دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟

lدر دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها   

lو نیاز شدید به استخراج اطلاعات و دانش از این داده ها

lتعیین استراتژی برای کسب و کار

lپایگاه دانش

lتحقیقات علمی و پزشکی

اسلاید ۲ :

مراحل کشف دانش

lپاکسازی داده ها (از بین بردن نویز و ناسازگاری داده ها).

lیکپارچه سازی داده ها (چندین منبع داده ترکیب می شوند)

l انتخاب داده ها (داده های مرتبط با آنالیزازپایگاه داده بازیابی می شوند).

lتبدیل کردن داده ها (خلاصه سازی و همسان سازی)

lداده کاوی (فرایند اصلی استخراج الگوها )

lارزیابی الگو

lارائه دانش

اسلاید ۳ :

اجزاء اصلی سیستم داده کاوی

lپایگاه داده، انباره داده یا دیگر مخازن اطلاعات

lسرویس دهنده پایگاه داده یا انباره داده

lپایگاه دانش

lموتور داده کاوی

lپیمانه ارزیابی الگو

lواسط کاربرگرافیکی

l

اسلاید ۴ :

جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف

lکاربردهای معمول تجاری

lمدیریت و کشف فریب

lمتن کاوی

lپزشکی

lورزش

lوب کاوی

اسلاید ۵ :

 داده کاوی و انبار داده  ها

lاستخراج  داده ها از یک انبار داده

lاعمال مقدماتی مشترک با داده کاوی

اسلاید ۶ :

داده کاوی و OLAP

lOLAP   جزیی از ابزارهای تصمیم گیری

lهدف بررسی دلیل صحت یک فرضیه است

lداده کاوی

lهدف کشف الگوها است

lداده کاوی و OLAP می توانند همدیگر را تکمیل کنند

اسلاید ۷ :

 توصیف داده ها در داده کاوی

lخلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها

lابزارهای تصویرسازی داده ها و گراف سازی

lتعداد زیاد پارامتر  

lخوشه بندی

lتقسیم داده های موجود  به چند گروه

lباید یک فرد خبره خوشه های ایجاد شده را تفسیر کند

lKohnen و K-means

lتحلیل لینک

lکشف وابستگی

lکشف ترتیب

اسلاید ۸ :

مدل های پیش بینی داده ها

lClassification

lRegression

llogistic regression

lدرخت­های تصمیم

lشبکه­های عصبی

lTime series

اسلاید ۹ :

مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

lشبکه های عصبی

lلایه ورودی

lلایه نهان

lلایه خروجی

lFeed-Forward Backpropagation

lDecision trees

lMultivariate Adaptive Regression Splines(MARS)

lRule induction

lK-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR)

اسلاید ۱۰ :

مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

lمدل ها و الگوریتم های داده کاوی

lرگرسیون منطقی

lمدل افزودنی کلی (GAM)

lBoosting

l

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد