بخشی از مقاله

2-1) انواع ساختمان
اصولاً ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفي و نوع کاربرد آن مي توان به دو دسته تقسيم نمود .


2-1-1) ساختمانهاي بتني
ساختمان بتني ساختماني است که براي اسکلت اصلي آن از بتن آرمه ( سيمان ، شن ، ماسه و فولاد بصورت ميل گرد ساده و يا آجدار ) استفاده شده باشد در ساختمانهاي بتني سقفها به وسيله تاوه ( دال هاي ) بتني پوشيده مي شود و يا از سقفهاي تيرچه و بلوک و يا ساير سقفهاي پيش ساخته استفاده مي گردد و براي ديوارهاي جدا کننده ( پارتيشن ها ) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تيغه اي ، آجر ماشيني سوراخ دار ، آجر معمولي کوره اي و يا تيغه گچي و يا چوب استفاده شده و ممکن است از ديوار بتن آرمه هم استفاده شود .
در هر حال در اين نوع ساختمانها شاه تيرها و ستونها از بتن آرمه ( بتن مسلح ) ساخته
مي شود .


2-1-2) ساختمانهاي فلزي
در اين نوع ساختمانها براي ساختن ستونها و پلها از پروفيلهاي فولادي استفاده مي شود در ايران معمولاً ستونها را از تيرآهنهاي I دوبل و يا بال پهن هاي تکي ( آهنهاي H ) استفاده مي نمايند و همچنين براي اتصالات از نبشي – تسمه و براي زيرستونها از صفحه فولادي استفاده مي شود و معمولاً دو قطعه را بوسيله جوش به همديگر متصل مي نمايند سقف اين نوع ساختمانها ممکن است تيرآهن و طاق ضربي باشد و يا از انواع سقفهاي ديگر از قبيل كامپوزيت، تيرچه بلوک و غيره استفاده گردد .
براي پارتيشنها مي توان مانند ساختمانهاي بتني از انواع آجر و يا قطعات گچي و يا چوب يا سفالهاي تيغه اي استفاده نمود .
در هر حال جدا کننده ها مي بايد از مصالح سبک انتخاب شوند .


2-1-3) ساختمانهاي آجري
در ساختمانهاي کوچک که از چهار طبقه تجاوز نمي نمايند مي توان از اين نوع ساختمان استفاده نمود اسکلت اصلي اين نوع ساختمانها آجري بوده و براي ساختن سقف ها در ايران معمولاً از پروفيلهاي فولادي I ( تيرآهن I) و آجر بصورت طاق ضربي استفاده
مي گردد و يا ازسقف تيرچه و بلوک استفاده مي شود در اين نوع ساختمانها براي مقابله با نيروهاي جانبي مانند زلزله بايد حتماً از شناژهاي روي کرسي چيني و زير سقفها استفاده شود ( در مورد شناژ بالا و پائين در فصل ساختمانهاي آجري توضيح داده خواهد شد ) در ساختمانهاي آجري معمولاً ديوارهاي حمال در طبقات مختلف روي هم قرار مي گيرند و اغلب پارتيشنها نيز همين ديوارهاي حمال مي باشند حداقل عرض ديوارهاي حمال نبايد از 35 سانتي متر کمتر باشد .

2-1-4)  ساختمانهاي خشتي و گلي
اين نوع ساختمانها در شهرها بعلت گراني زمين کمتر ساخته مي شود و بيشتر در روستاهاي دور که دسترسي به مصالح ساختماني مشکل تر است مورد استفاده قرار مي گيرد .
اسکلت اصلي اين نوع ساختمانها از خشت خام و گل مي باشد و تعداد طبقات آن از يک طبقه تجاوز نمي کند ودر مقابل نيروهاي جانبي مخصوصاً زلزله به هيچ وجه مقاومت  نمي نمايند بايد از ساختن اين نوع ساختمانها مخصوصاً در مملکت ما که از مناطق زلزله خيز دنيا مي باشد جداً جلوگيري بعمل مي آيد .


بجز انواع فوق ساختمانهاي ديگري نيز وجود دارد مانند ساختمانهاي چوبي که بيشتر در نواحي مرطوب که داراي جنگلهاي فراوان بوده و در نتيجه چوب به قيمت ارزان در دسترس قرار مي گيرد ساخته مي شود مانند شهرهاي جنوبي اطريش و يا بعضي از ايالات آمريکا .
ساختمانهاي چوبي در ايران بعلت کم بودن جنگل کمتر ساخته مي شود و همچنين ساختمانهاي سنگي که بيشتر در مناطق کوهستاني مورد استفاده قرار مي گيرد ممکن است ساختماني مرکب از دو يا چند نوع از انواع فوق ساخته شود مانند ساختمانهاي فلزي و بتني و يا فلزي و آجري و غيره .
ساختمانها از لحاظ کاربرد به انواع ساختمانهاي مسکوني ، اداري ، بيمارستانها ، انبارها ، مدارس و مکانهاي عمومي مانند باشگاهها و ورزشگاهها و غيره تقسيم مي شود که مطالعه در اين زمينه بيشتر بعهده مهندسين معمار مي باشد .
 
2-2) پي کني
2-2-1) اصولاً پي کني بدو دليل انجام مي شود .
1- دسترسي به زمين بکر
با توجه به اينکه بار ساختمان بوسيله ديوارها يا ستون ها به زمين منتقل مي شود در نتيجه ساختمان بايد روي زميني که قابل اعتماد بوده و قابليت تحمل بار ساختمان را داشته باشد بنا گردد براي دسترسي به چنين زميني ناچار به ايجاد پي براي ساختمان مي باشيم .
2- براي محافظت پايه ساختمان
براي محافظت پايه ساختمان و جلوگيري از تأثير عوامل جوي در پايه ساختمان بايد پي سازي نمائيم در اين صورت حتي در بهترين زمينها نيز بايد حداقل پي هائي به عمق 40 تا 50 سانتي متر حفر کنيم .
2-2-2) تقسيم بندي زمينها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان


بطور کلي زمينها به چند دسته تقسيم مي شوند .


الف – زمينهاي خاکريزي شده ( زمينهاي خاک دستي ) مانند بعضي از اراضي شمال تهران و خندق هاي پر شده که همه بوسيله خاک دستي پر شده اند مقاومت اين زمينها بسيار کم بوده و قدرت مجاز آنها در حدود 80 گرم بر سانتي متر مربع مي باشد اين زمينها بدون پي سازي ويژه مانند شمع کوبي و غيره به هيچ وجه براي ساختمان مناسب نيستند .


ب – زمينهاي ماسه اي مانند زمينهاي سواحل دريا اين زمينها براي ساختمانهاي سبک مناسب هستند و در حدود 1 تا 2/1 کيلوگرم بر هر سانتي متر مربع بار تحمل مي نمايند و در بعضي از انواع زمينهاي سواحل دريا که ماسه اي بوده و بکلي فاقد خاکهاي چسبنده
مي باشد ( خاک رس ) بيش از 500 گرم بار تحمل نمي کنند در اين گونه زمينها نيز بايد براي ساختمانهاي سبک طبق شرايط محلي پي سازي ويژه صورت بگيرد و براي ساختمانهاي بزرگ ابعاد پي بايد با توجه به مطالعات مکانيک خاک و بر طبق محاسبه ساخته مي شود .


ج – زمينهاي شني اگر اين زمينها داراي دانه بندي خوب باشند بطوريکه دانه هاي ريز فضاي خالي بين دانه ها درشت تر را پر نموده و توليد جسم توپر و متراکمي کرده باشد و اين دانه بندي بوسيله ماده چسبنده بهم متصل باشد ( خاک رس به اندازه لازم ) براي ساختمان بسيار مناسب بوده و مقاومت مجاز آن در حدود 5/2 و حتي 5/3 کيلوگرم بر سانتي متر مربع مي باشد به اين گونه زمينها زمين دج گفته مي شود .


د- زمينهاي رسي – اين زمينها بدو دسته تقسيم مي شوند .
1- زمينهاي رس خشک که فشاري در حدود 5/1 کيلوگرم بر سانتي متر مربع را تحمل
مي نمايند مانند زمينهاي جنوب تهران .
2- زمينهاي رس تر ( آبدار ) – اين زمينها بواسطه وجود آب فراوان داخل خاک داراي سستي هاي زياد بوده و قدرت مجاز آن بر حسب درصد آب موجود در آن متفاوت است بايد توجه نمود که اعداد داده شده در فوق براي مقاومت مجاز زمين در خاکهاي مختلف کاملاً تقريبي بوده زيرا تعيين مقاومت مجاز خاک به عوامل ديگر از قبيل آب هاي تحت الارضي و درصد خاکهاي چسبنده و غيره نيز بستگي دارد .


شكل 2-1 پي نواري
 
2-3) ساختمانهاي آجري
نخستين مرحله در ساختمانهاي آجري مانند ساير ساختمانها پي سازي مي باشد که اين کار بعد از گود برداري و پي کني بايد صورت بگيرد معمولاً براي ساختمانهاي آجري که ديوارهاي اصلي حمال مي باشد از پي هاي نواري استفاده مي شود پي هاي نواري را در امتداد ديوارهاي حمال و تيغه ها با عمق و عرض معين حفر مي نمايند .


2-3-1) عمق پي هاي نواري:
در زمينهاي خوب حداق عمق پي هاي نواري در حدود 50 سانتي متر مي باشد و اگر در اين عمق به زميني بکر دسترسي نباشد بايد عمق پي را تا زمين بکر ادامه داده .


2-3-2) عرض پي :
معمولاً عرض پي قدري بزرگتر از عرض ديوار روي آن ساخته مي شود زيرا اولاً هميشه فشار وارده و سطح تحت فشار با هم نسبت معکوس دارند در ثاني فرض بر اين است که بار وارده وسيله ديوار يا ستون به پي با زاويه 45 درجه منتقل مي شود بدين جهت عرض پي را بزرگتر از عرض ديوار مي گيرند و چنانچه پي از مصالح گران قيمت ساخته شوند مانند بتن و يا سنگ چين از ساختن کنارهاي پي خودداري نموده و آنرا بصورت پله و يا شيب دار مي سازند .


2-3-3) لايه هاي پي هاي نواري :
لايه هاي پي سازي در پي هاي نواري به ترتيب از پايين به بالا عبارتند از :
1-    شفته ريزي
2-    کرسي چيني
3-    شناژ
4-    ملات ماسه سيمان براي زيرايزولاسيون رطوبتي
5-    قير و گوني براي ايزولاسيون رطوبتي
6-    ملات ماسه سيمان براي پوشش روي قيرگوني
7-    ديوار چيني اصلي


1- شفته ريزي :
پي هاي نواري در ساختمانهاي آجري دو يا سه طبقه معمولاً با شفته پر مي شوند شفته مخلوطي است از خاک مناسب و آهک شکفته و آب


2- کرسي چيني
معمولاً در طبقه هم کف ساختمانها سطح اطاقها را چند سانتي متري از کف حياط يا کوچه بلندتر مي سازند به اين اختلاف ارتفاع کرسي چيني مي گويند معمولاً کرسي چيني به سه علت انجام مي شود اول آنکه از قديم الايام بشر تمايل داشت قدري بلندتر از کف زمين سکونت کند و بدين ترتيب احساس امنيت بيشتري مي نمود دوم آنکه ارتفاع طبقه هم کف با سطح زمين مانع ورود برف و باران و برگ و خاشاک و غيره بداخل اطاقها مي گردد سوم آنکه چون اغلب زمينهائي که ما براي ساختمان انتخاب مي کنيم کاملاً مسطح نبوده و داراي شيب مي باشند و از طرفي اطاقها و سالنهاي ساختمان بايد کاملاً در يک سطح ساخته شود لذا براي مسطح کردن اطاقها قسمتهاي پايين را بوسيله کرسي چيني با قسمتهاي بلند آن هم سطح مي نمايند .


عرض ديوارهاي کرسي چيني بستگي به ارتفاع آن دارد هر قدر اين ارتفاع بيشتر باشد به علت وجود خاکي که در پشت آن قرار مي گيرد بايد پهناي آن بيشتر شود تا بتوانند در مقابل فشارهاي جانبي کاملاً مقاومت نمايد اين مسئله در ديوارهاي اطراف ساختمان که فشارهاي خاک از يک طرف مي باشد بايد بيشتر رعابت گردد در هر حال کرسي چيني بايد قدري بيشتر از ديوار اصلي و قدري کمتر از پي زير آن باشد اگر ارتفاع کرسي چيني فقط در حدود 10 الي 15 سانتي متر باشد مي تواند پهناي آن مساوي ديوار روي آن باشد بايد براي کليه ديوارها اعم از ديوارهاي حمال و يا تيغه ها و پارتيشنها پي سازي و کرسي چيني انجام شود .


3- شناژ
شن به زبان فرانسه به معناي زنجير و شناژ به معني زنجير کردن مي باشد اين قسمت از ساختمان که روي کرسي چيني و معمولاً در يک تراز ساخته مي شود براي متصل کردن کليه پي ها به همديگر ايجاد مي گردد در اثر وجود شناژ کليه قسمتهاي ساختمان بطور يکپارچه عمل نموده و کليه نشستها يکنواخت بوده و نيروهاي وارده اتفاقي ( مانند زمين لرزه و باد ) به يک نقطه ساختمان به تمام قسمتهاي ساختمان منتقل گشته ودر نتيجه از شدت نيروي وارده در يک نقطه کاسته شده و مانع خرابي ساختمان مي گردد همانطوريکه در بالا گفته شد معمولاً شناژهاي افقي را روي کرسي چيني در طبقه همکف اجراء
مي نمايند ولي گاهي اوقات نيز در طبقات زير هر سقف روي کليه ديوارها شناژ اجرا مي گردد و اين شناژهاي افقي که در پايين و بالاي ديوار ساخته مي شود بوسيله شناژهاي عمودي در چند نقطه به يکديگر متصل مي گردد اجراء شناژ افقي و عمودي در ناحيه هاي زلزله خيز مانند ايران الزامي مي باشد زيرا اين شناژها به نسبت قابل ملاحظه اي از شدت خرابيهاي وارده مي کاهد .


4- قشر ماسه سيمان زير و روي قير و گوني
زير قيرو گوني را بدو دليل با يک قشر ماسه و سيمان اندود مي نمايند .
1- براي ايجاد يک سطح صاف و مناسب جهت اندود قيرگوني زيرا چنانچه بخواهيم بلافاصله بعد از کرسي  چيني اقدام به قير و گوني بنمائيم سطح آجر کرسي چيني بعلت ناهمواري براي قيرگوني مناسب نيست و اصولاً قير و گوني به علت شکننده بودن از زير و رو بايد بين دو پوشش محافظ قرار گيرد .
2- چنانچه ملات عمومي که براي ساختمان مصرف مي شود داراي آهک باشد يعني براي ساختمان از ملات ماسه آهک و يا ماسه سيمان و آهک استفاده شود براي دور نگهداشتن قيرو گوني ازآهک اقدام به ايجاد يک لايه ماسه سيمان روي آجر مي نمايند زيرا در غير اين صورت به سبب ترکيب قير با آهک بعد از مدتي قير و گوني فاسد گشته و درآن سوراخهايي ايجاد مي گردد که باعث نفوذ رطوبت به سطحهاي بالاتر گشته و خاصيت قير و گوني از بين مي رود چنانچه ايزولاسيون روي شناژ بتني اجراء شود اگر سطح بالائي بتن را بوسيله تخته ماله بخوبي صاف نمايند احتياج به قشر ماسه سيمان نيست اگر ملات عمومي ساختمان داراي  آهک باشد بايد روي قيروگوني هم با پوسته اي از ملات ماسه سيمان پوشانيده شود بطوريکه قير و گوني به هيچ وجه با آهک در تماس نباشد .


5- ايزولاسيون ( عايق رطوبتي )
ايزولاسيون و يا عايق کاري به معناي جدا کردن يا جدا سازي بکار مي رود ايزولاسيون انواع مختلف دارد مانند ايزولاسيون هاي حرارتي که در آن از پشم شيشه استفاده مي کنند و يا ايزولاسيون هاي صوتي که در آن از انواع مانع هاي صوتي استفاده مي گردد و يا ايزولاسيون در مقابل اشعه X  در بيمارستانها براي اطاقهاي راديوگرافي که از ورقه هاي سرب استفاده مي شود و يا ايزولاسيون هاي رطوبتي که انواع مختلف داد و متداول ترين آن در ايران قير و گوني است .


6- ملات ماسه سيمان براي پوشش روي قيرو گوني
براي محفوظ نگهداشتن قيرو گوني از آسيب ، مخصوصاً در ساختمانهايي که از ملات آهک استفاده مي شود و مي بايد روي قشر قيرو گوني با ملات ماسه سيمان پوشانيده شود در جاهايي که ديوار چيني نمي شود مانند محل درياها و يا مکانهايي که بعد از چند روز ديوار چيني مي شود اين قشر ماسه سيمان مانع از آسيب ديدن لايه قير و گوني در اثر رفت و آمد خواهد گرديد .


2-3-4) يک رگي کردن ساختمان
بعد از پي سازي و ايزولاسيون در ساختمانهاي آجري معمولاً روي پي را طبق نقشه يک رگ آجر مي چينند و باصطلاح ساختمان را يک رگي مي نمايند در موقع يک رگي کردن ساختمان بايد دقت کافي بعمل آيد که اندازه ها کاملاً مطابق نقشه باشد بعد از يک رگي کردن ساختمان مجدداً ابعاد اطاقها و راهروها و سرويسها را کنترل نموده و مخصوصاً از گونيا بودن تمام قسمتها بوسيله چپ و راست گرفتن که قبلاً در اين مورد توضيح داده شد مطمئن مي شويم در اين مرحله عرض ديوارها کاملاً بايد مطابق نقشه باشد سپس اقدام به ديوار چيني مي نمايند .


2-3-5) لايه هاي مختلف ديوار چيني
1-    آجر چيني به پهناي مختلف
2-    ملات


1- آجر
قدمت آجر ( خشت پخته شده ) همزمان با پيدايش آتش مي باشد آجر را مي توان به طور خلاصه سنگ مصنوعي که از خشت پخته شده بدست مي آيد تعريف نمود .
خشت تشکيل شده است از خاک رس و دانه هاي ريز سنگ و آب دانه هاي خاک رس را با آب ورز مي دهند تا تمام آنها در مجاورت آب قرار گرفته و تر ( آب اندود ) شود گل آجر بايد داراي استخوان بندي ماسه اي متراکم باشد بدين ترتيب که گل رس دوردانه هاي ماسه را پوشانيده و آنها را به يکديگر چسبانيده و فضاي خالي بين آنها را پر نمايند چنانچه ماسه مخلوط در گل آجر زيادتر از حد لازم باشد در موقع خشک شدن ترک برداشته و در کوره تغيير شکل مي دهد .


2-3-6) ديوار
با توجه به اينکه ابعاد آجر 5/5 ×11×22 مي باشد در ساختمان ديوارهاي آجري را به عرض 22 سانتي متر ( يک آجر ) و يا 35 سانتي متر (5/1 آجر ) و يا 45 سانتي متر ( 2 آجر ) و يا 55 سانتي متر (5/2 آجر ) مي چينند.


در ساختمانها ديوار به دو منظور ساخته مي شود .
الف – براي جداسازي قسمتهاي مختلف ساختمان
به اين نوع ديوارها پارتيشن يا جدا کننده و يا تيغه مي گويند تيغه ديواري است به پهناي 5 يا 10 و يا 20 سانتي متر . تيغه هاي بلند و طويل را نمي توان به پهناي 5 يا 10 سانتي متر ساخت زيرا تيغه هاي 5 يا 10 سانتي متري با ابعاد زياد ايستا نخواهد بود چنانچه بخواهيم تيغه هاي 5 سانتي متري را با طول و يا ارتفاع زياد بسازيم بايد بين ديوار به فاصله هاي 5/1 تا 2 متر نبشي کشي نمائيم در غير اين صورت اين ديوار ها با کوچکترين تکانهاي جانبي فرو خواهد ريخت و در مقابل زلزله کوچکترين مقاومتي از خود نشان نمي دهد ملات تيغه هاي 5 سانتي متري معمولاً گچ و خاک است در بعضي از ساختمانها تيغه ها را با بلوکهاي گچي پيش ساخته به ضخامت 10 سانتي متر نيز مي سازند اين نوع پارتيشنها بيشتر در ساختمانهاي فلزي و بتني به کار مي رود .
ب – ديوارهاي حمال
اين نوع ديوارها که ديوارهاي اصلي ساختمانهاي آجري مي باشند براي انتقال بار ساختمان به زمين ساخته مي شوند و فقط در ساختمانهاي تمام آجري مورد استعمال دارند حداقل ضخامت اين نوع ديوارها 35 سانتي متر است ( 5/1 آجر ) اين ديوارها علاوه بر حمال بودن عهده دار جداسازي بين قسمتهاي مختلف ساختمان نيز مي باشند .


3- ملات
ملات ماده چسبنده اي است که بين دو قشر از مصالح ساختماني قرار گرفته و آن دو قشر را به خود مي چسباند ملات يکي از مهمترين مصالح مصرفي در ساختمان است که در همه جاي ساختمان به شکلهاي مختلف مصرف مي شود بهمين دليل بايد در انتخاب ملات و عيار مواد تشکيل دهنده آن دقت کافي نمود .


خواص ملات
1-    ملات بايد داراي خاصيت چسبندگي باشد .
2-    از نظر تحمل بار قدرت ملات بايد حداقل مساوي مصالحي باشد که در بين آنها قرار مي گيرد زيرا در غير اين صورت ارزش مقاومت مصالح مصرفي را پايين مي آورد .
3-    ملات بايد به صورت ارزان و فراوان در دسترس باشد .
4-    ملات بايد خاصيت شکل پذيري داشته و بخوبي روي ديوار پهن شده و سطح صافي ايجاد نمايد .


2-3-7) انواع ملات
ملاتهايي که بيشتر در ايران مصرف دارند عبارتند از :
الف – ملات گل آهک
ب – ملات ماسه آهک
ج – ملات ماسه سيمان
د – ملات ماسه سيمان – آهک
ه – ملات گچ
و – ملات گچ و خاک


الف – ملات گل آهک
ملات گل آهک ارزانترين و ضعيفترين ملات بوده و همانطوري که از اسم آن معلوم است ماده چسبنده در آن آهک شکفته مي باشد اين ملات که براي آن استانداردي تهيه نشده سابقاً در ايران بيشتر مصرف مي شد ولي به تدريج با شناخته شدن سيمان و ماسه و شناخته شدن خواص آن و همچنين با توجه به افزايش توليد سيمان در مملکت از مصرف اين ملات کاسته شده و امروزه تقريباً به کلي مصرف آن در شهرها منسوخ گرديده است .


ب- ملات ماسه آهک
ماسه مصرفي براي اين نوع ملات بايد ماسه خاکي باشد يعني ماسه اي که درصد خاک آن بيشتر باشد اين نوع ماسه که به آن ماسه کفي هم مي گويند از بستر رودخانه ها بدست
مي آيد آهک مورد نياز در اين نوع ملات در حدود 300 الي 400 کيلوگرم آهک در متر مکعب ماسه است اين ملات بيشتر براي آجر چيني استفاده مي شود .


ج – ملات ماسه سيمان
اين ملات که مرغوب ترين نوع ملات در ساختمان مي باشد بايد با ماسه شکسته و يا ماسه رودخانه اي کاملاً شسته تهيه شود مقدار سيمان مصرفي در اين نوع ملات بين 300 الي 600 کيلوگرم در متر مکعب مي باشد نظريه اينکه سطح مخصوص ماسه به علت ريزي دانه از سطح مخصوص شن و ماسه بيشتر است و از طرفي سيمان بايد مانند فيلم نازکي دور تمام دانه ها قرار گرفته و باعث چسبيدن آنها به يکديگر بشود مقدار سيمان مصرفي در ملات بيشتر از مقدار سيمان مصرفي در بتن مي باشد از اين ملات مي توان در تمام قسمتهاي ساختمان استفاده نمود مانند آجر کاري – کاشي کاري – سيمانکاري – فرش کف – سنگ کاري و غيره .

د – ملات ماسه سيمان آهک
به اين ملات که ملات با تارد و يا ملات حرامزاده مي گويند از ملاتهاي خوب و ارزان و محکم ساختمان مي باشد ماسه اين نوع ملات مي تواند ماسه رودخانه اي بوده و چند درصدي هم خاک داشته باشد براي ساختن اين ملات بايد در حدود 100 الي 150 کيلوگرم سيمان و 150 الي 200 کيلوگرم آهک در مترمکعب ماسه مصرف نمود اين ملات بيشتر در ديوار سازي و آجرکاري مصرف مي شود .
اين ملات و ساير ملاتهاي آهکي را نمي توان براي مکانهايي که با قير در تماس مي باشد مصرف نمود زيرا آهک قير را فاسد مي نمايد .
بعد از مصرف ملاتهايي که در آن سيمان به کار رفته بايد تا چند روز حداقل 3 الي 4 بار ديوارهاي ساخته شده را آبپاشي نمود زيرا در غير اين صورت بسرعت آب ملات خشک شده و در نتيجه فعل و انفعالات شيميايي سيمان جهت سخت شدن ملات متوقف مي گردد و ملات به صورت جمسي جدا از هم در مي آيد که به آن ملات سوخته مي گويند .
هيچ يک از ملاتها مخصوصاً ملاتهاي سيماني نبايد در حرارتهاي کمتر از صفر درجه مصرف شود زيرا در اين صورت آب موجود در ملات يخ بسته و فعل و انفعالات شيميايي در سيمان انجام نمي شود و در نتيجه ملات سخت نمي شود و بعد از ذوب شدن يخ به علت فاسد شدن سيمان ملات سخت نخواهد شد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید