بخشی از مقاله

چکیده

ISO22000 یک استاندارد بین المللی و جهانی است این استاندارد برای فراهم کردن استانداردهایی برای سیستم مدیریت غذا و ایمنی آن تدوین شده است. که الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی غذا را برای تمام سازمان های موجود در زنجیره غذایی از تولید تا مصرف مشخص می کند این استاندارد دارای استراتژی خاصی جهت پیاده کردن آن در سیستم مدیریت غذا و ایمنی می باشد علاوه بر ویژگی های بارز ، یکسری اشکالاتی جهت پیاده سازی آن در سیستم وجود دارد. در این مقاله با استفاده از پیشنهاداتی این اشکالات حل و فصل شده است .استراتژی به کار رفته در این استاندارد باعث شده ، مخاطرات پیش آمده و مخاطرات در حال وقوع تا حد امکان کنترل شود.

استاندارد ایزو 22000 اصول و مراحل کاربرد آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی را که توسط کمیسیون قوانین مواد غذایی تهیه شده را همراه با برنامه های پیش نیاز در ترکیب خود دارد. این استاندارد با استفاده از تجزیه و تحلیل خطر به تعیین استراتژی برای کنترل خطر می پردازد. در این مقاله سعی شده از پیشنهاداتی در جهت بهبود تعیین استراتژی بکار رفته با استفاده از بهینه سازی منابع ، بهبود مستند سازی ، صرفه جویی در منابع از طریق کاهش ممیزی های سیستم متداخل و ارتباط تعاملی انجام گرفته در سیستم ، ارتباط شفافی را در طول زنجیره غذایی ایجاد کرده است ، استفاده شود . در ادامه به چگونگی پیاده سازی این استراتژی در تعیین امنیت غذایی به طور افزاینده و مدیریت سیستم موثر در چارچوب یک سیستم مدیریت سازمان یافته می پردازیم .

واژگان کلیدی : ISO22000 ، مخاطرات ، استراتژی ، ایمنی موادغذایی 

مقدمه

نقش غذا در جامعه و افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به خطراتی که مواد غذایی ناسالم میتواند حامل و ناقل آن باشد بسیار اهمیت دارد .در اثر افزایش سطح دانش عمومی در اجتماع، روند صنعتی شدن تولید غذا، ارتباطات گسترده جوامع، گستردگی چرخه تولید تا مصرف، بروز بیماریهای ناشناخته، لزوم کنترل افزودنی ها در تولید مواد غذایی، ناکارآمدی سیستم های کنترل آماری در تولید مواد غذایی، کاهش هزینه های بازرسی غیر ضروری و تکیه بیشتر و دقیقتر بر نقاط کنترل بحرانی، بکارگیری استانداردهای مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی را به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل نموده است.استاندارد ایزو 22000 با هدف ارتقاء کیفی صنایع غذایی و افزایش ضریب اطمینان محصول توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین یافته است.

این استاندارد چارچوبی از الزامات هماهنگ شده را در سطح بین المللی برای ایجاد رویکردی یکسان فراهم می سازد .این استاندارد با بهره گیری از زیرساختهای استاندارد ایزو: 9001 : 2008 و تکنیکهای شناخته شده جهت شناسایی نقاط بحرانی در صنایع غذایی و روشهای کنترل و برخورد با آنها، ابزار مناسبی جهت رشد کیفی این صنایع را فراهم آورده است. این استاندارد در سازمان ایزو توسط کارشناسانی از صنعت غذا به همراه نمایندگان سازمان های بین المللی تخصصی و با همکاری نزدیک کمیسیون قوانین مواد غذایی - Codex Alimentarius Commission - ، نهاد تاسیس شده توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد - FAO - و سازمان سلامت جهانی - - WHO ، به صورت مشترک برای توسعه استانداردهای مواد غذایی، تدوین گردیده است.

این استاندارد توسط کمیته فنی محصولات غذایی، ISO/TC34تهیه شده است.یکی از بزگترین مشکلات جهت پیاده سازی این استاندارد چگونگی پیش گیری از مخاطره سلامت مصرف کننده در نقاط HACCP است. در اجرای HACCPلازم است بطور کلی هریک از عوامل تولید مانند, مواد اولیه, نیروی انسانی ,ماشین آلات, ساختمان, روشهای انجام کار تولید, روشهای نظارت , کنترل و بازرسی و روشهای مدیریت به اجزاء مربوط به آنها تقسیم شود, و هر یک جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. و موارد موثر در ایمنی آنها جداگانه بررسی شودو پس از این مرحله این اجزا, کنار هم قرار گیرند, که در ادامه بحث بطور کامل درباره آنها بحث خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید