با ظرافت و تخصص خاص همراه باشد .

  • نمونه برداری از خاك
  • آزمایش
  • تهیه خمیر
  • قالب گیری

اسلاید 5 :

   کاشیمعقلی(کوفی بنائی):

vکاشی معقلی به نوعی کاشی مزین به خطوط کوفی بنایی گفته می شود که برای تزئین سطوح مختلف در معماری سنتی استفاده شده و می شود.

vدر معماری کاربرد نقوش معقلي با استفاده ازمصالحي مانند کاشي و آجر(جداگانه و درهم) ساخته مي شود و در تزیینات سطوح داخلی و خارجی اماکن مقدسه و ایوان ها و پیکر مناره ها به کار گرفته می شود

v به نظر می رسد خط معلقی بعد از خط كوفی و از روی آن استخراج شده باشد.

v

v

اسلاید 6 :

    كاشي چليپايي:

vستاره اي شكل

vنقوش گل و بوته، اسليمي‌ها (در مساجد و آرامگاه‌ها)، پرندگان و حيوانات گوناگون چون اردك

vكاشي‌ها در كنار هم نصب مي‌شده‌اند و مجموعه‌هاي خويشاوندي صورت مي‌گرفته

اسلاید 7 :

   كاشيزرين فام:

v

vقطعات آن ستاره اي شكل(به قطر 20 سانتيمتر)و صليبي(به قطر 20 سانتيمتر)

vنقش روي آنها اغلب تصاوير گياه و حيوان همراه با تزيين لاجوردي و فيروزه اي بوده است . و پاره اي در حاشيه كاشي هاي ستاره اي شكل اشعار فارسي وتاريخ ساخت آن نيز ديده مي شود.

vنقش بر جسته در زير لعاب نيز در كاشيهاي زرين فام لاجوردي مرسوم بوده است.

vاین نوع از کاشی ها به ساختمانهای غیر مذهبی تعلق داشته اند.

v

اسلاید 8 :

   كاشيزرين فام:

v

vقطعات آن ستاره اي شكل(به قطر 20 سانتيمتر)و صليبي(به قطر 20 سانتيمتر)

vنقش روي آنها اغلب تصاوير گياه و حيوان همراه با تزيين لاجوردي و فيروزه اي بوده است . و پاره اي در حاشيه كاشي هاي ستاره اي شكل اشعار فارسي وتاريخ ساخت آن نيز ديده مي شود.

vنقش بر جسته در زير لعاب نيز در كاشيهاي زرين فام لاجوردي مرسوم بوده است.

vاین نوع از کاشی ها به ساختمانهای غیر مذهبی تعلق داشته اند.

v

اسلاید 9 :

    كاشي چليپايي:

vستاره اي شكل

vنقوش گل و بوته، اسليمي‌ها (در مساجد و آرامگاه‌ها)، پرندگان و حيوانات گوناگون چون اردك

vكاشي‌ها در كنار هم نصب مي‌شده‌اند و مجموعه‌هاي خويشاوندي صورت مي‌گرفته

اسلاید 10 :

   كاشيزرين فام:

v

vقطعات آن ستاره اي شكل(به قطر 20 سانتيمتر)و صليبي(به قطر 20 سانتيمتر)

vنقش روي آنها اغلب تصاوير گياه و حيوان همراه با تزيين لاجوردي و فيروزه اي بوده است . و پاره اي در حاشيه كاشي هاي ستاره اي شكل اشعار فارسي وتاريخ ساخت آن نيز ديده مي شود.

vنقش بر جسته در زير لعاب نيز در كاشيهاي زرين فام لاجوردي مرسوم بوده است.

vاین نوع از کاشی ها به ساختمانهای غیر مذهبی تعلق داشته اند.

v

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید