مقاله در مورد عیب یابی الکتریکی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

عیب یابی الکتریکی

یک کامپیوتر لپ تاب با برنامه نویسی pic ، ارتباطات وبرنامه های عملیاتی از ضروریات تجهیزات مدرن امروزی است ،مهندسان ، مدیران تولیدی، سرپرستان تعمیراتی ،تعمیرکاران فنی، تکنسین های برق ،تکنسین های کارافزار، دستگاههای تعمیراتی، همگی نیازمند به داشتن pic دانش کامپیوتری، آموزش و مهارت در عیب یابی مسائل کامپیوتری می باشد.

آموزش PIC عموما دارای تاثیر ژرفی نخواهد داشت تا زمانی که شخص مورد آموزش به درجه ای حقیی از مهارت درچندین زمینه رسیده باشد،دانش و مهارت در برق، عیب یابی و کاربری کامپیوتر(مدیریت کامپیوتر) پیش نیازمندهای ضروری برای همسان سازی موثر در آموزش PIC پایه است. نویسنده در یافته است که دوره طولانی له یادسپاری وارد مطالعهشده از یک دوره حرفه ای که در یک کالج دو ساله محلی( فوق دیپلم)گذرانده می شود، پرهزینه تر از یک دوره سریع و فشرده در یک کارخانه است.

دوره ایجاد شده توسط کارخانه ها ضرورتا همان مواردی که در یک کالج دو ساله باشد را پوشش می دهد. تفاوتهای عمده د رمیزان ساعات تدریس و زمان کارگاه می باشد. دوره JC چهار ساعت کلاس هر هفته ای برای ۱۵ هفته بود. سرساعت زمان کارگاه برای انجام کارهای عملی عینی بر روی مسائل ومواردی که در ساعات اول مبهم به نظر می رسید بود زمانی اضافی در منزل بر روی مطالعه کارهای عملی وبرنامه ای نوشتاری سپری می شود همچننی JC شبانه زمان فوق العاده کارگاه برای PIC ها وکامپیوترها باز می بود.

بر خلاف آن دوره درون کارخانه ای ۵تا۸ ساعت در روز می باشد، فعالیت های کلاسی بسیار سریع و فشرده به منظور پوشش دادن مقادیری از موارد در برگرفته شده می باشد. مربی بسیار با معلومات و با تجربه بوده د رحین اینکه سعی داشتیم برنامه ها را به منظور بررسی چگونگی عملکرد آنها بر تجهیزات در میز کار آموزش قرار دهیم. مربی نیز مواد درسی دوره را پوشش می داد. در پایان هر روز ذهن های ما انباشته از اطلاعات بود و در پایان هفته همگی دوره را گذراندیم اما به یادآوری آنچه روز اول یاد گرفته بودیم بسیار سخت بود.
فنون پایه عیب یابی مسائل برای هر نوع موقعیت و حرفه ای به کار گرفته شده است.
شناخت واقعی از مسائل برای حل آنها ضروری می باشد بسیاری از اوقات یک عیب یاب بی تجربه در یک یا چندین علت از بروز مسائل دچار اشتباه خواد شد حل کردن دلایل به طور عمومی فقط مسائل را به تاریخ عقب تری به تعویق می اندازد. تا زمانی که مسائل ممکن است به ابعاد وسیع رشد یابد.
یک مثال این است که زمانی شخص سردردی را تجربه می کند و یک مسکن در معمولی مثل آسپرین استفاده می کند مساله اصلی ممکن است یکی از این مسائل باشد. چشم ها نیاز به بررسی داشته باشند با تجویز یا عدم تجویز دارو، کشیدگی عضلات، استرس، تومور، گرفتگی رگهای خونی، یک زخم کهنه، همین مساله در دستگاه نیز اتفاق می افتد، یک فیوز در مدار می سوزد و شخص تعمیر کار فیوز جایگزین را بر می دارد وداخل نگه دارنده فیوز قرار می دهد خیلی چیزها هستند که میتوانند سبب سوختن فیوز بر اساس پیچیدگی مدار آن گردند.
جریان برق بیش از حد سبب سوختن فیوز می گردد، جریان برق بیش از اندازه ممکن است دراشد: بارگیری بیش از حد بر روی سیم حامل، اتصال کوتاه بین سیم ها، سیم های اتصال به زمین (granded) مدار کوتاه در سیم حامل، بارالکتریکی اتصال به زمین تحلیل رفتن ولتاژ غیره باشد.اگر شخص تعمیر کار مشکل مدار قبلی را حل نکند برای جایگزینی فیوز و بازیابی ممکن است نتایج منفی به بار آید.
این مساله غیرعادی نیست که در فرآیند گسترش تعدادی سائل جزیی وتداوم عملکرد تنزیل درجه توان عملیاتی را داشته باشیم. سپس یک مساله کوچک دیگر ایجاد می شود و کل فرآیند با شکست روبرو می گردد. یافتن واصلاح آخرین مساله ضرورتا توان عملیاتی فرآیند را بازیابی نمی کند. فرآیند بازیابی بامدیریت مسائل جزیی تداوم می یابد اما مسائل جزیی ممکن است به فرآیند اجازه شروع مجدد از وقفه کامل ندهد.
تمامی مسائل قبل از اینکه فرآیندبه توانایی کامل عملیاتی مستردد گردد می بایست شناسایی اصلاح گردند.

این وضعیت در صنعت نیز همانند حالت فردی گسترش یافته است. یک شخص می تواند به فعالیت خود با تعدادی مسائل جزیی ادامه دهد به طور مثال: خستگی، مسائل فشارخون سفتی شاهرگها، گرفتگی رگها، اما یک اختگی کوچک خون در یک محل نامناسب می تواند به راحتی سبب مرگ انسان گردد از بین بردن لخته خون برای شخص راحت به نظر نمی رسد وآنها نمی توانندتوانایی کامل عملیاتی خود را مجددا به دست گیرند.

رفع نقص در محل کار(میدان عملیاتی field)
همواره از ابتدا شروع کنید مگر اینکه تجربیات قبلی چند دیگری را تجویز کنند، از متصدی تجهیزات معیوب سئوال کنید که :
-آیا زمانی که مشکل پیش می آید دستگاه به کار خود ادامه می دهد.
-آیا متصدی می داند ک دلیل مشکل چیست اگر چنین است از نظر آنها چه چیزی موجب ایجاد مشکل شده است.
-آیا دستگاه مخارج از رده است.
-بررسی کنید که آیا برق (power) وجود دارد.
-مدارشکن را روشن کنید مطمئن شوید که سوئیچ قطع برق (disconnect) موتور روشن است و دکمه شروع (start) را به کار بیندازید.
-از ولت سنج برای بررسی مسیر حرکت جریان برق در مدار شکن ها یا فیوزها استفاده کنید اطمینان حاصل کنید که ولتاژها در همه مسیرها نرمال هستند ولتاژ عبوری به زمین از هر یک از مسیرها میسر است.
-نیروی اصلی معمولا ۴۶۰ ولت برق متناوب (VAC) بین فازها و ۲۷۲ برق اتصال به زمین است (to ground)
-کنترل و برق (power) 24/208 بین فازها و ۱۲۰ اتصال به

زمین و (VAC) 120 ولت برق متناوب که به سیستم اتصال به زمین حالت خنثی ایجاد می کند.
-نیروی کنترل ولتا پایین معمولا ۲۴ به ۳۰ (VAC) ولت برق متناوب و یا برق باتری (VAC) بین فازها واحتمالا اتصال به زمین می باشد که معمولا قطب منفی به زمین اتصال دارد.
-حسگرها کنترلی را در ناحیه معیوب بررسی کنید، وسپس بررسی کامل روی همه حسگرها انجام دهید. سوئیچ را محدود کرده تا مطمئن شوید آنها در موقعیت صحیح قرار دارند.بررسی کنید ک آیا دارای برق هستند، برنامه ریزی شده اند، نصب شده اند، دارای عملکرد صحیح هستند.
-اگر زمانی مساله پدید آمد گرچه الکتریکی یا مکانیکی باشد مساله باید تصحیح گردد وکاوش برای حل مشکل از نو آغاز گردد. نقص ظاهرا غیرمرتبط می توان همان دلیل مشکل باشد.
-وقتی بیشتر از یک مساله وجود داشته باشد عیب یابی به صورت تصاعدی مشکل تر خواهد بودتصور نکنید که بعد از حل مشکل همه مسائل حل شده اند. مدار عملکرد سابق را برای بازگردان دستگاه به سرویس دهی بررسی کنید.
-اگر قابل حصول باشد برای رفع نقص نمودار سیم کشی و برنامه PIC را چک کنید.
-در رادیو امواج رادیویی متغیر (VFD) قادر است با خاموش کردن برق مجددا تنظیم گردد. تا زمانی که صفحه سیاه است صبر کنید وسپس برق را وصل کنید.
در بعضی از VFD ها میتوانید دکمه توقف STOP / تنظیم مجدد reset وسپس دکمه شروع start را فشار دهید.
-بررسی کنید که سیم کشی کامل انجام شده باشد، سیم ها و اتصالات بدون هیچ رشته مسی که از یک پایانه به پایانه دیگر یا از زمین (to ground) عبور می کند محکم شده باشد.
-مطمئن شوید که جوابگویی خنثی مناسب باشد واینکه حالت خنثی تکمیل است ومسیر باز ندارد.

تست کردن دستگاه در کارگاه (shop)
پیش از نصب دستگاه:
-دستگاه را به کارگاه الکتریکی موتور یا مراکز تعمیر انتقال دهید.
-هادی موتور را به ولتاژ ۴۶۰ متصل کنید. ویک نوار برق سیاه رنگ دور اتصالات بپیچید.
نوسانات موتور را با مگا اهم منبع بررسی کنید هر خوانش بین فازها باید بین یک دو اهم از یکدیگر باشد.A به B ، B به C ،A به C.
-از مگا ام منبع برای بررسی میزان مقاومت عایق بندیها در زمین (ground) و نوسانات موتور به مقیاس ۵۰۰ولت استفاده کنید.حداقل میزان ۱۰۰۰ اهم از مقاومت هر ولت از نیروی وارده است که موتور به آن اتصال خواهد یافت.
-موتور را به هادی تست برق متصل کنید. رابط محافظ زمینی پس از بررسی اینکه هادی تست برق خاموش است از پرش دستگاه هنگام راه اندازی روی میز جلوگیری می کند.
دکمه قطع را بزنید دکمه شروع را فشار دهید. هادی آرا برای آمپراژ موتور بررسی کنید. صداهای نامانوس وحرارت غیرمعمول یا نواسانات را بررسی کنید. بدنه دستگاه را پاک کنید دستگاه را خاموش کنید وسیم برق را جدا کنید.

بررسی دستگاه در محل کار(Field)
وقتی که یک دستگاه حامل بارالکتریکی بیش از اندازه می شود یا مدارشکن بپرد و یا فیوز بسوزد مراحل و بررسی های دقیقی باید انجام گیرند.
-مدارشکن اصلی را قفل و برچسب بزنید.
-پس میزان مقاومت عایق بندی سیم های دستگاه ونوسانات را به وسیله استفاده از مگا اهم سنج بین هادی های T1.T2.T3 اتصال به زمین بررسی کنید.
-هادی T دستگاه را اهم سنج به لحاظ تداوم واهم سنجی، نوسانات بین A به B.
B به C و A به C بررسی کنید. هر مقاومت باید بین یک یا دو اهم از یکدیگر باشد.
اگر میزان اهم ها تفاوت عمده ای داشته باشند یا اگر ج

ریانی وجود نداشته باشد به جعبه قطع برق موتور مراجعه کنید آن را خاموش کنید ،تست جریان ومقاومت را بر روی هادی های T اجرا کنید. اگر جواب م

ناسب باشد مساله در سیم های دستگاه کنترل کننده به سوئیچ قطع برق می باشد.
-هر سه سیم را به وسیله جداسازی سیم ها از سوئیچ وپیچیدن آن ها به یکدیگر بررسی کنید به کنترل کننده مراجعه نمائید واتصال به زمین (ground) را با امگا اهم سنج چک کنید.
-جریان بین A به C و B به C و A به C را بررسی کنید یک یا چندین سیم باز یا اتصال به زمین خواهند بود.
-راه حل صحیح کشیدن همه سیم های جدید از کنترل کننده به سوئیچ قطع برق موتور است.
هر عاملی که سبب ایجاد مساله شده باشد امکان وارد به سیم های دیگر آسیب رسانده است.
همه سیم ها را جایگزین کنید.
-اتصال مقاومت موتور به زمین را به وسیله مگااهم سنج سنجید، اگر جواب زیر ۰۰۰/۱۵۰۰ هم باشد موتور سوخته است (grounded) و باید تعویض گردد.
-اگر میزان مصرف دستگاه مناسب اشد هادی های دستگاه بین سوئیچ قطع واتصال برق (ورودی برق) جریان برق ومقاومت اتصال به زمین را بررسی کنید، اگر جواب مناسب نباشد سیم ها را تعویض کنید.
-اگر همه جوابها مثبت باشند دستگاه رامجددا وصل کنید قفل را باز نمائید و برای به کارگیری مجدد جریان کاری برگردانید. مساله ممکن است ریشه مکانیکی داشته باشد بارگیری بیش از حد موتور امکان دارد در اثر زنجیر، تسمه(خراب) بارگیری نامناسب، گیربوکس معیوب یا اشکال فنی در برق (power) باشد.

کنترل کننده های موتور:

بارگیری کامل آمپرها (FLA) را در موتور چک کنید وتنظیمات ابزار کنترل کننده بارگیری بیش از حد FLA را بررسی کنید. جدیدترین ابزار (OL) قابلیت سازگاری با درجه واقعی آنها را دارا می باشد ودر بعضی از ابزارهای قدیمی (OL) از حرارت دهنده ها برای تنظیم آمپر استفاده می شود.
-اگر ابزار قطع جریان برق در کنترل کننده

ها یک مدار شکن باشد بایددارای اندازه صحیح باشند.
-اگر ابزار قطع جریان برق (disconnect) یک مدار محافظ دستگاه MCP باشد MCP باید به اندازه ای متناسب با موتور محافظ باشد وMCP دارای قطعه تنظیمات لغزش است که باید درست براساس بارگیری کامل آمپر FLA موتور تنظیم گردد.
با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک آن را روی قسمت پیچدار سر وسیله فشار دهید وتعدادی از سیزه FLA را جابجا کنید. مثال یک موتور FLA با ۱۰ آمپر نیازمند ابزار لرزش سنج MCP است که نقطه لرزش آنی آن ۱۳۰ آمپر است.
-فیوزهای محافظ موتور باید المنت دو طرفه یا از نوع محدودساز جریان برق براساس موتور FLA باشد.
کنترل کننده های منطقی برنامه ریزی (PLC)
-بررسی کنید تا مطمئن شوید که برق اصلی روشن است.
-بررسی کنید برق ۲۴V ولت موجود است.
-ناحیه دارای نقص را مشخص کنید.
-عملکرد و حسگرها را در ناحیه دارای نقص بررسی کنید.
-ورودی حسگرها را به PLC بررسی کنید.
PLC را به لحاظ تغییرات در وضعیت حسگرها که موجب تناسب ورودی LEP بر PIC برای قطع /وصل می باشد را بررسی کنید.
-خروجی کنترل شده به وسیله ورودی را بر نمودارند بانی شکل PLC شناسایی کنید.
-اطمینان حاصل کنید که خروجی LED دارای چرخه روشن وخاموش (off/on) با ورودی می باشد.
-چک کنید که ولتاژ خروجی درست می باشد و دارای چرخه روشن وخاموش با ورودی است.
-ابزار خروجی را در محل خود قرار دهید واطمینان حاصل کنید که ولتاژ به وسیله می رسد. ودارای چرخه جریان برق با ورودی آن میباشد.
-اطمینان حاصل کنید که خروجی به درستی کار می کند(سیم پیچ سولفوئید (استوانه ای) سیم پیچ رله (یدکی) ،سیم پیچ کانکتور(مماسی) و غیره.
-واحد ورودی و خروجی در یک ناحیه یا مدار می توانند دارای نقصان باشند و دارای عملکرد صحیح در مدارهای دیگرباشند.
-اگر میدان الکتریکی هر مدار به وسیله فیوز محافظت نشده باشند مدار واحد داخلی تبدیل به یک فیوز می شود و میتواند توسط یک رشته کوتاه مدار یا هر موقعیت غیرعادی دیگر از بین برود.
-مدار مدولار (modular) را بررسی کنید ا

گر نامناسب باشد مدولار را بعداز تصحیح شدن میدان الکتریکی میدان الکتریکی باید تعویض کنید.
-پیش از هرگونه تغییر در جریان مدولار اصلی وبرق ۲۴v ولت، PIC را خاموش کنید
-شکل را با قطع سیم ها در محل جریان برق مشخص کنید بین سیم های مدار کوتاه واتصال زمینی (graound) بامدار کوتاه را بررسی کنید. جریان برق کوتاه در سیم جایگزین شده است. قطعه اتصال به زمین ، مدار کوتاه ، عملکرد مکان

یکی و الکتریکی حتی زمانی که مساله در سیم ها یافت شود همواره وسیله را برای نقص دیگری بررسی کنید.
مساله در سیم ها می تواند سبب پیش آمدن مشکل در وسیله گردد و یا بالعکس. اگر قطعه معیوب باشد آن را تعویض کنید وسپس قبل از به کارگیری آن کل مدار را چک کنید مجددا برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدار و مدولار را چک کنید.
منبع تغذیه مدولار را بررسی کنید. اگر خروجی وجود ندارد برق را قطع کنید و منبع تغذیه را تعویض نمائید. بک پلن (back plane) میتواند عمل کنید مدولارهای دارای برق و بدون برق می توانند موجب عملکرد نامناسب بک پلن گردند.
-گاهی اوقات PIC میتواند با استفاده از کلید سوئیچ تنظیمات مجددا تنظیم گردد.
اطمینان پیدا کنید که خاموش بودن PIC سبب وقفه در عملکرد مجموعه برنامه های فرعی نمی شود. کلید سوئیچ را کاملا به منتهی الیه سمت راست بچرخانید بعد از ۱۵ ثانیه به منتهی الیه سمت چپ بچرخانید، صبر کنید پس آن را به وضعیت وسط باز گردانید این عمل می بایست باعث تنظیم مجدد برنامه وتوانایی راه اندازی مجدد گردد.
برنامه PIC میتواند دارای قفل یدکی (latch relay) باشد و بدون هیچ تنظیم مجدد تحت تاثیر شرایط واقعی قرار گیرد کلید سوئچ تنظیمات ممکن است تاثیری بر روی قفل نداشته باشد سعی کنید برق را د رPIC خاموش کنید و دوباره به حالت روشن برگردانید. این عملکرد امکان دارد قفل را مجددا تنظیم نماید و به برنامه امکان شروع مجدد می دهد.
یک PIC معمولا قسمتی از یک مدار کنترل تغذیه با ۱۲۰VAC ولت برق متناوب از طریق ۱۲V 460/ ولت ترانسفور ماتور به عنوان بخشی از یک سیستم با موتورهای کنترل کننده ها، مدارهای ایمنی ودیگر کنترل کننده ها شکل گرفته است، گهگاه چرخه اصلی برق ۴۸۰V ولت روشن یا خاموش می باشد که برای تنظیمات مجدد مدارهای ایمنی وکنترلی ضروری است.
-مالکیت واستفاده از نمودار نردبانی شکل به روز شده نمودار سیمی ساده نمودارها ودستورالعمل های تولید کننده ،مهارتهای عیب یابی،دانش اپراتوری و زمان همگی برای حل پیامدهای دربرگرفته در تعمیرات یک خط تولیدی مدرن مورد نیاز است.

در مورد نویسنده:
سری بوش آموزش الکتریک پایه را در دانشکده دریایی امریکا در سال ۱۹۵۷ به پایان رساند و به عنوان برق کار، سرپرست الکتریکی، مهن

دس رشته الکتریک سرپرست تعمیرات نگهداری ،رئیس تعمیرات نگهداری مدیرتعمیرات یا مهندس ماشین آلات برای ۴۷ سال بود آقای بوش به درجه MSC برق کاران نائل آمد. به عنوان ملوان زیردریایی خبره ومتخصص Mari

ne Electricial (برق کاردریایی) در IBEW& MFU ومتخصص خبره در تعمیرات الکتریک در Teamsters,IBEW,GBBA,VSW (اسم کشتی بود.
دارنده گواهینامه مهندسی برق از گارد ساحلی امریکا برای ناوگان بازرگانی ومتخصص برق تاسیسات نیز بود.(نه ضرورتا به این شکل)
حسگرها کنترلی را در ناحیه معیوب بررسی کنید، وسپس بررسی کامل روی همه حسگرها انجام دهید. سوئیچ را محدود کرده تا مطمئن شوید آنها در موقعیت صحیح قرار دارند.بررسی کنید ک آیا دارای برق هستند، برنامه ریزی شده اند، نصب شده اند، دارای عملکرد صحیح هستند.
-اگر زمانی مساله پدید آمد گرچه الکتریکی یا مکانیکی باشد مساله باید تصحیح گردد وکاوش برای حل مشکل از نو آغاز گردد. نقص ظاهرا غیرمرتبط می توان همان دلیل مشکل باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد