بخشی از مقاله

چکیده :
سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة امور مؤسسات و راهنمايي مديران آنها و بسياري ديگر از مردمي كه با مسائل اقتصادي يك اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، يك سيستم حسابداري فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سيستم ديگر از مجموعه اي از عوامل كه نظام ارتباطي مشخص دارند تشكيل مي شود . مهمترين عامل و يا در واقع عامل مسلط در هر سيستم

حسابداري نيروي انساني شاغل در آن است كه يك سيستم را موفق يا نا موفق مي كند . اين نيروي انساني شاغل در سيستمهاي حسابداري دستگاهها ي مختلف و يا به عبارت ديگر حسابداران در معناي عام علاوه بر درستكاري ، امانت و پشتكار بايد از تخصص مهارت وتجربه لازم براي پرداختن به كار حسابداري بر حسب سطح شغل ، وظايف و مسئوليت ها ونوع عمليات مؤسسه برخوردار باشند .


مهمترين عملكرد يا وظيفه يك سيستم حسابداري عملكرد اطلاعاتي است و هر سيستم حسابداري بايد اطلاعات موجود درباره معاملات عمليات مالي ورويدادهاي دارائي اثر مالي بر يك مؤسسه را گرد آوري نمايد، ثبت كند ودر گروه هاي همگن طبقه بندي كند وبالاخره گزارشهاي را فراهم كند كه تصميم گيرندگان مختلف درباره يك مؤسسه يا سازمان بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم بگيرند .
اگر اطلاعاتي كه در جريان فعاليت ها ي يك سازمان فراهم مي آيد به شكل مطلوب ارائه شود براي تصميم گيري هاي مختلف فايده چنداني ندارد . بنابراين تصميماتي كه توسط اداره كنندگان يك سازمان و يا توسط اشخاص ذيحق و ذينفع درباره يك مؤسسه گرفته مي شود بسيار متنوع و متعدد است .
مديران در سازمان در پي آن هستند كه با حداقل امكانات، حداكثر استفاده و مطلوبيت را از آن سازمان خود نمايند. يكي از ابعاد بسيار مهم يك سازمان در حال حاضر شيوه بكارگيري از دارائيهاي موسسه است و همچنين مي‎دانيم كه قسمت عمده‎اي از دارائيهاي موسسات در موجوديهاي انبار آن نهفته و انباشته شده است و مديريتهاي مالي، تداركات و انبار در پي آن هستند تا بهترين تركيبي كه متضمن حداكثر سود يا حداقل هزينه براي موسسه باشد را معين بنمايند.
سازمانها به علت عدم دسترسي به اطلاعات درست و به موقع از ميزان و نوع موجودي‎هاي انبار قادر به تهيه و تدارك مايحتاج با صرفه كامل نيستند و آنگاه دچار مشكلاتي در اين زمينه خواهند شد. و در جستجوي متخصصان انبارداري نيز غالباً به افراد بدون آمادگي و معلومات برخورد مي‎نمايند و چون تكامل در اين زمينه بدون كاربرد روشهاي نوين و فنون پيشرفته علمي نخواهد بود لزوم اين افراد مطلع و حرفه‎اي هر چه بيشتر از پيش مشهود مي‎شود.
مقدمه

يكي از اهداف اوليه فعاليتهاي سازماني، نيل به اهداف با حداكثر كارايي مي باشد. سازمانها جهت نيل به اهداف خود از منابع مختلفي بهره ميگيرند. مواد مصرفي، ملزومات، ماشين آلات و ... وروديهاي سيتمهاي سازماني بازرگاني و صنعتي را تشكيل مي دهند. اين وروديها پس از تهيه و تدارك توسط واحدهاي خريد و تداركات ( باكاراترين روش، در بهترين زمان موردنياز و با بهتريان كيفيت نسبي در ارتباط با قيمت) ضروريست تا به بهترين نحو ممكن است نيز در سازمان حفظ و نگهداري شوند.
• واحدهاي تجاري خصوصي
• واحدهاي تجاري دولتي
• واحدهاي تجاري تعاوني


• واحدهاي مختلط.
امروزه یا پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را می طلبد. انبارها را از دو جهت مورد بررسی قرار داد یکی از لحاظ فیزیکی نظیر محل انبار نوع قفسه بندی ها , محل کالا ها در انبار , نور ایمنی و وسایل حفاظت کالا ها و وسایل حمل و نقل.....دیگری سیستم اطلاعاتی انبار که به طرح و گردش فرمها به نحوی که اطلاعات به بخش های مختلف کارخانه یا موسسه به موقع و به مقدار لازم برسد و به کنترل های لازم در رابطه با کالا بحث می نماید.

فصل اول


مروری بر تاریخچه ،اساسنامه و فعالیت کمیته امداد استان کردستان
تاريخچه
سابقه شكل گيري و پي ريزي تشكيلات اين نهاد به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب و حدوداً سال 1342 برميگردد كه تعدادي از انقلابيون اول نهضت اسلامي كه در زمره ‌همراهان و همرزمان حـضرت امام خميني (ره‌) قرار داشتند و بعضاً مـسئولين فعلي اين نهـاد ميباشند، از طرف مـعظم له مـأموريت رسيدگي به‌خـانواده زندانيـان سياسي، نيازمندان مبارزين را بعهده داشتند. اقدامات حمايتي و امدادي اين بزرگان خصوصاً در زمان اوجگيري انقلاب اسلامي يعني سالهاي 56 و 57 كه مبارزات امت مسلمان به اوج خود رسيد و اعتصاب و تحصن همه جا را فرا گرفت‌، با حمايت گسترده و فراگير از اعتصابيون و خانواده زندانيان سياسي و نيازمندان جامعه سير صعودي يافت.
با پيروزي انقـلاب شكوهمند اسلامي و آغـاز فعاليت مجـدد بخشهاي اداري، اقتصادي و فرهنگي كشور، لـزوم حـمايت از نيازمندان در صـدر برنامه‌هاي نظام قرار گرفت و دقيقاً 22 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بعنوان دومين نهاد انقلابي در تاريخ 14 اسفند ماه 1357، كميته امداد امام‌، با صدور حكم پرخير و بركت و تاريخي حضرت امام خميني‌(ره‌) براي مدت نامحدود، بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه در حمايت و امداد محرومان و مستضعفان و خودكفا كردن آنان‌، تأسيس گرديد.
اساسنامه
مقدمه:
کميته امداد امام خمينی (ره) در تاريخ 14 اسفند ماه 1357، هجری شمسی مطا بق با 7 ربيع الثانی سال 1399، هجری قمری با حکم تاريخی رهبر کبير انقلاب اسلامی و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) برای مدت نا محدود تشکيل گرديده است .
ماده یک :
نام(کميته ی امداد امام خمينی (ره)) در اين اساسنا مه به اختصا ر (( امداد امام )) ناميده می شود.
ماده دو :
هدف از تشکيل کميته امداد امام (ره) ارايه ی خدمات حمايتی ، معيشتی و فرهنگی برای نيازمندان و محرومان داخل و خارج کشور به منظور تامين خود اتکايی ، تقويت و رشد ايمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .


ماده سه :
امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غير انتفايی و عام المنفعه ، دارای شخصيت حقوقی مستقل و استقلال مالی، اداری و استخدامی است که تحت نظارت عاليه ی (مقام معظم ولايت مطلقه ی فقيه) و طبق مقررات اين اساسنامه اداره می شود
ماده چهار :
مرکز اصلی امداد تهران است که می تواند در ساير نقاط کشور و يا خارج از کشور واحد هايی تاسيس کند .


ماده پنج :
امداد امام دارای تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران است .
ماده شش :
وظايف امداد امام عبارت است از :
الف ـ بررسی و شناخت انواع محروميت های مادی و معنوی نيازمندان و تبيين و تامين نيازهای حمايتی ، معيشتی ، فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آنها در حد امکان و شناسايی افراد و خانواده های لازم الحمايه در شهر و روستا و عشاير
ب ـ بررسی و ارايه ی پيشنهاد خط مشی ها،سياست های اجرايی،طرح ها، برنامه ها و روش ها ی مناسب برای رفع محروميت های نيازمندان در ابعاد مختلف به مراجع ذيربط و انجام اقدامات و پيگيری های لازم جهت تحقق آنها .
ج ـ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکاء نمودن افراد و خانواده های تحت پوشش و ساير نيازمندان از طريق ايجاد اشتغال ، اعطای وام ، آموزش های فنی و حرفه يی و ارايه ی خدمات لازم در حد امکان .
د ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت ارايه ی خدمات بهداشتی و درمانی واقدام به بيمه های
درمانی و اجتماعی اقشار آسيب پذير در حد امکانات و چارچوب قوانين ومقررات مربوطه .
هـ ـ پرداخت مستمری ( کمک های نقدی و غير نقدی ، اعطای قرض الحسنه ضروری ، کمک به تعمير و تهيه ی مسکن، ازدواج و جهيزيه ی نيازمندان.
وـ ارایه ی خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمندان و انجام فعالیت های فرهنگی و آموزشی و تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم و تعمیق باورهای دینی.
زـ حمایت موردی از افراد و خانواده های نیازمند در برابر مشکلات ناشی از بروز حوادث و بالایای طبیعی و غیر طبیعی.
ح ـ ارایه ی خدمات مشاوره و مددکاری و حمایت های لازم حقوقی و قضایی به افراد و خانواده های نیازمند.
ط ـ حمایت نیازمندان خارج از کشور بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران، در حد امکانات.
ی ـ تمهیدات لازم به منظور احیای فرهنگ انفاق و ایثار، نشر سنت های حسنه ی اسلامی و هدایت امکانات و کمکهای مردمی خصوصا کمک های اشخاص خیر و نيکوکار و همچنين امکانات و کمک های بخش های دولتی و غير دولتی جهت حمايت از افراد و خانواده های نيازمند.
ک - ارتباط با موسسات خيريه ، انجمن ها و تشکل های عام المنفعه ی مردمی داخل و خارج از کشور به منظور تبادل تجربه و بهره گيری هرچه مطلوب تر از ظرفيت های بالقوه و بالفعل آنها و پرهيز از انجام کارهای موازی و غير ضرور در جهت انجام حمايتهای مادی و معنوی و تقويت و گسترش اين گونه هسته های مردمی در حد توان.
ل - انجام هرگونه تکليف قانونی پس از تخصيص اعتبار لازم.
ماده ی هفت:
دارايی امداد امام عبارتست از : خالص کليه دارايی ها اعم از منقول و غير منقول و حقوق متعلقه که به امداد امام (ره) واگذار شده يا می شود، ويا از محل منابع مالی تامين شده و يا خواهد شد و در دفاتر امداد ثبت گرديده يا خواهد گرديد ، مجموعا اموال ولی فقيه محسوب می گردد.
تبصره :


هرگونه نقل و انتقال در دارایی ها و اموال و املاک و افزایش و کاهش سرمایه با تأیید شورای مرکزطز امداد توسط سرپرستی انجام خواهد شد.
ماده ی هشت :
منابع مالی امداد امام عبارت است از :
الف ) عنایت مقام معظم رهبری «مدّ ظّله العالی ».
ب ) اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی.
ج ) هدایا و کمک های مردمی، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای داخل و خار
هـ ) درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی امداد امام پس از تصویب مراجع ذی صلاح در این اساسنامه.
ماده ی نه:
ارکان امداد امام عبارت است از:
الف ) شورای مرکزی « نمایندگان ولی فقیه ».
ب ) سرپرست امداد امام.
ج ) حسابرسی و بازرسی.
ماده ی ده:
شورای مرکزی مرکب از پنج نفر به انتخاب مقام معظم رهبری « مدّ ظّله العالی » است که برای مدّت پنج سال
تعیین می گردند.
تبصره ی 1:
شورای مرکزی در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می کند.
تبصره ی 2:
شورای مرکزی دارای دبیرخانه یی است که مسئولیت تهیه ی دستور جلسات، ثبت و ضبط مذارکات، ابلاغ مصوّبات، تهیه اطلاعات و ارایه ی خدمات کارشناسی و مشاوره و انتشار گزارش های شورای مرکزی را زیر نظر دبیر شورا بر عهده دارد. تفصیل وظایف این دبیرخانه در آیین نامه شورای مرکزی تعیین می گردد.
تبصره ی 3:
شورای مرکزی فردی را از میان اعضاء و یا غیر از اعضاء به عنوان دبیر شورای مرکزی انتخاب می کند.
تبصره ی 4 :
شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی مثبت حداقل سه نفر از اعضاء تصویب می شود و حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می دهند.
تبصره ی 5 :
آیین نامه داخلی شورایی مرکزی که حساوی جریان طرح و بررسی، تصویب و ابلاغ و پیگیر

ی مصوبات و سایر روش های اجرایی شورای مرکزی و وظایف دبیرخانه خواهد بود، توسط دبیرخانه در قالب اساسنامه ی حاضر تهیه و به تصویب شورا می رسد.
ماده ی یازده :
وظایف و اختیارات شورای مرکزی به عنوان هیأت امناء عبارت است از :
1- پیشنهاد سرپرست امداد امام از میان اعضاء خود به مقام معظم رهبری جهت تأیید.
2- بررسی تغییرات لازم در اساسنامه و پیشنهاد آن به مقام معظّم رهبری جهت تصویب معظّم له.
3- پیشنهاد سیاست های کلان جهت تصویب مقام معظّم رهبری « مدّ ظلّه العالی ».
4- بررسی و تصویب سیاست ها و خط مشی های اجرایی.


5- بررسی و تصویب تشکیلات و شرح وظایف کلان واحدهای سازمانی امداد امام.
6- بررسی و تصویب برنامه و بودجه و رسیدگی به گزارش حسابرسی و بازرسی.
7- تصویب صورت های مالی و عملکرد امداد امام.
8- بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر ضوابط و مقرّرات مورد نیاز امداد امام.
9- تصویب اساسنامه صندوق های اعتباری و سازمان های وابسته به امداد امام.
10- تأیید قائم مقام سرپرست امداد امام با پیشنهاد سرپرستی امداد و تعیین دبیر شورا.
11- تایید نصب معاونین و مدیران کل استانها .
12- تعیین حقوق و مزایای سرپرست امداد امام ، قائم مقام ایشان و دبیرشورای مرکزی .
13- اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات سرپرست و بازرسان امداد امام و هریک از اعضای شورای مرکزی .
14- نظارت برچگونگی اجرای اوامر و سیاست های مقام معظم رهبری (مدظله العالی )،اجرای مصوبات شورای مرکزی واجرای صحیح قوانین ومقررات مربوطه .
15- تایید ایجاد و یا انحلال دفاتر و واحدهای اصلی داخل و خارج ازکشور.
16- بررسی و تصویب روشهای اجرایی وظایف محوله ازسوی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف ا مداد امام .
17- ارایه گزارش عملکردسالانه خدمت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ).
ماده ی دوازده :
وظایف رکن نظارتی برعهده معاونت نظارت وحسابرسی دفترمقام معظم رهبری است که براساس وظایف ودستورالعملهای ابلاغی دفترمقام معظم رهبری عمل خواهدکرد.
تبصره :
شورای مرکزی جهت نظارت داخلی تشکیلات بازرس یا بازرسانی را معین خواهد نمود.
ماده ی سیزده :
سرپرست امداد امام به پیشنهاد شورای مرکزی و تایید و حکم مقام معظم رهبری به

مدت پنج سال منصوب وبه عنوان مقام اجرایی امداد امام ، مسؤول اجرای کلیه اموروهدایت فعالیت ها وحفظ حقوق و منافع امداد امام است که وظایف خود را در چهارچوب این اساسنامه ومصوبات شورای مرکزی به انجام می رساند.
ماده ی چهارده :
وظایف واختیارات سرپرست امدادامام عبارت است از:
1- پیشنهاد اصلاح یا تغییرتشکیلات به شورای مرکزی جهت تصویب.


2- نمایندگی امدادامام درکلیه ی مراجع وامضای اسناد و اوراق بهادار.
3- تهیه و تنظیم اهداف ،سیاست ها ،خط مشی ها ،برنامه های میان مدت وبلند مدت و بودجه ی سالیانه ی امداد امام برای پیشنهاد به شورای مرکزی جهت تصویب .
4- ارایه ی گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و محاسباتی امداد امام .
5- تهیه ی آیین نامه های مورد نیازامداد امام برای پیشنهاد به شورای مرکزی جهت تصویب .
6- نصب وعزل معاونین ومدیران کل استانها با رعایت بند11وظایف شورای مرکزی .
7- ارتباط با سایرنهادها وسازمان های دولتی وغیردولتی درجهت تامین اهداف امدادامام وهماهنگی لازم .
8- تحصیل اعتبارت مصوب ،وصول مطالبات ،پرداخت دیون وعقد قراردادهای موردنیاز،باحق تفویض اختیار.
9- حفظ هستی وامکانات امداد امام واستیفای کلیه ی حقوق مربوطه ازاشخاص حقیقی وحقوقی ،اقامه ی هرنوع دعوی نزدمراجع ذی صلاح وصلح وسازش وارجاع امربه داوری با حق توکیل .
10- اعطای وام واستقراض وتحصیل هرنوع اعتباردرچارچوب اساسنامه وبرنامه وبودجه مصوب.
11- پذیرش نذورات ،تبرعات هدایاوکمک ها.
12- افتتاح وانسدادحساب جاری وپس اندازوسپرده ی مورد نیازدربانک ها وسایرموسسات اعتباری ومالی داخل وخارج کشورونگهداری حساب های امدادامام .
13- صدوردستورالعمل ها وبخشنامه های اجرایی .
14- تایید وابلاغ ضوابط وروش های اجرایی معاونت ها وواحدهای تابعه .
15- تشخیص ،تعهدوتسحیل وصدوراجازه پرداخت تعهدات بودجه یی وهدایا.
16- پیشنهاد تاسیس ویا انحلال دفاتروواحدهای اصلی داخل وخارج ازکشوربه شورای مرکزی .
ماده ی پانزده :
قایم مقام درغیاب سرپرست امدادامام ،امورجاری رابه نیابت از سرپرستی انجام خواهدداد.
تبصره :
قایم مقام با معرفی سرپرست وتایید شورای مرکزی منصوب می گردد.
ماده ی شانزده :
اسناد مالی حساب خزانه ای امدادامام با امضای سرپرست یاقایم مقام امدادامام ومعاون مربوطه ومهرامدادامام صادرخواهدشد.
تبصره 1:
حساب های کلان درآمدی با امضا سرپرست یا قائم مقام وی ویکی ازاعضا شورای مرکزی صادرخواهد شد.
تبصره 2:
اسناد مالی واحدهای تابعه امداد امام براساس ضوابط مربوطه با تفویض اختیارسرپرست امدادامام تنظیم خواهد شد.


ماده ی هفده :
سال مالی امداد امام ازاول فروردین ماه هرسال شروع و درآخراسفند ماه همان سال پایان می پذیرد.
تبصره 1:


حساب ها ی سالانه و کمک ها و اعتبارات دولتی درچارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ومصوبات شورای مرکزی تهیه وتنظیم می گردد.
تبصره 2:
صورت حساب های مالی و محاسباتی و اعتبارات مربوط به ولی فقیه و درآمدهای اختصاصی امداد امام مطابق ضوابط مربوطه توسط سرپرست امداد امام تهیه وبه همراه گزارش عملکرد سالانه به شورای مرکزی تسلیم خواهد شد.
شورای مرکزی اظهارنظربازرس (حسابرس ) درمورد این صورت و گزارش مخصوص آنان را حداکثر ظرف مدت یک ماه دریافت خواهد کرد.
تبصره 3 :
گزارش عملکردسالانه ،گزارش های سالیانه ی مالی ومحاسباتی (موضوع تبصره ی 2) می بایستی حداکثرتاپایان مردادماه سال بعد به بازرس (حسابرس)ارائه مفاصا حساب به سرپرست امداد بوده وقطعی است .
تبصره 4 :
یک نسخه گزارش عملکرد وحساب های سالیانه ی مالی ومحاسباتی امداد امام پس از تصویب شورای مرکز ی به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) تقدیم می شود.
ماده ی هجده :
محدودیتها
الف- معاملات امداد با روسا ومدیران واقارب درجه اول سببی ونسبی آنها اعم ازمستقیم وغیر مستقیم ممنوع خواهد بود.
ب- انجام معاملات نظیرمعاملات امداد که متضمن رقابت با عملیات امداد باشد،برای مدیران ومسولین امداد ممنوع است .
د- اعطای وام واعتبار به مدیران و مسولین امداد صرفا برمبنای آیین نامه ای اس

ت که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.
ماده ی نوزده :
انحلال امداد امام صرفا با تشخیص وحکم مقام معظم رهبری (مدظله العالی )انجام خواهد شدکه دراین صورت ،کلیه ی دارایی های آن در اختیارمعظم له قرار دارد.
ماده ی بیست :


اساسنامه ی اولیه ی کمیته ی امداد امام خمینی (ره) که درتاریخ 20/3/1366 تنظیم و به توشیح رهبرکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) رسیده است با اذن مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی ) مورد بازنگری قرارگرفت و دریک مقدمه 20 ماده و15 تبصره درتاریخ 29/9/1380 به توشیح معظم له رسید واجازه فرمودند سرپرست امداد نسبت به ثبت واجرای آن اقدام نماید . با تصویب این اساسنامه کلیه مقررات مغایربا آن ملغی خواهد شد.


تشكيلات و سازماندهي:
كميته امداد امام خميني(ره) بعنوان نهادي انقلابي و از نوع مؤسسات غيرانتفاعي و عام المنفعه است و تحت نظارت مقام معظم رهبري (ولايت فقيه) قرار دارد كه مركز اصلي آن در تهران بوده و در تمامي شهرستانها و اكثر بخشهاي كشور و در برخي نقاط خارج از كشور داراي شعبه ميباشد.
پس از ولايت فقيه شوراي مركزي عاليترين ركن اين نهاد ميباشد كه مسئوليت كلي امور امداد را عهده دار است. سرپرستي بعنوان بالاترين مقام اجرايي و عضو شوراي مركزي امداد مجري مصوبات شوراي مركزي ميباشد، اداره كل كميته امداد در استان بعنوان هماهنگ كننده و ناظر بر امور شاخههاي اصلي مستقر در شهرستانها ميباشد و كميته امداد شاخهها در كليه شهرستانها و برخي شهرها و مراكز دهستانها بعنوان اصليترين واحد حمايتي امداد مستقيماً به امور مددجويان و ارباب رجوع رسيدگي ميكند.


ساختار کلان تشکیلاتی کمیته امداد امام خميني( ره)

ساختار سازمانی دفتر مرکزی کمیته امداد امام خميني( ره)


نمودار سازماني دفاتر استانهاي كميته امداد امام خميني (ره)

خلاصه اي از چگونگي نظام مالي كميته امداد امام خميني (ره)

كميته امداد امام خميني يك نهاد عمومي غيردولتي است . اين نهاد بر

اساس وظايفي كه برعهده گرفته است ، شامل موارد ذيل ميباشد:
منابــع درآمدي كميته امداد امام (ره) :
1 ) كمكهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي
2 ) اعتبارات وكمكهاي دولت


3 ) درآمدهائيكه به عنوان هدايا وكمكهاي مردمي از طريق مردم وسازمانها ونهادها اعم از نقدي وغيرنقدي صدقت وغيره عايد امداد امام (ره) ميگردد .
4 ) درآمدهائيكه به عنوان درآمد محلي ويادرآمد حاصل از بخشها و امور اقتصادي عايد امداد ميشود .
5 ) وجوه شرعيه ( فطريه - ذكات – ردمظالم – كفارات و نذورات )
6 ) وجوه دريافتي براي مصارف خاص طبق نظر پرداخت كننده .
7 ) وجوه دريافتي از محل فروش اموال امداد .
8 ) مانده وجوه مصرف نشده سال قبل .
9 ) بازدريافت اقساط وامهاي پرداختي وذخائر مربوط به سالهاي قبل .
10 ) ساير منابع ، عوايد ، درآمدها و دريافتي ها .
مصـارف كميته امداد امام (ره) :
كميته امداد امام خميني (ره) منابع مالي دريافتي فوق الذكر را از طريق دفاتر كميته امداد امام( ره ) در كل كشور وتعدادي از كشورهاي خارجي درقابل برنامه هايي به شرح ذيل به مصرف ميرساند :
1 ) طرح مددجوئي
- حمايت خانواده زندانيان .
2 ) طرح شهيد رجائي
3 ) اموربيمه وخدمات بهداشتي و درماني افشار نيازمند .
4 ) خدمات فرهنگي وآموزشي
5 ) خدمات عمراني . شامل :
- تأمين مسكن براي مددجويان
- ساختمان سازي براي مددجويان
- كمك به حل مشكل مسكن نيازمندان غير تحت پوشش
- ايجاد فضاي خودكفائي
- احداث وتوسعه ساختمان اداري ، اردوگاه ، خوابگاه و…
6 ) برنامه خودكفائي مددجويان . شامل :
- پرداخت وامهاي خودكفائي در اشكال مختلف
- ارائه آموزشهاي فني وحرفه اي
- كاريابي براي مددجويان
- ايجاد فضاي خودكفائي


7 ) كمك به زلزله زدگان بم
برنامه تأمين خدمات حمايتي خاص :


- اطعام وافطاريه محرومين
- ارائه خدمات مددكاري ومشاوره اي
- پيگيري مسائل حقوقي – قضائي مددجويان
- طرح بازگشت مهاجرين
- طرح حمايت از ايتام
برنامه ازدواج فرزندان خانوادههاي تحت پوشش
حمايت محرومان خارج ازكشور :
- برنامه حمايت ازمحرومان لبنان
- برنامه حمايت ازمحرومان سوريه
- برنامه حمايت از محرومان آذربايجان
- برنامه حمايت از محرومان تاجيكستان
- برنامه حمايت از محرومان افغانستان
- برنامه حمايت از محرومان فلسطين
- برنامه حمايت از محرومان عراق
اعتبارات دریافتی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) :
1- اعتبارات جاری (هزینه ای )
این اعتبارات براساس مبادله موافقتنامه بادولت دریافت می گردد و مربوط به هزینه های جاری کمیته امداد می باشد که به طور نمونه می توان به اعتبار حقوق ومزایا و مستمری اشاره نمود . اعتبار هزینه ای ازمحل ردیفهای عمومی بوده وماهیت کمک دارد. یعنی درموافقتنامه مبادله کلمه "کمک" قید گردیده است . لذا امداد ازاین محل می تواند در چهارچوب وظایف به افراد حقیقی وحقوقی نیز کمک کند.


انجام هرگونه هزینه بابت تملک دارائیها ازمحل این اعتبارممنوع می باشد . تاریخ هزینه کرد این اعتبارتا پایان فروردین سال بعد می باشد. پاسخگوئی این اعتبار به عهده امداد بوده حداکثرتا تاریخ پایان شهریور سال بعد به وزارت اقتصاد ودارائی و دیوان محاسبات ارائه می گردد .
2- اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای :
این اعتبارات نیز براساس مبادله موافقتنامه دریافت گردیده وحتما باید به مصرف طرحهای سرمایه ای برسند تاریخ مصرف این


اعتبارتا پایان تیر ماه سال بعد می باشد وگزارش تفریغ ان نیز به عهده امداد می باشد .
3- اعتبارات دریافتی بابت سفرهای ریاست جمهوری (شرکت ملی نفت
این اعتبارات بابت سفرهای ریاست جمهوری به استانها ازشرکت نفت دریافت می گردد و تحت عنوان کمک بوده و به عنوان اعتبارات غیر دولتی طبقه بندی می شود . با توجه به اینکه وجه مذکور از محل منابع داخلی شرکت نفت به امداد پرداخت می شود لذا درگزارش تفریغ بودجه منظور نمی شود .
4- اعتبارات مربوط به تبصره های قانون بودجه :


این اعتبارات در برخی ازموارد همراه با موافقتنامه و درمواردی همراه با ابلاغ بودجه به امداد پرداخت می گردند معمولاً جهت مصارف خاصی درقانون بودجه پیش بینی شده است مثل یارانه بن خرید غیرنقدی پاسخگوئی قانونی تبصره ها به دوشکل زیراست :
آن دسته از تبصره ها که همراه با موافتنامه هستند ، ماهیت دولتی دارند ودرگزارش تفریغ بودجه منظورمی شوند . ولی آن دسته ازتبصره هاکه به عنوان یارانه به امداد پرداخت می گردند ، طبق ماده 31 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی ماهیت کمک دارد ودر گزارش تفریغ بودجه منظور نمی گردد .
تبصره ها با توجه به ماهیت ممکن است جاری ویا تملک باشد فلذا مهلت انجام هزینه وگزارش آنها نیز متفاوت است .
5- اعتبارات ابلاغی :


اعتبارات ابلاغی 2مشخصه مهم دارند :
1- به حساب جاری امداد نزد بانک مرکزی واریز می گردند
2- دارای اعلامیه ابلاغ اعتبار می باشند


این نوع ازاعتبارات درگزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ووزارت اموراقتصادی ودارائی ارائه می گردد که برخی از واریزیهای وزارت دفاع ازاین نوع می باشد .
6- واریزی توسط سایر سازمانها ی دولتی :
این واریزیها بسته به نوع واریزی وبا توجه به قانون بودجه . دولتی وغیر دولتی بودن آنها مشخص می گردد.
به طو نمونه واریزی توسط سازمان خدمات درمانی ازردیف 30310 چون ماهیت کمک دارد لذا به عنوان منابع غیر دولتی منظور شده است ودرگزارش تفریغ بودجه منظور نمی شود .
7- سایر منابع تامین اعتبار:
طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان – وام – انتشار اوراق قرضه – برگشتی از پرداختهای سال قبل وعناوین مشابه درقانون بودجه پیش بینی می شود وماهیت درآمد ندارد.
8- وجوه اداره شده :
طی ماده 7 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت :
کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانین برنامه وبودجه منظور می شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی وموسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد . سود حاصل ازوجوه مذکور به ترتیبی که درآیین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد ، به حساب ویژه ای درخزانه داری کل واریز وعیناً در بودجه های سنواتی مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد . برای مثال اعتبار ردیف 503610 که بابت اشتغال خانواده زندانیان نیازمند به حساب امداد واریز گردیده است.
مختصري در رابطه با خصوصيات نظام مالي امداد امام (ره)
نظام مالي كميته امداد امام (ره) از نوع سيستم هاي مالي مركز و شعب با خصوصيات و ويژگيهاي منبعث از شرايط سازمان واهداف و وظايف محوله ميباشد در اين سيستم فعاليت

 

هاي مالي در بيش از 640 شاخه ، كه داراي سيستم حسابداري كامل ومستقل ميباشند ، ثبت ميشود . فعاليتهاي فوق الذكر در مراحل بعدي در ادارات كل استانها وسپس در حسابهاي مركز ثبت وضبط گرديده وصورتهاي مالي تلفيقي از كل عمليات كميته امداد امام (ره) در كل كشور و شعب خارج كشور تهيه ميشود .
از خصوصيات اين نظام مالي وجود ذيحساب قبل از خرج و بعد ازخرج دركليه شعب فوق الذكر ميباشد . اين ذيحسابان بر اساس آئين نامه ومقررات وظيفه ثبت وضبط فعاليتهاي مالي ونظارت برانجام صحيح مخارج را دارا ميباشد . بديهي است حسابهاي استانها پس از رسيدگيهاي فوق وتهيه صورتهاي مالي اساسي توسط حسابرسان مركز رسيدگي نهائي شده ودر صورت پذيرفته شدن درحسابهاي مركز تلفيق ميگردد.
از خصوصيات ديگر اين سيستم حسابداري استفاده از اصل حسابهاي مستقل وتفكيك شخصيتهاي حسابداري براي منابع مختلف به جهت اينكه مصرف منابع مختلف تابع ضوابط وشرايط خاص ميباشد ، بدين جهت نظام مالي امداد حداقل از دو شخصيت حسابداري كاملاً مجزا بنام هاي سيستم حسابداري غيردولتي و سيستم حسابداري دولتي در قالب يك سيستم واحد بهره مند ميباشد .
باتوجه به تنظيم جداول ، مقرر گرديد تمامي واحدهاي تابعه ، استانها و شاخه هاي امداد امام درمركز وخارج از كشور موظفند جز درموارديكه دراين جزوه برآن مقرر شده است ثبتهاي خود را حتي المقدور از سرفصل حسابهاي سال 87 كه در اين جزوه تهيه و ترسيم شده ، انجام دهند .
توضيحات :
فهرست برنامه ها و فعاليتهاي حوزه ها :

براي روشنتر شدن ريز برنامه ها وفعاليتهاي هر حوزه ، ما را برآن داشته است كه كليه فعاليتها وبرنامه هاي هر حوزه را به صورت مجزا در 9 حوزه تعيين شده از طرف سرپرست محترم كميته امداد امام (ره) ؛ تقديم همكاران عزيز گردد .
براي مثال ، يكي از فعاليتهاي كميته امداد عبارتست از :
برنامه شماره 30427 باعنوان برنامه تأمين مسكن معلولين ونيازمندان
فعاليتهاي مرتبط : الف _ كمك به خريد و ساخت مسكن مددجويان تحت پوشش
ب _ كمك به تعمير وبازسازي مسكن مددجويان تحت پوشش
ج _ كمك به پرداخت اجاره و وديعه مسكن مددجويان تحت پوشش
د _ پرداخت وام مسكن به مددجويان نيازمند
تفويض اختيار :
اختيارات ومسئوليتهاي هر حوزه با برنامه وفعاليت حوزه حيطه خودشان مي توانند دريافت وپرداختي داشته باشند .
شرح وظائف اداره مالی
1- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب قوانین و مقررات موجود .


2-دریافت و پرداخت نقد و چک و اسناد و اوراق بهادار ، صدور حواله جات بانکی و ...
3- صدور حواله و حسابداری انبار و تطبیق با امور مالی و انبار گردانی .
4- تنظیم لیست حقوق و دستمزد ، مزایا ، اضافه کار و سایر پرداختهای دیگر کارکنان و پرداخت کسورات (بیمه ، مالیات ، بیمه عمر و ... ) .
5-حسابداری بیمه گری و درمان ( صدور چک ، تنظیم صدور سند و بایگانی اسناد بیمه ) .
6- تخصیص و کنترل اعتبارات دولتی و امدادی و تنظیم لیست بودجه .
7-تهیه مغایرتهای بانکی و رفع مغایرت کلیه حسابهای بانکی .


8-تهیه صورتهای مالی و سایر گزارشها .
9-تنظیم صورت اموال کنترل عینی و دفتری دارائیها و ارائه گزارش .
10-صدور اسناد مالی ( کد بندی ، ثبت و کنترل اسناد و بایگانی ) .
11-حسابداری بیمه تکمیلی پرسنل .
12-تطبیق حسابهای استان با مرکز و مناطق و شاخه های تابعه .
13-توزیع و تسویه بن غیر نقدی و کارت پوشاک .
14-تنظیم مکاتبات مالی بامراکز مرتبط و دفتر مرکزی و انجام امورات اداری و ابلاغ بخشنامه ها .
15-پاسخگویی و تهیه گزارشات موسسه حسابرسی مفید راهبر ، دیوان محاسبات ،حسابرسی و امور مالی مرکز .
16-انجام امور مالی جشن رمضان و سایر امور محوله .
17-تکمیل فرآیند ثبت بستن حسابها در پایان سال مالی .
18-انجام کلیه اقدامات لازم در مورد تهیه و تنظیم اسناد هزینه های انجام شده .
19-رسیدگی به اسناد مالی و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری کشور و آئین نامه های داخلی و ضوابط اجرایی بودجه مصوب .
20-شرکت در کمیسیون مالی و معاملاتی و اعلام نظر در خصوص مناقصه و مزایده .
اداره حسابرسی
اداره حسابرسی استان تهران یکی از ادارات تابعه معاونت مالی و پشتیبانی است که به منظور نیل به اهداف عالی امداد وظایف زیر را به عهده دارد :
- نظارت و ارزیابی عملکرد مالی مناطق و شاخه های استان تهران
- نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعلمها در کلیه واحدهای اجرایی استان
- حسابرسی و سندرسی مناطق ، شاخه ها و دفتر استان
- تحویل حسابهای هر سال در پایان سال از مناطق و شاخه ها و ارائه به مرکز جهت بستن حسابها
- تلفیق و تجمیع اطلاعات مالی مناطق و دفتر استان
- ارائه گزارشات اختصاصی حسابرسی به مراجع ذینفع و مدیران
- بررسی سیستم حسابداری مناطق و شاخه ها و تهیه گزارش اشکالات نرم افزاری
- اجرا ، هدایت ، کنترل ، نظارت و ارزیابی عملیات مالی ، حسابداری ، و حسابرسی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط و مصوب مرکز و ارائه
-گزارشهای لازم به واحدهای ذیربط در استان و مرکز
اداره حسابرسی استان تهران متشکل از رئیس اداره ، مسئول حسابرسی ، کارشناسان سیستم حسابداری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و کارشناسان رسیدگی به اسناد مالی می باشد .
دایره وام


ضمن حضور یکی از بستگان درجه یک زندانی در کمیته امداد امام خمینی استان تهران یا شاخه و مناطق ، درخواست به همراه آخرین حکم دادگاه ارائه گردیده و هم زمان درخواست توسط خود زندانی از طریق مددکاری زندان به کمیته امداد ارجاع می گردد.
کارشناسی حقوقی و جوابیه زندان
در مرحله بعد کارشناس حقوقی مدارک فوق را بررسی و جهت مکاتبه با زندان اقدامات اولیه صورت می گیرد . ( سه برگ نمونه ) که توسط زندان تکمیل و جوابیه زندان به کمیته امداد یا ستاد دیه ارسال می گردد.
بعد از جوابیه زندان ، طی مکاتباتی که توسط کارشناس حقوقی وام با دادگاه صورت می گیرد آخرین حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متقاضی ، به کمیته امداد ارسال می شود .
تحقیق محلی
تحقیق محلی یکی از حساس ترین مراحل پذیرش و تکمیل پرونده می باشد که کارشناس حقوقی با کمیته امداد محل سکونت متقاضی مکاتبه نموده و شرایط اقتصادی و نیاز خانواده را ارزیابی می نماید .
تخفیف شاکی
قبل از تصویب پرونده در کمیسیون ، حضور شاکی جهت تخفیف مبلغ طلب و اخذ رضایت کامل در دادگاه مربوطه با مبلغ وامی که از زندانی دریافت میدارد الزامی میباشد و طبق فرم ذیل صورت میگیرد :
کمیسیون وام امداد
بعد از اتمام مراحل فوق ، پرونده متقاضی جهت ارسال به کمیسیون وام ارجاع می گردد. کمیسیون وام متشکل از مدیرانی می باشد که جهت تصویب و تایید وام در کمیسیون حضور دارند. اعضای کمیسیون وظیفه تصویب مبلغ وام برای متقاضی را بر عهده دارند. برای متقاضیانی که به زندان وارد نشده اند تا سقف ده میلیون ریال نیز مساعدت وام در نظر گرفته می شود . برای جرایم مالی و دیه نیز تا سقف شصت میلیون ریال وام تصویب می گردد.
تکمیل مراحل پرداخت
در این مرحله وام مصوب متقاضی به اداره وام ارجاع و کارشناس وام نسبت به اخذ ضمانت نامه و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام می نماید . نمونه فرم ضمانت
در پایان با تکمیل مدارک ضمانت ، حواله وام متقاضی به اداره کل وام کمیته امداد استان تهران ارجاع و متقاضی ظرف مدت معین وام خود را دریافت خواهد کرد . چک وام در وجه جاری دادگاه صادر و تحویل یکی از اقوام درجه یک جهت تحویل به دادگاه می شود . به پرونده هایی که در دادگاه مختومه شده باشد وام تعلق نمی گیرد.
مدارک لازم برای ضمانت وام
- چک و سفته از ضامن و متقاضی به مبلغ وام
به همراه یکی از موارد ذیل :
- ترهین سند منزل
- ضمانت نامه صنفی یا اداری
- ضمانت نامه بانکی ( مسدود شدن مبلغی معادل مبلغ وام توسط ضامن در حساب بانکی تا پایان اتمام وام )

فعاليتهاي امداد
كميته امداد امام خميني‌(ره)، با هدف ياري نمودن محرومان و مستضعفان‌، امداد درماندگان و آسيب ديدگان و خودكفا كردن محرومان تشكيل ‌يافته است‌.
وظايف امداد امام براساس ماده شش اساسنامه عبارت است از :
الف ـ بررسي و شناخت انواع محروميت‌هاي مادي و معنوي نيازمندان و تبيين و تأمين نيازهاي حمايتي، معيشتي، فرهنگي و ارتقاي سطح زندگي آنها در حد امكان و شناسايي افراد و خانواده‌هاي لازم الحمايه در شهر و روستا و عشاير.
ب ـ بررسي و ارايه‌ي پيشنهاد خط مشي‌ها، سياست‌هاي اجرايي، طرح‌ها، برنامه‌ها و روش‌هاي مناسب براي رفع‌محروميت‌هاي نيازمندان درابعادمختلف به‌مراجع ذيربط و انجام اقدامات وپيگيري‌هاي لازم جهت تحقق‌آنها‌.
ج ـ فراهم آوردن امكانات لازم به منظور خود اتكاء نمودن افراد و خانواده‌هاي تحت حمايت و ساير نيازمندان از طريق ايجاد اشتغال، اعطاي وام، آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي و ارايه‌ي خدمات لازم در حد امكان.
د ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت ارايه‌ي خدمات بهداشتي و درماني و اقدام به بيمه‌هاي درماني و اجتماعي اقشار آسيب پذير در حد امكانات و چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
هـ ـ پرداخت مستمري (كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي،‌ اعطاي قرض الحسنه ضروري، كمك به تعمير و تهيه‌ي مسكن، ازدواج و جهيزيه‌ي نيازمندان).
و ـ ارايه‌ي خدمات فرهنگي به افراد و خانواده‌هاي نيازمند و انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و آموزشي و تأمين وسايل آموزشي و كمك آموزشي لازم و تعميق باورهاي ديني.
ز ـ حمايت موردي از افراد و خانواده‌هاي نيازمند در برابر مشكلات ناشي از بروز حوادث

و بلاياي طبيعي و غيرطبيعي.
ح ـ ارايه‌ي خدمات مشاوره و مددكاري و حمايت‌هاي لازم حقوقي و قضايي به افراد و خانواده‌هاي نيازمند.
ط ـ حمايت نيازمندان خارج از كشور براساس سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، در حد امكانات.
ي ـ تمهيدات لازم به منظور احياي فرهنگ انفاق و ايثار،‌ نشر سنت‌هاي حسنه‌ي اسلامي و جلب و هدايت امكانات و كمكهاي مردمي خصوصاً كمك‌هاي اشخاص خير و نيكوكار و همچنين امكانات و كمكهاي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي جهت حمايت از افراد و خانواده‌هاي نيازمند.
ك ـ ارتباط با مؤسسات خيريه، انجمن‌ها و تشكل‌هاي عام المنفعه‌ي مردمي داخل و خارج از كشور به منظور تبادل تجربه و بهره‌گيري هرچه مطلوب‌تر از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل آنها و پرهيز از انجام كارهاي موازي و غير ضرور در جهت انجام حمايت‌هاي مادي و معنوي و تقويت و گسترش اينگونه هسته‌هاي مردمي در حد توان.
ل ـ انجام هرگونه تكليف قانوني پس از تخصيص اعتبار لازم.
حسابداری در کمیته امداد
برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عین همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نمایدو مراحل انجام هزینه درسازمان کمیته امداد می باشد.
تآمین اعتبار و ذخیره تآمین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولیعامل
ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه و
جهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده درسازمان کمیته امداد به موجب قانون منتشر میگردد.
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان بر75/1تقسیم میگردد و مآموریتهای کارمنداان باید از محل کار ثابت 30 کیلومتر دورتر باشد.
برگه حسابداری:
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبین جامع و مانع یک فعالیت مالی در یک موسسه میباشد.برگه حسابداری از لحاض قانونی چنین تعریف شده است:
برگه یا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که درآن یک یا چند داد و ستد انجام شده بمناسبت حسابهائیکه بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادر می شود و چنین مدرکی پس از امضائ مرجع ذیحساب قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.
اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است و مسئولیت تشخیص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های حسابداری نوشته میشود با نظر رئیس حسابذاری از وظایف مختص متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد.
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رایانه ای(جزئ معین و کل)عنوان سر فصل شماره ردیف می باشد:
1- تشخیص حساب بدهکار و بستانکار :از اهم وظایف متصدی تنظیم برگه حسابداری میباشد متصدی مربوطه پس از تجزیه و تحلیل حساب و تشخییص بدهکار و بستانکار آن نتیجه تشخیص خود را در سند حسابداری منعکس می کند.
2- عنوان سرفصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخوا گردان پرداخت کسور باز نش

ستگی و وصول درآمد عمومی انتقالی کسور ارسالی.
3- متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام دریافت یا پرداخت در ستون مربوطه ونوشتن
جمع به حروف آن را امضاع نموده وپس از امضاع های مجازبرای صدور نزد متصدی
دفتر صدور برگه ارسال می دارد. تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار به میزان تنخواه
گردان پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد.
اوراق بهادار:
ماده 46 ق.م.ع. نحوه چاپ* تحویل و نظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح زیر تصریح نموده است.
انواع تمبر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه* شناسنامه*سند مالکیت و همچنین سایراوراق و اسناد
رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیئتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصاد و دارائی و یک نفر نماینده دادستان کل کشوریک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورائ اسلامی چاپ و تحویل وزارت یا موسسه دولتی زیربط می گردد.
تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصاد و دارائی است. هیئت وزارت مجاز است در صورت اقتضاد چاپ و تحویل تمام یا قسمتی از تمبر اوراق و اسناد را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی مسئول نماید تا تحت نظارت رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصاد و دارائی در هیئت مذبور عضویت خواهد داشت.
سفارش تهیه کاغذ اوراق بهادار با امضاع مدیر عامل شرکت سهامی چاپخانه دولتی و رئیس هیئت نظارت به مل می آیدسفارش معمولا به کارخانه جات مشهور کاغذ سازی سایر کشورها داده می شود و زیر نظر نماینده هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار به نام چاپخانه دولتی به عمل خواهد آمد و هیچ یک از سازمانهای دولتی حتئ سفارش و خرید کاغذ و مقوای مذبور را نخواهد داشت.کاغذ و مقوای هر سفارش چاپ با تنظیم صورت جلسه شامل نوع تعداد برگ یا وزن و سایر مشخصات مربوط که به امضای نماینده چاپخانه مسئول اسنادهای چاپخانه انباردار انبار مشترک و یک نفر از اعضای منتخب هیئت و ناظر هیئت رسیده است تحویل نماینده چاپخانه می شود.
سر فصل هائی که برای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:
1- حساب اداره کل اوراق بهادار
2- حساب مخزن اوراق بهادار
3-حساب اوراق بهادار مصرفی
4-حساب تنخواه گردان اوراق بهادار
سرفصل های این گروه حسابها در ذیحساب های مورد استفاده قرار می گیرند که به اقتضای وظایف خود عبارت به فروش یا مصرف اوراق بهادار می نمایند ضمنا عامل فروش سفته برات و برنامه بانک ملی ایران می باشد.


درخواست اوراق بهادار:
ذیحساب دستگاه اجرائی مرکز درخواست خود را به میزان اوراق بهادار مورد نیاز به اداره کل اوراق بهادار ارسال میدارد این اداره کل درخواستهای واصله را به منظور تحویل اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار می دهد سپس در دفتر حسابداری ثبت و با امضای رئیس اداره حسابداری و مدیر کل اوراق بهادار حواله صادر می نماید و به ضمیمه درخواست مربوط به اداره توضیع و مغازن ارسال می دارد مغزن بر اساس حواله صادر و اوراق را در اختیار کمیسیون تحویل و توضیع اوراق بهادار قرار می دهد این کمیسیون از نماینده اداره کل اوراق بهادار نماینده هیئت نظارت و مسئول مخزن تشکیل ش

ده است کمیسیون مذبور اوراق بهادار موضوع هر درخواست را به نماینده معرفی شده ذیحسابی مربوط تحویل داده و رسید اخذ می کند.
دو نسخه از درخواست به اداره حسابداری اوراق بهادار و یک نسخه به اداره توزیع و مغازن و دو نسخه به ذیحسابی درخواست کنند ارسال و تهویل می گردد اداره توزیع و مغازن اوراق بهادار در مورد درخواست نماینده های خزانه در مراکز استانهای کشور را بر اساس حواله های صادره تحت نظارت کمیسیون یاد شده به دفتر پست مستقر در محل تحویل و برنامه اخذ می نماید0 متعقبآ مشخصه برنامه پستی را طی نامه به ضمییمه دو برگ درخواست از طریق اداره حسابداری اوراق بهادار از پست یک نسخه از فرم درخواست مورد بحث را امضا نموده به اداره کل اوراق بهادارعودت می دهد بنا بر این مخزن اوراق بهادار به منزله صندوق میباشد اسناد خزانه اسناد بی نامی است که برای تآمین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد اوراق قرضه اوراق بی نلمی است که برای قسمتی از عبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی و دفاعی انتشار می یابد.
واگزاری تنخوا گردان:
به منظور مصرف یا فروش اوراق بهادار در واحدهای تابعه دستگاه های اجرائی مستقر در مرکز استان نمایندگی خزانه در هر استان اوراق مورد نیاز را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب آن دستگا قرار می دهید.
فروش اوراق بهادار:
معادله جمع ارزش ریالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از موجودی مخزن اوراق بهادار کسر و تنخواه واگزاری ترسیم می شود وجه اآن به حساب بانک تمرکز وجوه درآمد مربوط واریز می گردد با توجه به اینکه حساب جاری مذکورغیر قابل برداشت است و موجودی آن در پایان هر ماه به حساب خزانه منتقل می گردد با توجه به اینکه سال مالی بر گروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نیست لذا تسویه تنخواه گردان اوراق بهادار نیز لزومی ندارد.
دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره های مسلسل در دفتر مربوط به هر سند با تاریخ روز شماره ای اختصاصی میگیرد تا آن سند دوباره پرداحت نشود.
سند هزینه رسمی:
تنظیم هزینه صورتحساب و درج مبلغ بابت دستمزد یا خرید وسائل و سایر هزینه ها جهت پرد

اخت وجه ذیحق و ذینفع می باشد.
برگه حسابها جاری برای عملیات انتقالی:
فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوط دریافت نماید به این صورت یک برگ جهت بانک وبرگ دیگر برای کارمند می باشد.
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان حقوق و مزایای مستمر که شامل حقوق مبنا + افزایش سنواتی + فوقالعاده شغل + حق مسئولیت +حداقل دریافتی که مجموئآ بر175/1 تقس

یم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست آید.
ماموریت کارمند:
عبارت است از کاری مشخسص که به شخص ما مور واگزار میشود تا طبق مقررات اداری انجام گیرد و مامور کارمند در مقابل اجرت می گیرد که به دو صورت می باشد عادی و پیوسته البته باید محل ماموریت از آقامت و گا ه از محل کار ثابت 30 کیلومتر دورتر باشد.
حکم کارگزینی:
برای هر کارمند از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکم بر اساس چارت سازمانی و بودجه اسمی صادر می شود و کارمندان بر اساس حکم کارگزینی و شغل مورد تصدی انجام وضیفه می نماید که دریافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک تحصیلی میباشد که شامل 24بند طبقه حکم پیوستی می باشد .
دفتر روزنامه:
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و سایر عملیات محاسباتی که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و تراز لازم است بلا استثنآ به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کند و می تواند گفت دفتر روزنامه دفتری است که کلیه فعالیت مالی در هر موسسه به ترتیب تاریخ وقوع و با توجه به جنبه بدهکار و بستانکارثبت و توضیح داده می شود و هر چند یکبار که بموجب قانون حداکثر تا پانزه هم ماه بعد تعیین شده است می بایست به حسابحا و سرفصل های مربوط در دفتر کل نقل شود بدین ترتیب کلیه معاملات کمیته امداد باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود- ولی به موجب قانون تاریخ مندرج درمدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره و ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هر گاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روز نامه شود و فاصله بین تاریخ فاکتور با مدارک و روز آماده شدن معامله برای ثبت در دفترمذبور تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد دفتر روز نامه انواع مختلفی دارد که ساده ترین و متداول ترین نوع آن دفتر روز نامه ای است که آن را دفتر روزنامه ایتالیائی مینامند این دفتر روزنامه 6 ستون وارد که به ترتیب عبارتند از شماره یا ردیف—شماره برگ حسابداری – شماره دفتر کل – شرح –مبلغ جزع مبلغ کل که بدهکار و بستانکار تقسیم میگردد پس از اینکه کلیه برگها در دفتر صدور برگه به ثبت رسید و شماره و تاریخ دفتر مذکور بر روی آنها نوشته شد ابتدا برگهای بستانکار و بدهکار را از یکدیگر جدا نموده و هر گروه را مجددا به ترتیب سرفصل حسابهای دفتر کل از یکدیگر جدا م

ی نمائیم و سپس هر دسته را جداگانه در دفتر روزنامه می نویسیم در دفتر روزنامه برای هر دسته یک شماره ردیف اختصا ص داده می شود شماره ردیف دفتر روز نامه از یک در اول سال شروع شده و پشت سر هم تا پایان سال ادامه خواهند داشت این شماره بر روی برگ های حسابداری مقابل شماره دفتر روزنامه نوشته می شود بنا به این منظور از شماره دفتر روزنامه که بر روی برگه های حسابداری نوشته شده شماره ردیف دفتر روزنامه است شماره صفحه دفترروزنامه همچنین دردفتر روز نامه در ستون مربوط به شماره برگه حسابداری شماره برگه نوشته می شود در ستون شرح دفتر روز نامه بایستی توضیح کافی و جامع نوشته شود به طور خلاصه میتوان گفت دفتر روزنامه دفتری است که فعالیت های مقدماتی در آنها ثبت و به طور مناسبی برای وارد

کردن در دفتر کل طبقه بندی می شود دفاتر روزنامه دو ستونی و هم چنین چند ستونی هم وجود دارد که معروف است که دفتر مشترک روز نامه و کل که بعضی از ستونهای ان را برای ثبت اقلامی اختصاص میدهند که حجم عملیات آن زیاد باشد جمع در ستون بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه نه تنها بایست با یکدیگر برابر باشد بلکه میبایستی با جمع ستون بدهکار بستانکار در دفتر صدور برگه نیز برابر نماید.
دفتر کل:
دفترکل دفتری است که به حسابهای اصلی اختصاص داشته و کلیه حسابها در این دفتر تحت سرفصل های معین متمرکز می شود0 که موجب قانون(1) دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سر فصل یا که گزاری حسابهادرصفحات
مخصوص آن ثبت می شود صفهه ات دفتر کل بایستی با توجه احتیاجات شهر داری ها صورت بگیرد این تقصیم بندی قبل از شروع سال انجام شده و فهرست آن در ابتدای دفتر منعکس می شود تا راهنمای مراجعه کنندگان باشد.
انواع سرفصل های که در دفتر کل شهرداری ها مورد استفاده است به دو دسته قابل تفکیک است اول: حسابهای دائمی یا حقیقی که مانده آنها از یک دوره ی مالی به دوره مالی دیگر انتقال داده می شود شامل: حساب صندوق – تنخواه گردان –بانک –استفاده دریافتی – بدهکاران –موجودی انبار و...
دوم : حسابهای موقت یا اسمی که در یک دوره مالی به دوره مالی به وجود آمده و در پایان همان دوره به حساب درامد و هزینه بسته میشود و مانده این گونه حسابها به سال بعد نقل نخواهند شد مانند حساب هزینه های انجام شده و درآمدهای وصول شده در این دوره مالی در


کلیه عملیات دفتر داری دوبل بایستی روزانه انجام شود بنا بر این تاریخ دفتر کل با تاریخ دفتر روزنامه و دفتر صدور برگه یکسان خواهد بود در ستون—شماره دفتر روزنامه—شماره ردیف دفتر روزنامه نوشته می شود شماره صفحه مربوط در دفتر کل نیز مقابل شماره ردیف دفتر روزنامه در ستون شماره صفحه کل – دفتر روزنامه نوشته می شود
در ستون شرح دفتر کل تنها جمله – به شرح روزنامه—کافی است. ارقامی که در ستون جزع دفتر روزنامه نوشته شده به هییچوجه در دفتر کل نوشته نخواهد شد وارقامی که در ستون مبلغ دفتر کل نوشته می شود عبارت است از ارقام ستون های بدهکار و یا بستانکار دفتر روزنامه و هر رقم

ی که در ستون بدهکار و یا بستانکار نوشته می شود بایستی بلا فاصله با آخرین رقم همان ستون در قسمت مانده جمع شود و یا از آخرین رقم ستون دیگری کسر شود تا به هر حا ل آخرین رقم قسمت نتیجه نهائی آن حساب بخصوص بدست اید معمولا دفتر کل از روی دفتر روزنامه نوشته شده ولی در مواردی که برای حساب دفتر معین نگهداری نمی شود دفتر کل مستقیمآ از روی برگهای حسابداری نوشته می شود در این موارد مقابل شماره دفتر معین که پائین برگهای حسابداری نوشته شده شماره صفحه دفتر کل نوشته خواهد شد. در دفتر کل برای هر سر فصل حساب جداگانهای باز می شوددر ستون تاریخ در دفتر کل بایستی تاریخ ثبت دفتر روزنامه که همان تاریخ برگه ها می باشد نوشته شود هر یک از حسابهای دفتر کل را حساب اصلی و یا حساب کنترل می نامند و به حسابهای دفتر معین که در قالب حساب اصلی نگهداری می شود حسابهای فرعی گفته می شود.
دفتر معین:
دفتر معین دفتری است که حسابهای فرعی هر کدام جداگانه در آن نوشته می شود معمولا برای هر حساب اصلی دفتر کل یک دفتر معین نگه داری می شود و این دفتر شامل حسابهای فرعی مربوط به آن حساب اصلی خواهد بود. قانون دفتر معین را چنین تعریف می نماید:
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزئ ساختن هر یک از حساب های دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگه داری شود.
دفاتر معین از روی برگه های حسابداری نوشته می شود و شماره مربوط به هر حساب فرعی نیز بر روی برگه در قسمت شماره دفتر معین نوشته می شود تا معلوم شود که برگهای حسابداری در دفتر معین نوشته شده است .
موازنه حسابهای دفاترمعین:
موازنه حسابهای دفاتر معین عینآ به شرحی است که برای دفتر کل به تفصیل بیان شده است در اینجا کافی است یاد اور شویم که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نماید:
1- دفتر معین بانک – شامل کلیه حسابهائی که از طرف کمیته امداد در بانک افتتاح می شود –

مانند حساب جاری بانک درآمدها
2- دفتر معین سپرده— که برای هرسپرده گزار می بایست سرفصل جدا گانه اختصاص داده شود
3- دفتر معین پیش پرداختها – که به همان ترتیب می بایست برای پیش پرداخت گیرنده و به نام سر فصل جداگانه اختصاص داده می شود


4- دفتر معین درآمدها – برای هر یک از منابع درآمد در کمیته امداد صفحه یا صفحات جدا گانه ای اختصاص می یابد
5- دفتر معین بدهکار – برای هر واحد بدهکار صفحه یا صفحات جدا گانه اختصاص داده می شود
6- دفتر معین بستانکاران – عبارت است از وجوهی که حساب ادارات دولتی از جمله اجراعیات* مالیات و دارائی – کسورات باز نشستگی – بیمه وصولی و برای هر وصول صفحه جداگانه ای اختصاص می یابد.
نمونه وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحد های حسابداری:
عامل ذیحساب
1- نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال آن با اسناد و مدارک مربوط به آن مراجعه ذیحساب و همچنین مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامهای
2- مراقبت در وصول درامدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کامل قوانین مربوط
3- اجرای قرارها و داد نامه های صادره از دیوان محاسبات یا سایر مراجعه دیگر
4- رفع نقص اسناد و صورت حساب وام خواهی شده
5- تهیه صورت تفریع بودجه کامل مورد عمل حوزه ذیحسابی و ارسال آن به مراجعه ذیربط
6- تنظیم و ارسال صورت مجالس تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استخضارمقام مافوق
7- اداره امور واحد ذیحسابی و ارائه راهنمائی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی
مسئول حسابداری:
1- ثبت اقلام از روی برگهای محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
2- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه * چک برگهای محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
3- رسیدگی به فیش پرداختها و علل حسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی


4- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تراز عملیات تهیه و تنظیم حساب رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
5- ماهانه در موئد مقرر و امضاء آنها
6- راهنمائی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و برسی صورت حسابهای تنظیم شده
7- تهیه و تنظیم پیش نویسی دستورات و فرمهای مهاسباتی گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی
8- نظارت و مراقبت در حسن اجرائی بودجه برنامه *جریان امورو واحد یا واحدهای تحت سرپرستی* اتخاذ و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحد های تابع در جحت بهبود امور جاری
9- شرکت در کمیسیون های مربوط
10- همکاری در تهیه نامه ها بخش نامه ها
11- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نهوه اجرای آنها
بازنشستگان و موظفین:
تعریف بازنشته : برابر بند ماده 124 ق10 ک. وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجعه صلاحیتدار از حقوق باز نشستگی استفاده می کند

تعریف وظیفه بگیر(موظفین ) : برابر بند ماده 124 ق10 ک. وضع مستخدمی است که طبق مفا

د مواد 79 و 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه در این قانون استفاده می کند علاوه بر بند مذبور به وراث قانونی طبقه اول مستخدمی رسمی یا بازنشستگی مشمول قانون مذکور نیز موظف و یا وظیفه بگیر یا مستمر بگیر می گویند.
سازمان بازنشستگی کشور:
این سازمان در اجرای ماده 70 ق 10 ک در سال 1354 ایجاد گردیده و کلیه امور مربوط به بازنشستگان و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری در آن متمرکز شده است در واقع سازمان مذبور مرجع رسمی دریافت و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و رسیدگی به امور آنها می باشد.
منابع مالی سازمان:
به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و منابع مایل سازمان از دو محل تامین می گردد
1- در اجرای ماده 71 ق 10 ک. دستگاه های اجرائی مشمول قانون مذبور می کند هر ماه نه درصد از جمع حقوق و مزایا ی مستمر کارکنان رسمی خود را کسر و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشور بپردازد
2- در اجرای ماده 71 ق 10 ک. دستگاه های اجرائی مشمول قانون مذبور مکلفند علاوه بر کسور بند یک هر ماه مبلغی معادل 9 درصد حقوق مستخدمین رسمی خود را به صندوق باز نشستگی کشور بپردازند.
بستن حسابهای موقت در پایان دوره:
حسابهای موقت یا حسابهای اسمی به سرفصل های از دفتر کل اطلاق می گردد که در اول دوره ایجاد و در پایان همان دوره بسته می شود. مانده حساب درآمد وصول شده و هزینه های انجام شده یا به عبارت دیگرحسابهای موقت در موسسات بازرگانی و انتفاعی در پایان دوره به حساب عملکرد و سود وزیان بسته می شود تا بد ینوسیله سود یا زیان ویزه که تاثیر مستقیم در سرمایه موسسه خواهد داشت تعیین گردد ولی در موسسات غیر انتفاعی و فاقد سرمایه مانند موسسات دولتی مانده اینگونه حسابها در پایان دوره بجای حساب سود و زیان به حساب درآمد و هزینه بسته می شود تا بدین وسیله کسری یا مازاد حاصله که تاثیر مستقیم در حساب مازاد تخصیص نیافته دارد مشخص گردد حساب مازاد تخصیص نیافته را به سرمایه و حساب مازاد تخصیص یافته و درآمد و هزینه را می توان به ترتیب به حساب اندوخته حساب سود و زیان تعبیر نمود.
درسیستم حسابداری تملک دارایهای وقتی سندی که توسط شهرستان /منطقه /ناحیه تهیه و تنظیم شده باشد البته در چهار چوب موافقت نامه ها و تخصیص ها اعلام شده سند جهت به هزینه گرفتن به استان ارسال می گردد.
1: در ابتدا توسط ذیحسابی دستور داده می شود.


2: وقتی که سند دستور داده شد برای شماره به دفتر ذیحسابی می رود ودر انجا شماره می گردد.
3: پس از اینکه سند شماره شد به کارشناس تملک دارایی های سرمایه ای ارسال می گردد.
4: درکارشناس تملک دارای های سرمایه ای سند رسیدگیمی گردد.
5: پس از اینکه سند رسیدگی شد و مشکلی نداشته باشد و با مقررات و موافقت نامه ها مغایرت نداشته باشد برگه حسابداری آن نوشته و بر روی سند الصا ق می گردد.
6: پس ازاینکه نوشته شد توسط کارشناسان تملک دارایهای سرمایه ای امظاء و در دفاتر مالی و اعتباری و پروزها ثبت می گردد.
7: سندی که برگه حسابداری الصاق شد برای امضاء به ذیحسابی سازمان ارسال می گردد.
8: سند پس از اینکه امضاء شد به واحد صدور چک ارسال می گردد.
9: سندی که چک ان صادر شده باشد برای امضاء به ذیحسابی ارسال می گردد.
10: پس از اینکه چک توست ذیحسابی سند برای امضاء تایید معاون مالی یا ریاست سازمان ارسال و انها هم سند و هم چک را امضاء می نمایند.
11: سند امضاء شده توسط ریاست محترم سازمان یا معاون پشتیبانی برای جدا کردن برگه و شماره به ذیحسابی ارسال می گردد.
12: چک از سند جدا و توسط رابط به بانک ارسا ل می گردد و ما بقی سند به کارشناس تملک داراییهای سرمایه ای عود ت می گردد.
13: سند برگشت داده شده برای رسیدگی به دیوان محاسبات واقع در سازمان ارسال می

شود.
14: پس از اینکه سند توسط دیوان محاسبات رسیدگی مجدد گردید به بایگانی ارسال و برای همیشه بایگانی می شود.

سپرده شرکتهای خدماتی :
کمیته امداد برای انجام امورات خدماتی خود از شرکتهای خدماتی که دارای اساسنامه و پبت شده باشند استفاده می کند در این مود کمیته امداد کارهای خدماتی خود را از طریق مناقصه برگزار می نماید و شرکتهی واجد شرایت در این مناقصه شرکت نموده و هر شرکتی کمترین قیمت را داده باشد برنده مناقصه خواهد بوددر این راستا شرکتها بایستی 10% کل مبلغ قرارداد را ضما نت نامه بانکی یا چک مسافرتی در وجه کمیته امداد صادر نماید که اگر برنده منا قصه شناخته شد و از کار کردن امتناع نمود لذا سپرده او به نفع کمیته امداد ضبط خواهد شد . شرکتی که برنده شناخته شد و ا ز کا رکردن امتناع نمود لذا سپرده او به نفع کمیته امداد ضبط خواهد شرکتی که برنده شناخته شده و شروع به کار می نماید بایستی ماهیانه 10% مبلغ قرارداد هر ماهه را سپرده به حساب خزانه واریز نماید .
موقعی که سپرده وارد شده برای 10% قرارداد ماهیانه ثبت حسابداری نوشته می شود که :
بانک 96590
سپرده های دریافتی 96590
و موقعی که درپا یان ماه سپرده توسط خزانه از حساب برداشته می شود
خزانه تمرکزوجوه خزانه 96590
بانک 96590
وپس اینکه هرماه سپرده ثبت و صدور شد از ارسال دارایی تقاضای شماره بستانکار می نماییم و وقتی که دارایی شماره بستانکار را اعلام نمود در دفاتر ثبت می کنیم این روا ل درتمام طول سال و تا پایان قرارداد ادامه دارد ولی در مواقعی که شرکتی قرار داد آن تمام شده باشد و بخواهد سپرده حسن انجام کار خود را تحویل بگیرد بایستی تصفیه حساب سازمان دارایی و سازمان تامین اجتماعی را بیاورد تا اینکه ثابت کند به هیچ جایی بدهکار نمی باشد و حق وحقوق کارگران را تماماپرداخت نموده باشد .


در این صورت اداره از دارایی تقاضای استرداد سپرده رامی نماید موقعی که دارایی سپرده شرکت را به کمیته امداد برگشت داد ثبت حسابداری زده می شود که :
بانک رد وجوه سپرده 96595
خزانه تمرکز وجوه سپرده


و هر موقعی که کمیته امداد بخواهد سپرده را به شرکت بدهد
سپرده های دریافتی
بانک رد وجوه سپرده 96595
برای دریا فت سپرده شرکتهای خدماتی
با توجه به اینکه تمامی شرکتهای طرف قرارداد کمیته امداد بایستی 100% حسن انجام کار به عنوان ضمانت در اختیاردستگاه اجرایی بگذارند لذا بعضی شرکتها چون توا ن مالی آ ن را ندارند که یکباره کل مبلغ فوق را پرداخت نما یند لذا به طور اقساط ماهیانه پرداخت صورت می گیرد .
پس نحوه ی کار بدین صورت است :
1) وقتی سپرده توسط شرکت به حساب کمیته امداد وا ریز می گردد فیش آ ن به ذیحسابی ارسال می گردد .
2) فیش مربوطه پس ا ز روا یت توسط ذیحسابی به دفتر ذیحسا ب ا رسال می گرد
3) در دفتر ذیحساب از فیش فوق چند ین برگه کپی گرفته می شودو یک برگ تصویر ضمیمه ای سند همان ماه می شود.
4) یک تصویر به کارشنا س دریافت و پرداخت جهت ثبت در دفاتر ما لی ارسال می گردد.
5) یک تصویر به کارشنا س تملک دارایهای سرما یه ای ارسال می گردد.
6) در کارشناس تملک دارایهای سرمایه ای بر گه حسا بداری ان صادر و بر روی فیش الصاق می گردد.
7) در دفاتر مالی و اعتباری سپرده ثبت می گردد.
8) در کا رشناس تملک دارایهای سرمایه ای فرمهای تقا ضای شماره بستا نکاری تکمیل و برای دستور به ذیحسابی ارسال می گردد.
9) در ذیحسابی امضاء و مهر می گردد.
10)و در دفتر ذیحسابی بر سند فوق شماره می گردد و به دارای ارسا ل می گردد.
11) اعلام شماره بستانکاری توسط خزانه و ارسال به کمیته امداد.
12) دستور ذیحسابی بر روی نامه ی ارسا ل شماره بستا نکاری .
13) ثبت دفاتر ذیحسابی و شماره دبیر خانه ذیحسابی .
14) ارجاع به کارشنا ش تملک دارایهای سرمایه ای وثبت در دفاتر مالی و اعتباری .
استر داد سپرده :
در موا قعی که شرکتها ی خدماتی قرارداد آن ها تمام می شود و یا در منا قصه سال بعد انتخاب نشود تقا ضای استرداد سپرده سال قبل را می نماید که برای این کار خود شرکت تقا ضا نا مه ای نوشته و به خدمات ارائه می دهد . خدمات طی درخواستی از سازمان می خواهد که سپرده شر کت فوق را باز پرداخت نمایند .
نامه ی خدمات توسط ریاست سازمان برای ذیحسابی دستور و در دبیر خانه شماره می گردد.
پس از اینکه نامه توست ذیحسابی دستور داده شد به دفتر ذیحسابی جهت شماره ارسا ل می گردد پس از اینکه در دفتر ذیحسابی نا مه شماره شد به کارشناس تملک دارایهای سر مایه ای
ارجاع می گردد و در این واحد از شرکت فوق خواسته می شود که تسویه حساب ما لیاتی و تسویه حساب تا مین اجتما عی را بیاورند و وقتی که شرکت فوق فرم های خواسته شده را فراهم نمود برای ان فرم های تقاضای استرداد سپرده که تمال مشخصات وجوه واریزی اعم از تاریخ . شماره ثبت شماره ی بستانکاری و غیره می باشد در ان مشخص می گردد و به دارائی
ارسال می گردد.
دارائی پس از چند روز وجوه خواسته شده را به حساب کمیته امداد استرداد می نماید. وقتی که وجوه بر گشت داده شد طی نامه ای به کمیته امداد اعلام می گردد که ذیحساب دستور نا مه را داد در دفتر شماره می گردد سپس به کا رشناس تملک دارائیهای سرمایه ای ارج

اع و برگه حسا بداری ان صادر و در دفاتر مالی سپرده ثبت می گردد و برای امضاء برگه ی حسا بداری به ذیحسابی ارسال و پس از امضاء ذیحساب به قسمت دریافت و پرداخت جهت صدور چک ارسال پس از اینکه چک صادر شد برای امضاء به ذیحساب و ریاست عوت می شود و پس از اینکه امضاء تکمیل به بانک ارسال و سند به کارشناس تملک دارائیهای سرمایهای عوت

داده می شود و برای رسیدگی مجدد به دیوان محاسبات ارسال و پس از رسیدگی شد بایگانی می گردد.

صدور چک
در این واحد کلیه اسناد اعم از جاری – عمرانی – خدماتی و غیره توسط این واحد چک اسناد هزینه صادر می گردد که روال بد ین منوال است که در دفاتر که دارند و حسابهای مختلف بانکی با توجه به برنامه و فصل به سند هزینه و اینکه بایستی از چه حسابی پرداخت گردد البته در این واحد برای هر چک فرم مربوط ای است که نوشته می شود وضمیمه سند گرددکه در ان شماره حساب – نام مشخص گیرنده – مبلغ و ..... نوشته می شود .
و همچنین در دفاتر نوشته می شود البته این واحد پس از پایان هر ماه بایستی مغایرت بانکی برای کلیه حسا بهای خود ارائه نماید تا مشکلی پیش نیاید .
واحد اعتبارات :
کلیه موافقت نامه ها و تخصیص ها و درخواست وجه ها و وجوه واریز شد وجه از خزانه معین استان یا ملی در رایانه و دفاتر ثبت می نماید البته هر وجوهی بایستی در فصل و برنامه خودش ثبت گردد وقتی که سندی توسط رسیدگی مورد برسی قرار گرفته و مشکلی نداشته و برگه حسا بداری روی ان زده شده است به واحد اعتبارات می اید با توجه به فصل برنامه آن بایستی در رایانه ثبت گردد و میزان نقد ینگی کسر گردد تا مشکلی پیش نیاید و اگر اعتبار داشته باشد روی ان سند حسابداری مهر زده می شود تا مین اعتبار شد و امضا ء می گردد و به صدور چک ارسال می گردد.
ثبت مربوط پرداخت حقوق بازنشستگان :
چون سازمان درآمدی ندارد برای پرداخت حقوق اول در خواست را به سازمان بازنشستگان می دهد و هنگام پرداخت از سازمان بازنشستگان به شرح زیر ثبت می گردد .
بانک ******
دریافتی بازنشستگان ******
و هنگام پرداخت ثبت زیر انجام می گیرد
دریافتی بازنشستگان ******
بانک ******
استفاده كنندگان حسابداري دولتي:
الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
1- مسئولين برنامه ريزي :
مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
وزير يا رئيس موسسه:
اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3- مديران سطوح مياني:
اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تح

ت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
بازرسان و حسابرسان داخلي:
بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1- هيات دولت:
هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2- مجلس نمايندگان :
نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4- مردم:
عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.

مباني حسابداري
مباني حسابداري يعني اينكه درآمدها و هزينه ها را در چه زماني شناسايي و در دفاتر حسابداري ثبت نمائيم.
به بياني ساده تر مبناي حسابداري يعني استفاده از يكي از روشهاي زير براي شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداري:
الف- روش شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در زمان وصول وجه درآمد يا پرداخت هزينه.
ب- روش شناسايي و ثبت درآمد و هزينه در زمان تحقق يا ايجاد درآمد و يا در زمان تحقق يا ايجاد هزينه، صرفنظر از زمان دريافت وجه درآمد يا پرداخت وجه هزينه.
ج- روش شناسايي و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصيل يا تحقق درآمد و شناسايي و ثبت هزينه در موقع تحقق يا ايجاد هزينه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزينه.
مبناي نقدي
حسابداري نقدي يك سيستم حسابداري است كه اساس آن بر دريافت و يا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغيير در وضعيت مالي موسسه مستلزم مبادله وجه نقد ا

 

ست . درآمد زماني شناسايي و در دفاتر ثبت مي گردد كه وجه نقد آنها دريافت شود و هزينه ها زماني شناسايي و ثبت مي شوند كه وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزينه **
بانك **
بانك **
درآمد **
مبناي تعهدي :
الف- شناسايي و ثبت درآمدها :
درآمدها در زماني كه تحصيل مي شوند يا تحقق مي يابند مورد شناسايي قرار گرفته و در دفاتر حسابداري منعكس مي گردند. در اين مبنا زمان تحصيل يا تحقق درآمد هنگامي است كه درآمد به صورت قطعي تشخيص مي شود و يا بر اثر ارائه خدمات حاصل مي گردد. لذا زمان وصول وجه در اين روش مورد توجه قرار نمي گيرد.
حسابهای دريافتني **
درآمد **
بانك **

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید