دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر داده کاوی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟

lدر دسترس بودن حجم وسیعی از داده ها   

lو نیاز شدید به استخراج اطلاعات و دانش از این داده ها

lتعیین استراتژی برای کسب و کار

lپایگاه دانش

lتحقیقات علمی و پزشکی

اسلاید ۲ :

مراحل کشف دانش

lپاکسازی داده ها (از بین بردن نویز و ناسازگاری داده ها).

lیکپارچه سازی داده ها (چندین منبع داده ترکیب می شوند)

l انتخاب داده ها (داده های مرتبط با آنالیزازپایگاه داده بازیابی می شوند).

lتبدیل کردن داده ها (خلاصه سازی و همسان سازی)

lداده کاوی (فرایند اصلی استخراج الگوها )

lارزیابی الگو

lارائه دانش

اسلاید ۳ :

اجزاء اصلی سیستم داده کاوی

lپایگاه داده، انباره داده یا دیگر مخازن اطلاعات

lسرویس دهنده پایگاه داده یا انباره داده

lپایگاه دانش

lموتور داده کاوی

lپیمانه ارزیابی الگو

lواسط کاربرگرافیکی

l

اسلاید ۴ :

جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف

lکاربردهای معمول تجاری

lمدیریت و کشف فریب

lمتن کاوی

lپزشکی

lورزش

lوب کاوی

اسلاید ۵ :

 داده کاوی و انبار داده  ها

lاستخراج  داده ها از یک انبار داده

lاعمال مقدماتی مشترک با داده کاوی

اسلاید ۶ :

داده کاوی و OLAP

lOLAP   جزیی از ابزارهای تصمیم گیری

lهدف بررسی دلیل صحت یک فرضیه است

lداده کاوی

lهدف کشف الگوها است

lداده کاوی و OLAP می توانند همدیگر را تکمیل کنند

اسلاید ۷ :

 توصیف داده ها در داده کاوی

lخلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها

lابزارهای تصویرسازی داده ها و گراف سازی

lتعداد زیاد پارامتر  

lخوشه بندی

lتقسیم داده های موجود  به چند گروه

lباید یک فرد خبره خوشه های ایجاد شده را تفسیر کند

lKohnen و K-means

lتحلیل لینک

lکشف وابستگی

lکشف ترتیب

اسلاید ۸ :

مدل های پیش بینی داده ها

lClassification

lRegression

llogistic regression

lدرخت­های تصمیم

lشبکه­های عصبی

lTime series

اسلاید ۹ :

مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

lشبکه های عصبی

lلایه ورودی

lلایه نهان

lلایه خروجی

lFeed-Forward Backpropagation

lDecision trees

lMultivariate Adaptive Regression Splines(MARS)

lRule induction

lK-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR)

اسلاید ۱۰ :

مدل ها و الگوریتم های داده کاوی

lمدل ها و الگوریتم های داده کاوی

lرگرسیون منطقی

lمدل افزودنی کلی (GAM)

lBoosting

l

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 14 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد