مقاله در مورد ‌‌ مختصری برکاربرد چند نرم افزار مهندسی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مختصری برکاربرد چند نرم افزار مهندسی

نام نرم افزار (General Algebraic Modeling System) (GAMS)
موضوع:تحقیق در عملیات
در مسائل برنامه‌ریزی خطی ، غیرخطی ، عدد صحیح ، مختلط و … بکار می‌رود .انواع محدودیت‌ها را دربر می‌گیرد ، تابع هدف در آن متغیر تعریف می‌شود ،پرقدرت‌ترین نرم‌افزار تحقیق در عملیات می‌باشد.
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار: LINDO
موضوع:تحقیق در عملیات
در برنامه‌ریزی خطی ، عدد صحیح ، مختلط ، صفر و یک کابرد دارد . حل به دو روش انجام می پذیرد : ۱‌- مساله را خودبه‌خود حل کرده و گزارش نهایی بدهد ؛ ۲- مرحله به مرحله آن را حل کند . دارای help خوب، شاملLindo/386 , Super lindo Lindo Studen ,است که Super Lindo از همه قوی‌تر است .
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار:LINGO
موضوع:تحقیق در عملیات
در برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی بکار می‌رود . قوی‌ترین نرم‌افزار OR بعد از GAMS ، استفاده از مزایای Windows و help ، برقراری ارتباط با Excel ، ابعاد مساله به طور عادی: ۱۶۰۰۰ متغیر ، ۸۰۰۰ محدودیت
——————————————————————————¬——————————-
نام نرم افزار:GINO
موضوع:تحقیق در عملیات
در برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی بکار می‌رود . استفاده از روش حل ماتریسی، مساله مورد نظر به صورت کدهای ASCII ذخیره می‌شود ، دارای help و خوبگزارش نهایی از حل مساله می‌دهد .
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار:QSB
موضوع:تحقیق در عملیات
در برنامه‌ریزی خطی ، مسائل حمل و نقل ، برنامه‌ریزی پویا ، تئوری صف ،شبیه‌سازی و مدیریت پروژه کاربرد دارد . تهیه گزارش نهایی ، حل مرحله به مرحله ، امکانات ویرایشی (حذف و تعدیل محدودیت‌ها، تابع هدف و …) ، امکان دیدن قسمت خاصی از مساله ، حل ترسیمی .
—————————————————————————————————————
نام نرم افزار:TORA
موضوع:تحقیق در عملیات
در برنامه‌ریزی خطی ، نظریه صف ، موجودی مسائل حمل و نقل (۹۹ مبدأ ، ۹۹ مقصد) کاربرد دارد . بر اساس متن کتاب «حمدی طه» نوشته شده ، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخیره می‌کند ، تهیه گزارش در هر مرحله و گزارش نهایی ، قابلیت ویرایش و اصلاح کلیه موارد
نرم افزارهای طرح‌ریزی واحدهای صنعتی
۱- نام نرم‌افزار ALDEP :
اطلاعات ورودی : طول و عرض زمین مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعالیت‌ها، ساخت بخش‌ها، کمترین درجه ارتباط، عرض نوار چیدمان، حداقل امتیاز برای چاپ یک طرح
قابلیت/ شرح: الگوریتم ایجاد کننده، مکانیزم کار تصافی، وارد کردن تعداد طرح‌هایی که در هر مرحله باید استقرار یابد، طرح استقراری در هر مرحله
۲- نام نرم‌افزار: COMLAD

ورود اطلاعات به دو روش: ۱‌ـ لیست محصولات؛ ۲ـ نمودار ارتباطات
قابلیت/ شرح: ویرایش قوی‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهایی با امتیاز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداکثر و حداقل آنها.
۳- نام نرم‌افزار : Factory Flow
اطلاعات ورودی : جریان مواد، میزان تولید و انواع تولید
قابلیت/ شرح: رسم چارت‌های مختلف با رنگ‌های متنوع، تخمین فضای انبار مورد نیاز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهیه بهترین استقرار با توجه به حجم تولید، فیلتر کردن دیاگرام‌های پیوسته، استفاده از ابزارهایی مانند Factory OPT، Factory CAD برای ارائه Layout بهینه، طراحی چارت در ۱۳ و ACAD12 و …
نرم افزارهای کنترل موجودی
۱- نام نرم‌افزار: Alliance/ MFG
مشخصات :ارائه توابع کلی‌ MRP و MRPII مانند: پیش‌بینی، سفارش خرید، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ریزی، کنترل موجودی، کنترل کارگاهی، پیگیری وظایف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهای Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و … دارا بودن یک واسطه بارکد.
نرم افزارهای آمار و احتمالات
۱- نام‌ نرم‌افزار : Mini Tab
نمودار : کلیه نمودارهای کنترل کیفیت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولی و … ، انواع نمودارهای حرفه‌ای.

قابلیت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روی Excel، محاسبات تئوری احتمالات (ضریب هم‌بستگی، توزیع‌های پیوسته و گسسته، جداول فراوانی، مقادیر احتمالی) و تست‌های آماری، انجام رگرسیون خطی، پله‌ای و …، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری، سری زمانی و انواع واریانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان ۱۵ گراف.
۲- نام نرم‌افزار: SPSS
نمودار :انواع نمودارها و نمایش گرافیکی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای کنترل کیفیت
قابلیت: تهیه انواع جدول‌های احتمالات، تهیه انواع طرح‌های آماری، روش‌های رگرسیون و محاسبه انواع آن، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری و داده‌های آماری در زمینه کنترل کیفیت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌های آماری (میانگین، میانه و …) صدور فایل‌ها و Save کردن بر روی بقیه نرم‌افزارها مانند Access، help قوی.

۳- نام نرم‌افزار: Statistica
نمودار : انواع نمودارها و نمایش گرافیکی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای کنترل کیفیت مانند U، NP و … .
قابلیت: انجام رگرسیون با هزاران متغیر، قابلیت تکرارپذیری و تولید دوباره، تحلیل و تفسیر نمودارهای کنترل کیفیت، تجزیه و تحلیل سیستم‌های آنالیز زمانی مانند پیش‌بینی و …، رسم طرح‌های مورد نیاز در رگرسیون، انجام انواع محاسبات احتمالی مانند توزیع‌ها و تفسیر آنها، دارای سیستم پیشنهاد کننده.
۴- نام نرم‌افزار: StatGraph (STATG)
نمودار: تهیه انواع نمودارها مانند پارتو، کیفی وصفی، متغیری و … .
قابلیت: در زمینه QC، آنالیز واریانس (ANOVA)، رگرسیون، آنالیز سری‌های زمانی، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌های آماری و انواع توزیع‌های پیوسته و گسسته (برنولی، پواسون، کای‌دو، یکنواخت و…) حل جدول Simplex.
نرم افزارهای تحقیق در عملیات
۱- نام نرم‌افزار: General Algebraic Modeling System (GAMS)
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، غیرخطی، عدد صحیح، مختلط و
قابلیت‌ها/ امکانات: انواع محدودیت‌ها، تابع هدف متغیر تعریف می‌شود، پرقدرت‌ترین نرم‌افزار تحقیق در عملیات.
۲- نام نرم‌افزار: GINO

نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
قابلیت‌ها/ امکانات: استفاده از روش حل ماتریسی، مساله مورد نظر به صورت کدهای ASCII ذخیره می‌شود، دارای help خوب، گزارش نهایی از حل مساله می‌دهد.
۳- نام نرم‌افزار: LINDO
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، عدد صحیح، مختلط، صفر و یک
قابلیت‌ها/ امکانات: حل به دو روش: ۱‌- مساله را خودبه‌خود حل کرده و گزارش نهایی بدهد؛ ۲‌- مرحله به مرحله آن را حل کند. دارای help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است که Super Lindo از همه قوی‌تر است.
۴- نام نرم‌افزار: Lingo
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
قابلیت‌ها/ امکانات: قوی‌ترین نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزایای Windows و help برقراری ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادی: ۱۶۰۰۰ متغیر، ۸۰۰۰ محدودیت.
۵- نام نرم‌افزار: QSB
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ریزی پویا، تئوری صف، شبیه‌سازی و مدیریت پروژه
قابلیت‌ها/ امکانات: تهیه گزارش نهایی، حل مرحله به مرحله، امکانات ویرایشی (حذف و تعدیل محدودیت‌ها، تابع هدف و …) امکان دیدن قسمت خاصی از مساله، حل ترسیمی.
۶- نام نرم‌افزار: TORA
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، نظریه صف، موجودی مسائل حمل و نقل (۹۹ مبدأ،۹۹ مقصد)
قابلیت‌ها/ امکانات: بر اساس متن کتاب «حمدی طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخیره می‌کند، تهیه گزارش در هر مرحله و گزارش

نرم افزارهای شبیه‌سازی
۱- نام نرم‌افزار: AutoMod
قابلیت‌ها/ امکانات: کاربرد در مدل‌سازی، سرعت بالا، تکمیل خودکار، جزئیات مدل، ساختن مدل سه بعدی به طور اتوماتیک، امکان عیب‌یابی، قابل استفاده برای طرح‌ریزی.
۲- نام نرم‌افزار: Micro Saint
قابلیت‌ها/ امکانات: ایجاد سیستم‌های پیچیده شامل مدل‌های بزرگ از سیستم‌های ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ایجاد سریع مدل‌ها، قابلیت ایجاد، شبیه‌سازی، آنالیز و تفسیر و طرح‌ریزی مدل‌ها، برای نشان دادن واقع‌گرایانه سیستم از طرح‌های متحرک استفاده می‌شود.
۳- نام نرم‌افزار: Siman
قابلیت‌ها/ امکانات: اولین زبان شبیه‌سازی برای مدل‌سازی سیستم‌های ساخت، اولین زبان قابل اجرا بر روی میکروکامپیوترها، دارای منوهای بسیار قوی، مشخص نمودن مشخصه‌های دینامیکی و استاتیکی، شبیه‌سازی در ۳ قسمت انجام می‌شود: ۱‌- تهیه مدل؛ ۲- تهیه چارچوب آزمایش؛ ۳- تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات به دست آمده.
۴- نام نرم‌افزار: SimFactory
قابلیت‌ها/ امکانات: کاربرد در طرح‌ریزی و شبیه‌سازی، رسم طرح مورد نظر در محیط ۱۴ و ۱۳ و ACAD 12 و انتقال به محیط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزییات، نمایش جریان مواد به صورت انیمیشن، طراحی Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پیشگویی عملکرد فرایندها.

۵- نام نرم‌افزار: Taylor
قابلیت‌ها/ امکانات: شبیه‌سازی تولید محصولات به صورت تکی و بسته‌ای، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امکان دیدن مدل از زوایای مختلف و جهت‌های گوناگون، دارای مفسر بسیار قوی به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ایجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگی، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، کارها، مسیر حرکت و… ، در هر لحظه، کاربرد در مدل‌های مسیری.
۶- نام نرم‌افزار: Vent Ana Simulation Environment (VENSIM)
قابلیت‌ها/ امکانات: از کامل‌ترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، کاربرد برای مدل‌های مفهومی، ایجاد، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها، در نسخه‌های PLE (ایجاد دیاگرام و رمز عبور، شبیه‌سازی، مستند‌سازی)، Standard (قادر به ایجاد طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها) Professional (مدل کردن سیستم‌های پیشرفته و بهینه کردن آن)، DSS ( قابلیت بالا در مدل کردن)، Run Time ارائه می‌شود.

 

۱- نام نرم‌افزار: VISIO
نمودارها : OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
قابلیت‌ها/ امکانات: امکان تغییر شکل و ویرایش و تغییر رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب کردن اجزاء مانند رسم چیدمان تولید و پر کردن فضاهای خالی.
۲- نام نرم‌افزار: Harvard Graphics (HG3)
نمودارها :میله‌ای، سازمانی، چند‌گانه، نمودارهای آماری
قابلیت‌ها/ امکانات: ایجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس کار استفاده از منوها، تهیه اسلایدهای ۳۵میلی‌متری با یکFilm Recorde

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد