تحقیق در مورد جنایتهاى خاندان پهلوى

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان

جنايتهاى خاندان پهلوى


پهلوى اول دستور داد هر رئيس صنفى بايد هم صنفان خود را در روز معيّنى همراه با زنانشان و بدون حجاب در محلّى جمع نمايد.
روز اوّل از خود شاه و زن بى حجابش شروع شد، روز بعد از وزراء و خانواده هايش و روز سوم وكلا... و به همين ترتيب تا يك روز هم نوبت به اهل علم و خانواده هايشان رسيد.
اين برنامه ريزى براى آن بود كه اهل علم را مجبور به چنين عملى بكنند و در نتيجه بى حجابى رواج پيدا كند.


شاه از امام جمعه خواست اين كار را ترتيب دهد، امام جمعه آن وقت از شاه مهلت خواست چون مى دانست گوش ندادن به حرف شاه چه عاقبت سختى را به دنبال دارد.
امام جمعه به نزد مرحوم آيت اللّه سيد محمد بهبهانى (قدس سره ) آمده جريان را به عرض ايشان رسانيد ايشان فرمود: اين را بدانيد براى هر انسانى چهار چيز است .
يكى مال ، ديگرى زندگى ، سوّم ناموس ، چهارم دين حال اگر بنا باشد يكى از اين فداى ديگرى بشود، بايد مال را فداى زندگى ، زندگى را فداى عرض و تمام را فداى دين كرد.
بعد مرحوم آيت اللّه به امام جمعه فرمود: شما عمر خود را نموده ايد و از عمرت چندى بيش باقى نمانده چه بهتر كه دستور را عملى نكنى ، زيرا اگر به دستور شاه عمل كردى خودت را به عذاب ابدى گرفتار خواهى نمود.


اضافه بر اين تاريخ هم ترا لعن مى كند، اما اگر كشته شوى سعادت دنيا وآخرت را براى خود كسب نموده اى پس از آن شاه امام جمعه را براى گرفتن جواب طلبيد، امام جمعه همان جوابى را به شاه داد كه آن مرحوم فرموده بود.
پهلوى از سخن او بسيار خشمگين شده گفت : اين سخن او نيست بلكه سخن سيدمحمّد بهبهانى است و به ناچار آن عالم را رها ساخت و خداوند هم آنها را از شر پهلوى نجات داد و به عزت دنيا وآخرت نائل گشته رحمت خدا بر آنان باد. حقانيت حجاب
حجاب ، مانند فانوس است و زن شبيه به شمع است و حيا و عفت او همانند نور شمع ، يعنى زن عفيف همچون شمع روشن است و زنى كه عفت خود را از دست داده و بى حيا شده چون شمع خاموش است .


در قديم فانوس يك ظرفى بود مسى و يك پارچه شمعى كه نور پس ‍ مى داد، در اطرافش بود، شمع را داخل آن مى گذاشتند و بعد روشن مى كردند حال اگر باد مى وزيد اين شمع خاموش نمى شد. اما اگر شمعى بيرون بود، همين كه نسيمى مى وزيد، خاموش مى شد: زن شمع و اين حجاب چون فانوس است روشنى هميشه شمع به فانوس است .
شمع اگر بخواهد روشن بماند، بايد در اين فانوس باشد و اين فانوس ‍ براى حفظ نور و روشنايى اوست وزندان نيست .(104)
پر طاووس


طاووس تا وقتى كه پر دارد زيبا و قشنگ است اگر پر طاووس را از او بگيرى و عريان بشود، چقدر زيبايى خود را از دست مى دهد. در حقيقت حجاب براى زن همانند پر براى طاووس است .(105)
پوشش براى شير زن آگاه
چون پر بود كه زينت طاووس است
ارزش چادر


مى دانيد چادر يعنى چه ؟ درِ خانه شما چقدر ارزش دارد؟ بگو 100 هزار تومان حال اگر اين در كنده بشود و يك شب بى در باشى ، چقدر ضرر دارد؟
چادر يعنى در خانه . 100 هزار تومان مى دهد، يك ميليون تومان حفظ كند.
دور خانه هايتان سيم و ميله مى زنيد، يعنى چند هزار تومان خرج مى كنيد، اما صد برابرش را حفظ مى كنيد، خارجى ها چادر ندارند پس خانه شان هم در ندارد البته ديوار هم ندارد.
هر كه خواهد گو بيا و هر كه خواهد گو برو.


شما ديده بوديد كه در آبادان ، انگليسى ها آمده بودند آنجا خانه ساخته بودند. آنجا ديوار نكشيده بودند، گفتند: چرا نمى كشيد؟ گفتند با ديوار فضاى خانه گرفته مى شود. بايد خانه باز و دلباز باشد وهمه خانه ها مى شود يك خانه .


حال بيا و همه خانه ها را نگاه كن . زنها از خانه بيرون مى آمدند،! اما در معرض ديد همه مردم ، آبادانيها كه اين طور نبودند، انگليسى ها اين ارمغان را براى ايشان آوردند. و الاّ اينها از غيورترين و جدّى ترين مردم بودند. اما مدتى با اينها معاشرت كردند و عوض شدند.
الان هم دارند زنده مى شوند و خودشان را دارند حفظ مى كنند و گذشته را جبران مى كنند چه شهيدهاى خوبى اينها در انقلاب دادند و چه صبر خوبى در دوران مهاجرت انجام دادند امّا اين غم فسادى كه اينها خوردند از معاشرت با انگليسى ها بود.


شما مى ديديد خانواده هايى كه وضع خوبى داشتند، رفتند اروپا و برگشتند و بى غيريت شدند.(106)
بخشنامه ضد حجاب
وزير آموزش و پرورش رژيم گذشته منوچهر گنجى به دستور مسئولان رژيم بخشنامه زير را براى اجراء به سراسر كشور صادر كرد
(23/8/2535 (1355 شمسى ) شماره 243/36 از دفتر خدمات محرمانه )
اداره كل آموزش و پرورش


طبق گزارشات رسيده ، مشاهده مى شود هنوز در جلسات امتحانات مدارس و در كلاسهاى درس دوشيزگان با چادر حضور پيدا مى كنند و با توجه به تحولات بنيادى كه در عصر رستاخيز در كليه شئون كشور بخصوص در زمينه آزادى زنان بعمل آمده اند لذا استفاده از چادر صرف نظر از اينكه با روح انقلاب سفيد ايران سازگارى ندارد، از نشانه هاى عقب ماندگى زنان از كاروان ترقى و تمدن نيز به شمار مى رود.


دستور فرمائيد مراقبتهاى لازم به عمل آيد كه در كلاسهاى درس و جلسات امتحانى دانش آموزان و بانوان بدون چادر و با لباس مناسب شركت نمايند.
مدير كل و رؤ ساى ادارات آموزشى و پرورشى مسئول اجراء اين دستور مى باشند وصول بخشنامه و نتيجه اقدامات محوله را به دفتر حفاظت اعلام داريد.
وزير آموزش و پرورش منوچهر گنجى


لازم به تذكر است كه منوچهر گنجى از عناصر فرارى رژيم گذشته و از ضد انقلابيون مقيم خارج كشور است كه اسناد ارتباطش با سيا و اخبار دريافت كمك وى از آمريكا در سالهاى گذشته منتشر شده است (ماهنامه صبح سال دوم شماره 66 ص 62 عين بخشنامه را گردآورى كرده است .
بخشنامه يادشده دو سال قبل از انقلاب صادر شده است و ملاحظه مى كنيد كه اگر انقلاب نشده بود رژيم منحوس چه فاجعه اى بوجود مى آورد.
چنانكه در سال 1355 نيز تصويب كردند كه ضمن تعليمات اجبارى ورود بانوان ، دانشجويان و دانش آموزان دختر باحجاب به مراكز آموزشى ممنوع است ، سوار كردن افراد با حجاب به قطار، هواپيما و ماشين هاى شركت واحد ممنوع مى باشد و بليط به آنها فروخته نمى شود فقط بانوان 60 سال به بالا مثتثنى هستند و نگارنده خود قبل از انقلاب در يكى از شهرهاى غرب كشور شاهد بودم كه زنان بى حجاب را آنهم با وضع بسيار زننده اى در مدارس راهنمائى پسرانه بعنوان معلمين دينى منصوب كرده بودند و بارها مى ديدم كه معلمين بى حجاب آرايش كرده در خيابانها راه افتاده و دانش آموزان را كه همانند عروسك آنها را درست كرده بودند بدنبال خود مى گردانيدند.


خدا را شكر مى كنيم كه با اين انقلاب اسلامى ملّت ما بخصوص زنان و جوانان از آثار خانمانسوز نقشه هاى بيگانگان در امان ماندند و الحمدللّه .(107)
ارزشهاى گرانقدر حجاب
زن با حجاب و چادرى ، رضايت پروردگار را به دست مى آورد.
زن بد حجاب وبى حجاب سبب خشنودى شيطان مى شود.
حجاب مواظبت از گل ميباشد.
جمال زن در جلال حجاب است .


زن با حجاب ، نزد شوهر محبوبتر است .
حجاب باعث آرامش روح است .
حجاب نشانه عدم كمبود و عدم حقارت نفس است .
حجاب ، باعث دوام بيشتر زندگى مى شود.
اضطراب در زنان با حجاب ، نسبت به بد حجابها كمتر است .
حجاب مصونيت است ، نه محدويت .


حجاب و چادر، نشانه عفاف زن است .
دختر با حجاب ، زودتر همسر مى يابد.
حجاب ، ارزش زن را بالا مى برد.
حجاب ، يعنى ، گسستن قيود اسارت نفس و رهايى از آن است .
فساد و سقط جنين در با حجابها كمتر است .
زن با حجاب ، مردان هرزه را در اهدافشان نا اميد مى كند.
حجاب نشان دهنده حيا و پاكى روح و روان زن است .
زن با حجاب ، در تحصيل علم موفقتر است .


حجاب و تقوا، آدمى را بهشتى مى كند.
حجاب ، مانع ايجاد فرزندان نامشروع مى شود.
حجاب ، نشان د هنده استقلال در فرهنگ مذهبى و ملّى است .
چادر مشكى زن و حجاب او، تير زهر آلودى برقلب شيطان بزرگ است .
حجاب ، خطرات اوباش و اراذل را از زن دور مى كند.
طلاق و فروپاشى زندگى در زنان با تقوا و با حجاب كمتر است .
زن محجّبه ، باعث عزت و سرافرازى خود و شوهرش است .


محجّب بودن ، يعنى ، خروج از ولايت شيطان و د خول در ولايت اللّه است .
زن با حجابش ، د شمنان را در اهدافشان كه همان ضربه به اسلام است ، شكست مى دهد.
زن باحجابش ، رو ح شهدا را شاد مى كند و به جرگه پيروان واقعى شهدا مى پيونداند.
زن باحجاب ، حق شوهر را ضايع نمى كند و به او خيانت نمى ورزد.


چادر مشكى ، باعث غمگينى شياطين و هرزگان و روشنى دل مؤ منان است .
حجاب زن ، نشانه غيرت پدر، برادر و شوهرش است .
حجاب ، مبيّن ايمان و اعتقاد زن به خداوند سبحان و روز قيامت است .


حجاب ، بيانگر شخصيت حقيقى زن است ، در حالى كه بد حجاب اصالت و هويّت خود را از دست مى د هد.
زن چادرى و با حجاب ،مطيع خداست و زن بد حجاب ، مطيع شياطين است .
زن محجّب ، شيطان را (در عملِ خود كه همان فساد و انحراف است نا اميد مى كند.


زن با حجاب ، باحجابش به قرآن شريف و ائمه (عليهم السلام ) و خون شهدا و....احترام مى گذارد، ولى بد حجاب به همه اينها كج دهنى مى كند.
دختران و زنان با حجاب ، از لحاظ روحى و اخلاقى سالمترند، در حالى كه بد حجاب و بى حجاب با ناز و عشوه ... مى خواهد نقايص خود را جبران كند.
زن با حجاب ، باپوشش خود، آرايش و زينت را به شوهرش اختصاص ‍ مى دهد، ولى بد حجاب با عشوه و آرايش خود، مى خواهد محبوب همه باشد، نه شوهر خويش .
زن باحجاب ، همچون مرواريد است در صدف كه به شوهرش ‍ اختصاص دارد، ولى زن بد حجاب ، مانند جواهرات بدلى بدون پوشش ‍ هستند كه در هر جا به چشم مى خورند.
زن با حجاب ، نخستين عشق و گوهر عفت خود را به شوهرش تقديم مى دارد، ولى زن بى حجاب و بى تقوا، بعد از معاشرتهاى بسيار و در معرض نگاههاى مختلف قرار گرفتن ، شايد آخرين عشق خود را به شوهرش ‍ مى دهد.


زن به بفرموده حضرت على (ع): مانند گل خوشبو است .
حجاب باعث مى شود،زن لطافت و طبيعت خود رااز دست ندهد و مانند گلى شود كه در دسترس همگان نيست و زود پژمرده نمى شود،ولى زن بى حجاب وبدحجاب ، مانند گلى است كه در اماكن عمومى و پاركها قرار دارد و سريع لطافت و طبيعت خود را از دست مى دهد و باغبان كه همان شوهر است ، اندك اندك به گل بى اعتنا مى شود.
زن محجوبه ، چون كمتر ديده مى شود، محبوب است و هر چه محبوب شد مطلوب است .(108)
توصيه چارلى چاپلين به دخترش


چارلى كه در آوريل 1889 در لندن به دنيا آمد، يكى از كمدين هاى مشهور جهان است .
در نامه اى به دخترش مى گويد:
برهنگى بيمارى عصر ماست و من پيرم شايد حرفهاى خنده آور مى زنم ، امابه گمان من تن عريان تو بايد مال كسى باشد كه روح عريانش را دوست دارى .(109)
نتيجه


از آنچه گفتيم معلوم شد كه زن ، با حجاب خويش مى تواند شرافت خويش را حفظ كند و زن شايسته اى براى همسرش باشد. زن با حجاب خود مى تواند همسرش را اسير خود گرداند و اگر شوهرش بى اعتقاد هم باشد به دنبال زن ديگرى نرود كه خود اين مساءله ، باعث استحكام نظام خانواده مى گردد.
بر همين اساس بود كه بازيگران و گويندگان سابق سينما و تلويزيون از آن كارها توبه كرده اند و هنرمند واقعى گشته اند و حفظ شخصيت حقيقى خود را در حجاب يافته اند و دانستند كه پيش از آن ملعبه دست مشتى خدانشناس بوده اند، و از وجود و زيبايى آنان براى جلب مشترى بيشتر در فيلمها استفاده مى شد، تا به اين طريق زراندوزان از خدا بى خبر سريعتر به مطامع دنيوى برسند.


دلسوزانه به همه بانوانى كه در اين راهها قدم مى نهند عرض مى كنيم : راهى كه ديگران رفتند و سالها تجربه كردند و چيزى جز ضرر برايشان حاصل نشد، عاقلانه نيست شما آن راه را برويد.
تقاضا داريم به آغوش اسلام باز گرديد ودرسايه لطف و رحمت خداوند بزرگ زندگى كنيد، كه سعادت دنيا و آخرت در آن است .
و گناه و نافرمانى حق تعالى ضررش به خود انسان بر مى گردد. برهمين اساس خداوند سبحان مى فرمايد: ... يا ايّها الناس انّما بغيكم على انفسكم ... اى مردم ، طغيان و سر پيچى از دستورات الهى ، ضررش به شما بر مى گردد.(110)
فساد و سقوط اجتماع


از دير باز فساد، عامل تباهى اجتماعات بشرى بوده است بطورى كه مى توان اين تجربه را بعنوان يكى از قوانين حاكم بر ملّتها بحساب آورد كه تاريخ موارد آنرا بطور مكرر ثبت كرده است .
امّتهاى گذشته ، مسلمان و حتى جوامع غير اسلامى هر يك زيانهاى ناشى از اين فرهنگ را متحمل گشته اند كه در اين نوشتار بذكر نمونه اى از هر يك بسنده مى كنيم .
شكست مسلمانان وزوال اسلام در اندلس
اَندُلُس كه امروز اسپانيا ناميده مى شود در سال 711 ميلادى به تصرف مسلمانان در آمد با آن كه اروپا در حالت توحش و قرون وسطائى مى زيست ، مسلمانان اسپانيا را باوج تمدن و دانش رساندند.


دكتر گوستاولون دانشمند معروف فرانسوى در اينباره مى نويسد:در زمان مسيحيان اسپانيا قبل از اعراب ، تمدن و آبادى جز همان مقدار كه وحشيان گوت داشتند در اين كشور بچشم نمى خورد، اعراب مقارن باپايان فتوحات خود در اين سرزمين دست به اصلاحات و عمران و آبادى زده و در زمانى كمتر از صد سال توانستند زمينهاى لم يزرع و موات را زير كشت و زرع در آورده و شهرهائى كه بصورت ويرانه در آمده بود از نو بسازند و بناهاى بسيار عالى و مهم در آنجا بنا كنند و از طرفى ارتباطات خارجى با كشورهاى ديگر برقرار سازند.
سپس دست به ترويج علوم و دانش زده بهمين منظور كتب يونانى و لاتينى را به زبان عرب ترجمه كردند، دانشگاههاى بزرگى تاءسيس نمودند كه يكى از همين دانشگاهها مدت زمانى مركز نشر علوم و معارف در تمام قاره اروپا شده بود...و در حقيقت قرطبه براى مدت سيصد سال مترقى ترين شهرهاى دنياى آنروز بوده است .


مسلمانان حدود 800 سال در اسپانيا قدرت را در دست داشتند و اسپانيا در اين مدت مهد علم و تمدن گرديده بود تا آنكه دشمنان با انتشار فساد و بى حجابى و رواج مشربات الكلى و بى بندوبارى و بالاخره در اثر اختلاف زمامداران حكومت مسلمانان ساقط گرديد.
بلكه طبق نوشته دكتر گوستاولوبون : بعد از سقوط حكومت مسلمين ، نخست مسلمانان را بزور وادار به قبول دين مسيح كردند، سپس ‍ محكمه هاى تفتيش عقائد، دستور سوزاندن اين تازه مسيحيان را داد.


ببهانه اينكه اينها واقعاً به دين مسيح در نيامده اند و بقيه را وادار به مهاجرت كردند. در سال 1610 ميلادى دولت اسپانيا دستور داد تمام اعراب از اسپانيا بيرون روند و مهاجرت كنند اعراب كه با اين دستور ناچار بجلاى وطن گشتند در سر راه كه مى خواستند از اسپانيا هجرت كنند بيشترشان بدست مسيحيان كشته شدند آنگاه بنقل از راهب بليدا مى گويد: 4/3 اين مهاجران در اثناى مهاجرت كشته شدند .


و اضافه مى كند: و او (بليدا) همان كسى است كه كاروان يكصد و چهل هزار نفريشان را كشت . اين مورخ معروف فرانسوى بنقل از سديلو مورخ معروف مى نويسد: از زمانى كه فرديناند اسپانيا را فتح كرد، تا آخرين مهاجرت اعراب سه ميليون نفر از نفوس اسپانيا كاسته شد.
مى بينيم چگونه يك ملت مسلمان بر اثر فساد؛ حكومت ، فرهنگ ، دين و حتى جان خود را از دست دادند.
آرى اينست نتيجه جوامعى كه از مسير فطرت منحرف گشته و در گرداب فساد غوطه ور شده اند. باشد كه كشورهاى اسلامى از آن درس عبرت بگيرند.
پيامبر(ص ) فرمود: لا يُلْدغ الْمُؤ مِن مِنْ جُحرٍ مَرَّتَين


مؤ من هرگز از يك سوراخ دو بار گزيده نمى شود.(111)
گفته ها
براستى فساد بصورت كنونى جز بدبختى و نكبت چه چيزى را با خود بارمغان آورده است ؟
عمق فاجعه ناشى از فرهنگ بر هنگى آنقدر زياد است كه سران استكبار را هم بفرياد درآورده است كندى رئيس جمهور اسبق آمريكا مى گويد: از هر هفت جوانى كه به سر بازى اعزام مى شوند 6 نفرشان نالايق و سست عنصر از آب در مى آيند و اين بدان سبب است كه افراط در شهوترانى استعدادهاى بدنى و روانى آنان را كاسته است .
خروشچف رئيس اسبق اتحاد جماهير شوروى در اينباره مى گويد:


آينده شوروى در خطر است و جوانان هرگز آتيه اميد بخشى ندارند، زيرا بى بندوبار و اسير شهوات گشته اند.
ويل دورانت مورخ معروف مى گويد: ما ميراث اجتماعى خود را با اين فساد انبوه به هدر خواهيم داد.
جالب تر آنست كه بدانيم عوارض شوم فساد بجائى رسيده است كه حتى كندى در خواست كمك كرده و مى گويد: نسل جوان اروپائى و آمريكائى هوسبازند من براى نسل آينده آمريكا بيمناكم .
از اين رو دانشمندان و روشنفكران و مصلحين اجتماع را دعوت مى كنيم كه در باره اين خطر بزرگ كه دنياى بشريت را تهديد مى كند فكرى كرده و راه علاجى پيدا نمايند.
آرى حجاب است كه با كنترل غريزه و نظم و قانون بخشيدن با رضاى آن جامعه را استوار ساخته ، و آنرا در مقابل عوامل سقوط بيمه خواهد كرد. باميد بيدارى جوامع اسلامى و بازگشت به فرهنگ ملى اسلامى خود.
عاقبت انديشى :
مردى با اصرار از پيامبر گرامى اسلام (ص ) خواست تا به او پندى بياموزد؛ رسول اكرم (ص ) تا سه بار به او فرمود: اگر بگويم بكار مى بندى ؟
هر سه بار جواب شنيد. بلى يا رسول اللّه .
آنگاه پيامبر فرمود:


اِذا هَمَمْتَ بِأ مرٍ فَتَدَبَرَّ اِنْ يَكُ رُشْدا فَاَمْضِهْ وَ اِنْ غَيّاً فَاَنْتَهِ عَنْه .
هرگاه تصميم بكارى گرفتى در عاقبت آن كار بينديش اگر ديدى عاقبتش ‍ خوب است آن را دنبال كن و اگر عاقبتش تباهى است از آن صرف نظر كن .
كاش بى حجابان عصر ما لحظه اى به نتايج كار خويش مى انديشيدند! و آينده فرزندان و جامعه خويش را با دست خود بخاطر تقليد از بيگانگان به آتش نمى كشيدند!!
غم انگيزترين فاجعه معاصر آنست كه بعضى از زنان جوامع اسلامى به فطرت ، مذهب ، فرهنگ و تمدن ملّى خود، پشت پا زده و بجاى آنكه به عواقب شوم و خطرناك آن بينديشند. افتخار مى كنند كه به فرهنگ از ما بهتران !؟ نزديكتر شده و متمدّن و متجدّد! گشته اند.


كاش حفظ شخصيت زن و استوارى جامعه خويش را بر خودنمائى و آرايشهاى مبتذل مقدّم مى نمودند.
كاش بجاى تقليد كوركورانه و غرق شدن در اين مرداب خطرناك با ديده اى باز به بررسى فوائد حجاب و عوارض فساد پرداخته و آنگاه راه خويش را انتخاب مى كردند.(112)
حجاب پيام عاشورا


قيام خونين كربلاء كه ماهيّتش امر به معروف ونهى از هر منكر بود بنيان فساد را لرزاند. آرى سالار شهيدان براى حفظ ارزشهاى متعالى دين بپا خاست و به شهادت رسيد. ولى رسالت عاشورا همچنان در قافله اسيران كربلا پى گيرى شد، با قافله اسيران غم همراه مى شويم تااز لابلاى كلمات آن عزيزان پيام عاشورا را با گوش جان بشنويم .
يزيد فاجعه كربلاء را با تبليغات فراوان پيروزى خواند و مردم را براى تماشاى پيروزيهايش دعوت كرد، اينك قافله اسراءنزديك شهر دمشق رسيده است ، ام كلثوم نزد شمر آمد و فرمود: ما را از راهى ببر كه تماشاچيانِ كمترى جمع شده اند و سرهاى مطهّر شهيدانمان را از بين محمل و كجاوه هاى ما جدا كن و آنها را در جلو قافله حركت بده تا توجّه مردم به ديدن آنها جلب گردد و صورت دختران پيامبر از نگاه نامحرمان محفوظ بماند.


ام كلثوم اينگونه مسؤ ليت خويش را ادا نمود ولى به اين در خواست توجهى نگرديد.
قافله اسيران به شهر شام داخل شد سهل بن سعد ساعدى مى گويد: ناگاه ديدم زنانى بر شتران بى روپوش سوارند نزديك شدم واز نخستين زن پرسيدم كيستى ؟!
گفت : سكينه دختر امام حسين (ع ) هستم .


گفتم : آيا حاجتى دارى تا برآرم كه من سهل بن سعد ساعدى هستم جّد ترا ديدم حديث او را شنيدم .
گفت : اى سهل به حامل اين سر بگو كه آنرا پيشتر بَرد تامردم مشغول نگريستن آن شوند و به حرم پيغمبر(ص ) نگاه نكنند. سهل مى گويد: چهار صد دينار دادم تا سر را جلوتر بُردند.
قافله اسيران را نزد يزيد آوردند زينب (عليهاالسلام ) لب به اعتراض ‍ گشوده فرمود: اى پسر آزاد شده !!آيا عدالت اينستكه زنان و كنيزانت را در پشت پرده و مارا در بين نامحرمان جا داده اى ؟ امّا سكينه (عليهاالسلام ) اندوه جانكاهش را با گريه اظهار مى كند. وقتى يزيد از او پرسيد: چرا گريه مى كنى ؟ فرمود: چگونه گريه نكند كسى كه روپوشى ندارد تا با آن صورتش ‍ را از تو و نامحرمانى كه در مجلس تو حاضرند بپوشاند؟ آرى او مى گريد كه چرا روپوشى برصورت ندارد. وبدينسان پيام مكتب عاشواء نيز حفظ حجاب است .(113)
تاريخچه ، اهداف وشيوه


برهنگى وبى حجابى دامى شيطانى است : در قرآن برهنگى و فساد را از دامهاى شيطان معرفى كرده است :
يابنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء تهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لايؤ منون
اى فرزندان آدم مبادا شيطان شما را بفريبد، آنگونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون راند، لباسشان را از تنشان بيرون آورد تا عورتشان را به آنها بنماياند شيطان و وابستگان او از جائى شما را مى بينند كه شما آنها را نمى بينيد ما شياطين را اولياء دوستان كسانى قرار داديم كه ايمان نمى آورند.
با توجه به آنكه لباس و حجاب وسيله اى است براى زينت ، عفاف ، وتقوى .


كشف حجاب هم از دامهاى شيطان و اولياء اوست . بهمين جهت قرآن ضمن تشريح دامهاى شيطان به مسلمانان اينگونه توصيه مى فرمايد:
يا ايها الذين آمنوا لاتتّبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان فانه ياءمر بالفحشاء و المنكر ولو لا فضل الله عليكم و رحمته ما زكى منكم من اءحد اءبدا ولكن الله يزكى من يشاء و الله سميع عليم


اى كسانى كه ايمان آورده ايد از دامهاى شيطان پيروى نكنيد هركس از اين دامها پيروى كند شيطان او را به فحشاء ومنكر دستور مى دهد و اگر فضل و رحمت الهى بر شما نمى بود هرگز هيچيك از شما پاك نمى شد ولى خداوند هر كس را كه بخواهد تزكيه خواهد كرد و خدا شنونده و داناست .(114)(115)
تاريخچه بى حجابى


از فصلهاى گذشته بخوبى معلوم شد كه تاريخ حجاب به آفرينش اولين موجودات روى زمين يعنى حضرت آدم و حوا (عليهماالسلام ) برمى گردد وفراز و نشيبهاى بى شمارى كه در طول تاريخ رخ داده نتوانسته آن را از بين ببرد. تاريخ بى حجابى به سبك جديد آن از رنسانس علمى صنعتى اروپا آغاز مى شود و طبق شواهد تاريخى كارخانه داران بزرگ براى استفاده از نيروى كار ارزان قيمت زنان ، زمينه باصطلاح آزادى !! زنان و امكان حضور آنان را در محيط كار پديد آوردند.


زنان بى خبر از همه جا در تلاش فراوان براى دست يافتن بحقوق اوّليه خويش !!گول اين تبليغات دروغين را خورده و آنان را در اينجهت يارى دادند!! دامنه اين اقدامات كم كم كشورهاى اسلامى را نيز فرا گرفت و بصورت سلاحى كار آمد براى تضعيف معنويت و اخلاق و سقوط اسلامى بكار گرفته شد و استعمارگران در جهت ترويج آن از هيچ اقدامى فروگذار نكردند در اين راستا واژه هاى بسيارى تغيير كرد مذاهب جديدى توسط استعمار ساخته شد حرفهائى در قالب علمى مطرح گرديد و... نخستين كشور اسلامى كه اقدام بكشف حجاب از بانوان كرد افغانستان بود.


امان اللّه خان پادشاه افغانستان مسافرتى به اروپا كرده و در مراجعت از اروپا در سال 1306 شمسى به ايران آمد و از طريق خراسان بكشورش باز گشت به محض ورود به پايتخت اعلام نمود كه زنان بايستى بدون حجاب باشند و نخست خود با همسرش بدون حجاب در مجامع و محافل ظاهر شد.
اين بى پروائى آنهم در كشورى چون افغانستان موجب قيام عمومى در آن كشور گرديد و امان اللّه خان ناچار به استعفا و ترك كشور شد .
دومين كشور را مى توان تركيه دانست : بعد از سقوط دولت عثمانى در تركيه آتاتورك در سال 1313 فرمان منع حجاب را صادر كرد.


در ايران آغازگر بى حجابى را زنى بنام قرة العين دانسته اند وى كه در سال 1223 در يك خانواده مذهبى در قزوين بدنيا آمد با ظهور باب به اين مسلك استعمارى پيوست . وى با كشف حجاب و آرايش كامل ظاهر مى گشت و به ترويج بهائيت مى پرداخت تا آنكه فشار افكار عمومى بر دولت ناصرالدين شاه بالا گرفت و قرة العين معدوم گرديد.
ولى زمينه سازى براى كشف حجاب بطور رسمى همزمان با اقدامات آتاتورك آغاز گرديد در سال 1313 وزير معارف وقت مسافرتى به شيراز مى كند و بمناسبتى مجلس جشنى كه از پيش تدارك ديده شده بود برپا مى كند كه عدّه زيادى از طبقات مردم در آن شركت نموده بودند پس از ايراد سخنرانيها و نمايش در خاتمه آن عده اى از دوشيزگان بروى صحنه (سِن ) نمايان مى شوند و ناگهان نقاب از چهره بر مى گيرند و اركستر رقص ‍ مى نوازند و دختران به پاى كوبى مى پردازند.


اعتراض و فشار افكار عمومى در همان مجلس و در شهر بالا مى گيرد و رضا خان بخاطر هراس از قيام عمومى انجام اين اقدام شوم را بتاءخير مى اندازد. ولى پس از مسافرت به تركيه و اطمينان از آنكه كشف حجاب در كشورهاى اسلامى قيام عمومى را بدنبال نخواهد داشت بصورت جدى وارد عمل مى گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله علل سقوط رژیم پهلوى

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
علل سقوط رژيم پهلوىتمركز هرم قدرت سياسى در شخص شاهدوران سلطنت محمد رضا شاه را مى توان به دو دوره عمده تقسيم كرد دوران اول از ابتداى كسب قدرت در سال 1320 تا سال 1334 است.اين دوران كه متشنجترين دورههاى حيات سياسى ايران محسوب مى شود، شاه فاقد قدرت و اختيارى است كه در دوره دوم حيات سياسى خود كسب مى كند.اين دوران ...

دانلود مقاله خاندان هخامنشی و آغاز زندگی کوروش

word قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
خاندان هخامنشي و آغاز زندگي كوروش1) نياكان كوروش خاندان هخامنشي با اين كه در ذكر همة اسلاف صاحب اعتبار كوروش ، در نزد محققان مختلف اتحاد نظر وجود ندارد و كساني نيز به تعداد فرمانروايان پيشين و البته محلي و منطقه اي بودن برخي از آنان تأكيد ورزيده اند ، ولي شكل قابل قبول اين است كه پس از هخامنشي جد خاندان ، شاه ...

دانلود مقاله ولادت و خاندان

word قابل ویرایش
43 صفحه
21700 تومان
ولادت و خاندانبنا به نوشته مورخين، امام على(ع) در روز جمعه 13 رجب سال سى‌‏ام عام الفيل و در خانه‌ی خدا متولد شدند.پدر آن حضرت ابوطالب فرزند عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف (عموی پيامبر(ص)) و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم بود. بنابراين امام على(ع) از هر دو طرف هاشمى نسب است.مادر اين حضرت، خداپرست بوده و با دين ...

دانلود مقاله بررسی انتقادی دیدگاهها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او

word قابل ویرایش
32 صفحه
21700 تومان
مقدمهدر تاریخ پُر فراز و نشیب اسلامی، هماره شخصیت های برجسته ای ظهور کرده اند کـه در بسیاری از رویدادهای سیاسی و فکری مسلمانان تأثیرگذار و نقشآفرین بودهاند. بررسیو بازکاوی زندگی اجتماعی و دیدگاه اعتقادی آنان، مـا را در تحلیـل هرچـه بهتـر برخـی زوایای پنهان تاریخ اسلام یاری می رساند. یکی از شخصـیت هـای ممتـاز ...

مقاله نقش خاندان جوینی در مواجهه با مغولان

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده خراسان در طول تاريخ با توجه به جايگاه و اهميتي که داشته ، بزرگان و خاندانهاي معروفي را به عرصه تاريخ معرفي کرده است . خاندان جويني يکي از مهمترين و تاثيرگذارترين خاندانهاي ايراني محسوب مي شوند که نقش بسيار پر رنگي در اعتلاي ادب پارسي در مواجهه با مغولان داشته اند. آنها با مبادرت به فعاليتهاي ديواني، ...