بخشی از مقاله

 

چکیده:

رادیوگرافی صنعتی بیش از 40 سال است که بطور مداوم و یکنواخت در حال توسعه است و تنها آزمایش رادیوگرافی و   فراصوتی هستند که می توان به کمک آنها عیوب را در هر کجا از حجم قطعات سنگین و بزرگ تشخیص داده در این پروژه در ابتدا با تاریخچه واصول رادیوگرافی آشنا شوید بعد در مورد پرتوهای گاما که خواص فیزیکی مانند پرتوهایX دارندو از تابش های الکترومغناطیس هستند در مورد کیفیت پرتوهای ایکس و گاما بحث شده است در مورد منابع پرتو ایکس که در این مورد دستگاه معمولی پرتو X از یک محفظه شیشه ای تحت خلاء بالا که آند ، کاتد و   متعلقات مربوط به درون آن جا گرفته تشکیل شده است این پروژه به منظور ارائه بیان فیزیکی رادیوگرافی صنعتی در جهت کمک به استفاده کنندگان در راستای درک تکنیک ها و انتخاب صحیح روش ها به خصوص آگاهی کافی دانشجویان از تست غیر مخرب رادیوگرافی می باشد

مقدمه:

از آغاز پیدایش صنعت نفت، حمل نفتخام از محل استخراج تا مراکز تصفیه و از پالایشگاهها تا مراکز مصرف با توجه به تکنولوژی روز، به کمک وسایل متنوعی انجام میشد، درروزگاری از حیوانات بارکش و بشکه استفاده میشد
احداث خط لوله، امکان تأمین مقدار پیشبینی شده مواد نفتی را به طور اطمینان بخشی میسر میساخت. ثمره این تصمیم، نخستین خط لوله سراسری ایران بود که با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز در مهرماه 1336آغاز به کار کرد. فاتح جدید حمل و نقل فرآوردههای نفتی نقاط مرکزی،شمال و شرق کشور را در نوردید. از میان آزمایشهای غیر مخرب رادیوگرافی و فراصوتی روش هایی هستند که به طور گسترده به منظور تشخیص عیوب در سازه ها مانند جوشکاری بکار گرفته شوند

کاربردها:

ویژگیهایی از قطعات و سازه ها را که منشأ تغییر کافی ضخامت یا چگالی باشند میتوان به کمک رادیوگرافی، آشکارسازی و تعیین نمود شود اساساٌ بازرسی خطوط لوله های گاز با ابزار ها و روش های مناسب می تواند خطرات حوادث را که به علت نبود آگاهی از سلامت خطوط لوله ایجاد می شود ،را کاهش دهدعموماً بهترین نتایج بازرسی هنگامی حاصل خواهد شد که ضخامت عیب موجود در قطعه و در امتداد پرتوهای قابل ملاحظه باشد تکنیکهای رادیوگرافی غالباً برای بازرسی جوش و قطعات ریختگی مورد استفاده قرار میگیرند و در بسیاری از موارد از جمله مقاطع جوش و ریختگیهای ضخیم سیستمهای فشار بالا بازرسی با رادیوگرافی توصیه میشود

کاربردها:

تکنیکهای رادیوگرافی غالباً برای بازرسی جوش و قطعات ریختگی مورد استفاده قرار میگیرند و در بسیاری از موارد از جمله مقاطع جوش و ریختگیهای ضخیم سیستمهای فشار بالا بازرسی با رادیوگرافی توصیه میشود. همچنین میتوان وضعیت استقرار و جایگذاری صحیح قطعات مونتاژ شده سازه ها را به کمک رادیوگرافی مشخص نمود. یکی از کاربردهای بسیار مناسب و به جای این روش، بازرسی مجموعههای الکتریکی و الکترونیکی برای پیدا کردن ترک، سیمهای پاره شده، قطعات اشتباه جاسازی شده یا گم شده واتصالات لحیم نشده است. ارتفاع مایعات در سیستم های آب بندی شده حاوی مایع را نیز میتوان با روش رادیوگرافی تعیین نمود. متاسفانه تعداد حوادث ناشی از انفجار وترکیدگی لوله را افزایش می دهد.علت اصلی حوادث در خطوط لوله های گاز مایع وطبیعی صدمات زنگ زدگی داخلی و خارجی هستند همانطورکه یک خط لوله ی گاز می تواند بادرصدی از مکانیزم زنگ زدگی مورد استفاده واقع شود ،ممکن است این امر موجب کاهش سلامت ساختاری خطوط لوله های انتقال گردد،که منجربه خرابی و فروپاشی لوله و قطع سیستم انتقال گاز می شود

پرتونگاری - - RT
 یکی دیگر از کاربردهای پرتونگاری صنعتی ،پرتونگاری RT است.
در روش تست رادیوگرافی - RT - یک فیلم رادیوگرافی مناسب در پشت قطعه مورد تست قرار می گیرد و از قسمت دیگر قطعه، پرتو ایکس یا گاما به فیلم تابانده میشود. شدت پرتو ایکس یا گاما پس از عبور از قطعه بر اساس ساختار داخلی قطعه مورد تست، تعدیل شده و سپس به فیلم رادیوگرافی میرسد.در مناطقی که ضخامت کمتر بوده و یا دانسیته کمتری دارند جذب پرتو کمتر بوده و نفوذ آن از قطعه بیشتر است.

مزایا:

-1 این روش میتواند وجود, اندازه و مکان عیب را مشخص کند -2 مدارک قابل مستند دارد -3 عیوب با هر اندازهای را نمایش می دهد

-4 به آماده سازی اولیه زیادی نیاز ندارد

محدودیت ها:

-1 بسیار گران است -2 برای موجودات ضرر دارد

-3 نتیجه آزمایش تست های غیر مخرب مدتی طول می کشد - عکس برداری , ظهور , ثبوت , تفسیر - -4 نیاز به تخصص دارد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید