دانلود مقاله کاهش اثر TID حاصل از میدان پروتونی مدارات LEO توسط حفاظهای چند لایه

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه :

تمایل به کاهش جرم ماهوارهها و فضاپیماها یکی از موارد مهمی است که در طراحی ماهواره بطور قابل ملاحظهای مورد توجه قرار میگیرد. از جمله نکات مهم دیگری که در طراحی مورد توجه قرار میگیرد، کارکرد صحیح مدارهای الکترونیکی ماهواره در حضور تابشهای فضایی میباشد. لذا در ماهوارهها میتوان از قطعات الکترونیکی که مخصوص فضا طراحی شده استفاده نمود و یا از قطعات تجاری ارزان قیمتتر و دردسترستر استفاده نمود. مشکل استفاده از قطعات تجاری برای استفاده در مدارهای ماهوارهها، عدم تحمل دزهای بالای تابشهای پرانرژی فضایی و از دست دادن کارایی قطعه میباشد.


300


برای برطرف کردن این مشکل تنها راه، استفاده از حفاظهای پرتویی مناسب برای قطعات الکترونیکی می باشد. در طراحی حفاظ پرتویی، حفاظی که حداقل وزن را به ماهواره اضافه نماید، مطلوب میباشد.

محیط پرتویی فضا که از نظر حفاظ سازی مورد توجه است را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

پروتونها و الکترونهای بدام افتاده در کمربند ونآلن، پروتونهای خورشیدی، پرتوهای کیهانی و ذرات ثانویه. از میان چشمههای مذکور، پروتونها به دلیل شار بالا و غالب بودن اثرشان نسبت به سایر ذرات در این کار مورد توجه قرار گرفته اند.[1]

اثر پرتوهای فضایی بر روی قطعات الکترونیکی به سه دسته تقسیم می شوند: TID، دز آسیب جابجایی (DDD) و .SEE

در این کار تنها حفاظ سازی برای قطعات الکترونیکی بر پایه CMOS مدنظر بوده است. طبق استاندارد ECSS-10-12 برای این نوع قطعات الکترونیکی فقط اثر TID مهم میباشد. بنابراین طراحی حفاظ انجام شده به منظور کاهش اثر TID میباشد.


اثر TID

دز یونیزان کل، انرژی تهنشین شده در واحد جرم ماده در اثر یونیزاسیون میباشد. TID در اثر پرتوهای باردار که قابلیت انجام یونیزاسیون در ماده را دارند، ایجاد میشود. ذراتی که TID آنها قابل توجه میباشد الکترونها و پروتونها میباشند. با توجه به ساختار ماهواره که معمولا از جنس آلومینیوم و به ضخامت تقریبی 0/5 mm است و سایر قطعاتی که به عنوان حفاظ برای قطعه مورد نظر عمل میکنند و توجه به شکل((1 که با نرمافزار SHIELDOSE بدست آمده نتیجه میگیریم که TID ناشی از الکترونها جز در موارد محدودی از اهمیت خاصی برخوردار نیست.[3]

شکل(.(1 نمودار TID پرتو های مختلف موجود در چشمه پرتویی در ارتفاع2000 kmبر حسب ضخامت حفاظ آلومینیومی


301


از شکل((1 مشخص است که با حفاظ آلومینیومی به ضخامت 5mm دز ناشی از الکترون بسیار کاهش مییابد. لذا در این کار تنها TID ناشی از پروتونها مورد بررسی قرار گرفته است.

TID به عواملی مانند ارتفاع پرواز ماهواره، زاویه میل و مدت زمان ماموریت ماهواره بستگی دارد. یونیزاسیون در نیمرساناها یا عایقها باعث گیراندازی بار یا شکل دهی حالتی بین نیم ×رسانا یا عایق می ×شود که بر روی رفتار اجزاء یا خصوصیات ماده تاثیر میگذارد. برای مثال در قطعات MOS بار به دام افتاده میتواند منجر به تغییر ولتاژ آستانهی گیت شود و برای نیمرساناها حالت واسط، بطور قابل توجهی جریان نشتی قطعه را افزایش میدهد.

رابطهای که بر اساس آن TID محاسبه میشود عبارتست از:
TID   f (E)LET (E)dE (1)

که f(E) شار ذرات و LET کمیتی است که انرژی یونیزان منتقل شده به محیط در واحد طول مسیر طی شده بوسیله ذره را نشان میدهد. در این کار از نرم افزار MULASSIS که بر اساس مونت کارلو و از جمله نرم افزارهای بر پایه GEANT4 است، استفاده شده است. برای تولید فایل ورودی این نرم افزار از نرم افزار تحت وب SPENVIS استفاده شده است. برای اینکه طراحی انجام شده به واقعیت نزدیک باشد، دراین کد هندسه تخت مورد استفاده قرار گرفت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبیه سازی یک فانتوم سر درمیدان نوترونی فوق حرارتی حاصل از راکتور تهران به منظور BNCT و محاسبه ی دز در آن

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه :عموما دو نوع باریکه ی نوترونی مختلف برای نوترون درمانی با بور استفاده می گردد: نوترون های حرارتی و نوترون های فوق حرارتی. نوترون های حرارتی تنها برای درمان تومورهای سطحی نظیر سرطان پوست مفید هستند. در صورتی که برای درمان تومورهای عمیق تر از نوترون های فوق حرارتی که دارای انرژی و قدرت نفوذ بالاتر هستند، ...

دانلود مقاله مدلسازی تخلخل توسط رویکرد تئوری بیزین ترکیب اطلاعات و مقایسه آن با شبکه عصبی چندلایه و رگرسیون خطی چندگانه در میدان نفتی آزادگان

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
مقدمه تخلخل یک سنگ را میتوان به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. تخلخل اولیه در حین رسوبگذاری و تخلخل ثانویه در اثر فرآیندهای پس از رسوبگذاری شکل میگیرد. تخلخل وابسته به اندازه دانهها و نحوه قرارگیری دانه ها و همینطور به مقدار سیمان یا مواد پرکننده و عمق تدفین بستگی دارد. تخلخل یک سنگ مخزن توسط مطالعا ...

مقاله بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار ( OSB ) از ضایعات حاصله از کناره بری روکش راش در کارخانجات روکش و تخته لایه سازی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسي امکان ساخت تخته تراشه جهت دار (OSB) از ضايعات حاصله از کناره بري روکش راش در کارخانجات روکش و تخته لايه سازي چکيده تعداد ١٨ تخته تراشه جهت دار (OSB) با ضخامت ١٥ ميليمتر و وزن مخصوص ٠.٦٥ گرم برسانتيمترمکعب از تراشه هاي چوبي راش به ...

بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کور

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
بررسی اثر میوه هندوانه ابوجهل [Citrullus colocynthis (L.) Schrad.] بر کاهش قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی دو سو کور   چکیده مقدمه: هندوانه ابوجهل توسط بسیاري از عطاريها به بیماران دیابتی جهت کاهش قند خون تجویز میشود ولی اطلاعات علمی بالینی معتبر در مورد اثر ضد دیابتی و سمیت این ...

مقاله تحلیل میدان آکوستیک حاصل از جریان لایه ای تراکم پذیر بر روی حفره

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تحليل ميدان آکوستيک حاصل از جريان لايه اي تراکم پذير بر روي حفره چکيده هدف نهايي اين تحقيق تحليل عددي ميدان آکوستيک حاصل از جريان لايه اي تراکم پذير بر روي حفـره مـي باشـد. در ايـن مقالـه از روش عددي که داراي مزاياي زيادي براي مسايل آکوس ...

مقاله اثر عوامل ساختاری پارچه بر روی خواص پارچه های حاصل از نخ کشسان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر عوامل ساختاری پارچه بر روی خواص پارچه های حاصل از نخ کشسان چکیده در سالهای اخیر استفاده از منسوجات کشسان به دلیل راحتی در پوشش و قابلیت ازدیاد طول در هنگام اعمال نیروی ناشی از تحرکات روزانه افزایش یافته است، به همین دلیل استفاده از نخهای کشسان برای افزایش کشسانی پارچه های تاری-پودی رایج شده است. هدف از ...

مقاله اصلاح شکل ساختمان رهیافتی برای کاهش اثرات مخاطره زلزله و بهسازی لرزهای مدارس شهرهای کشور

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اصلاح شکل ساختمان رهیافتی براي کاهش اثرات مخاطره زلزله و بهسازي لرزهاي مدارس شهرهاي کشور   چکیده: بر اساس آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، مدارس در گروه ساختمانهاي »با اهمیت زیاد« قرارداشته و ایمنسازي لرزهاي چنین ساختمانهایی از اولویت زیادي براي مدیریت شهري بهویژه در شرایط اضطراري برخوردار است. ب ...

مقاله مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی : اثر حلال ، بستر و میدان الکتریکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مطالعات کوانتومی بازدارنده های خوردگی: اثر حلال، بستر و میدان الکتریکی چکیده اخیراﹰ مطالعات کوانتومی بازدارندهها، بدلیل اهمیت اقتصادی و صنعتی در طراحی و تعیین مکانیسم، مورد توجه عده کثیری از محققین خوردگی قرار گرفته است. در کار حاضر، سیست ...