بخشی از مقاله

سيستم حقوق و دستمزد كارمندان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
آشنايي با ويژوال بيسيك نت و پايگاه داده ها 5
مقدمه اي بر ويژوال بيسيك نت 5
سبك هاي برنامه نويسي 7
سبك برنامه نويسي سنتي 7
برنامه نويسي ساخت يافته 7
برنامه نويسي شي ء گرا 10
نگاهي بر پايگاه داده 12
كليات 12
تاريخچه 16
تعريف داده 18
تعريف اطلاع 19
مفهوم دانش 21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم
بررسي سيستم حقوق و دستمزد 23
اطلاعات پايه 23
ورود كاركنان 24
تعريف سال و ماه 24
حد مالياتي ماه نه 25
كاركرد ها و عمليات 26
ورود تعرفه بيمه 26
ورود مساعده 27
ورود عيدي 27
ورود كاركرد 28
محاسبه فيش 29


فصل اول
آشنايي با ويژوال بيسيك نت و پايگاه داده ها

مقدمه اي بر ويژوال بيسيك نت
فناوري net كه توسط شركت ميكروسافت عرضه شد ، از زبان هاي برنامه سازي متعددي از جمله ويژوال بيسيك نت پشتيباني مي كند . اين زبان ها كاملا شي ء گرا هستند ، تحولي در برنامه نويسي محسوب مي شوند .


ويژوال بيسيك نت ، يك زبان بسيار ساده و كار امد است كه افراد زيادي در سراسر دنيا از ان بهره مي گيرند .
يكي از ويژگي هاي مفيد اين زبان اين است كه بدون هيچ كم و كاستي ، در برنامه نويسي در محيط وب به كار گرفته مي شود . عيب نسخه ويژوال بيسيك اين بود كه به طور كامل دروب به كار


نمي رفت . بلكه نسخه VBS Cript ان براي برنامه نويسي در اينترنت استفاده مي شده است . بنابراين يادگيري ويژوال بسيك نت ، يك تيربا دو نشان است . برنامه نويسي كاربردي در خارج از محيط وب و برنامه نويسي كاربردي در محيط وب . به اين ترتيب اموزش زبان ويژوال بيسيك نت، ارزشمند است .
بيسيك زباني است كه دوران تحول زيادي را پشت سر گذاشته است . اولين نسخه از زبان بيسيك طوري بود كه برنامه نويسي در ان دشواري خاصي داشت . امروزه جديديترين نسخه بيسيك به نام ويژوال بيسيك نت سر و كار داريم .


اين زبان در محيط ويندوز قدرت فوق العاده اي دارد ، به طوري كه از سبك برنامه نويسي شي ء گرا پيروي مي كند . توليد برنامه ها در اين زبان بسيار ساده است چرا كه بخش زيادي از برنامه را كامپايلرزبان توليد مي كند . قبل از پرداختن به جزئيات زبان ، نگاهي به سبك هاي برنامه نويسي خواهيم داشت

1-1- سبك هاي برنامه نويسي
به طور كلي سه سبك برنامه نويسي تا كنون مورد استفاده قرار گرفته اند ، سبك سنتي ، سبك برنامه نويسي ساخت يافته و سبك برنامه نويسي شي ء گرا.

2-1- سبك برنامه نويسي سنتي


در سبك برنامه نويسي سنتي ، نوشتن برنامه ها و رديابي اجراي ان ها بسيار دشورا بود ، زيرا با استفاده از دستور goto كنترل اجراي برنامه از هر نقطه اي به نقطه ديگر منتقل مي شد . نگهداري اين برنامه ها و انجام تغييرات در انها براي پاسخگويي به وضعيت و نيازهاي جديد بسيار دشوار بود . اين سبك برنامه نويسي كاملا منسوخ شده است .

3-1- برنامه نويسي ساخت يافته


در دهة 1960 ميلادي ، توليد بسياري از نرم افزارها با مشكل مواجه شد . زمان بندي توليد نرم افزار به تأخير مي افتاد هزينه ها بالا بود و در نتيجه بودجة توليد نرم افزار افزايش مي يافت و نرم افزار توليدي نيز از قابليت اعتماد بالايي برخوردار نبوده است . توليد كنندگان نرم افزار به اين نتيجه رسيدند كه توليد نرم افزار مشكل تر از چيزي است كه در مورد ان تصور مي شود .
تحقيقاتي كه براي بر طرف كردن مشكلات به عمل امد ، منجر به برنامه نويسي ساخت يافته شد . برنامه نويسي ساخت يافته ، روش منظمي براي نوشتن برنامه هاست و منجر به نوشتن برنامه هايي مي شود كه خوانايي ان ها بالا است ، تست و اشكال زدايي آنها راحت تر و اصلاح انها آسانتر است .
در برنامه نويسي ساخت يافته ، برنامه به صورت مجموعه اي از فعاليت ها تصور مي شود كه بايد بر روي داده ها انجام شوند .
در اين روش هر كار پيچيده اي به مجموعه اي از كارهاي كوچك تر تجزيه مي شود تا اين كه كارهاي ايجاد شده قابل درك باشند . به عبارت ديگر ، برنامه نويس سعي مي كند توابعي بنويسد كه نيازمندي هاي سيستم را برآورده كنند .
برنامه نويسي ساخت يافته ، روش موفقي براي حل مسائل پيچيده است ، اما مشكلات خاص خودش را دارد ، در اين روش ، داده ها از فعاليت ها ( توابعي ) كه آنها را پردازش مي كنند جداست .
وقتي حجم داده ها زياد مي شود ، نگهداري آنها مشكل مي شود . هر چه بيشتر با دادها كار مي كنيد ، با مشكلات بيشتري مواجه مي شويد .
بعضي از زبان هاي برنامه سازي كه براي برنامه نويسي ساخت يافته طراحي شدند ،

عبارتند از :
زبان پاسكال ، زبان ادا (Ada) و زبان ‍C ، زبان پاسكال ، زبان مناسبي براي آموزش برنامه نويسي در دانشگاه هاست . زبان ادا براي امور صنعتي، تجاري و نوشتن برنامه هاي بزرگ بسيار مفيد است .
زبان C ، به دليل ويژگي هاي خاص خودش ، محبوبيت زيادي در دانشگاهها و خارج دانشگاهها پيدا كرده است ويژوال بيسيك نت زبان جديدي است كه با سرعت در حال رشد است .

4-1- برنامه نويسي شيء گرا


برنامه نويسي شيء گرا شيوة نويني است كه در ان مي توان قطعاتي را ايجاد كرد و در برنامه هاي مختلف مورد استفاده قرار داد. قابليت خوانايي برنامه هايي كه در اين روش نوشته مي شوند بالا بوده ، تست ، عيب يابي و اصلاح آنها آسان است و شي ء گرايي بر اشياء تاكيد دارد .
تعدادي از زبان ها براي برنامه نويسي شي ء گرا طراحي


شده اند . زبان اسمالتاك يك زبان برنامه نويسي كاملا شي ء گرا است .
زبان C++ كه تكامل يافته زبان C است ، داراي ويژگي هاي است كه برنامه نويسي شي ء گرا در آن امكان پذير است . در اين زبان ، برنامه نويسي ساخت يافته نيز ممكن است . ويژوال بيسيك نت زباني كاملا شي ء گراست .


نگاهي بر پايگاه داده

كليات
اصطلاح پايگاه داده ها ( داده گان ) يكي از رايجترين اصطلاحات در دانش و فن كامپيوتر ( انفورماتيك ) است اينك ديگر همه كساني كه به نحوي با كامپيوتر سر و كار دارند . اين اصطلاح را مي شناسند و هر يك در حد درك خود آنرا به كار مي برند و بسياري نيز در اين زمينه اگاهي و يا ويژستگي و تجربه دارند .


درباره اهميت اين دانش و تكنولوژي و گستردگي آن ، مطالب زيادي در متون كلاسيك امده است و نيازي به ذكر ان مطالب در اينجا نيست .
تنها شايان ذكر است كه در هر سال ، شايد بيش از يكصد و پنجاه هزار صفحه مطلب آكادميك و تكنيك در اين زمينه منتشر مي شود [DATE 95 ] دهها نرم افزار سيستم مديريت پايگاه دادهها به بازار مصرف عرضه شده ، مقدار زيادي كتاب درسي يا مرجع در اين زمينه نوشته شده است و شايد چند صد كتاب كاربردي هم وجود داشته باشد .
سيستم مديريت پايگاه داده ها يكي از سيستم هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات است ، با توجه به معناي عام سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات : يعني هر سيستمي كه به كاربر برنامه سازيا برنامه ساز امكان دهد تا اطلاعات خود را ذخيره ، بازيابي و پردازش كند و احيانا اطلاعات جديدي را توليد نمايد .
اصطلاح ذخيره و بازيابي اطلاعات از يك ديدگاه ويژسته مي تواند معناي ديگري هم داشته باشد . مجموعه اي از الگوريتم ها و تكنيكها كه در ذخيره سازي ، بازيابي و پردازش اسناد ، مدارك ، متون ، تصاوير و اصوات به كار مي روند .
اين گونه داده ها ممكن است ساختمند ، نيم ساختمند و يا حتي نا ساختمند باشند . اين الگوريتم ها و تكنيكها نهايتا در طراحي و توليد يك سيستم بكار رفته است .


سيستمي كه به كاربر امكان مي دهد تا اطلاعات مورد نظرش را ذخيره ، بازيابي و پردازش كند . روشن است كه اطلاعات كاربران هميشه ساختمند ، آن هم مثلا با ساختار ساده ركوردي يا سطري ، نيستند . ذخيره و بازيابي دادهها پيچيده ، كه عمدتا ناساختند و گاه نيم ساختمند هستند ، طبعا سيستم خاص خود را طلب مي كند .


با توجه به همين توضيح است كه مي توان اصطلاح سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات را اصطلاحي عام ،‌دانست
چنين سيستمي سير تحول ، تنوع و تكامل خاص خود را دارد كه از شرح تفصيلي آن در اينجا در مي گذريم . كوتاهانه اينكه : اين سيستم چندين رده تكنولوژيك دارد ، از آن ميان :
1- سيستم فايلينگ
2- سيستم مديريت دادهها
3- سيستم مديريت پايگاه داده ها ( سيستم متعارف)


4- سيستم مديريت پايگاه دانش ( شناخت)
5- سيستم مديريت پايگاه دادههاي شي ء گرا ( شي ء نگر)


6- سيستم هوشمند مديريت پايگاه دادهها
7- سيستم معناي مديريت پايگاه داده
8- سيستم مديريت پايگاه دادههاي زمانمند
9- سيستم مديريت پايگاه دادههاي نيم ساختمند و نا ساختمند


10- سيستم مديريت پايگاه داده بي درنگ
11- سيستم داده كاري و كشف شناخت
12- سيستم مديريت چند پايگاهي
13- سيستم اطلاعات اجرايي
14- سيستم فعال مديريت پايگاه دادهها
15- سيستم مديريت پايگاه دادههاي شي ء – رابطه اي
بر شمردني هستند البته برخي از اين ردهها خود گونه هايي هم دارند و ممكن است بر اساس معماريهاي متفاوتي طراحي و پياده سازي شوند.

تاريخچه
تكنولوژي پايگاه دادهها از اواسط دهه 60 ميلادي ايجاد شد ، در طول دهه 70 توسعه يافت و به گستردگي مورد استفاده قرار گرفت . از اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 ، رده اي از ان تكنولوژي به نام سيستم مديريت پايگاه دادههاي رابطه اي مورد پذيرش بيشتر قرار گرفت و به عنوان تكنولوژي برتر ، شناخته شد و هنوز هم (نسبت به گونه هاي ديگر ) بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد .
به نظر برخي از پژوهشگران از جمله ديت در [DATE 98-a] نوع كاملتري از سيستمهاي رابطه اي در دو دهه اخير كماكان تكنولوژي مسلط خواهد بود ( تركيبي از سيستم رابطه اي و سيستم شي ء گرا ) .
البته از نظر همين نويسنده ، مفاهيم مدل رابطه اي مطروحه توسط آقاي كاد تا صد سال ديگر هم پايه سيستم هاي رابطه اي خواهند بود .
اما از اواسط دهه 80 تا كنون ، سيستمهاي ديگري هم ايجاد و بعضا بصورت توليد تجاري عرضه شده و مي شوند ، از جمله سيستم معنايي مديريت پايگاه دادهها، سيستم هوشمند مديريت پايگاه دادهها ، سيستم مديريت پايگاه دادههاي شي ء گرا ، سيستم مديريت پايگاه دادههاي زمانمند و سيستم مديريت پايگاه دادههاي شي ء گرا– رابطه اي هر چند بيشتر اين سيستم ها ، هنوز كاربردهاي خاصي استفاده مي شوند . اين سيستم ها را گاه سيستمهاي پسا رابطه اي مي نامند .
از ميان سيستمهاي پسا رابطه اي شايد سيستم مديريت پايگاه دادههاي شي ء گرا بيشتر مورد استفاده محافل تكنيكي قرار مي گيرد و توليدات بيشتري از اين نوع سيستم به بازار مصرف ، عرضه شده و مي شوند . همانطور كه اشاره شد در سالهاي اينده ، تكنولوژي سيستم هاي شي ء - رابطه اي به گستردگي بكار برده خواهد شد با توجه به انچه گفته شد ، سيستم هاي پايگاهي را مي توان بطور كلي به سه نسل تقسيم كرد .
• نسل سيستمهاي پيش رابطه اي
• نسل سيستمهاي رابطه اي
• نسل سيستمهاي پسا رابطه اي

تعريف داده
داده عبارتست از نمايش ذخيره شده اشياء فيزيكي ، چيزهاي مجرد با بوده ها (واقعيات ) رويدادها يا موجوديتهاي ديگر قابل مشاهده كه در تصميم گيري بكار مي ايند [STAN 89]
داده عبارتست از هر مجموعه اي از بوده ها [LIPS 92]


بوده هاي خام كه معناي اندكي دارند مگر اينكه به صورتي منطقي سازماندهي شده باشند [ROB 93]
داده عبارتست از كلمه و يا عددي كه معناي خاصي داشته باشند [MODE 92]


داده عبارتست از بوده ( واقعيت ) يا هست معلوم كه مي توان بوده يا هست ديگري را از آن استنباط كرد [DATE 2000]
واقعيات شناخته شده كه مي توان ذخيره شود و معناي ضمني دارد [ElmA 2000]
حال تعريف ANSI را ياد اور مي شويم .
1- نمايش بوده ها ، پديده ها ، مفاهيم يا شناخته ها به طرزي صوري و مناسب براي برقراري ارتباط ، تفسير يا پردازش توسط انسان با هر امكان خود كار.
2- هر نمايشي اعم از كاراكتري ( نويسه اي ) يا كميته هاي قياسي كه معنايي به آن قابل انتساب باشد ( توسط انسان يا يك مكانيسم خودكار)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید