بخشی از مقاله

حمل و نقل و بار گيري يا LOADING:
بعد از مرحله ي لعاب كاري و چاپ كاشي ها بارگيري شده و به بخش كوره منتقل مي شود. بل از ورود به كوره كاشي ها از روي واگن ها بر روي نوار نقاله قرار مي گيرند و بعد از غبار ربي و عبور از مقابل چشم الكتورنيكي كه تعداد آن ها در عرض سيني كوره كنترل مي كند وارد كوره مي شود.

كوره
كوره هاي نوع رولر دو تبقه مي باشند و براي پخت كاشي هاي كف به كار ك ميروند. اين كوره طوري طراحي شده كه ميله هاي چرخان آن باعث به جلو رانده شدن تدريجي كاشي مي شود. پخت كاشي از 4 بخش تشكيل شده است :
1. پيش پخت
2. پخت، مرحله ي پخت اصلي(جهنم اصليمي باشد)
3. خنك كننده ي سريع
4. خنك كننده ي آرام

دماي پيش پخت و پخت با توجه به نوع كاشي تنظيم مي شود تا آسيبي به ابعاد كاشي وارد نشود و همچنين تاب نگيرد و سوختگي در لعاب و ماتي ايجاد نشود.

SORT و بسته بندي :
در اين مرحله كاشي از نظرسالم بودن كنترل شده و بسته بندي مي شوند. در ابتداي اين مرحله كاشي ها از روي نوار نقاله عبور كرده و به يك شخصي كه در مسير عبور كاشي ها قرار گرفته مي زسد كه اين شخص كاشي ها را از لحاظ شكل ظاهري كنترل كرده و آنهاي كه مشكل دارند با ماژيك علامت مي زنند. سپس به يك كنترل كننده شكل ظاهري الكترونيكي مي رسند و سپس ازآن به يك كنترل كننده ي پلانار كه وجود تاب را بر روي كاشي تشخيص مي دهد مي رسد و در مرحله ي بعد به كنترل كننده ي ابعاد و ي لاينر مي رود.

واحد پرس كاشي ديواري :
گرانول معرفي كه به دستگاه پرس وارد شده تبديل به بيسگويتخام مي شود. مقدار فشار اعمال شده توسط پرس بستگي به اندازه و تعدادcavityها (قالب )دارد. بيسگويت ها خام بارگيري شده و با خطوط ريل به درون دراير سپس به كوره هاي تونلي (يك) منتقل مي شوند و در آنجا پخت اول انجام ميگيرد. سپس وارد خطوط انتظار شده وپس از خنك شدن به قسمت لعاب زني برده مي شود. دوباره وارد خطوط انتظار شده و سپس براي پخت دوم وارد كوره هاي طونلي( 2) مي شود. پس از طي خطوط انتظار و خنك شدن به بخش sort و بسته بندي منتقلا مي شود.

درجه بندي كاشي ها
1A،1B،2A،2B،2C،3،,4متفرقه

1-5 نحوه ي درج اطلاعات بر روي كارتن هاي بسته بندي

Tone درجه نام طرح
Sorter تاريخ كد

تهيه لعاب
مواد اوليه كه براي تهيه لعاب استفاده مي شوند عبارت اند از پودر چاپ، فريت، كائولن ، سيليكات،افزودني ها مثل روان ساز و چسب CMC.با توجه به نوع لعابي كه مي خواهند تهيه كنند، مواد اوليه ي مشخصي با مقدار معين از انبار مواد اوليه در خواست و آورده مي شود. اين مواد با توجه به فرمولاسيون ابلاغ شده از آزمايشگاه به درون بالميل تخليه مي شوند. سپس بالمين ها به مدت حدوداً 7تا6 ساعت مي چرخند تا لعاب تهيه شود. از لعاب تهيه شده نمونه برداري مي شود و بعد لعاب را الك كرده وارد مخزن هاي مخصوص مي كنند تا در آنجا به مدت 1روز ذخيره شوند، در اين مدت هم دماي آنه با دماي محيط يكسان مي شود و هم اين كه آهن موجود در آن توسط مگنت گرفته مي شود. پس از اين مراحل لعاب وارد بشكه هاي مخصوص شده و به لعاب زني برده مي شود.

 

نام واحد عوامل شيميايي عوامل فيزيكي عوامل مكانيكي عوامل ارگونوميكي
توزين
گردو غبار مواد اوليه - افتادن سنگ بر روي پا حمل بار
واحد تهبه دوغاب
- سر و صدا سرما افتادن درون چاله ها -
اسپري(تهبه گرانول)
گردو غبار سر و صدا سرما - ليز خوردن
تهيه لعاب


- سر و صدا پله هاي غير استاندارد و پيچ خوردگي ها بارگيري گرانول ها با بيل هنگام تخليه از بالميل ها
پرس كف
- سر و صدا - -
لعاب زني كف و ديواري


- سر و صدا امكان سقوط كاشي از روي نوار نقاله بر روي سر هنگام تخليه سفل ها
واحد كوره ي رولر
- سر و صدا امكان برخورد با تسمه هاي بدون حفاظ -
واحد كوره ي تونلي -
نور كم - حمل بار
Sortو بسته بندي


- سر و صدا - طرز نشستن sorter

تسهيلات رفاهي:
در هر صنعتي ايجاد تسهيلات كافي مانند توالت، دستشويي، دوش، رختكن از ضروريات است. ايجاد تهسيلات بهسازي به قدري كافي و نگهداري آن ها به صورت تميز و بهداشتي و اجراي مقررات بهداشتي در مورد موظف نمودن كارگران به استفاده از آن ها(به عنوان مثال شستشوي دست ها با صابون بعد از استفاده از توالت، شستشوي بدن با آب گرم و صابون در پايان ساعات كار و ...) نه تنها خود كارگر را از خطرات بيماري ها محافظت خواهد نمود بلكه در جلوگيري از انتشار اورگانيزمها و عفونت هاي حاصله از آن ها نيز بين كارگران مؤثر خواهد بود(1)


تعداد توالت ها:
براي هر جنس توالت به تعداد كافي و جداگانه بر حسب جدول زير مورد نياز مي باشد.
اگر افراد ديگر علاوه بر كارگران از توالت ها استفاده مي نمايند بايستي به ميزان مراجعه اين افراد به تعداد توالت ها افزوده شود. (1)
جدول (1-5)-حداقل تعداد توالتها بر اساس تعداد افراد موجود در کار خانه
تعداد افراد حداقل تعداد توالت ها


1 تا 9 1
10 تا 24 2
25 تا 49 3
50 تا 74 4
75 تا 100 5


بيشتر از 100 نفر 5 به علاوه1به ازاءهر 30 نفر اضافي

در كارخانه الوند(1) كه تعداد كارگران و پرسنل 522 نفر مي باشد، تعداد21 توالت موجود مي باشد كه از نظر استاندارد آن 19 است دو عدد بيشتر مي باشد كه از نظر بهسازي اين توالت در حد خوب و عالي قلمداد مي شود.


تعداد دستشويي ها :
جدول (1-6)- تعداد دستشويي ها براساس تعداد افراد شاغل در كارخانه (1)
تعداد افراد تعداد دستشويي فردي
15-1 1
30-16 2
531 3
75-51 4
100-76 5


بيشتر از 100 5 بعلاوه يك دستشويي به ازاي هر 25 نفر كه اضافي مي شود

با تجه به تعداد كارگران و پرسنل كارخانه الوند(1) عداد 30 عدد دستشويي موجود در كارخانه كه از حد استاندارد آن كه 21 عدد مي باشد، 9 عدد بيشتر شده و در حد عالي قلمداد مي شود.


تعداد حمام ها:
براي هر 15 نفر كارگر بايستي يك دوش مجهز به آب گرم و سرد و با دوش اختلاط تهيه ديد. با توجه به مقررات بهسازي و محاسبات انجام شده، اين كارخانه بايستي داراي 29 عدد حمام باشد كه متاسفانه تعداد حمام هاي مجود در اين كارخانه 18 عدد مي باشد.


رخت كن:
رخت كن اين كارخانه از لحاظ تعداد كمد هاي شخصي و عوامل فيزيكي نظير گرما، سرما و رطوبت و نور و تهويه از شرايط خوبي برخوردار مي باشد.
سالن غذا خوري:
سالن غذا خوري اين كارخانه از لحاظ رعايت موازين بهداشتي و نور و تهويه در سطح خوبي مي باشد.
آشپز خانه:
اين قسمت نيز از لحاظ رعايت موازين بهداشتي و نور و تهويه در سطح خوبي مي باشد.

2-1-عوامل زیان آور شیمیایی فرایند


2-1-1 -«مقدمه»
اولین گام در ارزیابی محیط کارگران یک صنعت بررسی مقدماتی کارگاههای آن است. در بررسی مقدماتی عوامل متعددی مانند عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و ... مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود کارگران در معرض چه عوامل زیان آوری قرار گرفته اند. ]2[


عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرنده همه مواد اولیه ، مواد خام، مواد واسطه و فرآورده های اصلی هستند، که در صنعت به کار می روند یا تولید شوند. این مواد که به شکل گاز، مایع و یا جامد هستند ممکن است طبیعی و یا مصنوعی بوده و دارای سرچشمه ی گیاهی، جانوری و یا کانی یا آلی باشد. هر یک از این مواد، دارای خطرها و زیان های خود است که در صورت تماس فرد با آن رخ می دهد. زیان آنها به گونه، راه ورود، اندازه و طول زمان تماس بستگی دارد. ]2[
در قسمت های بعدی لیست مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه ارائه شده است.

2-1-2 شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی فرایند
جدول 2-1 لیست مواد اولیه واحد تهیه بدنه
ردیف مواد اولیه تهیه بدنه نوع مصرف
1 سیلیس پودر
2 کائولن WBB پودر


3 کائولن KFB پودر
4 فلدسپات پودر
5 خاک رس پودر
6 بنتونیت پودر
7 اکسید آلومینیوم پودر


8 بال کلی BWS پودر
9 سیلیس میکرونیزه پودر
10 ولاستونیت پودر
11 تالک پودر
12 دولومیت پودر
13 کود شیمیایی SGT (به عنوان روان ساز) گرانوله
14 میکا پودر


15 سیلیکات سدیم پودر
16 تری پلی فسفات سدیم STPP پودر
17 کربنات سدیم دو سود سبک پودر
18 کربنات باریم پودر
19 اکسید منیزیم پودر
20 اکسید مس پودر


21 تیتانیوم پودر
22 رزرواکس S پودر
23 زیرکوسیل 5 میکرون پودر

جدول 2-2 ، لیست رنگهای مورد استفاده در لعاب
ردیف رنگ نوع مصرف color


1 رنگ لوستر پودر -
2 ادتیو پودر -
3 اکسید آهن پودر زرد- قرمز
4 سیلیکات ریزکانیوم پودر -
5 گریس کوهین مایع -
6 لوستر مشهد c68/104 پودر -
7 روغن دی ایتلن گلیکول مایع -


8 505/140 پودر آبی
9 Ck10025 پودر خاکستری
10 IC15/611 پودر مشکی
11 PGD5 پودر سبز
12 CK11140 پودر زرد
13 PGD78-REJ پودر سبز کم رنگ


14 140/717 پودر قهوه ای
15 IC168/700 پودر صورتی
16 PGD185 پودر سبز نفتی
17 IC-12 پودر آبی فیروزه ای
18 IC16B707 پودر نارنجی
19 IC16/7700 پودر بنفش
20 10/157 پودر زرشکی


21 K511 پودر خردلی
22 PGD78 پودر ارغوانی
23 IC802 پودر سیاه


جدول2-3، لیست مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه
ردیف مواد شیمیایی مورد استفاده آزمایشگاه نوع مصرف
1 HCL %37 مایع
2 KOH مایع
3 دی اتیلن گلیکول مایع

جدول 2-4، لیست مواد اولیه لعاب
ردیف مواد اولیه لعاب نوع مصرف
1 فریت اپک پودر
2 فریت ترانس پودر
3 فریت راکتیو پودر
4 پودر پلی الکترونیک پودر
5 کربنات کلسیم پودر
6 پودر نفلیا پودر
7 تینر مایع
8 ترانس کیمیای رازی پودر
9 ترانس لعابیران LIBO71 پودر
10 فریت 11C4 پودر
11 پودر اپک کیمیای رازی 11C4 پودر
12 ترانس ویدرس 1084 پودر
13 ترانس کلروبیا 8401 پودر


14 چسب CMC پودر
15 چسب سیلیکات پودر
16 انگوب پودر
17 پلی دینیل الکل مایع
18 LI3094 پودر

1- این ماده متشکل از SiO2 ZrSiO4,K2O,Na2O,AL2O3, و ... می باشد و چون دارای اکسید آلومینیوم زیادی نمی باشد، مات است.
2- درصد اکسید آلومینیوم آن زیاد است و شفاف می باشد.


3- این ماده دارای سرب می باشد.
4- این ماده در خشک کردن لعاب اضافی و تصفیه بکار می رود.
5- پلی وینیل الکل: ]3[این ماده به صورت مونومر وجود ندارد (PVA).
وزن مخصوص: 33/1
نقطه ذوب: در حرارت بالاتر از C 200 تجزیه می شود.


نقطه اشتعال: C 5/79
محلول در آب، فنل، اسید استیک و غیرقابل حل در حلالهای آلی است. ماده ای بی رنگ و بی شکل به صورت گرد و رشته های باریک و پولک است. بعد از حرارت دیدن تبدیل به ماده ای بی رنگ و شفاف و سخت و با خاصیت ترموپلاستیک می شود که دارای خصوصیات خوب مکانیکی می باشد، بدون طعم، بو و بدون آثار فیزیولوژیک است. این ماده به صورت تجارتی از دی استریفیکاسیون پلی وینیل استات در الکل و یا در یک اسید و یا واسطه ای بازی تولید می شود. پلی وینیل الکل برای تولید مصالح پلاستیکی، ورقه، جوراب و اجناس کشباف و بندهای پلاستیکی بکار برده می شود و در یک محلول آبی به عنوان مایع امولسیون کننده و چسبنده و مواد پرداخت و آغشته کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول 2-5، لیست مواد اولیه چاپ
ردیف مواد اولیه چاپ نوع مصرف


1 پودر چاپ F263 پودر
2 نفلین Nephelin پودر
3 پودر چاپ مات اپک M62072 پودر
4 پودر چاپ مات ترانس ET131 پودر


5 پودر چاپ راکتیو LI131 پودر
6 پودر چاپ یونی چر MP665 پودر
7 ET846 پودر

2-1-3 سم شناسی عوامل زیان آور شیمیایی مهم فرایند

1- کربنات سدیم دو سود (سبک) ]3[
گرد سفید جاذب الرطوبه
وزن مولکولی: 106
وزن مخصوص در C 20: 35/2
PH محلول یک درصد کربنات سدیم در آب: 5/11
حلالیت در آب: در ml 100 آب صفر درجه gr 1/7
در ml 100 آب صد درجه gr 5/45
نقطه ذوب: C 851


خواص فیزیولوژیکی: روی پوست اثر محرک و التهاب آور دارد و گرد و غبار آن برای مخاط بینی به طور متوسط محرک است.
استاندارد بهداشتی و تماس مجاز: در این مورد عددی تعیین نشده و لیکن باید بیش از عددی باشد که برای هیدروکسید سدیم در نظر گرفته می شود.

2- تیتانیوم (Ti)[3]
وزن اتمی: 9/47
وزن مخصوص: 5/4
نقطه ذوب: C 1660
نقطه جوش: C 3200
نقطه احتراق(پودر): C 250


یک فلز سفید براق می باشد. پودر تیتانیوم از نظر اشتعال فعال بوده و در درجه حرارت اتاق قابل استعال است. حداکثر غلظت مجاز در شوروی سابق 10 میلی گرم بر متر مکعب.

3- اثرات فیزیولوژیکی هیدروکسید پتاسیم (KOH) [3]
تحریکات مشخص نسوج بینی توسط هیدروکسید پتاسیم اغلب ایجاد عطسه می کند و اینگونه تماسها بزرگترین خطرشان تخریب کلیه سلولهایی است که با این ماده به صورت جامد یا مایع در تماس قرار می گیرند. عوارض پوستی و درماتیت ها که در اثر تماس با محلولهای رقیق این ماده ایجاد می شود یکی از مسائل عادی و معمولی است.

 

بررسی برچسب گذاری و وجود برگه ی MSDS مواد:
توضیح: هیچ یک از مواد مورد استفاده برگه MSDS نداشتند.

انواع ظروف نگه داری مواد:
سطل های kg 25، شبکه های kg 50 ، شبکه های kg 125، کیسه های پلاستیکی و کیسه های کاغذی.

از لحاظ برچسب گذاری:


بر چسب بیسشتر مواد حاوی اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نام کشور تولید کننده، آدرس شرکت تولید کننده، تلفن و فکس، نام و کد ماده و وزن ماده بودند. ولی بعضی از مواد دارای برچسب و علائم خطر پیشنهاد شده از سوی سازمان بین المللی کار می باشد و همچنین کمک های اولیه در صورت تماس را دارا می باشد.
برخی از علائم روی برچسب ها:

روش نمونه برداری از «سیلیس کریستالین» silica crystalline
نام اختصاری: (sio2) سلیس کریستالی آزاد، دی اکسید سیلیکون
MW (وزن مولکولی): 08/60


ترکیبات: کوارتز، کریستوبالیت، تریدیمیت
OSHA: کوارتز (قابل استنشاق):
Method: 7602، موضوع 2
NIOSH: (سرطان زا)
ACGIH: کوارتز (قابل استشاق)= ، کریستوبالیت و تریدیمیت=

«نمونه برداری»
نمونه بردار: سیلیکون+ فیلتر (نایلون 10 میلی متری یا HD+ PVC یا فیلتر غشایی 8/0 یا 5 میکرومتر) درجه دبی: سیلکون نایلونی: ، HD سیلکون:
حجم:
حداقل: 400 lit
حداکثر: 800 lit
حمل: معمولی


قابلیت نمونه برداری: قابل
وسیع کردن نمونه برداری: در صورت لزوم، در مناطق قابل استنشاق یا گرد و غبار ثابت صورت گیرد.
«ارزیابی (آنالیز)»
تکنیک: اسپکتر و فوتومترمتری جذب مادون قرمز
آنالیز: کوارتز
ASH: خاموش کردن دستگاه گرمازا
جذب IR: جذب اسکن از 1000 به 600
کالیبراسیون: کوارتز در kBr رقیق شود.
مقدار تخمین زده شده mg 5 کوارتز

« روش کار»
رنج کاری 025/0 تا 4/0 برای 400 لیتر نمونه هوا می باشد. کریستربالیت و تریدیمیت همچنین بیشترین جذب را در 800 دارند که مورد استفاده قرار می گیرند.
مواد مزاحم (Interferences):
سیلیس آمورف، کلسیت، کریستوبالیت، کائولینیت و تریدیمیت.

روش های دیگر:
روش P&cAm (110) . سیلیس کریستالی همچنین می تواند توسط تفرق فرابنفش تعیین شود و همینطور توسط اسپکتروفتومتری. اشعه فرابنفش می تواند این 3 پلی مورف را مشخص کند و نمی تواند به سیلیس آمورف پی ببرد. سیلیکات هایی که توسط XRD برخورد داده شده اند نمی توانند توسط فسفوریک اسید پاک شوند.
«طرز عمل»


معرف ها:
1) کوارتز
2) پتاسیم برمید (KBr)، کیفیت مادون قرمز
3) اتانول، سه % برای تمیز کردن وسایل نمونه بردار دستی. (احتیاط های لازم در نظر گرفته شود)
4) هیدروکلریک اسید، 9% ، Hd ( 37%) به 100 میلی لیتر با آب یونیزه شده.
5) استاندارد وجود برای کالیبراسیون: 5/0 % وزن دقیق باشد و با دقت بررسی شود. gr 5 KBr با mg 25 کوارتز مخلوط شود. در یک بطری و در یک دیسیکاتور نگهداری شوند.

«وسیله نمونه بردار و تجهیزات»
1) نمونه بردار:
الف) فیلتر: قطر 37 میلی متر، سایز خلل و خرج 5 میکرومتر، فیلتر پلی ونیل کلراید حفاظت نشده با پودر قسمت، کاست نگه دارنده تا فیلتر mm 37 توسط نوار باریک یا باند سلولزی چروک شده نگه داری شود.
ب) سیلکون: نایلون یا HD، 10 میلی متری یا هم ارز.
ج) نگه داری و جمع آوری کننده: نگه دارنده باید کاست، سیلکون و هر دو با هم را با دقت نگه دارد تا از طریق مدخل سیلکون تنها هوا وارد نشود.

 

2) ناحیه نمونه برداری هوا:
فیلتر pvc غشایی، 37 میلی متر با سایز خلل و خرج 5 میکرومتر در دو قسمت کاست.
دردبی 3 لیتر بر دقیقه با کاست Clased-face نمونه برداری را انجام دهید.

3- پمپ نمونه برداری سیلکون HD
: ، سیلکون نایلونی: ، سطح نمونه بردار

4- اسپکتروفرنومتری مادون قرمز،


آزمایش فشار برای آماده کردن Pellet های kBr. قالب pellet های kBr 13 میلی متری.

5- سوخته های با دمای کمتر و ظروف ترازوی آلومینیومی یا دستگاه گرما زا و بوته های چینی.
و به آرامی اسید و الکل را در قیف خالی کنیدی. 3 بار متوالی با 10 میلی لیتر آب تقطیر شده شستشو دهید. (از خلاء صرف نظر شود)
ii) فیلتر نمونه بردار و ورقه های سفید رادر بوته های چینی، پوشش های آزاد قرار دهید و خاکستر در دستگاه گرمازا برای 2 ساعت در دمای C 600 تهیه کنید. (اگر گرافیت حضور دارد در C 800 تنظیم کنید).


4) تقریبات mg 300، kBr اضافه کنید. و در C 110 خشک کنید. خاکستر نمونه و kBr را با یک هاون مخلوط کنید. مخلوط را به یک قالب pellet خالی کنید. و بررسی موی شتر و کاغذ شیشه ای استفاده کنید. پیلت (pellet) را تا 1/0 میلی گرم وزن کنید. (kBr را به pellet اضافه کنید و وزن کنید) تقریبا 98/0 می شود. وسیله ی دستی نمونه بردار را با اتانول بین نمونه برداری ها تمییز کنید.


یادداشت: کمی رطوبت نسبی محیط، نمونه برداری دستی را هنگامی که از kBr استفاده می کنید آسان می کند.
5) آماده کردن پیلت های استاندارد کاری:
a) وزن تا mg 001/0، قسمتی از استاندارد وجود برای کالیبراسیون کوارتز 200- 10 میلی گرم می باشد.
b) 300 میلی گرم kBr وزن شده را اضافه کنید (همانند مرحله ی 4)


c) اندازه گیری انجام نشده را محاسبه کنید. (وزن نهایی پیلت/ وزن جامدهای اضافه شده) معمولا به اندازه ی 98/0 می باشد.
d) جذب را در 800 برای هر پیلت استاندارد و به دنبال آن آنالیز مواد را تعیین کنید.
6) اگر نمونه برداری ها در دمای کم قابل سوختن می باشد و کائولینیت حضور دارد، پیلت شامل 600- 100 میکروگرم کائولینیت آماده کنید. جذب را در 800 و در 915 تنظیم کنید. تراکم های مختلفی از کائولینیت را تهیه کنید. (حداقل 5 نمونه)


این انحنا درستی ارزش جذب در 800 برای هر نمونه شامل کائولینیت استفاده کنید.
7) فیلترهای آماده با مقداری مشخص از کوارتز در میان نمونه های آماده شده به قسمت پائین آلودگی و ضایعات برده شود.
6) هاون و دسته هاون، mm50 عقیق، بدون دندانه، پنش بدون خاصیت آهن ایی، دسیکاتور، بورس مون شتر، ورق گلاسین
7- ترازو (با دقت mg 01/0)
8- تجهیزات فیلتراسیون غشایی، mm-37


احتیاطات ویژه:
از استنشاق گرد و غبار سیلیکا خودداری کنید.
اتانول قابل اشتعال است. از مواد قابل اشتعال دوری کنید.

نمونه برداری:
1- هر کدام از پمپهای نمونه برداری فردی را کالیبره کنید.
2- باسیکلون نایلونی در حد 05/0  7/1 یا با سیلکون HD در حد 05/0  2/2 نمونه برداری کنید تا اندازه نمونه کلی 800-400 لیتر شود. حداکثر بار مجاز بر روی فیلتر نباید از mg2 بیشتر باشد.
نکته: وقتی از سیلکون استفاده می کنید هرگز نگذارید سمپلر وارونه شود.
3- یکی از این روشها را استفاده کنید:


a. قرن با دمای پایین (RF پلاسما): فیلترها را درون ظروف آلومینیومی برچسب دار قرار دهید (قبلا با آب مقطر شستشو دهید بعد روی آن اتانول بریزید بعد با هوا خشک کنید. (ظروف را درون ون با دمای پایین قرار دهید تا تماس نمونه با پلاسما به حد کمال برسد.
با دقت فشار ون را به فشار هوا برسانید و ظروف را از آن خارج کنید.


b. کوره بسته: برای نمونه های شامل مقدار زیادی کلسیت (بیشتر از 20 درصد حداکثر بار مجاز روی فیلتر)، فیلترها را با هیدروکلریک اسید 9 شستشو دهید. نمونه های دیگر به صورت شماره b.ii 30 عمل شوند.


i. در تجهیزات فیلتراسیون فیلتر pvc، mm 5/0، mm 3700 را قرار دهید. فیلتر نمونه را از کاست جدا کنید و در مرکز و بالای فیلتر اولی قرار دهید بنابراین رسوب گرد و غبار به طور کامل آشکار می شود. ml10 اسید هیدروکلریک 9 و ml 5 دو پروپانول اضافه کنید و 5 دقیقه بایستید. ویکیوم را به کار ببرید...(
سنجش:


8. اسپکتروفتومتر مادون قرمز را برای جاذب و ته نشین کننده مناسب را برای تعیین اندازه آماده کنید. جلد را از 1000 تا 600 اسکن کنید. جلد را 45 بچرخانید و با این قطر اسکن کنید. این کار را 4 بار انجام دهید. اگر قله در 800 کوچک بوده از 5x استفاده کنید تا ارتفاع بیشتری بدست آورید.
بیس لاین مناسبی زیر باند جاذب در 800 رسم کنید که تقریبا از 820 تا 670 باشد. جاذب را در 800 تا ماکزیمم اندازه گیری کنید از 4 مقدار میانگین بگیرید.
9- طبق شماره 39 وجود کائولینیت با حداکثر باند 915 جاذب تشخیص داده خواهد شد. نمودار مناسبی تحت این باند از تقریبا 860 تا 960 رسم کنید.
10- تایید کائولینیت مشخص کنید نمونه جاذب را در 915 (شماره 9)، به منحنی کائولینیت (شماره 6) مراجعه کنید. و ماده جاذب در 800 را بیایید. این اطلاعات را در شماره 11 تصحیح کنید.


11- اگر اصلاح کائولینیت لازم نیست، جاذب در 800 را برای یافتن وزن کوارتز wq(mg) از گراف کالیبر، استفاده کنید.
12- غلظت سیلیکار را محاسبه کنید. ،
13- کوارتز Q%، وزن کوارتز را به وزن کل نمونه تقسیم کنید.

ارزیابی روش:
این روش بر اساس اشعه مادون قرمز است. این روش به اندازه ذرات بستگی دارد. اگر استانداردها یا اندازه ذرات نمونه به درستی رعایت نشود به نادرست شدن نتیجه منجر می شود.
کریستوبالیت و تریدیمیت به طور مثبت در 800 مزاحم می باشند اگرچه آنها به ندرت در نمونه های صنعتی وجود دارند. کائولن که یک ترکیب معدنی متداول است هنگامی که به قدر کافی وجود داشته باشد می تواند مانع باشد.
کلسیت در بیشتر از 20% کل گرد و غبار بارگیری شده می تواند با فعال شدن دوباره با کوارتز در طی خاموش کردن شعله مانع باشد. سیلیس آمورف در صورتی که به مقدار زیاد وجود داشته باشد ممکن است مزاحم باشد.

 

2-1-4 نمونه برداری از یکی از آلاینده های شرکت
«مقدمه»
در شناسایی و تعیین مقدار مواد سمی در محیط کار، مرحله ای به نام نمونه برداری وجود دارد که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، زیرا بر پایه آن آزمایش های لازم انجام می گیرد و از یافته های آنها بهره جویی می شود. ]2 [
بررسی هوای محیط کار و نمونه برداری از آن در بهداشت حرفه ای به دلایلی گوناگون انجام می گیرد که می توان آنها را به ترتیب زیر خلاصه کرد. ]2 [

1- جستجوی مواد سمی در محیط کار
2- تشخیص گونه ماده یا مواد سمی
3- تعیین مقدار مواد سمی


4- فراهم ساختن اطلاعات دراز مدت برای بررسی های همه گیر شناختی
5- فراهم ساختن اطلاعاتی که بر پایه آنها بتوان درباره بود یا نبود مشکلات بهداشتی مربوط در محیط کار داوری کرد.
6- تعیین اندازه رویارویی کارگران با آلاینده های هوای محیط کار در پاسخ به شکایت های آنان.
7- ارزشیابی اثر دستگاههای کنترل نصب شده برای کنترل رویارویی کارگران با عوامل شیمیایی زیان آور.
8- تعیین اثر تغییر یا تعدیل فرایند کار.

تعریف نمونه هوا:
عبارت است از مقداری از هوای یک محل که تراکم آلاینده موجود در آن برابر با میانگین تراکم آلاینده در مجموع هوایی باشد که نمونه از آن گرفته شده است.[2]
نمونه برداری از هوا و تجزیه ی نمونه ی گرفته شده، پایه مبارزه با آلودگی هوا و بهبود کیفیت های محیط کار دانسته می شود. [2]

نوع ماده نمونه برداری شده: گرد و غبار کلی
هدف از نمونه برداری: تعیین مقدار ماده سمی
محل: نزدیکترین نقطه به سرچشمه تولید- قسمت اسپری قدیم
مدت نمونه برداری: 2 ساعت
حجم نمونه برداری شده: 240 لیتر
دبی نمونه برداری: lit/min 2


نوع پمپ: Air sampling pump, skc standardm 224-44 tx
نوع فیلتر: سلولزی
زمان: 30/3/86


وزن اولیه (w1): gr 6518/15
وزن ثانویه (W2): gr 6823/15
اختلاف وزن: gr 0305/0
W2-w1= 15/6823- 15/6518= 0/0305 gr

2-1-5 نتیجه گیری و پیشنهاد:
با توجه به مقدار اندازه گیری شده در نزدیکترین نقطه به محل تولید گرد و غبار توصیه می شود که در این محل از تهویه موضعی استفاده شود.

2-2 عوامل فیزیکی زیان آور فرایند
2-2-1،«روشنايي در محيط كار»
2-2-1-1،«مقدمه»
نور و روشنايي يكي از مهمترين مباحث محيط فيزيكي كار را تشكيل مي دهد. وجود نور نه تنها براي رؤيت اشياء و انجام كارها الزامي است، بلكه براي ايجاد يك محيط كار مطبوع و جاذب به نحوي كه كاركنان را تشويق و ترغيب به كار كند، از خصوصيات تعبيه ي صحيح نور و روشنايي مي باشد.

2-2-1-2،«تأثير نور در ديد»
ميزان روشنايي در بازدهي كار افراد بسيار موثر است ، زيرا بر اثر تجزيه ثابت شده است كه رابطه اي مستقيم ميان ميزان نور محل كار و بازدهي كار وجود دارد. افزايش شدت نوردر ميزان بازدهي تا رسيدن به نقطه ي "مطلوب"موثر است؛ بعد از آن اگر ميزان نور افزايش پيدا كند، نه تنها به بالا بردن ميزان كاركرد كمك ني كند، بلكه موجب كاهش بازدهي نيز مي شود. نور اگر به اندازهي كافي تأميين شده باشد، از


خستگي چشم جلوگيري كرده و مانع لطمه ديدن قوه ي بينايي مي شود.نبايد فراموش كرد كه نوع و ميزان نور نيز به هم مربوط مي باشند.(1)
در محيط كار دشواري هايي كه از نظر ديد بروز مي كند، بايد با توجه به ماهيت و نوع كار و درجه ظرفيت و دقت مورد نياز ذر آن حل و فصل شود و ميزاننور به حدي تعبيه شود كه كاركنان بتوانند كارهاي خود را به راحتي انجام دهند. (5)


يكي از مسائلي كه مديران بايدبه آن توجه كنند، نحوه ي استفاده از نور در محيط كار است. هدف از ايجاد يك سيستم روشنايي مطلوب آن است كه رؤيت اشيا و انجام كار ها توسط كاركنان به راحتي صورت گيرد و در عين حال رعايت جوانب اقتصادي نيز بشود. براي اين منظور يك متخصص نور پردازي در اين زمينه مفيد خواهد بود، زيرا صرف هزينه طبق يك برنامه ي حساب شده براي تأميين نور مناسب يك سرمايه گذاريمجاز براي افزايش كارايي(از طريق تاميين رفاه كاركنان)محسوب مي شود. (1)
نور كافي و مناسب در محيط كار داراي محاسن زير است:(1)


 بهبود كيفيت كار و افزايش بازدهي،
 كاهش اشتباهات
 جلوگيري از احساس خستگي كاركنان
 كاهش تعداد حوادث و سواح در محيط هاي كارگاهي
 بهبود روحيه ي كاركنان

 

جدول2-2-1، شدت روشنايي در سطح كاري براي فعاليت هاي گوناگون(2)
گونه فعاليت شدت روشنايي بر روي ميز كار
حمل و نقل(جا به جا كرد)
كار هاي غير دقيق
كار هاي نيمه دقيق
كار هاي دقيق


كار هاي بسيار دقيق 50 تا100
125تا250
250 تا500
500 تا1000
1000وبيشتر

نقاطي كه در كارخانه الوند(1)نور سنجي شد:
1. انبار محصول شماره(1)
2. بخش سورت

انواع كاشي از لحاظ انعكاس نور:
1- كاشي براق
2- مات.

با توجه به انواع كاشي از لحاظ انعكاس نور، شدت روشنايي مورد استفاده نيز متفاوت خواهد بود، به اين معنا كه شدت روشنايي براي كاشي براق بايد از از شدت آن براي كاشي مات كمتر باشد تا باعث آزار چشم سورتر نشود.

جدول 2-2-3،
شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي براق در بخش سورت

كاشي براق شدت روشنايي(لوكس) نتيجه
ديواري(1)
ديواري(2)
ديواري(3)
ديواري(4)


ديواري(5)
كف(1)
كف(2) 490
418
863
1095


1920
545
1114 كمتر از
كمتر از
خوب
بيش از
بيش از
خوب
بيش از

جد.ل 2-2-4،شدت هاي روشنايي اندازه گيري شده براي كاشي مات در بخش سورت
كاشي مات شدت روشنايي(لوكس) نتيجه
ديواري(1)
ديواري(2)
ديواري(3)
ديواري(4)


ديواري(5)
كف(1)
كف(2) 1480
837
1860


1709
2680
1650
1114 بيش از
خوب
بيش از


بيش از
بيش از
بيش از
بيش از


2-2-2 صداسنجي
2-2-2-1،« مقدمه»
يكي از مشكلات و مسائل بهداشت حرفه اي وجود سر وصدا بيش از حد مجاز در اكثر محيط هاي كاري است. صدمات سر و صدا بيشتر مورد توجه سيستم هاي شنوايي و اعصاب است كه اگر موازين حفاظت و ايمني در مورد آن ها رعايت نشود، سلامت كارگران را به مخاطه مي اندازدو منجر به كاهش بازدهي و كاهش دقت كار و در نهايت امكان ايجاد حوادث شود.


براي سر و صدا چنين تعريفي وجود دارد. از نظ روانشناسي، سر و صدا عبارت اند از يك صوت نامطلوب، ناخوشايند و ناخواسته است و از نظر علمي سر و صدا مخلوطي است از صوت هاي مختلف با طول موج ها و شدت هاي متفاوت كه تركيب مشخص و معيني نداشته و براي گوش ناخوشايند است.

2-2-2-2،«اثرات سوء سر و صدا بر روي كارگران»

الف) اثرات فيزيولوژيكي:
خستگي شنوايي و حالت ماسكه كردن مهمترين اثرات مستقيم فيزيولوزيكي هستند كه از حدود dB90شروع مي شود. خستگي شنوايي به نسبت شدت صوت زياد مي شود كه در اين ورد ممكن است با وزوز كردن گوش و سوت كشيدن پرده ي گوش همراه باشد. اثر ماسكه كردن وقتي گفته مي شود كه رسايي و قابليت شنيدن يك صدا وقتي سر و صداي زياد وجود داردكم شود و حالت و حالت هوشياري در شنوايي را تقليل دهد.


سر و صدا تعداد ضربان قلب را تغيير مي دهد و روي فشار خون تاثير دارد. سيستم تنفسي نيز به سر و صدا واكنش مي دهد كه ناشي از ناراحت بودن و احساس خطر است. اثرات صدا در چشم به صورت باز شدن مردمك چشم و كم شدن ميدان ديد و كم شدن قدرت تشخيص رنگ هاو از و از بين ديد در هنگام شب مي باشد.(6)

ب) اثرات فيزيولوژيكي_رواني:
در اين محدوده سر و صدا بيشتر بر روي خواب و يا طرز ايفاي كارها و وظايف اثر مي گذارد و در حد اثرات اجتماعي_رواني باعث تحريك اعصاب رواني و ناراحتي مي شود. (6)

ج)اثرات پاتولوژيكي سر و صدا:
كاهش قدرت شنوايي از مهمترين اثرات پاتولوزيكي سر و صدا است و عبارت است از هرگونه كاهش در قدرت شنوايي ئر تشخيص نسبت به فرد سالم كه ممكن است موقت يا دائم باشد.
افت موقت شنوايي بسته به تراز شدت صوت و مدت مواجه مي تواند پس از جندساعت تا چند هفته از بين برود اما اگر تدابير حفاظتي و كنترلي كاگران از سرو صدا صورت نگيرد ممكن است افت شنوايي موقت به افت دائم شنوايي تبديل شود كه در اين حالت به علت تخريب سلول هاي مژك دار گوش بهبودي به دنبال نخواهد داشت. (6)
به همين علت است كه شنوايي سنجي در بهداشت حرفه اي از اهميت فوق العاده يافته است. ما مي توانيم با يك برنامه ريزي صحيح و انجام سنجش هاي شنوايي به موقع مشكلات شنوايي كارگران را تشخيص داده و تدابير لازم را جهت سلامتي آنان بينديشيم. (6)

2-2-2-3 كنترل سر و صدا:
كنترل سر و صداي محيط كار دو روش وجود دارد:
الف) روش مهندسي
ب) روش پزشگي (6)

الف)روش مهندسي
1- روش كنترل درمنبع:
با بررسي منبع توليد سر و صدا در يك دستگاه مي توان به آن قسمت از دستگاه كهباعث ايجاد سر و صدا مي شود پي برد و آن را به نوعي از بين برد. مانند اين روش هاي زير:
1- تعويض يك قطعه خام2- تعويض نوع ماشين و يا تغيراتي در آن3- بخش هاي گرنده ي ماشين را تميز و روغن كاري كنيم4- به كار بردن پايه هاي فنري و يا لايه اي ازنمد، چوب، پلاستيك، پنبه يا پشم براي جلوگيري از جابه جا شدن و ريختن اجسام روي سطوح سخت كه صداي زيادي توليد مي كند.5- قرار دادن دستگاه ايجاد كننده ي سر و صدا درون يك محفظه ي عايق. (6)

2-جلوگيري از انتقال:
فاصله ي بين منبع توليد صدا و كارگر بايد تا حد امكان زياد باشد تا سروصداي كمتري به كارگران برسد همچنين مي توانيم از مواد عايق صوت در سطوحي كه صوت را منتقل مي كنند استفاده كنيم. (6)


3- روش حفاظت فردي كارگر:
چنانچه کنترل سر و صدا در منبع توليد عملي نباشد و نتوان از انتقال در محيط كارگاه جلوگيري كرد به ناچار بايداز وسايل حفاظت فردي استفاده كرد. اين وسايل علاوه بر هزينه ي چند برابر در مقايسه با روش هاي ديگير محدوديت هايي را نيز براي كارگر ايجادمي كند از جمله عرق كردن، خستگي، عدم شنيدن صدا هاي لازم و امكان آلودگي و عفونت گوش. اما در هر حال اين محدوديت ها در مقايسه با كري هاي ناشي از شغل خيلي خيلي بهترند. از جمله اين وسايل مي توانيم پلاك گوش و گوشي و ماسك را نام ببريم. (6)

ب) كنترل پزشگي
1- انتخاب كارگر مناسب:
بايد قبل از استخدانم در محيط هاي كار پر سر و صدا معاينات اديومتري و حساسيت شنوايي آن ها انجام شود تا از سلامت گوش آن ها مطمئن شويم و از استخدام افرادي كه مشكل شنوايي دارند يا عصبي اند خود داري كنيم. (6)
2- معاينات دوره اي:
تقريباّ دو ماه پس از استخدام فرد در محيط كاري بر سر و صدا بايد تست اديومتري از او به عمل آيد و با تست اوليه مقايسه گردد تا اگر احياناّ دچار افت شنوايي شده باشد با اقدامات به موقع مثلاّ تعويض جاي كار او از قطعي شدن عوارض جلوگيري نمود. (6)

2-2-3، ارتعاش در محيط كار
2-2-3-1، مقدمه:
نيروي ارتعاشي از بيشتر تجهيزات و ماشين ها پراكنده مي شود و امكان انتقال آن به كالبد افرادي كه با اين تجهيزات كار مي كنند، هست. انتقال انرژي مكانيكي از يك منبع لرزان(مرتعش)به كالبد انسان، آسايش را به هم ريخته، بازده كار را كاهش داده و سرانجام، اعمال فيزيولوژيك كالبد را به اختلال دچار مي كند. (2)
ارتعاش وارده بر بدن دو نوع است:
1- ارتعاش تمام بدن
2- ارتعاش منطقه به دست و بازو(2)

جدول 2-2-3-1، منابع ارتعاش و تدابير انجام شده براي آن ها
منبع ارتعاش نوع ارتعاش تدابير كنترلي انجام شده براي كاهش ارتعاش
ارتعاش ليفتراك تمام بدن نصب فنر ميرا كننده و صندلي با بالشتك اسفنجي
چكش پنوماتيكي در قسمت نجاري دست و بازو نصب روكش لاستيكي بر روي دسته ي آن


2-2-4، استرس هاي حرارتي در محيط كار
2-2-4-1، مقدمه
گرماي موجود در محيط كار از مناسبي گوناگون ايجاد مي گردد، كه مي توان از وسايل و ماشين هاي گوناگون، فرآورده هاي توليد، تابش خورشيد، وسايل روشنايي مصنئعي، انسان و شرايط هواي بيرون محيط كار نام برد.
در محيط هاي كار گرم و خشگ مانند صنايع فولاد، ذوب فلز و شيشه سازي و پلاستيك سازي، بارگرمايي وارد بر كارگر اساساً ناشي از تابش هاي برخاسته از سطوح و وسايل داغ و نيزجابه جايي مي باشد.


در محيط هاي كار گرم و مرطوب مانند صنعت كاغذ سازي، رنگ ريزي ها و معدن ها،برخاستن بخار آب از فرايند هاي مرطوب سبب مي گردد، كه بخار آب به رطوبت موجود در محيط كار افزوده گردد، كه اين امر باعث كاهش ظرفيت خنك كنندگي بخير ناشي از تعريق گرديده و در نتيجه، كارگران در دفع گرماي ناشي از سوخت و ساز و گرماي برخاسته از محيط، به ناتواني دچار مي گردند.

2-2-4-2، كميت هاي اندازه گيري شرايط هوايي محيط كار
الف) دماي هوا:
دما كميتي است كه اندازه ي سردي و گرمي را بيان مي كند.(از دماسنج خشگ استفاه مي شود)
ب) دماي تر:
پايين ترين اندازه ي دمايي است كه بتوان هوا را در فشار ثابت با تبخير خشگ كرد.براي اندازه گيري دماي تر از دماسنج تر استفاده مي شود.(2)
دماسنج تر:
ساختمان دماسنج تر، مانند دماسنج خشگ است، با اين تفاوت كه دور مخزن دماسنج تر، پارچه اي نازك از جنس كتان پيچيده شده است و سر ديگر آن درون مخزن داراي آب مقطر قرار گرفته است.(2)
دماي تابشي: دماي تابشي، از برخي از سطوح داغ اجسام برخاسته مي شود و بيشتر در ناحيه ي مادون قرمز جا دارد.هرسطوح صيقلي، ماند آلمنيوم داراي بازتاب خوبي در برابر دماي تابشي هستند و اجسام سياه همه ي پرتو هاي تابشي را جذب مي كنند.از اين خاصيت براي اندازه گيري دماي تابشي بهره جويي مي شود.(2)
دماسنج گوي سان:


كره اي فلزي با درجه ي رسايي خوب مس يا آلمنيوم است، كه به نگ سياه مات، نگ آميزي شده است. در كانون اين گوي يك عنصر حساس به دما جاي گرفته است. عنصر حساس، معمولاً دماسنجي است كه مخزن آن كاملاً در كانون كره واقع شده است. زماني لازم است تا دماسنج گوي سان به حال تعادل با محيط درآمده و براي خواندن آماده مي شود،15تا25دقيقه است.(2)


ت) رطوبت نسبي:
عبارت است از، فشار بخار آب در هوا به فشار بخار آب اشباع شده از همان اندازه دمايي(2)
R.H.
RH: رطوبط نسبي
Ps: فشار بخار آب اشباع در دماي خشك چرخان(كيلوباسكال)
P: فشار بخار آب در هوا

 

«رطوبت سنج چرخان»
اين رطوبت سنج شكيل شده از دو دماسنج خشك و تر، كه به فاصله ي معيين از يكديگر، در يك قاب چوبي، فلزي يا پلاستيكي كارگذاشته شده است. دور مخزن دماسنج تر، پارچه اي از جنس كتان يا مانند آن پيچيده شده كه سر آزاد اين پارچه فيتيله ناميده مي شود. براي اندازه گيري رطوبت نسبي، در آغاز، بايستي رطوبت سنج را پيراموون دسته ي،آن به مدت 3 تا 5 دقيقه چرخاند و پس از آن كه هرد دماسنج اعدادي ثابت را نشان دادند، دماها خوانده شده و ثبت گردنده سپس با بهره جويي از خط كش هيكرومتر، درصد رطوبت نسبي مشخص مي شود.(2)

«نماينگر دماي تر گوي سان»
براي ارزشيابي فشار گرمايي محيط كار مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نمايانگر به دليل آساني روش اندازه گيري و نيز ارتباط نزديك با دماي موثر تصحيح شده، از سوي نجمن كارشناسان بهداشت صنعتي آمريكا به عنوان نمايانگر اصلي در برقراري اندازه هاي حد آستانه ي مجاز برگزيده نشده است .اين نمايانگر، بر پايه ي اندازه گيري دماي گوي سان، دماي خشك و دماي ترطبيعي است. دو رابطه يكي براي محيط بازو ديگري براي محيط بسته ارائه شده است.(2)


(محيط باز) WBGT= 0/7tnw+ o/2tg+ 0/1ta
(محيط بسته) WBGT = 0/7tnw +0/3tg
WGBT : نمايانگر تر گوي سان (سانتي گراد)
Tnw :دماي تر طبيعي (سانتي گراد)


tg : دماي گوي سان (سانتي گراد)
ta : دماي خشگ(سانتي گراد)
حدآستانه مجاز رويارويي با گرما، بر پايه ي نمايانگر دماي ترگوي سان در جدول زير ذكر شده است.
جدول2-2-4-1، اندازه هاي حد آستانه مجاز روياروي با گرما، برپايه دماي تر گوي سان(سانتي گراد)(2)
نسبت كار- استراحت حجم كار
سبك متوسط سنگين
كار پيوسته 30 7/26 25
75% كار – 25% استراحت(در هر ساعت) 6/30 28 9/25
50% كار- 50% استراحت(در هر ساعت) 4/31 4/29 9/27
25% كار–75%استراحت(در هرساعت 2/32 1/31 30


جدول2-2-4-2: اندازه گيري هاي انجام شده در مكان هاي مختلف را كارخانه ي الوند(1)

پست كاري
دماي تر طبيعي
دماي گوي سان
دماي خشك دماي تر اجباري(دماسنج چرخان) رطوبت(با استفاده از خط كش هيكرومتر) WBGT محاسبه شده،(محيط بسته)
انتهاي كوره تونلي شماره4 20 32 5/31 18 22 6/23
ابتداي كوره تونلي شماره4 21 5/32 5/31 5/16 14 45/24
ابتداي رولري شماره1 5/20 5/30 30 15 11 5/23
انتهاي كوره رولري شماره1 17 5/31 5/29 15 12 35/21


ابتداي كوره سيتي 20 5/34 34 5/16 10 35/24
انتهاي كوره سيتي 18 5/38 31 17 5/18 15/24
آشپزخانه 5/17 5/39 5/35 5/21 24 1/24


باتوجه به جدول حدود مجاز WBGTمي توان اندازه گيري هاي انجام شده را به صورت زير مقايسه كرد.

«مقايسه نتايج با استانداردها»
جدول 2-2-4-3، مقايسه اندازه گيري هاي انجام شده با استاندار WBGT
3.
پست كاري مقايسه
انتهاي كوره تونلي شماره4 25%كار-75%استراحت و كار سبك WBGTدرحد استاندار مي باشد
ابتداي كوره تونلي شماره4 25%كار-75%استراحت و كار سبك WBGTدرحد استاندار مي باشد
انتها كوره رولري شماره1


25%كار-75%استراحت و كار سبك WBGTدرحد استاندار مي باشد
ابتدای کوره ی رولری شماره 1 "
انتهای کوره ی سیتی "
ابتدای کوره ی سیتی "
آشپزخانه 50درصد کار -50درصد استراحت وکارمتوسط
WBGT در حد استاندارد می باشد


2-3، عوامل ارگونوميكي محيط كار
2-3-1، مقدمه
در جهان صنعتي امروز بسياري ازكارگران و كاركنان ناچار هستند كه خود را با شرايط نامناسب كه محيط و ابزار مورده استفاده بر آنها تحميل مي كند، همساز و متناسب سازد و با محدوديت هاي ايجاد شده به گونه اي كنار آيند. پيامد چنين همسازي مي تواند بسيار وخيم بوده و بر زندگي فرد، تندرستي، ايمني و فرآوري وي اثري نامطلوب داشته باشد. در چنين وضعيتي انسان از نظر جسماني يا رواني با گونه كار يا تجهيزاتي كه مورد استفاده قرار مي دهد يا در محيطي كه در آن ززندگي كرده و يا به كار پردازد، تناسبي ندارد.(2)
نبود تناسب جسمي ناراحتي هاي جسماني را سبب مي شود كه ميتوان به ناراحتي هاي اسكلتي _ ماهيچه اي اشاره كرد كه از دسته شايع ترين عوارض ناشي از كار در جوامع امروزي هستند. (2)


نبود همسازي رواني نيز مشكلات ويژه اي را براي فرد ايجاد مي كند. عوارض جسمي _ رواي نمنه اي از اين موارد است كه در اثر بار فكري زياد و فشار روحي فزاينده اي نمايان مي شود كه به هنگام كار بر فرد وارد مي شود.(2)


براي پيشگيري از بروز اين گنه مسائل و تأميين تندرستي نيروي كار ارگونومي به عنوان رهيافتي كار آمد به انسان ياري مي دهد. ارگونومي توانايي هاي انسان را مي سنجد و آن گاه دستگاه ها، كار و محيط را متنايب با آن ها سازمان دهي مي كند. (2)


آن گونه كه روجرور كاواناگ توصيف مي كند: ارگونومي در پي آن است كه كار را متناسب با انسان سازد و نه انسان را متناسب با كار. (2)
تاكنون توصيف هاي گناگوني از دانش ارگونوي ارائه شده است اما در يك توصيف فراگير مي توتن گفت كه : ارگونومي عبارت است از كاربرد اطلاعات علمي موجود درباره ي انسان و روش هاي علمي چنين اطلاعاتي براي حل مشكلات طراحي. (2)


آشكارترين اثر مثبت درست و متناسب مشاغل تهيزات و محيط كار بالا بردن سطح ايمني، بهداشت، فزون تر شدن رضايت شغلي و سرنجام بهبود بهره وري در ميان كاركنان است و حذف تلاش هاي غير لازم از شغل يا كاهش نيازمندي هاي شغلي به وسيله ي بهكرد روش هايي كه اطلاعات ميان افراد گوناگون يا ميان فرد و فرآورده هاي مبادله مي شود، بهره وري بيشتر و ثم بخشي فزون تر را سبب خواهد شد. (2)

 

پست كاري مشكل ارگونومي دارد مشكل ارگونومي ندارد نوع مشكل پيشنهاد
سورت  طرز نشسن صندلي و پشتي بلند با زاويه مناسب
شارژر

 خم شدن گردن و كمرفشار بر روي بازو، ساعد و مچ
اتومات كردن ستگه

كاچيلانزا
 فشار بر روي مچ خم شدن كمر و زانو
اتومات كردن ستگه
شرينگ كردن
 خم شدن كمر، زانو، حمل بار
_
جدول2-3-1-پست های کاری و عوامل ارگونومیکی


شکل 2-3-1 ، بررسی ارگونومیکی کاچیلانزا


بخش سورت و بسته بندي

فعاليت بررسي شده از نظر اگونومي:
شارژر
نتيجه گيري: با توجه به اينكه جمع كل با استفاده از جدول C عدد 7 شده است، نتيجه گيري مي شودكه مي بايستي سريعاَتغييرات و اصلاحاات به همراه تحقيقات دقيق تر صورت پذيرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید