مقاله مقایسه سسیتم سقف کرومیت با سایر سیستم ها

word قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مقایسه سسیتم سقف کرومیت با سایر سیستم ها

چکیده

هدف از تهیه این مقاله برسی روش های نوین مهندسی در بخش سقفها و مقایسه آن با روش های قدیمی کمی باشد در این مقاله به شناخت انواع سقف ها کاربرد انواع سقفها مزایا و محاسن و معایب و برتری آنها نسبت به هم می پردازیم.

سقفهای کاذب پس از حذف شدن طاق های ضربی روی کار آمدند و به مرور زمان جای خود را در فعالیت های مهندسی باز کرد تا جایی که امروزه

نسل های جدیدی از این سقفها روی کار آمدند .

موضوع اصلی مورد بحث این مقاله سقفهای کرومیتی است که در سازه های فولادی استفاده می شوند .

مهمترین ویژگی های سقف کرومیتی سهولت اجرای آن است و همچنین ساختار آن به گونه ای است که توانایی تحمل بار بتن خیس روی خود را دارا می باشد .

سقفهای کامپوزیتی هزینه بردار تراند و سقفهای پلیمری سبکتر هستند

و سقفهای تیرچه بلوکی بدلیل ساختارشان صدای کمتری را از خود عبور می دهند

واژه های کلیدی :کرومیت . پلیمر . کامپوزیت

.۱سقف کاذب

پس از حذف اجرای سقف بصورت طاق ضربی در ساختمانهای بیش از دو سقف ، شاهد گسترش اجرای انواع سقفهای بتنی شامل سقفهای تیرچه و بلوک سنتی ، سقفهای کرومیت و نیز کامپوزیت میباشیم

سقف های کاذب اولیه بصورت قطعات پلایتیکی در سال ۱۳۶۵ به بعد در اولین سقف های کامپوزیت کرومیت به کار رفت . اما گران بودن مصالح و نچسبیدن به گچ و خاک و خزش باعث گردید که استفاده از آن مقید گردد از سوی دیگر انواع تولیدات ورق گالوانیزه بصورت رابیتس در شکل های مختلف و تولید مواد اولیه ما را

به سمت استفاده از آن سوق داد .

امروزه تیرچه های کرومیت به عنوان یکی از مهمترین گزینهها در سقف ساختمانها محسوب می شوند. به ویژه در مواردی که زیر بنا کم بوده و بتوان چند سقف را با هم بتن ریزی نمود ( نداشتن دیوار برشی در طرح ) استفاده از این نوع تیرچه صرفه اقتصادی زیادی دارد. در این مسیر یکی از مهمترین و اساسیترین مشکلات محاسبه و طراحی تیرچههای کرومیت میباشد که خوشبختانه با تلاش فراوان مهندسین شرکت پارس پی و با استفاده از تخصص صاحب نظران و همیاری اساتید محترم دانشگاه موفق به تولید »نرم افزار جامع طراحی و محاسبه تیرچههای کرومیت «(KDS) شدند. استفاده از این نرم افزار علاوه بر اینکه باعث میشود تا تیرچه ها برای تحمل بارهای وارده ضعیف نباشند، از سوی دیگر باعث می شود تا با طراحی بهینه از مصرف فولاد اضافه در تیرچه ها جلوگیری شود و بدین ترتیب زیانی متوجه مصرف کنندگان این تیرچه ها نگردد.

.۲تاریخچه

این سقف در سال ۱۳۶۲ ، توسط آقای مهندس محمد جعفر کرمی ،ثبت اختراع شده ودر سال ۱۳۷۵ ، آئین نامه جزئیات اجرایی سقف کرمیت توسط ایشان منتشر شده است ، علاوه برآن بروشورهاو کاتالوگ های فنی وتبلیغاتی مختلفی دراین زمینه ، توسط شرکت کرومیت
پارس به چاپ رسیده است . وسرانجام در سال ۱۳۸۱ ، نشریه شماره ۱۵۱ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، تحت عنوان » راهنمای طراحی واجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب بابتن « منتشر شده است ، تا حداقل ضوابط ومعیارهای لازم برای طراحی واجرای این گونه سقف های خود ایستا را بیان نماید .

.۳سقفکُرمیت

در سیستم سقفکُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از ۷۳ سانتی تا ۱۰۰ سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با ۴ الی ۱۰ سانتی متر بتن پوشانده می شود.

تیرچه ها از نوع خود ایستابوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.

پس ازاین که بتن به %۷۵ مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند.

امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه ها و باربری های خاص 

.۴مزایای سقف کرمیت

کاهش هزینه

امکان حذف کش ها

سرعت و سهولت اجرا

عدم نیاز به شمع بندی

پایین بودن تنش در بتن

(سهولت اجرا داکت (بازشو

حذف رد فولاد در زیرسقف

امکان اجرای همزمان چند سقف

مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا

عدم نیاز به شمع بندی

طراحی سقف کرمیت با این فرض انجام می شود که تیرچه ها به تنهایی (قبل از گرفتن بتن) توانایی تحمل وزن خود، بلوک،

بتن خیس و عوامل اجرایی را داشته باشند. بنابراین سقف کرمیت نیازی به شمع بندی در هیچ یک از مراحل عملیات اجرایی

.ندارد

سرعت و سهولت اجرا

در این سیستم، اجرای سقف نسبت به سیستم های مشابه آسانتر بوده و با سرعت بیشتری انجام می شود. ۴۸ ساعت پس از

بتن ریزی، روی سقف قابل رفت و آمد و بارگذاری سبک بوده و می توان عملیات ساختمانی را ادامه داد که این مزیت

.موجب سرعت در روند عملیات ساخت می گردد

امکان اجرای همزمان چند سقف

با توجه به این که در سیستم سقف کرمیت هیچ گونه شمع بندی وجود ندارد. عملا” می توان چند سقف را برای بتن ریزی

.آماده کرد و هم زمان عملیات بتن ریزی را بر روی سقف ها انجام داد

.این کار برای ساختمان های با طبقات زیاد و یا زیربنای کم بسیار مقرون به صرفه و مناسب است

یکپارچگی سقف و اسکلت

به علت جوش شدن تیرچه ها به اسکلت، پس از گرفتن بتن، سقف و اسکلت یکپارچه شده و می تواند مانند یک دیافراگم

.در اسکلت های بتنی نیز با در نظر گرفتن قلاب های مخصوصی، امکان یکپارچگی بیشتری ایجاد می شود .صلب عمل کند

امکان حذف کش ها

با توجه به یکپارچگی سقف و اسکلت، می توان کش ها (اعضای غیرباربر) را حذف کرد . حذف کش ها علاوه برصرفه

.جویی در مصرف فولاد باعث یکنواختی بیشتر زیر سقف شده و عملیات نازک کاری را به حداقل می رساند

پایین بودن تنش در بتن

به علت خود ایستا بودن تیرچه ها(تیرچه قبل از گرفتن بتن می تواند وزن بلوک، بتن خیس و عوامل اجرایی را بهتنهایی

تحمل کند) تنش ایجاد شده در بتن بسیار پایین است

آزمایش بارگذاری روی سقف های کرمیت که مقاومت نهایی بتن آنها کمتر از مقدار مورد نظر بوده نشان داده که بتن با

.مقاومت پایین به ظرفیت باربری سقف لطمه ای وارد نمی سازد

امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه ها و باربری های خاص:

در سیستم سقف کرمیت امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه های بلند و بارهای سنگین وجود دارد. تاکنون سقف با دهانه

۱۲/۵ متر و همچنین سقف با شدت بار ۷ تن بر متر مربع اجرا شده که در هر مورد آزمایش های بارگذاری ، ایمنی سقف را

.تایید کرده اند

حذف رد فولاد زیر سقف

اثر داغ آهن در سقف های ضربی به صورت خط تیره ای روی گچ مشاهده می شود ولی در سقف کرمیت به علت پایین تر بودن سطح بلوکها از تیرچه ها، پوشش گچ و خاک در زیر تیرچه ها نسبت به بقیه نقاط سقف بیشتر است و همین امر سبب کاهش جذب ذرات معلق می شود. بنابراین سایه فولاد بال تحتانی تیرچه ها مشاهده نمی گردد

کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف

به علت فاصله زیاد تیرچه ها (حدود ۷۵ سانتی متر محور به محور ) از مصرف بتن در حدود %۲۰ نسبت به تیرچه و بلوک معمولی کاسته

شده و نهایتا” وزن سبک تر می گردد. استفاده از بلوک های پوکه ای و بلوک های پلی استایرن کرمیت یا سیستم کامپوزیت نیزدر کاهش وزن

.موثر است

مقاومت نهایی و شکل پذیری بالا

« .محاسبات و آزمایش های بارگذاری روی سقف نشان می دهد که گسیختگی این سیستم پس از تغییر شکل های بسیار زیاد اتفاق می افتد

گسیختگی نرم« و این رفتار سقف از نظر ایمنی مطلوب است

.۵مشکلات و معایب سقف کرمیت

تیرچه های کرمیت بصورت خود ایستا طراحی می شوند . خود ایستا بودن تیرچه ها ، باعث بی نیازشدن سقف از جک ها و شمع های نگهدارنده سقف می شود . اما از طرفی موجب میشود تا تیرچه ها بگونه ای طراحی شوند که تا قبل از گرفتن بتن ، به تنهایی وبدون کمک بتن ، وزن خود وبتن تازه وقالبهاو… را تحمل کنند واین در واقع بدین معنی است که تیرچه کرومیت مجبور است تنها بخاطر مرحله اول

باربری خود ( قبل از گرفتن بتن ) ، سنگین تر از آنچه در نهایت به آن نیاز است طراحی شود واین موجب عدم استفاده بهینه در مصرف فولاد تیرچه می شود .

.۶جلوگیری از کمانش تیرچههای کرومیت

از آنجا که بر اثر بارگذاری، بال فوقانی تیرچهها به فشار میافتد همواره در معرض کمانش قرار دارد و باید به این مسأله توجه ویژهای نمود.

کمانش بال فوقانی تیرچهها را باید در دو جهت کنترل نمود. کمانش در صفحه تیرچه را میبایستی به هنگام طراحی تیرچه و با کنترل فاصله گام زیگزاگها مهار نمود اما کمانش بال فوقانی در صفحه سقف را باید به هنگام اجرا مقید نمود. بهترین راه برای کنترل این کمانش جوش دادن میلگرد ریپ به تیرچههای کرومیت و از آن مهمتر استفاده از آرماتور حرارتی صاف (نه کلاف) و جوش دادن آن به تیرچه می باشد.

.۷سقف کامپوزیت کرمیت:

یکی از قابلیت های سیستم کرمیت اجرای سقف های کامپوزیت به این طریق می باشد در ایران این سقف ها به این

(لانه زنبوری)می باشند پس ازقالب بندی دال cpeیاipe صورت اجرا می شود که بر روی تیرچه های فولادی که همه به صورت از تیرچه های فولادی با جان باز استفاده می شود که با cpeیا ipeبتنی ریخته می شود ولی در سیستم کرمیت به جای استفاده از مقایسه این دو می توان به کاهش چشمگیر وزن سقف و اقتصادی بودن آن پی برد همچنین به علت قرار گرفتن کامل جان تیرچه ها درون بتن لرزش کمتری در مقایسه با سیستم های دیگر کامپوزیت دارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 13 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد