مقاله در مورد چگونگی واکنش های شیمیائی در چرخه ی سوخت هسته ای

word قابل ویرایش
48 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چگونگی واکنش های شیمیائی در چرخه ی سوخت هسته ای

در طبیعت، چهر نیروی گرانشی، الکترومغناطیسی، هسته ای ضعیف و هسته ای قوی وجود دارد که از طریق تبادل ذرات بنیادی و در نتیجه اندازه حرکت بین اجسام، ایجاد می شود. نتیجه بر هم کنش ذرات بنیادین هسته، واکنش هسته ای و انرژی حاصل از آن، انرژی هسته ای است که از آن برای صنعت، پزشکی، کشاورزی، تولید برق، استفاده صلح آمیز و برای انفجارهای هسته ای

استفاده نظامی می شود. انفجار هسته ای به صورت کنترل نشده عمل نموده به طوری که در آن واکنش هسته ای بسیار وسیع در زمان کمتر از میلیاردم ثانیه رخ می دهد. برای ایجاد انفجار هسته ای به یک سوخت شکافت یا گداخت پذیر نیاز می باشد. در انفجارهای هسته ای همه چیز در کانون انفجار در دمای بالا به حالت گاز در می آید و در خارج از کانون موج شدید گرما همه چیز را می سوزاند و فشار موج ضربه ای، ساختمان ها و تاسیسات را خراب می کند و پرتوهای مواد رادیو اکتیو، در محیط انفجار و نقاط دوردست، محیط زیست، گیاهان و موجودات زنده را به خطر می اندازد

. برای داشتن فناوری هسته ای، چرخه سوخت ضروری است که شامل نورد سنگ معدن اورانیوم و .. است. غنی سازی به روش های الکترومغناطیسی، سانتریفوژ، لیزر، دیفیوژیون گازی و … انجام می گیرد. به گفته مقامات ایرانی، کشور ایران توانسته است با وجود تحریم ها جز کشورهای هسته ای شود. یکی از اهداف ایران، دستیابی به توان تولید سوخت هسته ای است و اولین مرحله از این طرح با ایجاد ۱۶۴ دستگاه سانتریفوژ در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ اجرا شده است.

در همین زمینه برای آشنایی با کاربرد سانتریفوژها و اهمیت آن ها در توان هسته ای، آگاهی از چرخه سوخت هسته ای، امکانات و تاسیسات هسته ای ضروری است. کشف شکافت هسته ای از سال ۱۹۳۴ آغاز گردید. ژولیو و کوری توانستند عناصر رادیواکتیو را از طریق بمباران عناصر

غیررادیواکتیو با ذرات آلفا به وجود آورند. دانشمندانی هم چون لیزماتینر، اتوفریش، نیلز بوهر و لئوزیلارد ثابت کردند که یک هسته اورانیوم ۲۳۵، یک نوترون جذب کرده و اورانیوم ۲۳۶ تشکیل می شود که هسته آن سنگین تر است و شکافت حاصل می کند. یعنی هسته به دو قسمت تقسیم می شود.
امروزه بر اساس اعلام سازمان یونسکو و یونیسف، تجربیات جهان در زمینه اصلاحات در نظام های اموزشی حاکی از آن است که اولا اصلاحات از بالا به پائین در آموزش و پرورش از آن جایی که از طبقات مختلف اداری با کندی و تاخیر به سطوح پائین منتقل می شوند و از سوی دیگر اینگونه اصلاحات که در سطوح بالای نظام آموزشی به صورت یکنواخت و متمرکز طراحی می شوند و دستور اجرای آن ها به مدارس ابلاغ می شود عموما منجر به ایجاد تغییر و بهبود فرایند اصلی تدریس، آموزش و یادگیری در سطح مدرسه و کلاس نمی شوند پرداختچی، ۱۳۸۱، ۷). در همین راستا مطالعه نتایج پژوهش های مختلف و نتایج نظرسنجی های نگارنده از همکاران خود (معلمان)، در سال های اخیر نیز نشانگر آن است که در کشور ما نیز عدم مشارکت دادن کافی معلمان در تصمیم گیری های کلان آموزشی مانند برنامه ریزی های آموزشی، تالیف کتب درسی و تغییر نظام آموزشی باعث نارضایتی اغلب معلمان و کاهش انگیزه های شغلی ایشان و به تبع آن ناکارآمدی

نسبی نظام آموزشی گشته است. به ویژه این که در سال های اخیر این گونه تغییرات چه در زمینه تغییر شیوه نظام آموزشی و چه در زمینه تغییر کتب درسی بیشتر مرسوم بوده است و بسیاری از معلمان این گونه تغییرات را فاقد پشتوانه پژوهشی، نامطلوب و غیرمفید ارزیابی نموده و اظهار می دارند که در طراحی این تغییرات اغلب سلیقه ای و بدون نظرخواهی از عوامل اجرایی مدارس و به ویژه معلمان عمل می شود، به طوری که معلمان تنها موظفند مجری این تغییرات باشند. به علاوه

از دیدگاه معلمان، در کشور ما این گونه تحولات و اصلاحات متمرکز نظام آموزشی، در سال های اخیر آن چنان با شتاب و پی در پی و بدون توجیه کامل و حتی کافی اهداف و برنامه ها قبل از اجرای آن ها انجام گرفته که باعث سردرگمی معلمان و دانش آموزان گشته است چرا که قبل از آن که آن ها بتوانند به شیوه جدیدی عادت نموده و نتایج کاربرد و استفاده از آن را ارزیابی کنند نظام آموزشی متمرکز آن ها را ملزم به کاربرد شیوه ای جدیدتر و مقررات دیگری می کند و بنابراین معلمان فرصت کافی برای تفکر و ارزیابی برنامه های درسی و به ویژه پرداختن به فعالیت های نوآورانه و خلاقانه آموزشی در کلاس های درس را نمی یابند

در همین راستا مقاله حاضر بر آن است که با نگاهی آسیب شناسانه و با واگونمودن نواقص و کاستی های برنامه درسی و کتب شیمی جدید در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران شیمی و صاحبنظران مسائل آموزش و پرورش، ضمن یادآوری لزوم هم اندیشی و مشارکت نمودن همه جانبه مولفان و برنامه ریزان محترم این درس با دبیران مدرس این کتب، که به دلیل تجربه تدریس و تعامل مستقیم و رودررو با دانش آموزان بر مشکلات آموزش شیمی در دوره متوسطه بیش از هر قشر دیگری اشراف دارند، پیشنهاداتی را نیز در جهت هر چه کارآمدتر نمودن و بهینه ساختن کیفیت

آموزش شیمی در کشور ارائه نماید. بدیهی است که طرح انتقادات در این نوشتار تنها با هدف اصلاح کاستی ها و نقاط ضعف بوده و به معنی بی توجهی و نادیده انگاشتن زحمات و برنامه ریزان محترم و نادیده گرفتن نقاط قوت کتب و برنامه درسی حاضر نمی باشد
بررسی آموزش شیمی در یکی از ایالت های امریکا
بر اساس توصیه های کمیسیون آموزش و پرورش قرن بیست و یکم برنامه های درسی، محتوای آموزشی، روش های یاددهی- یادگیری و نیز روش های ارزشیابی باید به گونه ای متحول شوند که آحاد جامعه انسانی بتوانند نیازهای روزانه خود به سواد علمی – فناوری را برآورده سازند و در هر موق شغلی – اجتماعی و فردی که قر می گیرند به مجموعه اطلاعاتی که به بهتر زیستن ایش

ان می انجامد دسترسی پیدا کنند
سفر یک ساله اینجانب به تگزاس یکی از ایالت های امریکا این فرصت را به من داد تا با آموزش شیمی در آن کشور آشنا شوم. در این مقاله به طور فشرده ابتدا فضای آموزشی به همراه تعدادی از تصاویر مورد بررسی قرار می گیرد. سپس مواد آموزشی شیمی با ارائه فصل های کتاب به صورت فایل و عکس هایی از کتاب و … و در نهایت محتوی و نحوه ارائه محتوی یک بخش از کتاب (ساختار اتم که بسیاری از همکاران به نحوه ارائه آن در فصل اول کتاب شیمی دوم دبیرستان ایران اعتراض دارند) بررسی می شود. در نهایت به تحلیل آماری میزان ماندگاری اطلاعات و نظرات دانش آموزان و دبیران شیمی در مورد این بخش پرداخته می شود
جامعه آماری: از دبیرستان های ناحیه ۲ کرج، دو دبیرستان دولتی کشی افشار و نمونه دولتی شهید بهشتی انتخاب و ۱۰۰ دانش آموز به طور تصادفی انتخاب شده اند و جامعه آماری دبیران شیمی ۵۰ نفر از دبیران شهرستان های استان تهران است

ملت ما که در همه زمینه ها توانایی خود را نشان داده است باید به عزمی راسخ آموزش و پرورش، که اساس ساختار هر مملکت به آن بستگی دارد، را پربار ساخته و جوان هایی متعهد و شهروندانی آگاه و باسواد به جامعه امروز و فردای ایران اسلامی تحویل دهد.

طیف سنجی فسفرسانس و فلورسانس مولکولی
پس از چندین سال تدریس به روش های مختلف سنتی و عدم حصول نتیجه ی موردنظر و با استفاده از ارشادات مسئولین محترم کمیته تحقیق و پژوهش اداره آموزش و پرورش شهرستان آبادان که بطور مکرر در جلسات ما را راهنمائی می کردند و با ارسال جزوه ی مخصوص طرح همیاری از سوی این اداره به این شیوه ی تدریس آشنا شدم و تصمیم به اجرای آن در کلاس های درسم گرفتم.

در سال ۸۲ از مهر تا پایان سال هر کلاس را به چند تیم تقسیم نمودم و از هر تیم می خواستم که با توجه به کتب موجود در کتابخانه سوال طرح کنند. گزارش کار هر تیم را در دفاتر آن ها می دیدم و ضمن درج تاریخ همان روز ایرادهای موجود را نیز به آن ها گوشزد می کردم و از هر تیم بهترین نمونه ی کار را برای همهی کلاس قرائت می کردم

در سال ۸۳ به دلیل جدیدالتالیف بودن کتاب شیمی پیش دانشگاهی و با توجه به حجم زیاد مطالب و کمبود وقت و این که مطالب نیمسال اول بیشتر جنبه ی کاربرد ریاضی را داشت، ترجیح دادم این کار را شروع نکنم. ولی از بهمن ۸۳ دوباره همانند سال قبل اقدام به این کار کردم و هر کلاس را به ۱۱ تیم ۳ نفره تقسیم نمودم تا به طرح سوال بپردازند و از هر تیم یک گزارش کتبی تحویل می

گرفتم که پس از بررسی آن دوباره به آن ها برمی گرداندم و نکات لازم را برای راهنمایی آن ها روی همان برگه برایشان یادداشت می کردم و به آن ها قول می دادم که از بهترین کار گروه ها در امتحانات کلاسی استفاده خواهم کرد. در پایان طرح یکی از آزمون های کتبی را در تاریخ ۴/۲/۸۳ به شیوه ی همیاری برگزار کردم که نتیجه ی آن از سوی دانش آموزان رضایت بخش اعلام شد. آن ها معتقد بودند که چون در همان لحظه پی به مشکل خود می برده اند، روش مناسبی بوده است.
طیف سنجی فسفرسانس و فلورسانس مولکولی

چند درصد مردم تا به حال از خود پرسیده اند که تصاویر درون صفحه یک تلویزیون رنگی چگونه تشکیل می شود. ویا وقتی باریکه های الکترونی به نقاط فسفری پوشش داده شده برخورد می کنند چگونه باعث نور افشانی به سه رنگ متفاوت می شوند. واین نقاط آبی،سبز وقرمز چگونه تصاویر رنگی را می سازند.
و یا این پرسش مطرح می شود که چگونه دانشمندان با تقلیدِ فرایندی شیمیایی از جانوران به نام نورتابی زیستی رنگ های سردی تولید می کنند که در چراغ های اضطراری و همچنین برای تولید النگوها و گردن بندهای درخشان مورد استفاده قرار می گیرند.
پاسخ این پرسش ها را پدیده های معمولی فلورسانس و فسفرسانسکه به آنها فتولونیسانس گفته می شود خواهد داد. پدیده هایی که جسمی انرژی نورانی جذب کرده وآن را با همان طول موج یا طول موج های دیگر در جهات مختلف منتشر می سازد.
عموماً هر دو پدیده با هم در یک جسم وجود دارند. وفلورومتری نقش بزرگتری در اندازه گیری های مواد دارویی و مایعاتِ بیولوژیکی دارند.

مایکروویو و کاربرد آن در شیمی
در این مقاله ضمن معرفی مایکروویو و اهمیت ان در زندگی و صنعت منابع تولید آن معرفی و کاربردهائی از آن آورده شده است. فرکانس امواج مایکروویو بین ۳۰گیگاهرتز تا ۳۰۰ مگاهرتز قرار دارد. ویژگی حرارتی امواج مایکروویو کاربردهای متنوعی را در صنعت و تجارت به همراه داشته است. اثر حرارتی این امواج مربوط به پلاریزه شدن بارها در مواد توسط میدان الکتریکی امواج است

. با استفاده از ریزموج ها اکثر واکنش ها به طور انتخابی و با سرعت زیاد انجام می گیرد. تمیز بودن محصولات و سادگی مراحل خالص سازی از ویژگی های امواج مایکروویو در انجام واکنش هاست. از میان کاربردهای بسیار زیاد مایکروویو در صنعت، پزشکی، داروسازی، محیط زیست، صنایع غذائی و پتروشیمی در این جا چند کاربرد مختصر آمده است.. از جمله کاربرد امواج مایکروویو در استخراج

 

انواع ترکیبات مثل روغن از گیاهان، آفت کش ها از خاک و کاربرد این امواج برای واجذبی اجزا تجمع یافته بر سطح گونه جاذب و هدایت آن به سمت ستون و از کاربردهای زیست محیطی برای رفع آلودگی خاک و کاربرد امواج مایکروویو در پتروشیمی برای بازیافت روغن در پالایشگاه های نفت خام می باشد که روغن از امولسیون روغن – آب با راندمان بالا در یک سیستم خوداشتغال جداسازی می شود. در این مقاله مگنترون به عنوان یکی از مولدهای امواج مایکروویو معرفی می گردد. به طور کلی اساس کار مولدها این است که انرژی پتانسیل الکترون ها در قطب های باتری به انرژی جنبشی دسته الکترون ها که به سرعت حرکت می کنند تبدیل شده و سپس سرعت این الکترون ها تحت تاثیر میدان های متغیر کاهش یافته که این کاهش انرژی می تواند به صورت الکترومغناطیسی امواج مایکروویو ظاهر گردد.

واقعیت هایی در مورد عناصر و کشف عناصر جدید
موادی که ماهیت آنها برای ما معلوم است از۹۰ عنصرموجود در طبیعت تشکیل شده اند. تعداد کل عناصر شده تا کنون ۱۱۷ است که ۲۶ عنصربقیه به طور مصنوعی ساخته شده اند.وفور این عناصر در طبیعت و پایداری آنها خیلی متفاوت است. این موضوع و نیز کشف عناصر بعد از اورانیم،یعنی از عدد اتمی ۹۲ ببعد، در کتاب های درسی شیمی دبیرستانی و حتی دوره کارشناسی شیمی دانشگاه مطرح نشده است.در این جا به طور مختصر به عوامل موثر در پایداری عناصر، کشف عناصر جدید و اهمیت این کشف ها می پردازیم.

فراوانی عناصر در طبیعت به پایداری هسته آنها مربوط می شود و خود پایداری هسته به عوامل متعددی از جمله نسبت تعداد نوترونها به پروتونها،انرژی اتصالی نوکلئون ها، زوج یا فرد بودن تعداد پروتونها و نوترونها و غیره بستگی دارد. عناصری مانند آهن و اکسیژن که انرژی اتصالی به ازاء هر نوکلئون آنها بالا است و تعداد پروتونها و نوترونهای آنها زوج است پایداری و فراوانی بالا دارند.

در مورد کشف عناصر جدید باید اشاره کرد که تمام عناصر بعد از اورانیم به صورت مصنوعی و بر اثر واکنش های جوش هسته ها یا بمباران نوترونی ساخته شده اند.اولین عنصر بعد از اورانیم ، یعنی نپتونیم-۲۳۹ با عدد اتمی ۹۳ از بمباران اورانیم-۲۳۸ با نوترون در سال ۱۹۳۴ ساخته شد.آ خرین عنصر کشف شده که عنصر ۱۱۸ می باشد با بکار گیری واکنش جوش هسته ای زیر توسط دانشمندان آمریکایی و روسی ساخته شد. توضیحات مربوط به این کشف در مجله Physical Review C47 (2006) 44602به چاپ رسید.
کشف این عنصرکه تنها سه اتم از آن ساخته شد در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶ توسط تیم تحقیقات

ی روسی- آمریکایی اعلام شد.عنصر ۱۱۸ نیمه عمر کوتاهی داشه و پس از ۸۹/. میلی ثانیه به عنصر ۱۱۶ تبدیل شد.با کشف این عنصر تعداد عناصر جدول تناوبی به ۱۱۷ رسید زیرا عنصر ۱۱۷ هنوز کشف نشده است.
دانشمندان فیزیک و شیمی هسته ای در تلاش خود برای سنتز عناصر جدید به دنبال رسیدن به محوده ای از عناصر هستند که به” آن جزیره پایداری ” گفته می شود. بر اساس .نظریه جزیره پایداری که توسط سیبورک (Seaborg) دانشمند آمریکایی کاشف عنصر ۱۰۶ پیشنهاد شده بود عناصری که تعداد نوکلئونهای آنها اعداد سحرآمیز ۲،۸،۲۰،۲۸،۵۰،۸۲،۱۲۶ باشد پایداری بالاتر از

بقیه عناصر دارند.دانشمندان در نظر دارند عناصری با عدد اتمی ۱۲۰ یا ۱۲۶ با تعداد نوترونهای ۱۸۴ بسازند که شاید پایدار باشد.اینکه دانشمندان با این جزیره پایدار برسند یا خیر آینده روشن خواهد ساخت اما کشف هر عنصر جدید اطلاعاتی در مورد پایداری عناصر به ما می دهد و یک قدم به جلو محسوب می شود.
دانش شیمی در آستانه ی هزاره ی سوم
پیشرفت دانش شیمی در آستانه هزاره سوم، شگفت انگیز بوده است. پژوهش های انجام شده در چند دهه اخیر، می تواند راهگشای دانشمندان برای گشودن راز پدیده هایی مانند یادگیری، خواب دیدن، تکامل شیمیایی و شناخت ژرف تر دستگاه ایمنی بدن باشد. توجه روزافزون به

نیروهای ضعیف بین مولکولی و درون مولکولی جهشی عظیم در علم شیمی ��ید آو��ه است. به کارگیری رایانه های نیرومند و بهره گیری از روش های محاسباتی پیشرفته، امکان پیش بینی رفتار مولکول های پیچیده در واکنش های شیمیایی را فراهم کرده است. دقت و سرعت جستجو برای کشف داروهای جدید بالا رفته و امکان آزمودن هزاران ترکیب شیمیایی در مدت زمانی کوتاه فراهم آمده است. استخراج و شناسایی هزاران ترکیب شیمیایی پیچیده از گیاهان و جانوران دریایی، گنجینه ای ارزشمند از آنتی بیوتیک ها و مواد دارویی و غذایی مفید در اختیار بشر قرار داده است. گسترش فناوری نانو مدیون تحقیقات بنیادی شیمی در زمینه طراحی و ساخت سیستم های مولکولی جدید می باشد. پلیمرهای رسانا و ساختارهای مولکولی هوشمند کمک شایانی به پیشرفت فناوری نانو کرده اند.
شیمی هسته ای

از دیرباز آرزوی بشر دستیابی به منبعی از انرژی بوده که علاوه بر آن که بتواند مدت مدیدی از آن استفاده کند، تولید پسماندهای خرناک نیز در پی نداشته باشد. اکنون در هزاره سوم میلادی این آرزوی به ظاهر دست نیافتنی کم کم به واقعیت می پیوندد. اکنون بشر خود را آماده می کند تا با ساخت اولین رآکتور هسته ای (همجوشی هسته ای) آرزوی نیاکان خود را تحقق بخشد. سوختی پاک و ارزان به نام هیدروژن انرژی تولیدی سرشار و پسماندی بسیار پاک به نام هلیوم. ” اکنون به واکنش های گرما هسته ای و راهکارهای استفاده از ان می پردازیم.

معرفی و ارایه الگوی فعال و نوین کشف مفاهیم در آموزش شیمی
در این مقاله ضمن معرفی اجمالی الگوی فعال کشف مفاهیم و مراحل اجرایی آن مفهوم ترکیب های دو تایی از کتاب شیمی سال دوم که به طور عملی در کلاس دوم دبیرستان اجرا شده، مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نمونه های متنوع دیگری از این الگو طراحی و اثر بخشی آن در تقویت تفکر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
کشف مفاهیم : عبارت از جستجو در فهرست های مشخص برای تشخیص نمونه های مورد نظر از غیر نمونه ها
نمونه‌ها (نمونه‌های مثبت) : مثالهایی که ویژگی های مفهوم مورد نظر را دارند.
غیر نمونه‌ها (نمونه‌های منفی): مثالهایی که ویژگی‌های مفهوم مورد نظر را ندارد.
میزان آشنایی دبیران شیمی با روش های تدریس

نظام تربیتی در هزاره سوم به دنبال آماده نمودن دانش آموزان برای رویارویی با انبوه چالش های می باشد، ونقش سنتی معلمان به عنوان توضیح دهندگان کتاب های درسی و پرسشگران دروس به پایان رسیده، نسل حاضر از آنان انتظار دارند تا با فراهم آوردن موقعیت های مناسب و با بهره گیری از روش های مناسب تدریس، تدوین کنندگان مهارت هایی نظیر؛ تفکر خلاق، تفکر انتقادی، قدرت حل مساله و… باشند، تا خود بتوانند راه خویش را در محیط های پر فراز و نشیب دهکده ی جهانی پیدا کنند.
بررسی های به عمل آمده از پیشینه تحقیق بیانگر آن است که در خصوص میزان آشنایی آموزگاران دوره ابتدایی با روش های تدریس مطالعاتی انجام گرفته است ولی در خصوص میزان آشنایی دبیران شیمی با روش های تدریس و چگونگی به کارگیری آن هیچگونه تحقیقی مشاهده نگردید، لذا این پژوهش با عنوان ” بررسی میزان آشنایی دبیران شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی با روش های تدریس و جگونگی به کار گیری آن درسال تحصیلی ۸۵/۱۳۸۴″و با هدف کلی تعیین میزان آشنایی دبیران شیمی با روش های تدریس بر اساس سر فصل های آموزش عالی و

چگونگی به کارگیری آن و اهداف اختصاصی تعیین روش های جاری دبیران، علل تمایل دبیران شیمی از روش های تدریس مذکور، تعیین وجود ارتباط بین جنسیت و دوره های آموزشی ضمن خدمت و میزان آشنایی در صدد ارایه پاسخ مناسب به سوالات ویژه تحقیق که در راستای اهداف کلی و اختصاصی طرح گردیده می باشد.
روش تحقیق به کاربرده شده در این پژوهش، روش میدانی، توصیفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با ۲۱سوال بسته و۴ سوال نیمه باز و ۱سوال باز بوده است که اعتبار و روایی آن پس از تایید اساتید صاحب نظر و اجرای آلفای کرونباخ برای تعدادمحدود آن درحد۴۵ پرسشنامه ی توزیع شده بین جامعه آماری۸۵ درصد تعیین گردید. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان با توجه به جامعه آماری،۱۰۶نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. و پس از تکمیل پرسشنامه توسط نمونه آماری و جمع آوری آن به وسیله گروه تحقیق اطلاعات اخذ شده با

استفاده از نرم افزار spssکه در مطالعات اجتماعی کاربرد دارد، در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش‌ها و راهکارهای عملی ایجاد علاقمندی و انگیزش در دانش‌آموزان نسبت به درس شیمی
علیرغم تحولات عظیمی که در روش های تدریس ایجاد شده است. در ایران روش های تدریس در حد سنتی و ناکارآمد باقی مانده اند. در این مقاله روش های مختلف نوین تدریس شیمی که حین تدریس این درس شکل گرفته اند، تشریح شده و مهارت ها، تکنیک ها و ابزار لازم جهت اجرای آن ها معرفی شده است. رهیافت های عملی و سودمند نیز جهت توسعه فعالیت های آزمایشگاهی ارائه شده و نحوه استفاده از روش های فعال تدریس همراه با چند الگوی مناسب طرح شده

است. هم چنین رایانه و رویکرد فناوری اطلاعات IT می تواند در شیوه های مختلف تدریس تحولات اساسی ایجاد کنند که به برخی از آن ها اشاره شده است. ارزشیابی ها نیز به نوبه خود می توانند به مجالی برای آموزش، جلب توجه و حفظ توجه تبدیل شوند. در پایان نتایج عملی و سودمندی که از بکارگیری این روش ها حاصل شده اند، نظیر شکوفایی خلاقیت و ابتکار دانش آموزان، کسب و رشد مهارت های اجتماعی آن ها و … بیان شده اند.
نقشه های مفهومی در آموزش شیمی
در فرآیند تدریس ـ یادگیری مفهومی آموزش علوم و به ویژه آموزش شیمی ، نظریات و ابزارهای گوناگونی برای بهبود این فرآیند خلق شده و به کار برده می شود. از جمله این ابزارهای مفید و مفهومی، نقشه مفهومی (concept map) است که در این مقاله به آن اشاره شده است.این ابزار مفید از زمان تولد خود در سال ۱۹۷۲ توسط ژوزف نواک تا به حال ، رشد و توسعه فراوانی یافته است و به عنوان یک راه حل مناسب برای فرآیند تدریس ـ یادگیری مفهومی در کلاس درس و در آزمایشگاه در تمام سطوح شیمی توسط کشورهای زیادی به منظور پرورش فراگیرانی دارای سواد علمی به کارگرفته می شود. نقشه مفهومی بر پایه رویکرد سیستماتیک تدریس ـ یادگیری بنا شده است. در این مقاله ضمن اشاره به تاریخچه ، انواع و کاربرد و چگونگی رسم نقشه های مفهومی، در آخر تعدادی نقشه مفهومی در زمینه های گوناگون مفاهیم شیمی، ماده ، اتم، پیوند کووالانسی ، ترمودینامیک و … آورده شده است.
جایگاه نانو کپسول ها در فناوری نانو و چگونگی دارورسانی آنها به بدن انسان

یکی از مهمترین پیشرفت های در زمینه های مختلف علوم دستیابی به فناوری نانو است. فناوری نانو در یک تعریف خلاصه شده ، یعنی مطالعه اصول بنیادین مولکولها و کاربرد ساختارهایی با حداقل ابعاد( بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) و بوجود آوردن این ساختار ها با استفاده از دستگاههای مخصوص از جمله ابزارهای کاوشگر روبشی(scanning probe instruments)، لیتوگرافی نگارش فرورو ) dip-pen nanolithography) و…… آنچه باعث تمایز این فناوری از فناوری های دیگر می شود، مقیاس مواد و ساختارهایی است که در آن مورد استفاده قرار می گیرند. در اندازه نانو تمامی خواص ماده از جمله چگالی، جرم، رنگ و … تغییر خواهد کرد.
در این مقاله به بررسی ساختار نانو کپسول ها، به عنوان یکی از مهمترین عناصر پایه فناوری نانو و نیز کاربرد آنها به زبانی ساده اشاره شده است.

واژگان کلیدی: فناوری نانو_ نانو کپسولها_دارورسانی _نانو امولسیون_ نانوکپسول های پلیمری_ نانو ساختارها
بررسی تحقیقی و تجزیه و تحلیل علمی کتابهای شیمی دوره متوسطه
در این مقاله ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از زحمات مولفین محترم نکاتی را که رعایت آنها از نظر اصول آموزشی و ارزشیابی و حتی تربیتی ضروری است فهرست وار اعلام شده است
از اشکالات اساسی این کتابها خود آموز نبودن آنها و بی توجهی به شیمی آلی و عدم ذکر منابع تالیف است که با روح تحقیق و پژوهش مغایرت دارد .

 

برخی از مطالب به طور سطحی وگذرا ااه شده و پاره ای ا�� موضو به تفصیل بیان گردیده است .
نبودن تمرین کافی در پایان فصلها به بهانه حمایت از کتابهای کار و کاستن از حجم کتاب دلیل قانع کننده ای نیست . زیرا کتابهای کار در همه نقاط کشور توزیع نمی شود و در دسترس همه دانش آموزان نیست . و حال آنکه کتاب درسی در اختیار همه آنها قرار دارد . اگر پرسش ها و تمرینات در پایان هر فصل به ترتیب سطوح مختلف یادگیری درج شود از نظر اصول آموزشی و سنجش و ارزشیابی کار شایسته و عاقلانه ای خواهد بود و در حق دانش آموزان مناطق محروم اجحاف نخواهد شد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 48 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد