بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف تحقيق :

-بررسي تاسيس شركت هاي سهامي زراعي و نقش دولت و مردم در شكل گيري آنها

-بررسي روند تغييرات شركت ها چه قبل و چه بعد از انقلاب و آيا اين شركتها به اهداف مورد نظر دست پيدا كرده اند .

-مقايسه كارايي اقتصادي شركت  سهامي زراعي نيل شهر از نظر بازده و ميزان بهره وري از آب

-مقايسه فعاليتهاي شركت سهامي زراعي با نظام هاي بهره برداري دهقاني

-تاثير اقدامات زيربنايي نظير توسعه آب و خاك ، مكانيزاسيون كشاورزي و يكپارچه سازي اراضي در افزايش توليد محصولات

-بررسي نقش شركت سهامي زراعي در توسعه روستايي نيل آباد

-تاثير شركت سهامي زراعي در ايجاد اشتغال از طريق كشاورزي

اسلاید 2 :

 • فرضيات تحقيق :
 • فرضيه نخست : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در يكپارچه سازي اراضي منطقه نقش موثري داشته است .
 • فرضيه دوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستائيان از طريق خدمات جانبي كشاورزي نقش موثري داشته است .
 • فرضيه سوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ارتقاء سطح خدمات آموزشي ، بهداشتي درماني منطقه نقش موثري داشته است .
 • فرضيه چهارم : به نظر مي رسد با افزايش فاصله از شركت سهامي زراعي نيل شهر ميزان توسعه روستايي (خدمات آموزشي ، بهداشتي و درماني ) كاهش يافته است .

اسلاید 3 :

 • فرضيات تحقيق :
 • فرضيه نخست : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در يكپارچه سازي اراضي منطقه نقش موثري داشته است .
 • فرضيه دوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستائيان از طريق خدمات جانبي كشاورزي نقش موثري داشته است .
 • فرضيه سوم : به نظر مي رسد شركت سهامي زراعي نيل شهر در ارتقاء سطح خدمات آموزشي ، بهداشتي درماني منطقه نقش موثري داشته است .
 • فرضيه چهارم : به نظر مي رسد با افزايش فاصله از شركت سهامي زراعي نيل شهر ميزان توسعه روستايي (خدمات آموزشي ، بهداشتي و درماني ) كاهش يافته است .

اسلاید 4 :

محدوده مكاني و مقطع زماني :

       دهستان هريرود در بخش بوژگان واقع است ، مركز اين بخش نيل شهر است  كه تا شهرستان تربت جام 24 كيلومتر فاصله دارد همچنين داراي 30 كيلومتر مرز مشترك با افغانستان مي باشد . از نظر زماني اين تحقيق در شش ماهه اول سال 1387 صورت گرفته است . از نظر آمار جمعيتي  بيشتر سال 1385 مد نظر بوده است و آمار كشاورزي نيز سال زراعي اخير مورد استفاده قرار گرفته است .

اسلاید 5 :

vتنگناها و موانع تحقيق :

v-كمبود اطلاعات و منابع اطلاعاتي در منطقه به دليل مرزي بودن و در نتيجه محروم از بسياري امكانات كه نگارنده مجبور بوده خود به صورت ميداني و نظر سنجي به كسب آن بپردازد .

v-عدم روحيه همكاري در برخي از سازمانها و ارگان هاي دولتي و جو خشن حاكم بر آن ادارات به خصوص به دليل اهميت نظامي و حساس بودن منطقه كه سخت گيري هايي در ارائه آمار و اطلاعات داشتند .

v-نبود اطلاعات كافي در رابطه با شركت هاي سهامي زراعي و به خصوص شركت سهامي زراعي نيل شهر و بخش بوژگان و دهستان هريرود .

اسلاید 6 :

 

موقعيت جغرافيايي شهرستان :

شهرستان تربت جام بين 60 درجه تا 61 درجه طول شرقي و 34 درجه تا 35 درجه عرض شمالي قرار گرفته است . اين شهرستان در حدود 8185 كيلومترمربع وسعت و 244455 نفر جمعيت دارد.

همچنين اين شهرستان داراي 4 شهر ، 5 بخش ، 13 دهستان و 268 آبادي داراي سكنه مي باشد .

اسلاید 7 :

 • اين شهرستان بر اساس ساختار توپوگرافي بر روي رسوبات آبرفتي رودخانه جام قرار گرفته است . ارتفاع دشت جام از غرب به شرق كاسته مي شود به طوري كه در تربت جام ارتفاع 930 متر ، در نواحي مرزي با افغانستان 652 متر مي باشد ، بلند ترين نقطه دهستان در نزديكي نيل شهر با ارتفاع 850 متر مشاهده مي شود.

اسلاید 8 :

در طبقه بندي اقليمي حوزه مورد مطالعه در كليماگرام آمبرژه ، آب و هواي منطقه خشك سرد تعيين مي شود .

در طبقه بندي بر اساس فرمول دومارتن منطقه مورد مطالعه داراي تيپ اقليمي خشك مي باشد .

اسلاید 9 :

جمعيت :

بر اساس سرشماري سال 1385 دهستان هريرود داراي 12 آبادي داراي سكنه كه نزديك به 4430 نفر جمعيت مي باشد .

نيل آباد در سال 1384 به نيل شهر تبديل گرديده و در حال حاضر نزديك به 6682 نفر جمعيت دارد .

اسلاید 10 :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید