بخشی از مقاله

گزارش کار آموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش دوره كار آموزي
مقدمه :
اين دوره مربوط به درس کارآموزی مي باشد من اين دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2 به مدت 240 ساعت گذرانده ام.
اين گزارش در سه قسمت تهيه وتنظيم شده است.واشاره ايست به انچه دراين دوره فرا گرفته ام.
بخش اول :شرح محل ومكان وبيولوژي شركت .
بخش دوم :گزارشي از چگونگي سيستم حسابداري شركت .


بخش سوم :شرح وتوصيف عملكرد اينجانب دراين دوره .
بيولوژي شركت:
شركت توزيع برق يكي از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو مي باشد .شركت برق استان خراسان از يك قسمت ستادي وهفت امور تشكيل شده است .اين هفت امور كه از نوع شركتهاي خدماتي مي باشند زير نظربخش ستادي كارمي كنند .مديران هر امور توسط بخش ستادي انتخاب شده وزير نظر ان شر كت كار مي كنند.

هر امور تشكيل شده از :
1 - مديريت امور
2 - معاونت امور
3 - واحد بهره ورداري


4 - واحد طرح و نظارت
5 - امور مشتركين
6 - اتفاقات
7 - امور مالي و حسابداري
8 - امور پرسنلي


9 - امور نقليه
10 - کارپردازی
11 - بایگانی
12 - نگهبانی
هر كدام از قسمتهاي 3تا7 داراي يك رییس مي باشد كه كاركنان ان بخش زير نظر رییس بخش كار مي كنند .ورؤساي اين بخشها نيز زير نظر مدير امور كار ميكنند .رؤساي اكثر اين قسمتها تحصيلات دانشگاهي داشته و به جزء مدير مالي كه كارشناس حسابداري ميباشدما بقي در رشته برق تحصيل كرده اند .
كارمندان اين شركت به 3 دسته تقسيم مي شوند .
1)استخدامي
2)قراردادي
3)پيمانكاري
1)كارمندان استخدامي :
استخدام رسمي شركت برق مي باشند .
2)كارمندان قراردادي :
به ان دسته هاي گفته مي شود كه در هر مدت زمان معين با خود شركت برق مركزي قرارداد مي بندند .اكثر كارمندان جوان جزء اين دسته مي باشند .


3)كارمندان پيمانكاري :
اين كارمندان از طريق قرارداد با شركتهاي پيمانكاري كه با شركت برق كار مي كنند معرفي مي شوند .شركتهاي پيمانكاري ازطريق مناقصه با يكديگر رغابت ميكنند .
اين كارمندان از لحاظ رعايت ضوابط تمامي قوانين را رعايت كنند و حتي ساعات كار بيشتري را (گاها") كار ميكنند .اين كار مندان در همان مرحله اول توسط شركت پيمانكار بيم

ه مي شوند در شركت توزيع (تمامي امورها)از انجا كه كارشان خدماتي است پروژه هاي زيادي در دامنه كاريشان دارند . به دليل همين ازدحام كار معمولا" از شركتهاي پيمانكار دعوت به همكاري ميكنند . و كارشان را از طريق مناقصه واگذاربه پيمانكاران مي كنند .
در بعضي از اين مناقصات شركت فقط وظيفه انجام پروژه را دارد كه معروف به قراردادهاي عملياتي است .ولي در بعضي ديگر پيمانكاران علاوه بر انجام عمليات بايدكالا را نيز خود تهيه كند .كه بهاي اين كالاها بر اساس فهرست بهاي همان سال پرداخت مي شود . لاز م به ذكر است كه بهاي انجام عمليات نيز بر اساس فهرست بهاي عمليات همان سال پرداخت مي شود .
بخش دوم :
شرح سيستم حسابداري شركت توزيع برق 2
يكي از با اهميت ترين و پر كارترين قسمتهاي شركت بخش حسابداري مي باشد كه تشكيل شده است از :
1 )مدير امور مالي 2)حسابدارمسئول 3)حسابدار تا سيسات 4)حسابدار درامد 5)مسئول انبار
در اين ميان بيشترين مسئوليت متوجه مدير مالي مي باشد كه وظيفه رسيدگي به تمامي حسابها ومميزي اسناد حسابداري را بعهده دارد .
اسناد حسابداري معمولا"توسط حسابداران تهيه مي شود و بعد از تائيد مدير مالي و زدن مهر مميزي ومهر ثبت شد بايگاني مي شود و در اخر هر ماه به قسمت حسابداري واحد ستادي فرستاده مي شود وان قسمت به تمامي حسابها رسيدگي ميكتند .وطي يك نامه نظر خود را به امور مربوطه اعلام مي كنند.


سيستم حسابداري شركت برق به سيستم هارزا معروف است . اين سيستم حدودا" 40 سال پيش توسط يك گروه امريكا يي تهيه شده . نرم افزار اين شركت نيز توسط شركت پشتيبان كه جزء شركتهاي برق منطقه مي با شد تهيه وتنظيم مي شود .
اين نرم افزار بسيار كامل و داراي امكانات كاملي مي باشد علاوه برآن كار با آن بسيار ساده مي باشد . براي كار با اين سيستم بايد با كدها ودفتر كدينگ نيز آشنا باشيم . البته اين نرم

افزار به گونه اي طراحي شده است كه تمامي كدهاي تعريف شده براي سيستم را به راحتي پيدا كرد .
اگر در هنگام سند زدن يك كد اشتباه وارد شود پيام خطا داده مي شود و تا هنگاميكه اشتباه رفع نشود امكان ثبت سند نمي باشد . يكي از بهترين امكانات اين سيستم همين قابل ويرايش بودن سند مي باشد .


انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق 2
• حسابداری عمومی
• حسابداری خرید
• حسابداری قراردادها
• حسابداری تاسیسات(پروژه ها)
• حسابداری مدیریت
• حسابداری انبار
• حسابداری مشترکین

بودجه و اعتبارات


قبل از اینکه سند زده شود ما باید تامین اعتبار کنیم . به صورت زیر :
وقتی که شرکت نیاز به کالایی داشته باشد فرم درخواست کالا را پر میکند و تحویل کارپرداز می دهد، کارپرداز هم بعد از گرفتن فرم قیمت براوردی را می زند و تحویل حسابدار میدهد.
حسابدار نیز تامین اعتبار می کند. برای تامین اعتبار از سیستم بودجه استفاده می شود.بعد از تامین اعتبار مهر بودجه زده می شود و به مدیر مالی داده می شود تا امضاء نماید . سپس تحویل کارپرداز میدهند تا کالای مورد نظر خریداری شود.


لازم به ذکر است قبل از تامین اعتبار باید امضاهای مجاز توسط مدیر بخش و مدیر مالی زده شود.
کارپرداز بعد از خرید کالا ، فاکتور خرید و صورت درخواست خرید را نزد حسابداری می اورد و جهت صدور سند تحویل حسابداری می دهد.( لازم به ذکر است فاکتور های خرید باید زیر 000/100 تومان باشد.)
بعد از تحویل ، حسابداری نسبت به صدور سند اقدام لازم را می کند.
حسابداری عمومی


سند زدن هم در سیستم شرکت برق توسط نرم افزار حسابداری است که حسابدار فقط لازم است کد مکانی را که کالا مورد نیازش است را وارد و نیز از اندیکس های مربوطه استفاده کند.
در هنگام سند زدن اگر فاکتور مبلغ کل فاکتورها زیر 000/100 تومان بود مبلغ مورد نظر در وجه خود کارپرداز نوشته می شود که کارپرداز این مبلغ را از تنخواه گردان مربوط به خود برداشته که بعد از زدن سند وجه را دریافت می کند .


ولی اگر مبلغ کل فاکتور ها بالای 000/100 تومان بود در وجه خود فروشگاه باید پرداخت شود.
لازم به ذکر است کالاهایی که جزء کالاهای مصرفی در پروژه ها می باشد در حسابداری خرید زده می شود ولی هزینه های داخلی شرکت در حسابداری عمومی زده می شود.
بعد از اینکه سند زده شد و کل کدینگ ها کنترل شد حسابدار یک پرینت از سند می گیرد و به مدیر مالی تحویل میدهد ، مدیر مالی نیز سند زده شده را کنترل می کند.
حسابداری خرید


کارپرداز اگر کالایی را بخواهد به انبار مراجعه می کند . اگر انبار کالای مورد نیاز را نداشته باشد ، کارپرداز کالای مورد نیاز را خریداری می کند و تحویل انبار می دهدو سپس بعد از تکمیل فرم های مربوطه در انبار کالا را به بخش درخواست کننده کالا تحویل میدهد و صورت در خواست کالا رابه همراه فاکتور خرید به بخش حسابداری می دهد تا اسناد زده شود.
این نوع درخواست خرید نیاز به تامین اعتبار ندارد .اگر مبلغ کل درخواست بالای 000/100 تومان بود سند در حسابداری خرید زده می شود ولی اگر مبلغ زیر 000/100 تومان بود در حسابداری عمومی زده می شود .
علت اینکه در حسابداری خرید زده می شود این است که چون مبلغ زیاد است در این صورت به فروشگاه مورد نظر مالیات تعلق می گیرد.
حسابداری قرار دادها
حسابداری قراردادها مربوط به پیمانکارانی است که با شرکت قرارداد دارند ، این پیمانکاران هم می توانند تک نفری باشند هم به صورت گروهی. پیمانکاران شامل راننده یا شرکت هایی که کارهای شرکت برق را انجام می دهند، می باشند.
شرکت های پیمانکار بعد از ارایه صورت وضعیت شرکت به بخش حسابداری نسبت به صدور سند جهت شرکت پیمانکار اقدام می شود که این اسناد در حسابداری قراردادها زده می شود.
کلیه فعالیت های پیمانکاران در این سیستم ثبت می شود.


حسابداری انبار
لوازم موجود در انبار را سند نمی زنند ، که این لوازم در حسابداری انبار نیزثبت می شود.
حسابداری انبار بیشتر به حوزه ستادی تعلق دارد . همچنین برگشت کالا به انبار نیز در حسابداری انبار ثبت می شود .
حسابداری مدیریت
این نوع حسابداری بیشتر جنبه نظارتی دارد و بیشتر حالت مغایرت گیری دارد و یک نوع ک

نترل بر روی کلیه اسناد می باشد . این نوع حسابداری توسط مدیر مالی انجام می شود.
حسابداری مشترکین ( درآمد )
این نوع حسابداری در مورد حساب کتابای مردم است ودر قسمت امور مشترکین مورد استفاده می باشد. دراین قسمت مشترک تقاضای کنتر برق می کند که پس از انجام مراحل مورد نیاز سند مربوطه در حسابداری مشترکین توسط کارکنان بخش زده می شود.قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برق
همانطور که گفته شد سیستم نرم افزاری حسابداری شرکت برق از چند بخش تقسیم شده است که هر بخش کارهای خاصی را انجام می دهد.
ما در اینجا فقط به تشریح قسمت حسابداری عمومی می پردازیم:
در قسمت حسابداری عمومی سر فصل های زیر وجود دارد که هر سر فصل به نوبه خود به بخش های جزیی تری تقسیم شده :
سند


ایجاد سند ، ویرایش سند ، ثبت دایم سند ، مشاهده و چاپ سند ، اسناد خالی ، .....
گزارشات
گزارش ترکیبی دفتر معین ، گزارش ترکیبی مانده معین ، تراز آزمایشی ، دفتر روزنامه ،
دفتر کل ، ......
عملیات
گردش دوره ای مانده حساب ، موجودی نقدی در بانک ها ، ...
جداول
جداول حساب های کل ،اندیکس ، سال مالی ،ردیف سند ، حسابهای معین ، گروههای مالی
بخش سوم :
فهرست كارهايي انجام داده طي دوره :
سند زدن
بايگاني اسناد
تنظيم سندهاي انتظامي
تنظيم قراردادهاي پيمانكاري
صدور چك
نوشتن نامه به دارایی در مورد چکهای ارسالی
کشیدن جداول حسابها به اکسل و رسم نمودار
سند زدن
بعد از مطابقت فاکتور ها با درخواست خرید شروع به سند زدن می کنیم
ابتدا اندیکس ها را وارد می کنیم همراه با مبالغ و شرح

مختصری از خرید ،سپس یا در وجه کارپرداز چک صادر میکنیم یا به بستانکاری حساب وی ثبت می کنیم.
در مورد فروشگاه ها نیز همین طور ثبت می زنیم .
در مورد کارپرداز 2 ثبت به صورت دایم است :
1_ بابت واگذاری تنخواه گردان اقای .....
2_ بابت برگشت از تنخواه گردان اقای .......
بایگانی اسناد
سند های زده شده پرینت گرفته می شوند و بعد از ام

ضاهای لازم بایگانی می شوند که این بایگانی باید به ترتیب شماره سند باشد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید