بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

پی سازی

نخستین مرحله در ساختن ساختمان پی سازی است که این کار بعد از گودبرداری و پی کنی باید صورت گیرد.

ابتدا از زمین یا ساختمان مورد نظر باید بازدید کرد.پس از تخریب ساختمان قدیمی و تبدیل آن به یک زمین خالی نوبت به بررسی پستی و بلندی زمین میرسد که این کار به وسیله عملیات نقشه برداری توسط مهندسین نقشه برداری انجام میگیرد.سپس اقدام به عملیات گودبرداری و خاکبرداری میکنیم. همچنین باید محل چاه های فاضلاب و چاه آبهای قدیمی و مسیر قنات های قدیمی که ممکن است در هر زمینی موجود باشد تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص میگردد و در صورت لزوم میبایست این چاه ها با بتن و یا شفته پر شوند و بعد باید محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و زوایای آن کاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود.

اسلاید 2 :

گودبرداری

بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری میکنند. گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام میگیرد که در طبقات پائین تر از کف طبیعی زمین ساخته میشود مانند: موتورخانه و انبار و پارکینگ ها و غیره.

در موقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشد از وسائل معمولی مانند بیل و کلنگ و فرقون استفاده میشود ولی اگر محل گودبرداری بزرگ باشد از وسائل مکانیکی مانند لودر استفاده میشود.بهتر است گودبرداری را تا زیر سطح پی ها ادامه دهیم زیرا در اینصورت اولاً برای قالب بندی پی ها آزادی عمل بیشتری داریم.در نتیجه پی ها تمیزتر و درست تر خواهد بود و در ثانی میتوانیم خاک حاصل از چاه کنی را در فضای ایجاد شده بین پی ها یا اصطلاحاً بازشوها بریزیم.

اسلاید 3 :

ابعاد پی

عرض و طول و عمق پی ها کاملاً بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد.در ساختمانهای بزرگ قبل از شروع کار بوسیله آزمایشات مکانیک خاک قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین نموده و از روی آن مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین مینماید.ولی در ساختمانهای کوچک که آزمایشات مکانیک خاک در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در برابر بار ساختمان مطمئن شویم.اغلب مواقع قدرت مجاز تحملی زمین برای ساختمانهای کوچک با مشاهده خاک پی و دیدن طبقات آن و طرز قرار گرفتن دانه ها به روی یکدیگر و یا ضربه زدن به وسیله کلنگ به محل پی قابل تشخیص میباشد.

اسلاید 4 :

٭ انواع پی ها:

1- پی تک

2- پی نواری

3- پی گسترده

اسلاید 5 :

اجراي پي

در این شکل نحوه ی خم کردن میلگرد ها و ساخت خاموت ها به نمایش در آمده است ،ملاحظه می کنیم که برای اینکار از وسیله ی بسیار ساده ای استفاده شده است ، که با قرار دادن آرماتور درداخل لوله و خم کردن آن انجام می شود

اسلاید 6 :

در این شکل چاهی را ملاحظه می کنیم که به وسیله ی مواد پر کننده مانند سنگ و کلوخ و... پر شده است وقرار است بر روی آن پی احداث گردد که در واقع باید با شفته ی آهکی پر گردد که به عنوان یک شمع برای پی عمل کند

اسلاید 7 :

در شکل های فوق ملاحظه می کنیم که زمین موردنظر برای ساخت به چه شکل خاکبرداری شده است وبرای پی سازی آماده شده است

اسلاید 8 :

در شکل های بعدي چگونگی قالب بندی پی ها را ملاحظه می کنیم در ساختمانهای کوچک که بیشتر مورد نظر است معمولا برای قالب بندی پی ها از آجر استفاده می کنند . بدین طریق که بعد از خاکبرداری و تعیین محورها ، اندازه یپی ها را با آجر چیده و بعد از آجر چینی قالب شناژها را نیز به آن متصل می نمایند . ضخامت این آجرچینی معمولا 10 سانتیمتر می باشد .بهتر است از ملات گل برای این آجر چینی استفاده شود زیرا در اینصورت بعد از سخت شدن بتن می توان آجرها را برداشته و مجددا استفاده نمود ولی در این حالت ممکن است قالب تحمل وزن بتن را ننموده و متلاشی شود برای همین باید قالب ها پشت بندی شود .

برای جلوگیری از جذب آب بتن پی توسط آجرها بهتر است که رویه ی آجر با یک ورقه ی نایلونی پوشانده شود تا آجر و بتن مستقیما در تماس نباشند .

مزیت دیگر این ورق نایلونی این است که بعد از ساخته شدن بتن آجرها براحتی از قالب جدا شده و می تواند در محلهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد .

اسلاید 9 :

در شکل های زیر نحوه ی آرماتوربندی پی به نمایش در آمده است ، آرماتور بندی باید به دقت وکاملا بر اساس نقشه ی اجرایی انجام گیرد ، همچنین قبل از بتن ریزی باید کلیه ی آرماتورها با نقشه کنترل شود ، مخصوصا دقت شود که آرماتورها به همدیگر با سیم آرماتور بندی بسته شده باشد و اگر جایی فراموش شده مجددا بسته شود . فاصله ی آرماتورها یکنواخت باشد زیرا اغلب اتفاق می افتد که در تیرها ی اصلی که آرماتورها نزدیک همدیگر بسته می شوند فاصله ی بین آرماتورها یکنواخت نباشد ، بعضی از آنها به هم چسبیده و بعضی از آنها با فاصله ار همدیگر قرارمیگیرند . این موضوع باعث می شود که بتن نتواند کلیه ی میلگردها را احاطه کند و قطعه ی همگن وتو پری به وجود بیاورد . باید محل بتن ریزی عاری از خاک و مواد زائد باشد ، اگر بین اتمام کا ربتن ریزی و آرماتور بندی چند روز فاصله باشد حتما می باید محل کار با دقت بیشتری بازدید شود .

اسلاید 10 :

کلیه ی قسمتها ی قالب بندی باید با دقت بازدید شود و از استحکام تیرها و دستک ها و قالبها باید مطمئن بشویم زیرا همان طور که می دانیم تا چند روز کلیه ی وزن بتن و آرماتورها ی آنرا همین قالب تحمل خواهد کرد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید