بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

آشکار کردن اکانتهای مخفی:

با استفاده از این ترفند می توانید پیغام مورد نظرتان را هنگام عدم حضور در منزل یا محل کار به فرد دیگری برسانید. این ترفند به صورتی عمل می کند که هنگامی که ویندوز باز می شود پیغامی روی صفحه نمایان می گردد که حاوی پیغام شماست. برای این کار لازم است ابتدا ویرایشگر

رجیستری را بگشایید و به آدرس زیر مراجعه کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINES\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWSNT\CURRENTVERSION.ا  LOGAL NOTIC CAPTION .LOGAL NOTIC TEXT دراین پوشه به دنبال  WINLOGON

بگردید.این پیغام می تواند به زبان فارسی باشد.توجه کنید که فردی که با این پیغام شما روبرو می اجازه ورود به ویندوز را ندارد.OKشود تا قبل از زدن

اسلاید 2 :

پیغامی قبل از ورود به ویندوز

با استفاده از این ترفند می توانید پیغام مورد نظرتان را هنگام عدم حضور در منزل یا محل کار به فرد دیگری برسانید. این ترفند به صورتی عمل می کند که هنگامی که ویندوز باز می شود پیغامی روی صفحه نمایان می گردد که حاوی پیغام شماست. برای این کار لازم است ابتدا ویرایشگر

رجیستری را بگشایید و به آدرس زیر مراجعه کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINES\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWSNT\CURRENTVERSION.ا  LOGAL NOTIC CAPTION .LOGAL NOTIC TEXT دراین پوشه به دنبال  WINLOGON

بگردید.این پیغام می تواند به زبان فارسی باشد.توجه کنید که فردی که با این پیغام شما روبرو می اجازه ورود به ویندوز را ندارد.OKشود تا قبل از زدن

اسلاید 3 :

پاک کردن ردپای برنامه های اجرا شده یا در حال اجرا :

گاهی افراد می خواهنید پس از استفاده از رایانه به خصوص رایانه های عمومی ردپایی که از خود به جا

 گذاشته اند را پاک کنند. عموما افراد به سادگی اطلاعات ذخیره شده از اینترنت را پاک می کننداما از

 غافل می مانند.در این جا به شما ترفندی ارائه می کنیم تا دیگر ردپایی از costomize  notification

  شما در یک سیستم به چشم نخورد.

که اطلاعات مربوط به ا جرا  وجود دارد Costomize notificationدر سیستم عامل ویندوزقسمتی بنام

اطلاعات وبرنامه ها را در خود ذخیره می کند.برای دیدن این منو ابتدا بر روی منوی استارت کلیک راست را  costomizeبر روی  task barرا انتخاب نموده در این پنجره در قسمت propertistزده و گزینه

کلیک کرده در این قسمت شما لیست تمامی برنامه های در حال اجرا وبرنامه ای که قبلا اجرا نموده ابید را مشاهده می کنید که به هیچ وجه در این پنجره قابل پاک کردن نیست.

اسلاید 4 :

برای حذف کردن لیست برنامه ها واطلاعات موجود در این منو به این صورت عمل می کنینم:
 می زنیم تا وارد  enter راوارد نموده و regedit  شده سپس عبارتRun وارد startابتدا از منو
رجیستری شوید سپس به مسیر زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/TrayNotify

را خواهید دید .Past icon streamوIcon  streamاکنون از قسمت دیگر پنجره دو گزینه
 کلیک راست کرده وpast icon streamاگر قصد پاک کردن آیتم های قدیمی موجود در لیست را دارید بر روی
کلیک کنید. Icon  streamرا انتخاب کنید و اگر قصد پاک کردن آیتم های جاری موجود را پاک کنید  بر روی deelet
با پاک کردن این گزینه ها لیست شما خا لی می گردد.و مجدد با اجرای هر برنامه به روز می شود.

اسلاید 5 :

زمان روشن بودن کامپیوتر:

اگر می خواهید بدانید کامپیوتر شما از چه زمانی روشن بوده به این روش عمل کنید:

 را تایپ کنید .سپس در صفحه باز شده CMDکلیک کرده و RUN بر روی startابتدا در منوی

 را تایپ کنید.خواهید دید متونی ظاهرnet statistics workstation در خط فرمان دستور

می شود.

 می توتنید زمان و تاریخ روشن شدن سیستم را Statistics since در بالاترین قسمت و در مقابل

ببینید

اسلاید 6 :

پاک کردن ردپای برنامه های اجرا شده یا در حال اجرا :

برای حذف کردن لیست برنامه ها واطلاعات موجود در این منو به این صورت عمل می کنینم:
 می زنیم تا وارد  enter راوارد نموده و regedit  شده سپس عبارتRun وارد startابتدا از منو
رجیستری شوید سپس به مسیر زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/TrayNotify

را خواهید دید .Past icon streamوIcon  streamاکنون از قسمت دیگر پنجره دو گزینه
 کلیک راست کرده وpast icon streamاگر قصد پاک کردن آیتم های قدیمی موجود در لیست را دارید بر روی
کلیک کنید. Icon  streamرا انتخاب کنید و اگر قصد پاک کردن آیتم های جاری موجود را پاک کنید  بر روی deelet
با پاک کردن این گزینه ها لیست شما خا لی می گردد.و مجدد با اجرای هر برنامه به روز می شود.

اسلاید 7 :

اگر می خواهید بدانید کامپیوتر شما از چه زمانی روشن بوده به این روش عمل کنید:

 را تایپ کنید .سپس در صفحه باز شده CMDکلیک کرده و RUN بر روی startابتدا در منوی

 را تایپ کنید.خواهید دید متونی ظاهرnet statistics workstation در خط فرمان دستور

می شود.

 می توتنید زمان و تاریخ روشن شدن سیستم را Statistics since در بالاترین قسمت و در مقابل

ببینید

اسلاید 8 :

خاموش کردن ویندوز بدون آ نکه برنامه های در حال اجرا بسته شوند

با نگه داشتن کلید xpدر ويندوز

Turn off computerدر پنجره shift

  تبدیل hiberantبه Standbyدکمه

 یا خواب زمستانی hiberantمی شود

، وضعیتی است که در آن، کامپیوتر قبل از خاموش شدن،محتویات حافظه را روی هارد دیسک ذخیره می کندو یا هنگام راه اندازی 

مجدد ویندوز را با همان وضعیت قبلی بالا می  برای کامپیوترhiberantآورد.اگر ویژگی 

شما فعال نیست بدین صورت عمل کنید:

اسلاید 9 :

hibernateدر این پنجره در زیر منوی

زده  را تیک Enable haibernation گزینه

می کنیم.okو

در این حالت زمانیکه که کامپیوتر خود را

hibarnateمی خواهید خاموش کنید گزینه

ظاهر می گردد. Turn off computerدرپنجره

که با انتخاب آن می توانید کامپیوتر خود را بدون

بستن برنامه های در حال اجرا خاموش کنید.

اسلاید 10 :

برای اینکار مسیر زیر را در رجیستری پیدا کنید:

Hkey curent user\software\microsoft\windows\curent version\policies\explor

حال با کلیک راست بر روی اکسپلور گزینه زیر را انتخاب می کنیم:

با به وجود آمدن آیکن جدید نام آیکن را بصورت زیر تعریف می کنیم:New\ dwordvalue

حال با دوبار کلیک بر روی آیکن عدد 1 را به جای 0 قرار می دهیم.  Nodesktop

توجه:برای برگشتن به حالت قبل عدد 1 را با 0 عوض می کنیم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید