بخشی از مقاله

كناف جديدترين سيستم در تزئينات داخلي ساختمان است كه به علت مزاياي فراوان آن از جمله ضد زلزله بودن، مقاوم در برابر آتش ،رطوبت (عايق حرارتي و صدا) در بهينه سازي ساختمان كاربرد فراوان دارد.
كناف ، يك شركت سهامي است كه براي اولين بار در آلمان وجود داشته و در سال 1358 وارد ايران شده است. هم اكنون شركتي با عنوان كناف در ايران در تهران وجود دارد كه با 17 سهم ايران است و 73 سهم از آلمان است و شعبات آن در سرتاسر ايران وجود دارد كه يكي از شعبات آن در مشهد است كه آن شعبه ما هستيم .

 

دسته بندي كناف :
1ـ سقف مشبك (آرم استرانگ (armstrng
2ـ سقف ساده
3ـ سقف دكور آتيو
4ـ ديوار پوششي
5 ـ ديوار جدا كننده (پارتيش )


هـدف
اولين دليل انتخاب اين پروژه تازگي آن در ايران است و دومين دليل علاقه اي كه گروه نسبت به اين كار جديد نشان دادند بود.


اين پروژه به علت مقاومتش در برابر زلزله، كاهش وزن، اقتصادي بودن ، سبكي، سرعت در نصب و از همه مهم تر به دليل زيبايي كه به محيط خانه مي بخشد باعث مي شود كه مردم بيشتر به خريد اين محصول جذب شوند و اين امر باعث پيشرفت در كار و همچنين افزايش سود ما مي شود چرا كه ما اولين شركت هايي هستيم كه در حال فعاليت در كار كناف هستيم و افراد بيشتري به ما مراجعه مي كنند.
يكي ديگر از دلايل ما براي انتخاب اين كار زيبا شدن شهر و همچنين پيشرفت كشور از نظر پيمان كاري و از همه مهمتر وارد شدن در عرصه ي رقابت پيمان كاري.

 


توصيف پروژه
شركت ما يك شركت ساختماني است كه در بلوار سجاد داير خواهد شد در شركت ما خدماتي از جمله نصب سقف هاي كاذب ، ديوار پوششي و جدا كننده به مشتريان ارائه مي گرد د
در اين شركت كاركناني كه استخدام مي شوند هر كدام بايد حداقل تجربه ي فني داشته باشند ما براي نصب اين سيستم به افرادي نياز داريم كه از هوش و دقت و سرعت بالايي برخوردار باشند .
شركت ما نيازي به بازارياب ندارد زيرا اكثر مردم به كار كناف نياز دارند و خود آن ها به ما مراجعه مي كنند .

توجيه پروژه
علت انتخاب اين پروژه دلايل مختلفي دارد كه به شرح زير است:
1ـ علاقه زياد گروه به اين رشته
2ـ سرمايه اي كه براي راه اندازي اين شركت لازم است را ما در اختيار داريم
3ـ اكثر مردم به وجود چنين شركتهايي نياز دارند.
4ـ چون كشور در حال توسعه است وجود چنين شركت هايي لازم و ضروري است.
5ـ چون اين كار جديد است و با پيشرفت جامعه مطابقت دارد.

دريافت بيمه
براي دريافت بيمه ما مي توانيم با مراجعه به هر يك از سازمانهاي بيمه موجود كه هر ماه مبلغي در يافت ميكند تمام كاركنان و شركت و وسايل موجود در شركت را در برابر انواع حوادث احتمالي بيمه نماييم.
دريافت مجوز
از آنجايي كه مدرك تحصيلي ما تحت ليسانس كناف مي باشد مي توانيم با مراجعه به نمايندگي كناف ايران در تهران مجوز مربوط به تاسيس شركتمان را دريافت نماييم .
اما در حال حاضر به علت اينكه كار ما مربوط به شاخه ي پيمانكاري است ما نيازي به
مجوز اداري براي كار نداريم .

 


محل تأسيس و شرايط ساختماني
محل تاسيس واقع در بلوار سجاد مي باشد و شرايط ذيل را دارا مي باشد .
شرايط ساختمان
1 ـ متراژ 80 متر مربع است .
2 ـ كليه ديوارها نصفه سنگ است .
3 ـ كف سالن سنگ و كف آشپزخانه سراميك مي باشد .


4 ـ آشپزخانه اُپن و داراي تهويه است .
5 ـ محل نور گير است .
6 ـ براي نگهداري وسايل ( ابزار كار ) و مصالح دو انبار مجزا دارد .

برآورد نيروي انساني و حقوق و دستمزد
كارهاي شركت طبق مدرك افراد درجه بندي شده است :
متوسط حقوق هرماه تعداد تخصص و ميزان تحصيلات نيروي انساني رديف
1500000 ريال 1 كارشناسي مدير عامل 1
1500000 ريال 1 كارشناس حسابداري كارشناسي مدير امور مالي 2
1500000 ريال 1 كارشناس مديريت مدير پروژه 3
1500000 ريال 3 كارشناس عمران كارشناس فني 4
1500000 ريال 1 ديپلم كامپيوتر منشي 5

در صورت گسترده شدن كار نياز به استخدام كارمند جديد در رابطه با تخصصهاي اصلي شركت مي باشد كه در زمان استخدام نحوه پرداخت و ميزان حقوق پرداختي برآورد مي گردد .
چون سرمايه اوليه متعلق به همه افراد گروه است ، بنابراين براي پيشرفت بيشتر در كار نبايد حقوق زيادي به كاركنان شركت تعلق بگيرد .

برآورد تجهيزات و برآورد قيمت

قيمت في تعداد نوع كالا رديف
5000000 15000000 3 تفنگ هيلتي 1
1200000 6000000 5 دريل 2
1300000 6500000 5 اسكروبان (پيچ گوشتي برق) 3
100000 500000 5 قيچي 4


20000 100000 5 انبردست 5
15000 750000 5 دمباريك 6
10000 50000 5 متر 7
20000 100000 5 اره 8
15000 75000 5 تيغ كاتر 9

 

برآورد ساير اقلام مورد نياز شركت
محاسبات مالي :
براي يك ماه
مبلغ هزينه (به ريال) شرح هزينه ها رديف
000/500/1 هزينه اجاره 1
000/400/1 هزينه انرژي ها 2
000/500/1 حقوق كاركنان 3
271/099/1 استهلاك 4
000/000/2 هزينه پيش بيني نشده 5
000/500/2 هزينه آگهي 6
271/999/9 جمع كل 7

000/500/22 ميانگين درآمد يك ماه است كه با ظرفيت تقريبي براي هر ماه به دست مي آيد
كل سرمايه گذاري سرمايه در گردش سرمايه ثابت
000/000/100 000/765/42 000/765/52

برآورد ساير اقلام مورد نياز شركت

 

قيمت في به ريال تعداد نوع كالا رديف
000/800/1 000/600 5 ميز 1
000/400/2 000/300 8 صندلي 2


000/500/10 000/500/10 1 خط تلفن 3
000/000/2 000/000/2 1 مبل (8 نفره) 4
000/80 000/40 2 گلدان 5
000/50 000/50 1 سماور 6


000/60 000/60 1 ليوان 6 تايي 7
000/100 000/50 2 فنجان 6 تايي 8
000/20 000/10 2 سيني 9
000/250 000/50 5 قندان 10
000/30 000/30 1 قوري 11
000/000/6 000/000/6 1 گاز 12
000/.000/3 000/000/1 3 گوشي تلفن 13
000/400 000/200 2 قفسه 14
000/000/5 000/000/5 1 كامپيوتر 15
7680000 19075000 جمع
برآورد استهـلاك
استهلاك ساليانه= نرخ استهلاك × برآورد تجهيزات
هزينه استهلاك سه ماهه = 3×هزينه استهلاك يك ماه
15000000+6000000+6500000+500000+100000+750000+50000+100000+
75000+1800000+2400000+1500000+3000000+80000+50000+60000+
100000+20000+250000+30000+6000000+3000000+400000+50000000=
52765000
استهلاك سالانه 13191250=25% * 52765000
استهلاك 2 ماهه 2198542 = 12÷2 × 25% * 52765000
استهلاك يك ماهه 109927 = 12 ÷ 1 ×25% × 52765000


جدول هزينه و سود و زيان براي 2 ماه با ظرفيت كامل :
هزينه ها به ريال مي باشد
000/000/45 درآمد


000/000/3 هزينه اجاره
000/000/2 هزينه آگهي
000/800/2 هزينه انرژي
542/198/2 هزينه استهلاك
000/000/2 هزينه پيش بيني نشده
542/398/26 جمع هزينه
458/601/18 سود ويژه


نحوه جذب سرمايه :
سرمايه مورد نياز ما از آورده هاي شخصي تامين خواهد گرديد . چون گروه ما 6 نفره است ، اگر هر نفر عضو گروه000/000/25 ريال تهيه كنند سرمايه اوليه ما 000/ 000/150 ريال مي شود كه با توجه به هزينه ها كافي است .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید