مقاله در مورد سیستم های اندازه گیری

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان

سيستم هاي اندازه گيري


اندازه گيري

مفهوم اندازه گيري
اندازه گيري عبارت است از سنجش كميت در اجسام مختلف وقطعات با واحد مربوطه (مقرره)
اين اشكال نمونه هايي از اندازه گيرها را نشان مي دهد.
توجه يادآوري متر نواري وخط كش فلزي و اندازه گيري با آنها به عهده هنرآموزان محترم است.
كوليس براي اندازه گيري اجسامي كه در اندازه گيري آنها نياز به دقت زياد نيست از خط كش فلزي و يا متر استفاده مي شود ولي اگر اندازه گيري دقيقتري مورد نظر باشد از كوليس استفاده مي شود. كوليس متداولترين ابزار دقيق براي اندازه گيري مي باشدكه به وسيله آن ميتوان

طول،قطرخارجي، قطر داخلي، وعمق اجسام را با دقت 1/0، 05/0، 02/0 حتي 01/0 ميليمتر اندازه گيري كرد كه نمونه هايي از اندازه گيري در اين صفحه نمايش داده شده است.
كوليس از اجزاء وقسمتهاي زير تشكيل شده است.
1-خط كش مدرج فلزي(بدنه اصلي)
2-كشو متحرك متصل به فك متحرك


3-پيچ محكم كننده
4-شاخكها( براي اندازه گيري قطر داخلي لوله ها يا داخل دهانه ها)
5-فكهاي ثابت ومتحرك (براي اندازه گيري محورها، ميله ها، ضخامت ورقه ها ...)
6-ورنيه
7-تيغه عمق سنج

روش اندازه گيري
براي اندازه گيري جسم را مطابق شكل زير بين فكها قرار داده وفك متحرك را به آن نزديك مي نماييم تا به ميله بچسبد.
حال اندازه اصلي را از روي خط كش بر حسب ميليمتر خوانده وكسري ميليمترها را از روي تقسيم بندي ورنيه( يعني هر خطي از ورنيه كه منطبق با يكي از خطوط خط كش باشد) مي خوانيم.از آنجا كه دقت اندازه گيري با كوليس و پيدايش آن مورد سوال هنرجويان عزيز مي باشد چگونگي پيدايش و دقت كوليس را كه از طريق ورنيه خواننده مي شود تا اندازه اي شرح مي دهيم،سپس انواع كوليسها را از نظر شكل نشان خواهيم داد

خواندن ورنيه
براي اندازه گيري تا دقت 1/0 از تقسيمات ورنيه استفاده مي شود. اساس كارورنيه بر آن است كه در آن 9 ميليمتر را به ده قسمت مساوي تقسيم كرده ودر نتيجه هر قسمت ورنيه 1/0 از يك ميليمتر كمتر است. با مقايسه اين اندازه ها با اندازه هاي ميليمتري اختلاف اندازه 1/0 ميليمتر را مي توان اندازه گيري كرد.در اين شكل كوليس ديجيتالي در حال اندازه گيري نشان داده شده است.


گونياي مركب
يكي ديگر از وسايل اندازه گيري وسنجش گونياي مركب است كه داراي چهار قسمت اصلي به نام خط كش، مركز ياب، گونيا و نقاله است. در اين شكل اين گونيا و نيز برخي از كاربردهاي آن را ملاحظه مي كنيد.
همان طور كه ملاحظه مي شود بنا به موارد استفاده ميتوان هر يك از قسمتهاي مختلف مثل نقاله، گونيا و يا مركزياب را به همراه خط كش به كار برد.

گونياي تاشو
اين گونيا وسيله ساده است براي اندازه گيري و كنترل زوايا در شرايط مختلف كه به صورت هاي گوناگون ساخته ميشود. ضمنا يادآور مي شود چون خود گونيا داراي درجه بندي نيست پس از تنظيم آن لازم است با مطابقت گونيا با يك نقاله، مقدار زاويه را تعيين كرد.

رعايت نكات اندازه گيري
اندازه گيري بايد با دقت واعتماد كامل انجام گيرد. بنابراين لازم است كه وسيله اندازه گيري دقت لازم را داشته باشد. و در موقع اندازه گيري بايد به نكات زير توجه شود:
1-موقع خواندن اندازه به محل خواندن به طور عمودي نگاه كنيد.


2-محل اندازه گيري قطعه كار و وسيله اندازه گيري قبلا تميز شود.
3-قبل از اندازه گيري قطعه كار كاملا پليسه گيري شود.
4-در اندازه گيريهاي دقيق به دقت ابزار توجه شود.

نگهداري وسايل اندازه گيري
1-وسايل اندازه گيري را از ابزارهاي كار جدا ودر محل مخصوص نگهداري كنيد.
2-وسايل حساس را در جاي نرم مثلا روي پارچه تميز قرار دهيد.
3-از افتادن وضربت خوردن وسايل جلوگيري انجام كنيد.
4-در صورت دارا بودن جاي مخصوص از آنها استفاده شود.

خط كشي
خط كشي عبارت است از انتقال اندازه بر روي ماده اوليه قطعه كار كه قبلا توسط عملياتي براي ساخت آماده شده است. اندازه هر قطعه از يكي از اين منابع به دست مي آيد:
1-از روي نقشه فني
2-از روي قطعه نمونه كه دراختيار است.
3-از معلوماتي كه به طرق مختلف به ما داده مي شود.
روش كار:


در كارگاه لازم است اندازه هاي قطعه كار به وسيله ابزار مخصوص خط كشي بر روي قطعه كار منتقل شود.
اين كار به كمك وسايل زير انجام مي گيرد.
1-سوزن خط كش وابزار هدايت كننده مطابق شكل
2-سوزن خط كش موازي(پايه دار)
3-پرگارفلزي

لازم به تذكر است كه چون از خط كشي به عنوان راهنما براي ساخت قطعات استفاده مي شود بنابراين دقت ساخت قطعات بستگي به ميزان دقت در خط كشي دارد.
توجه عمليات خط كشي روي صفحه صافي انجام مي گيرد.
شرح بعضي وسايل خط كشي
سوزن خط كش اين ابزار وسيله اي است نوك تيز براي خط كشي روي فلزات وجنس آن معمولا فولاد ابزار است.


خط كشي موازي يا خط كشي پايه دار
از اين وسيله براي خط كشي خطوطي كه به موازات يك سطح مبدا بايد رسم شود استفاده مي كنند كه در دو نوع مدرج وغير مدرج ساخته مي شود. در نوع مدرج تنظيم اندازه مستقيما توسط خط كش پايه دار انجام مي گيرد در صورتي كه در نوع غيرمدرج براي انتقال اندازه بايد از يك علامت يا يك خط كشي مدرج پايه دار استفاده شود.

سنبه نشان زدن
از سنبه نشان به منظور ايجاد اثر نشانه در امتداد خط يا نقاط مشخص روي سطح قطعه كار استفاده مي شود. مانند شكل


نكات فني در مورد سنبه نشان زدن
به طور كلي سنبه نشان زدن شامل چهار مرحله است.
1-در دست گرفتن سنبه نشان
2-نشاندن سنبه نشان در محل مورد نظر
3-عمود قراردادن سنبه نشان
4-ضربه زدن و ايجاد اثر
روش كار
الف) سنبه نشان را مطابق شكل در دست گرفته و آماده نگه مي دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 26 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :اگر توانستید چیزی را بصورت کمی اندازه گیری نمایید ،موفق به کسب شناخت در مورد آن پدیده خواهید شدسيستم مديريت كيفيت سازمان را قادر مي سازد تا كيفيت  را بطور اقتصاي ايجاد كرده ، حفظ و بهبود بخشدسيستمهاي مديريت  كيفيت مانند ISO 9001 در صورتي كاربردي و اثر بخش خواهند بود كه  مديريت كيفيت جامع ايجاد و در ...

دانلود مقاله نقش مشترک به کارگیری سیستمهای هوشمند ERP , ESC در افزایش ایمنی خودروها و کنترل ترافیک

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهESC کوتاه شده واژه Electronic Stability Control به معنی کنترل پایدار الکترونیک خودروها میباشد. ESC سیستمی است که از قابلیت مناسبی برای ترکیب با سیستم ترمز ضد قفل ABS برخوردار است. کارکرد ESC شامل کاهش قدرت موتور به وسیله کنترل خودکار سرعت (ریتارد) و به طور همزمان عملکرد سیستم ترمز برای کنترل نیروهایی است ...

دانلود مقاله : فناوری های نوین در اندازه گیری کمی گازطبیعی و بهینه کردن طراحی سیستم میترینگ ایستگاههای صنایع عمده

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهبه دلیل محدود بودن حجم ذخایر گاز و نیز هزینه بالاي استحصال وانتقال وتوزیع و همچنین تعیین خط مشی تولید و توزیع و برنامه ریزي میزان مصرف و برآورد میزان دقیق فروش ،به خصوص پس از افزایش بهاي حامل هاي انرژي در سال 89 و افزایش قابل توجهبهاي گاز در صنایع ، وجود یک سیستم اندازه گیري جریان گاز (میترینگ) نوین در ا ...

دانلود مقاله مطالعه راه های پیشگیری و کاهش بروز سوانح مسافریِ ناشی از تصادف قطار و عامل انسانی در سیستم های راه آهن سریع السیر شهری و برون شهری

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
چکیدهبا توجه به زمینه های بروز سوانح مسافریﹺ ناشی از تصادف قطار با عامل انسانی در سیستم های سریع السـیر ریلـی و به خصوص بمنظور پیشگیری از مواردی نظیر رفتارهای پر خطر مسافران در امکـان ریلـی ماننـد خطـوط و ایسـتگاه های محل عبور قطار پرسرعت، در محدوده شهرو و بیرون شهر، اقدامات و فعالیتهای مدیران و بهره برداران ...

دانلود مقاله استخراج و اندازهگیری مقادیر بسیار کم لیتیم موجود در محلول های بسیار غلیظ نمک های معدنی و شورابههای طبیعی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهروشهای معمولی برای اندازه گیری مقادیرکم لیتیم برای محلول هایی به کار میرود که مقدار نمکهای موجود دیگر از 7 گرم بر لیتر تجاوز نکند. به طور معمول طیف سنجی شعلهای یا جذب اتمی برای اندازهگیری لیتیم استفاده میشود. در مورد شورابههای طبیعی غلظت کلّ نمکهای حل شده بیش از 300 گرم بر لیتر میباشد. بنابراین اندازه گی ...

دانلود مقاله استخراج و اندازهگیری مقادیر بسیار کم لیتیم موجود در محلول های بسیار غلیظ نمک های معدنی و شورابههای طبیعی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهروشهای معمولی برای اندازه گیری مقادیرکم لیتیم برای محلول هایی به کار میرود که مقدار نمکهای موجود دیگر از 7 گرم بر لیتر تجاوز نکند. به طور معمول طیف سنجی شعلهای یا جذب اتمی برای اندازهگیری لیتیم استفاده میشود. در مورد شورابههای طبیعی غلظت کلّ نمکهای حل شده بیش از 300 گرم بر لیتر میباشد. بنابراین اندازه گی ...

دانلود مقاله بررسی اندازه گیری 226Ra به روش رسوب گیری و سیستم اسپکترومتری آلفا

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:عنصر پرتوزای 226Ra و 224Ra بترتیب از زنجیره های پرتوزای 228U و 232Thبوده و هر دو ساطع کننده پرتوهای آلفا می باشند. اگر چه این دو عنصر پرتوزا بطور مستقیم باعث افزایش پرتوهای گاما در زمینه محیطی نمی شوند، ولی بدلیل خواص شیمیایی مشابه با کلسیم توسط گیاهان ازخاک جذب شده و از طریق زنجیره مواد غذایی وارد بدن ...

مقاله اندازه گیری آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر بازده سیستم سرمایش تبخیری غیرمستقیم

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اندازه گیري آزمایشگاهی پارامترهاي موثر بر بازده سیستم سرمایش تبخیري غیرمستقیم چکیده در این مقاله اثر پارامترهاي مختلف از جمله سرعت و رطوبت هواي ورودي بر روي بازده و دماي هواي خروجی در یک سیستم سرمایش تبخیري غیر مستقیم به صورت اندازهگیري آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور طرح جدیدي از یک سیستم سرمایش تبخ ...