مقاله در مورد اینترنت

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اینترنت

مقــدمـــه :

انقلابی که در زمینه اینترنت صورت گرفت و چهره ارتباطات , علوم بازرگانی را دگرگون کرد ، منجر به تولید وسیله ای منحصر بفرد و ارزان قیمت بنام مودم گردید. تا سه یا چهار سال پیش استفاده مردم از مودم ضروری و اجتناب نا پذیر نبود ولی امروزه بخش اجتناب ناپذیر تمامی کامپیوترهای غیر شبکه ای شده است . بنابراین تکنولوژی مودم به همراه دیگر جنبه های کامپیوتر پیشرفت بسیار نموده است . این پیشرفتها موجب افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق خط تلفن و پیدایش

قابلیتهای مفیدی برای مودم گردید و این در حالی است که سازندگان نیز سعی در کاهش قیمت مودمها برای تبد یل آن به یک استاندارد جهانی پیشرفته دارند . با افزایش روز افزون استفاده از اینترنت مودمهای جدید می توانند نسبت به پردازنده ها ، دهها کارایی بیشتر داشته باشند . به علاوه با شناسایی زنگ تلفن ، (SRD) وجود ویژگی هایی همچون ارسال و دریافت همزمان داده, صدا ، فاکس و داده های تلفنی استفاده بیشتری از خطوط تلفن به عمل می آید .

تکنولوژی مودم :

مودم دستگاهی است که ارتباط میان دو کامپیوتر را از طریق یک خط تلفن ممکن می سازد . اگر فاصله دو کامپیوتر آنقدر زیاد باشد که نتوان آنها را به کمک یک کابل استاندارد به یکدیگر متصل کرد با استفاده از مودم می توان بین آنها ارتباط برقرارنمود. در محیط یک شبکه مودم ها به عنوان دستگاه هایی برای مرتبط کردن شبکه ها به یکدیگـر با اتصال کامپیوترها به دنیای ورای شبکه محلی بکار می روند .

وظایف اساسی مودم ها :
همانگونه که از مطالب قبلی بر می آید ، کامپیوترها می توانند از طریق خطوط تلفن به وسیله Modulate – Demodulateیعنی تلفیق سازی و تفکیک سازی با هم ارتباط برقرار کنند.
کامپیوترها نمی توانند به سادگی از طریق خط تلفن به یکدیگـر متصل شوند ؛ زیرا کامپیوتر با پالسهای الکترونیکی دیجیتال ( سیگنالهای الکترونیکی ) ارتباط برقرار میکنند در حالی که خط تلفن تنها قادر به ارسال پالسهای آنالوگ (صوت ) است .

هر سیگنال دیجیتال مترادف با یک رقم پایبندی است و فقط می تواند دارای مقدار ۰ یا ۱ باشد در مقابل سیگنال آنالوگ یک منحنی است که می تواند بیانگر مقداری در یک محدوده نامتناهی پیوسته باشد .
مودم متصل به کامپیوتر فرستنده ، سیگنالهای دیجیتال را به سیگنالهای آنالوگ تبدیل کرده سپس آنها را از طریق خط تلفن انتقال می دهد یا بلعکس .
به عبارت دیگر مودم فرستنده با تبدیل سیگنالهای دیجیتال به آنالوگ عمل مدوله کردن و مودم گیرنده به تبدیل مجدد سیگنالهای آنـالوگ به دیجیتـال عمـل دمدوله کردن را انجام میدهد .
منظور از مدوله کردن ، سوار کردن یک سیگنال (یا یک موج ) به یک سیگنال دیگر به نام سیگنال حامل (carrier) است . با این روش می توان امواج دیجیتال را به یک موج آنالوگ سوار کرد . مدولاسیون خود شامل سه نوع است :

۱ – مدولاسیون دامنه (Amplitude modulation)
2-مدولاسیون فرکانس (Frequency modulation)
3- مدولاسیون فاز (Phase modulation)
از تفکیک مدولاسیون علاوه بر مودمها در سایر فرستنده ها از جمله فرستنده های رادیویی هم استفاده فراوان می شود دمدولاسیون هم به معنای سیگنال اصلی از یک سیگنال حامل می باشد .

تبدیل بیت ها به صدا :

برای ارسال و دریافت صفـر و یک های دیجیتالی از طـریق خط تلفن ، مودمها باید بیتها را بر موجهای صوتی تبدیل نمایند برای انجام این کار مودمها از تکنیک های مدولاسیون استفاده می کنند .
قاعده اصلی این روش انتقال کلیه فرکانس است که طی آن از فرکانسهای آنالوگ استاندارد برای شناسایی بیتهای صفر و یک استفاده می شود .

تصور کنید که دو نوازنده پیانو از بیماری ورم گلو رنج می برند آنها قادر به تکلم نیستند ولی میتوانند با صفحه کلیدهایی که در اختیار دارند با پاسخهای بله یا خیر به سئوالات پاسخ دهند . نوازنده اولی با بکار بردن نت A خیر و نت C به مفهوم بلی و نوازنده دومی نیز برای عدم تداخل با نوازنده اول نت E را به مفهوم خیر و نت G را به مفهوم بلی به کار می برد .

استفاده از این روش سرعت انتقال داده ها را کاهش می دهد . مودمها برای تغییر هر نت ۳ سیکل زمانی ، زمان مصرف می کنند و این کار حد اکثر سرعت انتقال اطلاعات را به مقدار ۳۰۰ bit / sec محدود می کند .(یعنی میزان سرعتی که در استاندارد قدیمی BELL 103 قابل دسترس بود ) برای جای دادن بیشتر بیتها در یک مرحله انتقال ، مودمهای جدید از روش Key modulation فازی استفاده میکنند که در آن انتقال به صورت موجی انجام می گیرد و یک رقم ،صفر یا یک به این کار اختصاص می یابد با کنترل و شتاب دادن انتقال فرکانس سرعت مودمها به ۹۶۰۰ بیت بر ثانیه ارتقاء یافته است .

در طـرحهای قبلی بـرای انتقال بیتهای اضـافی از تغییر دامنه استفاده می گردد در نتیجه مودمهایی ساخته شده اند که در سرعت انتقال اطلاعات آنها به میزان۸/۲۸و ۶/۳۶ کیلو بیت بر ثانیه یعنی ۱۰۰ برابر استاندارد اولیه BELL LOZ ارتقاء یافته است .

انواع مودم :
از آنجا که محیطهای ارتباطی با هم فرق دارند ، لازم است مودمهای مختلف وجود داشته باشند تا بتوانند داده ها را با روشهای متفاوت ارسال کنند،محیطهای ارتباطی را با توجه به زمانبندی ارتباطات می توان به دو گروه تقسیم کرد :
۱ – آسنکرون ۲ – سنکرون

نوع مودمی که در یک شبکه استفاده می شود ، به محیط آن و کاری که شبکه باید انجام دهد بستگی دارد .

ارتباطات آسنکرون (Async) :
اتصالات آسنکرون ، رایج ترین نوع اتصال در جهان هستند ، زیرا به گونه ای طراحی شده اند که می توانند از خطوط تلفن استفاده کنند .
در محیط آسنکرون ، داده ها به صورت یک جریان سریال ارسال می شوند .
هـر کاراکتر ( حرف ، عدد یا نشانه ) به رشته ای از بیت ها تبدیل می شود ، هر یک از این رشته ها توسط یک بیت شروع و یک بیت پایان از سایر رشته ها مجزا می شود ، دستگاه گیرنده و دستگاه فرستنده باید بر سر ترتیب بیت پایان توافق داشته باشند ، کامپیوتر گیرنده از بیت شروع و پایان برای تفکیک داده ها از یکدیگر و هم زمان شدن با جریان داده ها استفاده میکند .

بـاید توجه داشت که این نوع ارتباط سنکرون نیست ، زیرا از هیچ ساعت یا روشی برای هماهنگ کردن عمل ارسال بین کامپیوتر فرستنده و گیرنده استفاده نمی شود کامپیوتر فرستنده تنها داده ها را ارسال می کند و کامپیوتر گیرنده هم آنها را دریافت می نمایند ، سپس کامپیوتر گیرنده صحت داده های دریافتی را با مقایسه آنها با داده های ارسالی کنترل می کند، ۲۵ درصد ترافیک داده هـا در ارتباطات آسنکرون مربوط به کنترل ترافیک داده ها و هماهنگی آنهاست .

ارسال آسنکرون از طریق خطوط تلفن باسـرعت حد اکثــر ۲۸۸۰۰ bps انجام می شود ، هر چند روش هـای جدید فشرده سازی داده ها میتوانند این سرعت (۲۸,۸۰۰ bps ) را در سیستم هایی که به طور مستقیم به هم متصل شده اند تا ۱۱۵۲۰۰ bps افزایش دهند .

کنترل خطا :
از آنجا که در ارتبـاطـات آسنکرون همیشه احتمال خطا وجود دارد ، در این نوع ارتباطات از یک بیت خاص به نام توازن برای کنترل خطاها و تصحیح آنها استفاده می شود .
درعمل کنترل توازن تعداد بیتهــای ارسالی باید با تعداد بیت های دریافتی یکسان باشد، مودم(V . 32 ) اولیه امکان کنترل خطا را نداشت ، به منظور کنترل خطا در ارتباطات آسنکرون شرکت(Microcom ) استانداردی به نام MNP تدوین کرد این روش تا اندازه ای مؤثر و مفید بود که شرکتهای دیگرنه تنهانسخه اولیه پروتکل،بلکه نسخه جدیدتر آن با نام کلاسهای MNP را نیز پذیرفتند، در حال حاضرچندین سازنده مودم از MNP کلاسهای ۲،۳و۴ پیروی می کنند .

در سال ۱۹۸۹ CCTTT استاندارد(V.42) را برای کنترل خطا در مودمهای آسنکرون انتشار داد ، این استاندارد سخت افزاری دارای دو پروتکل کنترل خطا بود، پروتکل اصلی کنترل خطا LAPM ( روال دسترسی پیوندی برای مودمها ) است ، ولی از MNP کلاس ۴ نیز استفاده می کند. پروتکل LAPM برای ارتباط بین دومودم سازگار با استانداردV . 42 استفاده می شود. اگر یکی از این مودمها سازگار با ۴MNP باشد ، پروتکل مناسب MNP 4 خواهد بود .

بهبود کارایی انتقال :

کارایی ارتباط به دو پارامتر بستگی دارد :
۱ – سرعت ارسال سیگنال یا سرعت کانال ارتباطی:
این پارامتر بیانگر سرعتی است که داده های رمز گذاری شده به سوی کانال ارتباطی ارسال می شوند .
۲ – عبوردهی:
این پارامتر میزان اطلاعاتی را که از کانال ارتباطی عبور می کنند ، اندازه گیری می نماید .
سرعت کانال ارتباطی و عبوردهی ممکن است با هم اشتباه شوند ، اما با تغییر آنها به طور مجزا می توان کارایی را بهبود بخشید، به عنوان مثال می توانید با فشرده سازی داده ها عبور دهی را دو برابر کنید ، بدون اینکه مجبور باشید تا برای خرید یک کانال ارتباطی سریعتر پولی بپردازید .
روش فشرده سازی با حذف عناصر اضافی یا بخشهای خالی باعث بهبود زمان لازم برای ارسال داده ها می شود یکی از استانداردهای رایج فشرده سازی داده ها پروتکل MNP کلاس ۵ شرکت Microcom است .

اگر در دو انتهای خط ارتباطی از پروتکل MNP کلاس ۵ استفاده شود ، زمان انتقال داده ها به نصف تقلیل می یابد .
حتی با استفاده از استاندارد V . 42 bis می توان میزان کارآیی را افزایش داد ، زیرا این استاندارد روش مؤثر فشرده سازی داده ها را بسته به نوع سخت افزار تعیین می کند . به عنوان مثال ، یک مودم با سرعت ۹۶۰۰ bps ، با استفاده از استاندارد V.42 bis می تواند به عبوردهی ۳۸۴۰۰ bps دست یابد .

هماهنگ کردن استانداردها :

از آنجا که استانداردهای گوناگون دارای کارآیی های متفاوتی هستند ، این امکان وجود دارد که کارآیی مودم را با استفاده از ترکیبی از پروتکل های ارسال سیگنال و کنترل خطا بهبود بخشید .
به عنوان مثال ، برای اتصال آسنکرون دو شبکهLAN به یکدیگر از طریق مدارهای آنالوگ ، ترکیب زیر سرویسهای سریع و قابل اطمینانی را ارائه می دهد .

• ارسال سیگنال V.32 bis
• کنترل خطا V . 42
• فشرده سازی V 42 bis
مودم های آسنکرون یا سریال، از مودمهای سنکرون ارزانتر هستند ، زیرا این مودمها نیازی به مدارها و اجزای لازم برای زمان بندی در ارتباطات سنکرون ندارند .

ارتباط سنکرون :

ارتبــاط سنکـرون از یک برنامه زمان بندی هماهنگ میان دو دستگاه برای مجزا کردن گروه های متشکل از بیت ها و ارسال آنها به صورت بلوکهایی با نام قاب استفاده می کند، برای همزمانی و دقت این ارتباط از کاراکترهای خاصی به صورت متناوب استفاده می شود .
از آنجا که بیت ها بر اساس یک روش زمان بندی شده و کنترل شده ( سنکرون ) ارسال و دریافت می شوند ، در این نوع ارتباط نیازی به بیت های شروع و پایان نیست، عمل ارسال در انتهای هر قاب داده ها پایان می یابد بسیار مؤثرتر از ارسال آسنکرون است .

اگـر در حین انتقال خطایی رخ دهد ، طرح تشخیص و تصحیح خطای سنکرون به راحتی اقدام به ارسال مجدد قاب داده ها می کند .
پــروتکل های سنکرون بر خلاف پروتکل های آسنکرون کارهای مختلفی انجام می دهند.

پروتکل های سنکرون :
۱- داده ها را به صورت بلوک ها قالب بندی می کنند .
۲- به بلوک ها اطلاعات کنترلی اضافه می نمایند .
۳-برای کنترل خطا اطلاعات را بررسی می کنند .
پروتکلهای اولیه در ارتباطات سنکرون عبارتند از :

• SDLC یاکنترل پیوند داده های سنکرون
• HDLC یا کنترل سطح بالای پیوند داده ها
• BISYNEC یا پروتکل ارتباطات سنکرون باینری
ارتباطات سنکرون تقریباَ در تمام ارتباطات دیجیتال و شبکه ای استفاده می شوند . به عنوان مثال ، اگر می خواهید از طریق خطوط دیجیتال کامپیوترهای راه دور را به یکدیگر متصل کنید، به جای مودمهای آسنکرون باید از مودم های سنکرون برای اتصال کامپیوترها به خطوط دیجیتال استفاده کنید، به طور کلی از مودم های سنکرون در خانه به علت پیچیدگی و قیمت بالای آنها استفاده نمی شود .

استانداردهای مودم :

برای هر دستگاهی که در شبکه استفاده می شود استانداردهای صنعتی وجود دارد و مودمها نیز از این قاعده مستثنی نیستند ، برای اینکه مودمهای ساخت تولید کنندگان متفاوت بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند وجود استانداردهایی ضروری است .

Hayes :

در اوایل دهه ۱۹۸۰ ،شـرکتی به نام ( Hayes Miero Computer Praducts) مودمی به نام ((Hayes smart modem را ساخت . این مودم را مودم هوشمند می نامیدند به دلیل اینکه می توانست به طور خود کار از طریق تلفنی که گوشی اش گذاشته شده بود شماره تلفن مقصد را بگیرد . این مودم هـوشمند به صورت یک
استاندارد در آمد ، به طـوری که سایر مودمها بر اساس آن تولید یا با آن سنجیده می شدند . به این مودمها مودمهای سازگار با(Hayes) گفته می شد . همانطور که کامپیوترهای مشابه IBM را سازگار با( IBM) می نامیدند .

از آنجا که اکثر سازندگان مودم از استانداردهای Hayes تبعیت می کردند تقریباَ تمام مودمهای Lan می توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .
مودمهای اولیه Hayes داده ها را با سرعت ۳۰۰ bps (300 بیت بر ثانیه ) ارسال و دریافت می کردند بعد از مدتی با پیشرفت تکنولوژی مودمها تا ۴ برابر یعنی ۱۲۰۰ bps افزایش یافت .
در حال حاضر مودمهای Hayes می توانند داده ها را با سرعت ۲۸۸۰۰ bps یا بیشتر انتقال دهند .

استانداردهای بین المللی :

از اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه بین المللی مخابرات ( I T U ) استانداردهایی را برای مودمها تدوین کرد . این مشخصات که به سری های V مشهـور هستند شامل یک شماره هستند که بیانگر نام استاندارد است . شماره استاندارد نیز گاهی اوقات شامل کلمه bis (در زبان فرانسه به معنای دومین ) است . یعنی این نسخه از استاندارد ، ویرایش و نسخه قبلی آن می باشد .
اگر شماره استاندارد شامل کلمه terbo (در زبان فرانس به معنای سومین می باشد ) باشد، یعنی این نسخه از استاندارد، ویرایش نسخه دوم ( bis ) می باشد.
به عنوان مثال مودم V 2.2 bis می تواند یک نامه ۱۰۰۰ کلمه ای را در ۲۵ ثانیه ارسال کند . همین نامه را مودم V . 34 در ظرف ۲ ثانیه و مودم V . 42 با سرعت ۱۶۶۰۰ در مدت یک ثانیه ارسال می نماید .
در جدول صفحه بعد استانداردهـای فشرده سازی و پارامترهای آنها از سال ۱۹۸۴ به بعد ارائه شده است . استانداردهای فشرده سازی و bps لزوماَ وابسته به هم نیستند ، یعنی یک استاندارد فشرده سازی می تواند در هر سرعت مــودم استفاده شود .

استاندارد سرعت بر حسب
Bps سال تولید توضیحات
V 22 bis 2400 1984 یک استاندارد قدیمی است که گاهی اوقات با خرید کامپیوتر ارائه میشود

V 32
9600 1984 گاهی اوقات با خرید کامپیوتر ارائه می شود
V 32 bis 14400 1993 مدل استاندارد قبلی
V.32 terbo 19200 1993 هنوز به طور رسمی استاندارد نشده است و تنها با استانداردی از همین نوع ارتباط بر قرار می کند .
V fast class(V.fc ) 28800 1993 رسمی نیست
V.34 28800 1994 نوع بیهود یافته استاندارد VFC و سازگار با مودمهای قدیمی V

V42

۵۷۶۰۰ ۱۹۹۵ سازگار با مودمهای
قدیمی V
جدول ۱-۱ استانداردهای فشرده سازی و پارامترهای وابسته به آنها.

ماهیت مودم :

پیشرفت در سرعت مودمها کاملاَ مشهود بوده است ، در حقیقت افزایش سرعت مودمها مکرراًَ از سوی مهندسین پیش بینی گردیده است . آنها ابتدا می گفتند که سرعت انتقال اطلاعات مودمها از ۴/۱۴ کیلو بیت در ثانیه تجاوز نخواهد نمود . سپس گفتند از ۲۸/۸ k تجاوز نمی کند . وپس از آن ۳۳/۶ k bps را به عنوان حد اکثر سرعت تلقی نمودند . اگر به یک مهندس کارشناس مودم می گفتند که در ســال ۱۹۹۷ مودمهایی با سرعت ۵۶ k bps به بازار خواهد آمد شاید تصور می نمود که شما دیوانه هستید . اما دستیابی به این آسانی هم نبود . سرعت واقعی انتقال اطلاعات اغلب از سرعت اعلام شده آن کمتر می باشد .
نویز های خطـوط ، کیفیت طراحی مـودم و منابع سیستم همگی در پائین آوردن میزان سرعت تعین شده مؤثر می باشد . در حقیقت اکثر ارتباطاتی که از طریق مودمهای ۲۸/۸ k bps انجام میشود ، در محدوده سرعتهایی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلو بیت در ثانیه انجام می پذیرد علاوه بر این ، مودمها

بیتهای اضافی برای آغاز و توقف و بیتهای مربوط به تصحیح خطا را نیز ارسال و دریافت می دارند . این قسمتهای پهنای باند بر کاهش ارسال اطلاعات در دو ثانیه منجر می شود .

بررسی وضعیت شبکه تلفنی منطقه :

هم برای ارتباطات مودمی و هم برای پر فروش بودن یک فروشگاه ، یک اصل مهم باید مورد توجه قرار گیرد ، موقعیت محلی است.
این بدین معنی است که اگر قصد برپایی یک فروشگاه را دارید و در این خصوص به ارتباطات مودمی وابستگی زیادی دارید ،ابتدا در مورد وضعیت شبکه های تلفن محلی پایه تحقیق نمایید .
اگر فهرستی از محلهای مختلف در اختیار دارید که در مورد نقل مکان به آنها فکر می کنید ، از طریق سرویس دهنده تلفن محلی ، در مورد وضعیت سخت افزارهای سوئیچی که به مناطق مختلف سرویس می دهند تحقیق کنید . سعی کنید زمان تأسیس شبکه های سرویس دهنده را یافته و از برنامه های آینده آنها برای upgrade کردن مطلع شوید . همچنین می توانید از یک شرکت مخابراتی بخواهید که در مورد تست کیفیت مدار ، شما را راهنمایی کند . این قاعده اطلاعات مهمی در مورد کیفیت خطوط در اختیار شما قرار می دهد .

خطوط اجاره ای ( اختصاصی ) :

خطوط اجاره ای اتصالات دایمی و اختصاصی را برقرار می کنند و برای اتصال از عمل سوئچینگ استفاده نمی کنند، این خطـوط نسبت به خطـوط تلفـن که فقط برای انتقال صوت طراحی شده اند ، دارای کیفیت بالاتری هستند ، محدوده سرعت این خطوط از ۵۶ Kbps تا ۴۵ Mbps یا بیشتر است .
عملاَ در بسیاری از شبکه های گسترده و راه دور از خطوط سوئیچی تلفن برای ارتباطات استفاده می شود ، ولی این عمل به گونه ای انجام می گیرد که کاربر گمان می کند از خطوط اجاره ای استفاده می نماید . به این نوع شبکه ها ، شبکه های خصوصی مجازی ( VPN ) گفته می شود .

دسترسی از راه دور:

از خطـوط تلفن می توان برای اتصال شبکه ها به یکدیگر استفاده کرد . مودم واقع در یک سوی خط شماره مودم سوی دیگر را می گیرد و بدین ترتیب دو شبکه به هم متصل می شوند. اما در این روش حتی با استفاده از مودم های سریع و فشرده سازی داده برای ارتباطهای موقت و کوتاه نیز قبض تلفن زیاد خواهد شد،خطوط اجاره ای برای شرکت هایی که مدام در حال ارتباط با شبکه های دیگر هستند ، راه حل مناسب تری است .

اکثر شبکه ها دارای قابلیت دسترسی از راه دور هستند . بدین ترتیب کاربران خارج از سایت های شبکه نیز می توانند به شبکه های خود متصل شوند . به عنوان مثال سیستم عامل Microsoft Windows NT server سرویس دسترسی از راه دور (RAS) را در اختیـار کاربران خارج از سایت کامپیوتر قرار می دهد تا آنها از طریق این سرویس بتوانند با شبکه اتصال برقرار کنند . RAS حد اکثر به ۲۵۶ کاربر راه دور اجازه اتصال به شبکه را می دهد . RAS از طریق خطوط تلفن و یک سرور راه دور امکان دسترسی کاربران را به شبکه Windows NT فراهم می کند . پس از اتصال کاربر به

شبکه از راه دور ، خط تلفن شفاف شده و کاربر می تواند به تمام منابع شبکه دسترسی یابد ، درست مانند اینکه کنار یک کامپیوتر در سایت شبکه نشسته است .
T1: نام خطوط مخابراتی مخصوصی است که در آمریکا و کانادا ارائه می شود. بر روی هر خط T1 تعداد ۲۴ خط تلفن معمولی شبیه سازی می شود.
هر خط T1 می تواند حامل ۱٫۵ MB/s پهنای باند باشد.

E1: نام خطوط مخابراتی مخصوصی است که در اروپا و همچنین ایران ارائه می شود. بر روی هر خط E1 تعداد ۳۰ خط تلفن معمولی شبیه سازی می شود. هر خط E1 می تواند حامل ۲ MB/s پهنای باند باشد.نرخ انتقال Data توسط این خطوط جهت مودمهای ارائه شده در ایران حداکثر ۵۶ Kb/s می باشد،که البته در صورت فراهم نمودن مودمهای سریعتر کاربر میتواند برابر سرعت مودم خود دیتا دریافت نماید. مشخصه این سیستم پیش شماره متفاوت آنها نسبت به خطوط عادی می باشد.

فشرده سازی و تصحیح :

بـرای اینکه مـودمها با وجـود آشفتگی و مشکلات شبکه های تلفنی ، قادر به انجام عملکرد خود باشند ، باید از روش فشرده سازی داده هـا و تصحیح خطا استفاده نمایند. فهم مراحل عملیات فشرده سازی زیاد پیچیده نیست سخت افزارهای درون مودم گروهی از بیتها را گرفته و آنها را به قطعات کوچکتر با کارآیی بالاتر تبدیل می نمایند .

مسئله فشرده سازی :

این مرحله بی شباهت به آنچه که در برنامه های فشرده سازی مانند Pkzip یا فشرده سازی هارد دیسک انجام می شود . لیست داده ها پیش از اینکه فرستاده شوند ، به وسیله مودم فشرده می شـوند . در آن سوی خط که داده ها دریافت می شوند داده های فشرده را در داخل مودم به حالت اولیه خود باز می گردند و از آن طریق پورت com به سیستم مقصد ارسال می شوند .
البته هر دو مودم فرستنده و گیرنده نیاز به طرح فشرده سازی یکسانی دارند ، در غیر این صورت بیتهای متراکم شده برای سخت افزار دریافت کننده نامفهوم خواهند بود اینجاست که پالس استـاندارد ITU به میان می آید . این استاندارد بین المللی علاوه بر ایجاد پروتکل های ارتبـاطی ، فرمتهای فشرده سازی را نیز تعریف می نماید .

سازگاریهایی که ذکر گردید باعث می شود تا جدیدترین مودمهای ۳۳٫۶ kbs نیز قادر به تشخیص سیستم فشرده سازی مودمهای جدید و قدیمی تر باشند .

کارایی :

بسته به نوع فایلهایی که انتقال می یابد ، فشرده سازی ممکن است تأثیر زیادی نداشته باشد . بسیاری از فایلهای بزرگی که تا کنون فشرده شده اند ، این مورد را برملا ساخته اند فشرده سازی داده ها تأ ثیری در افزایش کارآیی جریان داده ها ندارد فایلهای گرافیکی مانند TIFF. JPG. GIF کـه تا کنون فشرده شده اند آنها همانند فایلهایی پسوند Zip و Arcگردیده اند .

فایلهای تصویری (AUI , MPG)نیز از نظر اندازه تقلیل می یابند . فشرده سازی در مودمها کمک زیادی به ارسال اسناد متنی ، از جمله صفحه های HTML و بسیاری از فایلهای کاربردی را غیر فشرده می نماید .

اگر یک فروشنده مودم اظهار نمود که فشرده سازی باعث ۲ برابر شدن کارآیی مودم می شود ، حرف او را باور نکنید . وقتی دو مودم با یکدیگر ارتباط می یابنداغلب سعی می کنند که از مؤثرترین طرح فشرده سازی که در هر دوی آنها وجود دارد استفاده نمایند . پروتکل V.42 bis که تحت استاندارد ITU ایجاد گردید بهترین طرح پیشنهادی است زیرا فشرده سازی بیشتری را نسبت به MNP- 5 فراهم می سازد اگرمودمها نتوانستند طرح فشرده سازیV.42 bis را ارائه نمایند به سراغ MNP- 5 می روند .

بخش تصحیح :

از مهمترین موضوعات مسئله تصحیح خط است که باعث می شود داده به صورت دست نخورده به مودم دریافت کننده برسند . مشکل از آنجا شروع می شود که نویزهای موجود در خطوط تلفن ، با سیگنال ها تداخل می کنند و بر قابلیتهای مودم دریافت کننده در کشف سیگنال آسیب می رسانند . اگر چنین اتفاقی رخ دهد امکان اشتباه مودم بسیار خواهد بود زیرا ممکن است که مثلاَ صفرها را اشتباهاَ ۱ قلمداد کند و یا به عکس ، بدون یک طرح مشخص برای تصحیح این خطاها، بسیاری از داده های انتقالی به معنای نامفهوم تبدیل خواهد شد .
امروزه دو نوع شیوه تصحیح خطا در مودمها وجود دارد : تصحیح خطای مستقیم و تصحیح خطـای سطح داده . تصحیح خطـای مستقیم شامل بیتهای اضافی است که به کانال داده ها وارد می شوند و قادرند که داده های از بین رفته یا تغییر شکل داده شده را باز سازی نمایند . این طرح ، پهنای باند قابل دسترسی را برای داده ها کاهش ولی زمانی که خطای کمی وجود داشته باشد. از اتلاف وقت برای ارسال مجدد داده ها به بهترین نحو جلوگیری خواهد شد .

روش تصحیح خطای سطح داده ها از یک طرح کنترل جمع استفاده می کند در این طرح، قطعات داده ها با مقادیر مورد انتظار آنها ناحیه هدر کوچک مقایسه می شود برای انجام این کار مـودم فرستنده اطلاعات ارسالی را به بلوکهایی با اندازه استاندارد تقسیم می کند که این بلوکها با اطلاعاتی راجع به خود داده هـا از هم جدا شده اند . در جلوی هر بلوک ، یک هدر وجود دارد که حاوی اطلاعاتی است که معین می کند داده های دو بلوک نسبت به بلوکهای دیگر باید به کجا انتقال یابند .

این روش اجازه می دهد که بلوکهای داده ، به ترتیب فرستاده شوند و به گیرنده به همان ترتیب دریافت شوند ، بر انتهای هر بلوک داده ، مودم فرستنده از یک الگو ریتم استاندارد برای تولید بیتهای تصحیح خطا استفاده می کند ، این بیتها بسته به اطلاعات داخل هر بلوک امکـان تشخیص خطا در ارسال اطلاعات را برای گیرنده فراهم می کند. مودم گیرنده برای تولید اطلاعات تصحیح خطا ، از همان الگوریتمی که فرستنده استفاده کرده بود ، استفاده می کند . اگر نتایج حاصل با آنچه که از طرف دیگر فرستاده شده است ، مطابق بود : مشخص می شود که بلوک بطور کامل انتقال یافته است . ولی اگر نتیجه با آنچه که در طرف اول محاسبه شده بود ، یکسان نبود معلوم می شود خطایی در ارسال آن بلوک داده اتفاق افتاده است. بنابراین مودم گیرنده به آن سوی دیگر خط پیغام می فرستد که بلوک داده خراب را دوباره ارسال کند .

طرحهای مختلف تصحیح خطا در طول سالهای متمادی بوجود آمده اند که در این میان تنها MNP- 4 , V. 42 برای کاربران از اهمیت ویژه ای برخوردارند . مودمهای سازگار با این دو طرح ، برای توافق بر سر نحوه انتقال داده ها با یکدیگر صحبت می کنند، دو مودم فرستنده و گیرنده ابتدا تمام تلاش خود را برای استفاده از V. 42 بکار برده و در صورت عدم موفقیت ، برای استفاده از MNP- 4 اقدام می کند .

مودمهای دیجیتال :
مودمهای آنالوگ با حد اکثر سرعت ۳۳/۶ k bps برای ارسال داده های متقارن و باسرعتی حدود ۵۶ k bps برای بارگذاری داده ها عمل می کنند . این سرعتها تنها در شبکه های تلفنی، مؤثر و قابل استفاده هستند،ولی متأسفانه برای امور پیشرفته تری نظیر مرور web ، ارتباطاعات راه دور وکـاربردهایی از این قبیل فاقد کارایی لازم هستند. پس برای کسب کارایی بهتر، نیاز به برخی از شبکه های دیجیتالی میباشد .

اینک به اینترنت می پردازیم ، شرکتهای مخابراتی ظرفیتهای سویچینگ را بر اساس تحقیقاتی که در زمینه درخواست مشتریان داشته اند نصب کرده اند . برای مثال شرکت مخابرات می داند که در تماس تلفنی به طور متوسط ۲ یا ۳ دقیقه بطول می انجامد . با توجه به این واقعیت آنها می توانند فرض کنند که یک خط مشغول در عرض چند دقیقه آزاد خواهد شد . اما میانگین یک تماس برای انتقال داده ها (همینطـور فاکس ) ۴۵ دقیقه یا بیشتر طول می کشد و اغلب ، مدارها ساعتها مشغول باقی می مانند،چون کاربران خط را برای جستجو در web استفاده میکنند .

راه حل این مشکل استفاده از سیستم سوئیچینگ است. این سیستم همانند شبکهای Ethernet است که در آن پهنای باند معینی بین کاربران تقسیم میگردد.هر چند اگر یک شبکه packet – Switched تحت فشار قرار می گیرد ممکن است از کار بیفتد ولی این سیستم در دوره های پر مصرف سرویس دادن خود را قطع نمی کند . ADSL و اینتـرنت مبتنی بر کابل ، هر دو از سیستم packet – Switched برای تقسیم پهنایباند بین مشترک ها استفاده می کنند .

مودمهای ISDN :

اساس طراحی تکنولوژی ISDN به اواسط دهه ۸۰ میلادی باز میگردد که بر اساس یک شبکه کاملا دیجیتال پی ریزی شده است .در حقیقت تلاشی برای جایگزینی سیستم تلفن آنالوگ با دیجیتال بود که علاوه بر داده های صوتی ، داده های دیجیتال را به خوبی پشتیبانی کند. به این معنی که انتقال صوت در این نوع شبکه ها به صورت دیجیتال می باشد . در این سیستم صوت ابتدا به داده ها ی دیجیتال تبدیل شده و سپس انتقال می یابد .

ISDN مخفف کلمات Integrated Service Digital Network است و تلاشی که شرکتهای مخابراتی برای رواج این سیستم به کار بسته اند ، به دشواری اسمش بوده است .
بیش از ۱۰ سال است که ISDN به عنوان چهره جدیدی از سرویسهای تلفن مطرح شده است.ISDN ترکیبی فریبنده از سرویسهای صوتی، کنترلهای دیجیتالی و پهنای باند وسیع برای میلیونها مشتری را فراهم می آورد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد