بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

زيگورات چيست؟

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق كنوني) وايران بوده است كه بصورت برج مطبق هرمي شكل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است.

اسلاید 2 :

n                                                                                                    زيگورات در لغت (زبان)بابلي به معناي سكو يا بناي پله پله اي است كه عرض و طول هر طبقه از اشكوبه (طبقه يا سقف) پايين كمتر است.احتمالا هر كدام از طبقات ساختمان زيگورات رنگ مخصوص داشته و بر روي آن درخت كاري يا گل كاري شده بوده است .زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است كه سطح خارجي آن داراي پوششي از آجر است. ابعاد قاعده زيگوراتهامربع و يا مستطيل و اندازه آنها بين 50 در50 يا 40 در 50 متر متغير است. از نظر موقعيت جغرافيايي تا قبل از كشف زيگورات سيلك بين سومر بابل آشور و جنوب غربي ايران توزيع شده اند.براي نخستين بار در فلات مركزي ايران نيز از بقاياي زيگوراتي در سيلك كاشان خاك برداري شده است. تاكنون هيچ يك اززيگوراتهاي شناسايي شده بطور سالم و كامل باقي نمانده است و لذا ارتفاع اصلي آنها مشخص نشده است. دست رسي به فوقاني ترين طبقه زيگورات بوسيله پله كان و يا راه شيب دار صورت مي گرفت.

اسلاید 3 :

 زيگورات اور-› شالودة 15 متري، طبقة بالا زيارتگاه بوده، 3 پلكان خرپشته‌اي هر يك با 100 پله در يك نقطه به دروازة برج‌دار زيگورات مي‌رسند و از آنجا با پلكان ديگري به زيارتگاه متصل مي‌شود، ساختمان از خشت خام با نماسازي ضخيم آجر و ملات قيربود معماري سومر از مصالح آجر و گل و قير و خشت براي زير كار ولي آجر جوش و گاهي آجر لعابدار براي نما بود، اساس معماري سومر از جرز و قوس و تاغ گهواره‌اي بود.

 

اسلاید 4 :

. ساخت زيگورات ابتكار سومري ها است. آنان براي خدايان خود پرستشگاهاي مرتفعي مي ساختند كه شبيه هرم و داراي طبقات متعدد بود. كاهنان در اين معابد به قرباني و نيايش مي پرداختند. چرا كه جايگاه خدايان بين النهريني عموما در كوهستان هاي شرقي بود و شايد ساختار اين بناها ياد آور جايگاه اين خدايان بوده است. آخرين طبقه معبد مكاني بود كه مجسمه رب النوع يا الهه در آن قرار مي گرفت و هيچ كس جز بالاترين مقام روحاني شهر حق ورود به آنجا را نداشت.

اسلاید 5 :

اين زيگورات را اور-نامو پادشاه شهر اور (2113 تا 2096 ) براي نانا خداي ماه و محافظ شهر ساخت.اين بناي عظيم كه 5000 سال از عمر آن مي گذرد،  در سه طبقه ساخته شده است.

اور- نامو 17 سال بر آنجا حكومت كرد. با توجه به بقاياي اين بناي بزرگ ، ارتفاع واقعي آنرا 60 متر تخمين زده اند. همچنين اين معبد سومري ها بعدا در عصر نبونيد ( آخرين پادشاه بابلي سال 556 تا 539 پ . م ) مرمت شده است.بناي فعلي زيگورات بيش از 11 متر ارتفاع دارد. پايه هاي اين بنا نيز در حال حاضر در 340 كيلومتري شمال بغداد ، در استان قادسيه و در غرب رود فرات (15 كيلو متري جنوب شهر ناصريه ) واقع شده است. رونق اين زيگورات ها تا سال 500 (پ . م ) كه عصر ايراني بين النهرين آغاز شد ، ادامه يافت.

اسلاید 6 :

كهن ترين زيگورات بين النهرين

nكهن ترين زيگوراتي كه ناكنون در بين النهرين (عراق كنوني) توسط باستان شناسان خاكبرداري و شناسايي شده است زيگوراتيست كه اورنمو موسس سلسله سوم اور در سال 2100 قبل از ميلاد يعني 4100 سال پيش در شهر باستاني اور محل تولد حضرت ابراهيم نبي بنا كرده بود؛ او اين زيگورات را در كنار معبدي كه براي نيايش خدايان ساخته بود بر پا داشته است.

اسلاید 7 :

nاين زيگورات در اصل داراي سه طبقه بوده است كه در حال حاضر تنها طبقه اول آن باقي مانده است. راه دست رسي به بالاترين طبقه بوسيله سه رشته پلكان رشته پلكان مياني و دو رشته پلكان جانبي صورت ميگرفت. زيگورات با خشت بنا شده بود و پوسته خارجي آن را از آجر ساخته بودند.

اسلاید 8 :

   طرح بازسازي شده زيگورات اور, حدود 2100 ق.م (از روي يك طرح خطي در موزه بريتانيا , لندن)  

اسلاید 9 :

شالودة 15 متري داشته، طبقة بالا زيارتگاه بوده، 3 پلكان خرپشته‌اي هر يك با 100 پله در يك نقطه به دروازة برج‌دار زيگورات مي‌رسند و از آنجا با پلكان ديگري به زيارتگاه متصل مي‌شود، ساختمان از خشت خام با نماسازي ضخيم آجر و ملات قير بود، معماري سومر از مصالح آجر و گل و قير و خشت براي زير كار ولي آجر جوش و گاهي آجر لعابدار براي نما بود، اساس معماري سومر از جرز و قوس و تاغ گهواره‌اي بود

اسلاید 10 :

  1. n. معماري ساختماني در بين انهرين شامل معابد و در مصر شامل آرامگاههاي پادشاهان مي شود . دين پس از غلبه بر زندگي و معني بخشيدن به آن ، شکل جامعه و طرز بيان يا نمايش آن در معماري و هنر را نيز تعيين کرد . کشور – شهر بين النهرين ، در زير حمايت خداي شهر بود ؛ پادشاه نماينده او در روي زمين و مباشر داراييهاي زميني او بود . نقشه شهر ، اين مرکزيت خدا را در زندگي خود نشان مي داد ، زيرا معبد خدا هسته ساختماني با عظمت آن را تشکيل مي داد .اين معبد نه فقط کانوني براي دين شهر بلکه مرکز فعاليتهاي اداري و اقتصادي آن نيز بود . معبد ، در واقع قلمرو خدايي بود که در نزد مردم زميندار و رمه داري بزرگ و ثروتمند و نگهبان شهر به شمار مي رفت.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید