تحقیق در مورد طرح ، عملکرد ، و اجرای سیستم شخم زنی ( گرنتی )

word قابل ویرایش
34 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طرح ، عملکرد ، و اجرای سیستم شخم زنی ( گرنتی )

آزمایش در زمینهای قابل کشت ”
دورنمای بسط و گسترش دستگاه شخم زنی کشاورزی دو چرخ ، ارزیابی وسیر تکاملی اش به یک دستگاه تجارتی و بازرگانی ، ارائه شده است . جزئیات چهارچوب اصلی ، انتقال ، آلات و افزار متعلقه و اتصالات و سیستم های کنترل این وسیله نقلیه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده اند و اجرای آن نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است . تاثیرات متقابل خاک و محصول ، در مورد سیستم های شخم زنی ، ارائه شده است .

یک نسبت متوسط قدرت به وزن ۱۵ کیلو وات ( ۱۵ هزار واتی ) ، جهت بهره برداری مناسب ، توصیه شده است . برای ابقاء استحکام این وسیله نقلیه ، تناسب وزن نسبت به شتاب چرخهای آن در وسایل نقلیه چرخی غیر قابل راندن ، نباید متجاوز از ۲۵ : ۷۵ ، باشد . ذخیره انرژی کشت ، تا بالای ۷۰ درصد و با از بین بردن همه موانع از محیط های زراعی و مقاومت در عوامل شخم زدن ، می بایست تا بیش از ۵۰ درصد ، تقلیل یابد .

تراکم قراردادی ، مقدار حجم متراکم را افزایش می دهد و در مقایسه با عملکردهای تراکم صفر ، استحاله را کاهش می دهد . محصول اشکال دار بهاره در سال ۱۹۹۱ ، در یک منطقه خاک رس / منطقه محلی ، تا حدود ۷۵ درصد زیر صفر ، در مقایسه با تراکم / حجم قراردادی ، وبا تعیین یک مقدار محصول گندم مشابه در زمستان ، که در سال ۱۹۹۰ بدست آمده بود / برداشت شده بود ، افزایش نشان می داد .

در نتیجه ساخت چنین دستگاههای مهندسی مناسب ، این ماشین ها ، قادر به انجام بیشترین بهره وری ها در یک مزرعه می باشند و همچنین مزایای عمده ، با وجود سیستم های تراکتور مادر بسیاری جهات بهره وری و عملکردهایشان ، توصیه می شود . تاًثیر پایداری این جنبش پیشرفتی اصلاح شده / بهبود یافته ، بر نیازهای کاربردی شیمیایی ، به خوبی کشمکش های مفید و دقیق امکانات تطبیق داده شده ، توسط ماشین های شخم زنی ، محدود و مشخص شده است .
۱ – مقدمه

۱-۱ – تعریف سیستم گنتری ( ماشین شخم زنی )
شاید یکی از ساده ترین تعاریف این دستگاه ، تعریفی است که توسط تیلر ، در مقاله ای که در سال ۱۹۹۱ ، نوشته است ، یعنی “ یک چارچوب حمایتی / پایه ای / تکیه گاه در هر کار انتهایی / خاتمه کار ، بطوریکه یک فاصله در آن تعبیه شده باشد ” ، شده است .

در کشاورزی ، این پایه ها / تکیه گاهها ، در آخر کار ، معمولاً با وسایل نقل و انتقال ، جهت تشخیص و تفاضل یک بستر خاکی ، مجهز شده اند . پیش روی در طبقات خاک ، معمولاً با تفاضل سرعت وسایل نقل و انتقال مثل چرخها یا خطوط ریلی و جاده ای ، که یک خط سیر دائمی و همیشگی را در یک فاصله مرکزی برابر با اندازه یا ظرفیت شخم زن ، ایجاد می کنند ، صورت می گیرد .

حرکت دادن این وسیله ، خارج از مزرعه ، در صورت نیاز ، معمولاً در یک مسیر ، یا با جک های پایینی که چرخها را حمل می کنند و یا با گردش چرخهای اصلی راندن ، تا ۹۰ درجه ، عملی است و به این ترتیب این وسایل می توانند در یک مسیر قراردادی هدایت شوند / حرکت کنند . ظرفیت های تا حدود۳ الی ۲۱ متر ، به ثبت رسیده و بستگی به نیازمندی ها ، عملی بودن و قیمت و ارزش محصول دارد .

۱-۲ – تحقیقات علمی جهانی دستگاه شخم زنی ( گنتری )
تاریخ این دستگاهها ، برای استفاده کشاورزی ، به نظر می رسد با ارائه نظریه الکساندر هالکت ، در سال ۱۸۵۵ ، آغاز شده باشد . وی مخترع دستگاه شخم زنی وگسترش آن در سرتاسر جهان شد که به آن به عنوان وسیله کاربرد قدرت بخار ، برای هر نوع عملکرد کشاورزی نگاه می کرد . همچنین هنری گرفتن ، در همان زمان ، طرحهایی ارائه داد ، اما عقایدش حول یک دستگاه فرعی متمرکز شده بود . در متن کشاورزی ، برای حداقل یک قرن ، این دستگاهها مورد بررسی

قرار گرفتند ، اما در پی این فاصله زمانی ، بررسی بر روی دستگاههای شخم زنی ، هم از نظر جغرافیایی و هم امور مهمی که کار بر روی آنها صورت گرفته بود ، گسترده شد . برای مثال ، در زمان روی کار آمدن ussr ( اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی Union Of Souiet Republics ) ، [ این اختصار ، با فروپاشی مرام اشتراکی و دگرگونی ساختار کشور شوروی ، دیگر متداول نیست . م ] ، تاًکید محقق بر روی عملکرد و کاربرد دستگاههای شخم زنی الکترونیکی / گنتری های

الکتریکی پرقدرت ، هم در مزارع و هم در گلخانه ها بوده است ؛ در صورتی که در مورد گنتری های هیدروژنی ، این تاًکید و توجه بر روی کاربرد های شیمیایی و آبیاری بوده است .

در ژاپن نیز توجه بر روی قدرت الکترونیکی و دستگاه تنظیم خودکار بوده است . این دو نوع سیستم ، هم بر روی ریلها ، و هم در یک گستره وظایف کاری ،‌ شامل کشتکاری روبوتیک ( خودکار ) ، کشت و زرع خاکی و برداشت خرمن ، جوابگو بوده است . در هیروساکی ، یک سیستم نوع کشنده / رسام XY ، برای مستقر ساختن یک نوع دستگاه شخم زنی که بر روی ریلها ، خارج از محدوده ساخت ساختمان ، به محیط آزمایشی محصول ، مورد استفاده قرار گرفته بود .

در آمریکا طرح استفاده از حداکثر قدرت الکترونیکی / الکتریکی ، توسط ویلیامز و دیگران ، برای ماشین شخم زنی بلند ۳۰ متری ، پیشنهاد شده بود . آلکوک و جانز ، نیز با وضعیت بازگشت یک چارچوب ابزاری قدرتمند الکتریکی با یک محور مرکزی آبیار / آبیاری کننده ، بکار بردند ، که مثل همان دستگاهی بود که ویلتون در UK ( کشورهای اسکاتلند ، ایرلند و انگلستان ) ، اختراع کرده بود که البته این ماشین ، فاقد عملکرد و حجم کنترل شده در سرعتهای نرمال این حرکت پیشرفتی بود .

خود این معبر متفاوت تطبیق دهنده ، توسط کارتر و دیگران ، در اندازه ۱۰ متری ، و ظرفیت ۲۶۸ کیلو واتی یک ماشین قابل راندن چهار چرخ بود . این دستگاه ( گنتری ) برای تولید پنبه و یونجه و در آزمایشات مزرعه ، مورد استفاده قرار گرفت و در آزمایشات مزرعه که با ماشین های هدفدار ، زیر چارچوب ، توسط یک آلت / افزار سیستم ضامن دار / چفتی دار ، برای گنجاندن ، مجهز شده بود ، مورد کاربرد و بهره برداری قرار گرفت . جائیکه عملکرد حجم انبوهی / تراکم ، صفر بود ، این یکی از چندین آزمایشی بود که سرتاسر مرحله برداشت محصول و طی سالها ، ابقاء شد .

در آبرن آلاباما ، مون روبرت ، یک دستگاه ماشین چهار چرخ ۲۵۰ کیلوواتی را که در یک گستره وسیع فعالیت های تحقیقی شامل آزمایش لاستیک اتومبیل و درو کردن ، عهده دار بود ، که دومی طرح کمباینی بود که برافراشته روی چارچوب بود و یک ظرفیت بالا ، با سیستم به هم پیوسته ای داشت را ، اختراع کرد . در آتن ، جرجیا /‌ ( آتلانتا ) سه ماشین شخم زنی ساخت اسرائیل [ FPU ، بخش قدرت زمینی ] ، در یک سری آزمایشات کنترل شده تراکمی ، ارزیابی شد . طرح و ساختار این سه دستگاه ، با ظرفیت ۵۰۸ متر ، و ۱۷۵ کیلو وات ، و ماشینهای چهار اتاقه ( ۴wd ) ، از کی باتز در اسرائیل ، جائیکه وسایل نقلیه تجاری هم اکنون توسط سازندگان آنها ، کرایه داده می شوند ، سرچشمه گرفت .

به هر صورت فقط با محصول پنبه که حجم / انبوهی صفر دارد ، این دستگاه در سراسر فصل رویش / داشت ، ابقاء و نگهداری شد . در آتن ، دستگاههای FPU ، جهت کاشت دانه های سویا ، ذرت شیرین ، گندم و ذرت خوشه ای ، مورد استفاده قرار گرفتند . در “ ار باناک ای لی نوس ” ، یک نمونه دستگاه اولیه تجاری انگلیسی ، برای استفاده به عنوان یک حامل ابزاری متحرک و برای جلوگیری از شکستن و قطع و گسستگی محیط رشد گیاه ، خریداری شد .

در دانشگاه کلم سون ( ساشکا چوآن ) ، یک دستگاه ۳ متری در قسمت انتها و کم پهنای گنتری ، برای زراعت ، ایجاد طبقه ،‌ کاشت ، دانه افشاندن / پاشیدن ، درو کردن و برداشتن محصولا تی مانند سبزیجات ، ساخته شد . یک ماشین ، با ظرفیتی مشابه ، در انگلستان ، اسکاتلند ، و ایرلند توسط “ اشکاری ” ( مکاتبه شخصی ، ۱۹۹۳ ) ، ساخته شد .

این ماشین که ۱۴ خط مجزای دانه پاشی داشت ، برای بکارگیری موارد آزمایشات شیمیایی ، مستعد / قابل پرکردن به طور خودکار ، با یک آزمایش کوچک ، و جهت حمل جاده ای می باشد . در استرالیا ، چند تن از کشاورزان ماشینهای ویژه مطابق کار کشاورزی خود را برای برداشت گوجه فرنگی و هندوانه و خربزه ، ساخته اند . تحقیقات در “ گاتون کوئینزلند ” ، نشان داد که بهره برداری های حجمی کنترل شده ، می تواند برقراری قیمتهای محصول را تا ۴۰ درصد و برنامه های تحقیقی رایجشان در دستگاه کنترلی “ دولر ” تجارتی ، را انجام برساند که در این مقاله ، شرح داده شده است . این کارها و آزمایشات استرالیایی در

کشورهای ۷۴ ( انگلستان ، ایرلند و اسکاتلند ) ، نشان داده است که در هنگام نبود چرخ فشرده سازی ، ذخایر انرژی زراعی ، با بیش از ۵۵ درصد می تواند به خوبی اصلاحات مهم خاک ، زمینهای کشت شده و ساختار آنان ، بدست آید . همچنین برقراری محصول ، با بهره برداری حجمی صفر ، در شرایط بخصوصی ، بالا برده شود .

دو کاربرد جالب توجه دیگر دستگاه شخم زنی اینست که نوعی از آن در هلند ، طرح ریزی شده که یکی اینست که با یک سیستم تاقچه ای نمو قارچ ، که از یک دستگاه با وزن بالا که تا سطح بستر خاک و برداشت محصول درست در زمانی که یک بخش وسیع ۱۵ متری با یک سطح همتراز خاک جهت برداشت محصول خیار ریز در نظر گرفته می شود ، بکار رود . با این وجود ، این امر یک عملکرد وسیع کاری است که تضمین می کند ، استفاده از یک دستگاه شخم زنی ( گنتری )،

حداقل خسارت برای محصول برداشتی چند گذری را داراست . نیاز به کاهش خسارت محصول در مزارع ، یکی از دلایل اصلی برای گسترش ساخت دستگاههای گنتری ، در “ سیل س ” ۷۴ است . این طرح وسیله نقلیه با یک سری رشد دهنده ها که مطابق با آن هستند ، برای عمل کردن به عنوان / تحت عنوان یک اتاق / اتاقک بسته بندی برای محصولی مثل سبزیجات ، چمن ها ، سبزه ها و گل کلم ساخته شده است . ماشین های تجاری دیگری با عملکرد در عرصه خود به عنوان کمک در امر برداشت ، که صرفاً همین کار را بر عهده دارند و دارای قدرت کمی می باشند ، ساخته شده اند . بعضی از این دستگاهها هیدرولیکی و بقیه ، الکترونیکی اند و طرز عمل / روند کار بین ۴۰ تا ۱۰۰ متر در هر دقیقه است و هیچ مکان و محل ویژه ای برای راننده ندارد .

اوایل ، کار ماشین های شخم زنی در “‌ سیلس ” ، بر روی یک محصول نگه داشته شده در گلخانه ها متمرکز شده بود و سیستم رشد و برداشت کاهو را گسترش داد و برای اقدام جهت تولید محصولات دیگر ، بکار گرفته شد . بعداً بحث در مورد یک سیستم تجربی جرثقیلی در دستگاه شخم زنی ، با کانتینرهای بیرونی ، به میان آمد . این ماشین های با ظرفیت ۸ متر و با قدرت باتری ، سرعت کار را تا ۲۷ درصد ، در مقایسه با کار با دست ، افزایش داد و با اتوماتیک کردن دستگاهها ، مستعد / توانایی افزایش سرعت کار برابر با دو کارخانه ، را پیدا کرد / شد .

از آنچه در بالا گفته شد ، معلوم می شود که تحقیق و بررسی بر روی دستگاههای شخم زنی ( علمی ) مخصوصاً در دو دهه اخیر ،‌ گسترش یافته است . دلایل برای معرفی این تحقیقات ، اتومات کردن ، زراعت پایدار ، مکان و موقعیت مناسب ، کاهش خسارت محصول ، به حداقل رساندن راههای چرخی زمین ، و اداره خاک اصلاح شده و به آسانی به عنوان یک کمک به پروژه های تحقیقاتی ، قادر به حفظ عملکرد ازدحام آزاد در زمینه همه / تمامی فعالیت های تولیدی تجارتی هستند ، و اینکه استفاده تجارتی / تجاری ، عموماً منحصر به برداشت محصولات با ارزش بالا هستند . به این علت ، اطلاعاتی در زمینه برداشت محصول از زمینهای بزرگ با خاک غیر ازدحام دائمی ، در دسترس است .

۱-۳ – اهداف

سه هدف اصلی در کار ، در اینجا شرح داده شد ، یعنی : (۱) گسترش سیستم مکانیزه تجربی بر اساس دستگاه شخم زنی با دارا بودن قابلیت همه عملکردها ، شامل برداشت محصول با یک نظام پیاپی تولید ، (۲) اندازه گیری وسنجش خاک و پاسخهای متقابل محصول ،‌ با توجه به اندازه استفاده از آن ، و ، گسترش توانایی مواد شیمیایی بازرگانی بکار رفته ، و اجرای کشت کم هزینه و کاشت محصولات . این مقاله ، کار برنامه ریزی شده با این اهداف را تنها با بکار گیری بیشترین نتایج اخیر خاک ( اصلاح شده ) و پاسخهای محصول که در اینجا توضیح داده شده ارائه می کند .
۲- ترسیم ساختمان / ساختار ، و توسعه نخستین نمونه های وسایل نقلیه
۲-۱- طرح چارچوب
اولین وسیله ای که در سال ۱۹۷۵ ساخته شد یک طرح پل مانند پایه دار ، با برشی چارگوش و ۱۲ متر ، که شکافی بین یک چرخ و چرخ دیگر در هر طرف سر آن داشت ، بود . این دستگاه ،‌ مخصوصاً‌ برای تامین پایداری اش در زمان دانه افشاندن ، کود دادن ، دقت دور تطبیقی ، و به حداقل رساندن عبور و مرور / حرکت چرخ روی یک محیط حاصلخیز ارزیابی شده بود . با وجود این ، اولین نمونه اصلی ، به خوبی طی مدت کنترل ، با حرکت و پایداری بدنه و شکل چارچوب مقطعی چارگوش ، ساخته شد که چون قیف ها و مخزن ها سنگین بود ، در زمان جا به جا شدن مشکل ایجاد می کرد که در یک موقعیت مطلوب ، توزیع بهینه وزن صورت نمی گرفت . اگر چنین بخشهایی بالای چارچوب جای می گرفتند ، استقامت چرخ از هم می گسست ، در حالیکه جاسازی در طرف دیگر این ساختار ، منجر به بار بیش از اندازه حمل شده به قسمت دیگر چرخها ، می شد .
دومین نمونه اصلی ، ( شکل ۱ ) ، این مشکل را بوسیله استفاده از یک فضای چارچوب با اتصال سه عضو اصلی به هر کدام حل کرد که یک پایه / وسیله قابل استفاده در تجارت ، و یک توزیع کننده دانه و کود بود . وقتی دانه افشاننده کار می کرد ، تمام ساختار چارچوب ، توسط بخش ابتدایی و قابل جایگزین خود چارچوب نگهداری می شد . با وجود این ، سرتاسر ساختار ، خاصیت پیچ خوردگی کمتر ، در زمان ایجاد نوسانات زمین و خاک که به طور عملی / عملاً از تولید ناشی شده بودند ، برداشت . برای نصب چراغها و اتصالات موازی ، توسط سیلندرهای هیدرولیکی مهار شده بودند . / چرخها و اتصالات موازی ، توسط سیلندرهای هیدرولیکی نصب شده بودند . این سیلندرهای قابل شناسایی ، از داخل متصل شده بودند و به سوخت ، آزادانه اجازه عبور و جریان از بین آنها را می داد .

شکل ۱ :
دومین نمونه اصلی ماشین شخم زنی که با یک فنر و دروگر دندانه دار عریض کار می کند .
سرعت حرکت سیلندرها ، تا ۱۹ میلی متر ضخامت لوله ، محدود شده بود ، اما این اندازه ها به طور قابل توجهی ، برای همه کافی بود ، و بسیاری از تغییرات ناگهانی در وزن خاک را موجب می شد . به خاطر اینکه موتور انتهای ماشین شخم زنی سنگین تر بود ، فشار برابر در سیلندرها ، تنها موجب واکنشهای پیچدار ، بین چارچوب می شد . این مشکل خم شدگی ، در یک طرف با ایجاد یک کمان فنری پایه مانند ، در زیر اتصال موا ز ی در یک طرف سنگین ما شین ، برا ی واکنش ، در مقابل وزن اضافی ،‌ حل شد

شکل ۲ :
وضعیت کنترل حرکتی و ترتیب قرار گرفتن چرخ های حرکتی زیر صندلی در دومین نوع اصلی ماشین شخم زنی . شکل ۲ – فنر بین قسمت انتهایی میله سیلندر و رکاب تحتانی / پایینی ، وصل شده بود .

یک راه حل دیگر برای اینکار ، افزایش بار در قسمت انتهایی و سبک تر چرخ ، با فشار وارد آوردن به اتصال موازی پایینی بود . این نیز ، با طرح / تعبیر یک سیلندر منفرد پشت به هوا در حدود فشار ۸۰۰ کیلو پایی ، حل شد . این یکی از مزایای استفاده آسان تر تعدیل و تنظیم برای بارهای مختلف و یک اتاقک برای حجم هوای کافی که نزدیک به عملکرد فشار دائمی تهیه شده بود را ، داشت .

۲-۲- انتقالات نیرو و نظارت ها :
هم نخستین نمونه ها و هم نمونه های دوم ، یک انتقال واکنشی تجاری داشت که در پمپ ها ، تلمبه ها و موتورهای مستقل و جداگانه ، برای هر یک از دو چرخ متحرک ، بکار رفت . به این طریق ، راندن و حرکت دادن این دستگاهها ، با سرعت تفاضلی چرخ ، وقتی که ماشین در حال حرکت و عملکرد در یک زاویه راست ، با همان ظرفیت (شکل ۱ ) ، در مزرعه بود ، آماده بهره برداری شد . سرعت تفاضلی و بطرف جلو ، با اتصالات مربوط مکانیکی ، مستقیماً به صفحات فلزی پمپ های هیدرولیکی پر سروصدا ، کنترل شده بود . این اتصالات ، توسط یک ستون کنترلی که حرکت کنترل شده و سرعت برعکس به طرف جلو را داشت ، بکار انداخته شد ، و در حالیکه حرکت یکی از چرخها ، به سر ستون مذکور ، در میان یک زنجیر و چرخ دنده ، و تفاضل هدایت موتورها متصل بود ، باعث سرعت بین دو موتور می شد .

دومین چرخ متحرک ، روی یک محور جداگانه ، اما موازی دنده دار ۱ : ۱ و به اولین میله چرخ متحرک متصل بود و از اینرو وقتی راننده جایگاهش را برای رانندگی در مسیری دیگر تغییر می داد ، حالت هدایت صحیح دستگاه بطور اتوماتیک را انجام می داد . برای هدایت کردن دستگاه ، در حالت رانندگی در جاده ، هر یک از چرخهای متحرک ، باید با یک سری سیلندر هیدرولیکی تا ۱۲۰ درجه ، حول یک مدار عمودی بالای چرخ ( شکل ۲ ) ، به چرخش در آیند .

این سیلندرها ، با یک سوپاپ / دریچه وقرقره که با دست به حرکت در می آید ، کنترل می شوند . سرعت چرخهای متحرک که سرعت موتورشان بالاست ، از میان دنده های منحنی کاهش می یابد . میزان سرعت از ۵ تا ۱۹ کیلومتر در ساعت ، با نقل و انتقال ، بهبود یافت . خدمات هیدرولیکی اضافی ، با پمپ های دنده ای پشت سر هم / پیاپی که با موتورهای مجزا کار می کنند ، مجهز شده بودند . وزن زیاد دومین ماشین شخم زنی از نمونه اصلی ، با قدرت محرک ۳۰۷۵ تن ، از موتور سرد کننده هوا با ۴۸ کیلو وات ، یک نسبت قدرت به وزن ۱۲۰۳ کیلوواتی را تاًمین می کرد . راننده در انتهای موتور این وسیله ، روی یک خط بین چرخ اصلی و چرخهای متحرک ، قرار می گرفت .

شروع ساخت سومین وسیله نقلیه از سری نمونه های نخستین ، با یک نقل و انتقال مشابه هیدرولیکی ، طی سالها به طول انجامید و از سال ۱۹۸۳ مورد بهره برداری قرار گرفت . این ماشین ، برای انجام یک سری وظایف کاری و مفید که تا بحال شامل هم شخم زدن و هم برداشت یک سری محصول است ، طراحی شده بود . تفاوت های اصلی این وسیله و دیگر انواع اصلی ، قدرت موتوری زیاد این ماشین بود ( ۷۴ کیلو وات ) . استفاده از کنترل کننده های الکتروهیدرولیکی برای انجام همه کارها ، و ابداع کابین راننده ، و تدارک اتصالات سه نقطه اصلی که یکی از آنها ، خود نیروی رانندگی بود ، صورت گرفت .

هدایت و کنترل سرعت به طرف جلو و بر عکس ، از میان یک چرخ هدایت کننده ، از یک برش مشابه هواپیما بود . کشیدن چرخهای هدایت کننده به طرف جلو ، از یک مکان مرکزی ، سرعت را بالا می برد ، و در زمان گردش چرخها ، و در موقعیتی مثل مزرعه ، سرعت تفاضلی موتورها را موجب می شد . حالت هدایت بار ، با ۴ دکمه جداگانه و مجزا که سیلندرهای هیدرولیکی را کنترل می کرد ، مستقیماً روی چرخهای حرکتی ، عمل می کرد . همه اینها و بیشترین نظارت های ویژه ، از یک میز که متصل به صندلی راننده بود ، و تمام دستگاههای متحرک تا ۲۷۰ درجه ، برای تطبیق با مسیرهای رانندگی مختلف ، صورت می گرفت . موتورهای چرخ کم سرعت و با حرکت مستقیم ، یک نیروی گردنده ۱۳۰۲ فوتی را تاًمین می کرد .

درست در زمانی که عملکرد در طرح فشاری حدود Mpa 42 ویک نسبت قدرت به وزن زیاد / پر تا ۱۳۰۱ کیلو وات تیر / تن ، افزایش می یافت . همانطور که پمپ ها دقیقاً یک مقدار سوخت را در موقعیت جاده ای ، به هر موتور می رسانند و سه نقطه ابزار به هم متصل را زمانی که نیاز بود چرخ ها تا ۹۰ درجه در هر حالتی به طرف هم بچرخند ، اتصال می داد ( حالت دیگر به این معناست که یک چرخ باید ثابت باشد وقتی چرخ دیگر حول وسیله نقلیه می چرخد ) . بدین گونه بود که یک دریچه به این منظور ابداع شد . این دریچه ، خطوط جریان بین دو پمپ دوار را باز می کرد و اجازه می داد یک چرخ بدون چرخ دیگر در سرعتهای متفاوت بچرخد .
۲-۳- پیوستگی ابزارهای پیوندی ( به هم مرتبط ) :

جهت مجهز کردن آلات و ابزارها سرتاسر ظرفیت کامل یک ماشین شخم زنی ، اتصالات موازی ، تحت یک چارچوب اصلی و در جای مناسب خود ، قرار می گیرند . دو نوع مختلف بکارگیری / اندازی این دستگاهها ، مورد استفاده قرار گرفتند که هر کدام ، برای نصب ۴ ابزار و وسیله مجزا ، تهیه شده بودند .
یک روش این بود که اتصالات و سیلندرهای هیدرولیکی را در انتهای هر وسیله ، بکار می برد ، در حالیکه سیلندرهای الکتریکی دیگر که بطور مرکزی مجهز شده بودند ، بکار گرفته شدند ، همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است .

 

شکل ۳ :سومین نوع ماشین شخم زنی با اتصالات بخش H ، برای بالا بردن و پایین آوردن افزارآلات .

سیستم دومی ، شامل ۴ چارچوب بخش H است که راس هر کدام در انتها ، با یک محور عمودی در امتداد لبه شاسی چارچوب ماشین شخم زنی ، قرار گرفته است . سیلندر های دو کاره هیدرولیکی ماشین شخم زنی ، به مرکز بخشهای ، و دو سیلندر دیگر اضافی ، از ماشین به هر ابزار با یک اتصال موازی ، تکمیل شده است . ابزاری که به قسمت پایینی این ۴ نقطه متصل شدند ، به سیستم کنترلی ، اجازه می دهند به هر کدام از آنها که بطور مجزا و یا در یک قسمت ، پایین برده شوند ، وقتی در هر قسمت بکار رود ، همه سیلندر های بالا برنده ، با یک اتصال داخلی کار می کردند و این به هر یک از ابزار و وسایل اجازه می داد که با تغییرات محیط زمین ، سراسر ماشین شخم زنی عریض ، بالا و پایین روند .
سومین نوع وسیله نقلیه ، همچنین با دو اتصال ۳ سر استاندارد ، بر روی یک برش عرضی نصب شده بود ( شکل ۴ ) .

شکل ۴ :
سومین نوع اصل ماشین شخم زنی با اتصالات سه طرفه با برش عرضی روی آن قسمت هایی که توسط دستگیره ها و با دست کار می کنند .

( اینها ) ، استفاده استاندارد از این افزار آلات و اتصالات ۳ طرفه ، روی یک پایگاه / پایه مجزای عمیق ، مثلاً در هنگام شخم زنی ، باعث می شود نیروی گردنده را که از هر چرخ نقل و انتقال در آن صورت می گیرد ، کامل کند . این پیوندها و اتصالات ، یک قابلیت بالابر حدود ۳۰ کیلویی را در هر قسمت انتهایی توپ مانندشان ، بطور هیدرولیکی با قوه متحدی ۳۰ کیلو واتی و با نقاط معین هیدرولیکی ، تاًمین می نماید . دستگیره های چرخ جرثقیل که با دست کار می کنند ، به عنوان راهنما / شاخص در بعضی از قسمت های سراسر چارچوب ماشین شخم زنی ، مورد استفاده قرار گرفته اند . یک شخم زن با دندانه فنری و یک سری از لوله های وابسته به آن ، برای عملکرد در سراسر عرض دستگاه شخم زنی ، برای ، پیوندها ی ز یر چارچوب ، طراحی شده است ( شکل ۳ ) .

هر وسیله ، شامل ۴ چارچوب جدا با ساختمانی نسبتاً سبک است که امکان اتصال نقاط گوناگون را برقرار می کند . چارچوب های بیرونی ، طوری طراحی شده اند که اجازه حرکت در خارج از مزرعه و درون جاده را می دهد ولی فاصله مناسب و کافی بین چرخ های زیرین آنها ، مانع می شود که عمل کنند . لوله های صاف که روی چارچوب های بخش H ، نصب شده بودند ، جهت نصب و بکاراندازی کامل ، به حد کافی سبک بودند ، اما با نیروی بیش از اندازه برای مقاومت در برابر خاک سفت که در اینصورت ، هیدرولیکی کار می کنند ، چون تنها با یک سیلندر هیدرولیک کار می کردند ، امکان نصب در هر جا را می دادند ؛ یک نصب مرکزی که از یک نقطه حامل شروع شده بود .

این نقطه حامل ، خیلی نزدیک به سطح خاک ، برای به حداقل رساندن حرکت های پرتابی با نیروی زمینی افقی ، طرح ریزی شده بود . در لوله های بالابر ، یک سطح توسط تماس با چارچوب زیرین دستگاه شخم زنی ، باقی نگه داشته شده بود . وزن خود هر یک از قسمت ها ، حدود ۱۰۰ کیلوگرم و وزن اضافی نیز ۵۰۰ کیلوگرم بود که برای استفاده از سیستم فشار منظم و پایدار هیدرولیکی جهت این قسمت ها ، با دریچه و سوپاپ جانشینی ، طراحی شده بود .
۲-۵- دروگرهای غله و حبوبات

توسعه سیستم برداشت محصول ، با انجام یک سری آزمایشات رضایت بخش با دستگاه های شخم زنی ، طی یک دوره ۵ ساله ، به طول انجامید . در آغاز ، برای به حداقل رساندن اندازه ، وزن و پیچیدگی تجهیزات ، نیاز به نصب ریلهایی با اتصالات ۳ نقطه ای / ۳ طرفه بود . سرتاسر این دستگاه توسعه یافته ، با یک قسمت گردنده ماشین زیر خود چارچوب ماشین شخم زنی و با یک مخزن که در بالای میله اصلی قرار گرفته بود ، بالابر داشته می شد .

جسم داخل مخزن به قسمت جلوی بالابر ، از یک دروگر / خرمن بردار کمباین ،‌جهت تفکیک با ثقل / سنگینی تخلیه شده بود و باعث می شد ریل های اضافی ، استوانه و بالابر در قسمت گردنده ماشین قرار بگیرند . و فاصله هر نقطه از یکدیگر به طول یک و نیم کل چارچوب ماشین شخم زنی و یک قسمت وسیع درو شده در هر دو مسیر ( به طرف جلو و بر عکس ) قرار گیرد باشد . در مورد باریکه / میله سمت چپ باید ذکر شود که بعد از عمل کشت ، یک دروگر کمباین با عرض ۳۰۸ متری ، آن قسمت را می چرخاند و این میله از دو ساطور تشکیل شده و در روی ماشین شخم زنی قابل نصب بود .

میله ، مستقیماً از میز به قسمت انحناء دار و دانه افشان ، متصل شده بود . استفاده از این سیستم در سال ۱۹۸۹ ، خیلی پر زحمت و دشوار به نظر آمد ، حتی برای زمین های نسبتاً کوچک ( در حدود ۴ هکتار ) ، که ماشین مجبور بود کار کند . تفکیک قسمت گردنده ، مؤثرتر از آن چیزی که انتظار می رفت باشد ، بود ، و یک انباری بزرگ تر نگهدارنده برای اینکار وجود داشت . سیستم میله ای دانه افشانی ، کمتر به کار رفت ، ولی مؤثر و کارآمد بود .

برای بهبود / تکمیل تمام سیستم شناخته شده و عمل تفکیک دانه ، این دستگاه باید با دستگاه شخم زنی یکی باشد . برای انجام اینکار ، سیستم خرمن کوبی و سیستم تفکیک میله ای ، توسط “ متیانو ” و دیگران طراحی شد ( شکل ۵ )
این سیستم ، جایگزین دستگاههای کوچک میله ای با استوانه اضافی و۲ مقعر / کاو بود که بلافاصله ، درست پشت استوانه اصلی و صفحه کاو / مقعر قرار داشت ، شد . با وجود امکان شکستن میله ، این میله به طور قابل توجهی حمایت می شد و جداسازی دانه / غله ، با حداقل پیچیدگی در اندازه وظرفیت ، صورت می گرفت .

شکل ۵ :
دروگرهای غله با میز چیدن و میز غلطاندن غله و تفکیک ما شوره ۳۰۸ متر عرضی ، نصب بر روی ماشین شخم زنی .

دانه ، با یک بالابر به بالا برده می شد و از آنجا به یک دستگاه تمیز کننده دانه از جاییکه دانه در آن جا افتاده بود ، و انبارک در چارچوب ماشین شخم زنی ، آنرا نگه می داشت ، فرستاده می شد . دستگاه دروگر ( در سال ۱۹۹۰ ) ، با اشکالاتی در جو و گندم ، مواجه شد و این خود ، یک پیشرفت قابل توجه در طرح اولیه بود .
بهرصورت ، دو مشکل همچنان باقی ماند : پرکردن دستگاه تمیزکننده ، وقتی که دانه ها مستقیماً به طرف جلو از طریق چرخ گردنده ، رانده می شد و همانجا نگه داشته می شد و دانه های ( خرمن ) کوبیده شده ، گم می شدند / از دست می رفتند و در قسمت عقب دستگاه تمیز کننده دانه ، ازبین می رفتند .
همچنین در سال ۱۹۸۹ ، سیستم تفکیک دانه ، کمتر رضایت بخش شناخته شد . مشکل اصلی با مشکل بعدی آمیخته شد و موجب شد رسته های اصلی در امتداد مته / زمین سوراخ کن ، نیافتد چون هیچ دو طرف دستگاه ، وزن نداشت / سنگین نبود . این امر ، منجر به خوشه کردن محصول در جلوی قسمت چیدن و طی یک جریان جسم غلطان از میان سیم به داخل میله تفکیک دانه ، شد . برای غلبه بر این مشکلات و مشکلات مذکور در بالا ، برای سرعت بخشیدن به عمل درو کردن ، تمام دستگاه گردنده ، با یک صفحه برش / چیدن ، با پهنای ۳۰۸ متری ، جایگزین شد . همچنین ، یک باد زن / پنکه برای جداکردن بعضی از مواد سبک تر قبل از اینکه به قسمت تمیز کننده برسند ، و نیز برای اینکه مواد / دانه ها به قسمت هایی که با مته سوراخ می شوند ، جای بگیرند ، نصب شد .
۳- مراحل برآورد / ارزیابی :
اجرای آزمایش ماشین های شخم زنی ، هم با استفاده گسترده و هم نظارتی ، در یک زمین مزروعی تجاری ، در “ وار ویک شر ” و با قابلیت یک آزمایش انعکاسی / واکنشی ، انجام شد . آزمایش بر روی خاک زمین تجارتی ، با گل های تخته سنگی ، زمین های مواج و با اشکال نامنظم ، در اندازه های ۱۱ تا ۱۵ هکتاری ، انجام گرفت .
بطور نمایشی ، استفاده از ماشین شخم زنی ، در دو قطعه از زمین ها ، طی کاربرد مواد شیمیایی جهت رشد محصول ، وبا ثبت وقت مورد نیاز برای نوبت های فرعی ارزیابی شد . این عوامل در مقایسه با اندازه گیری های یکسان و در موقعیت های یکسان ، در ۱۰ زمین مزروعی تجاری و با استفاده از تراکتورهایی که خوب طرح ریزی شده بودند / با طراحی مناسب ، آزمایش و بررسی شد .

تعیین ضایعات محصول که برابر با نصف ضایعات محیطی بود و همچنین چرخ دنده ها با ارزیابی فاصله و مدت بهره برداری محصول خام با محصول خام بعدی ، انجام گرفت . چون آشکار بود که چرخ دنده ها در روی چرخ های مایل فرعی ( به علت وجود چرخ های پیشین تراکتور که در جلوی چرخ ها عمل چیدن را انجام می داد ، پهن تر بودند . دانه های بعدی ، از دانه های به ثبت رسیده قبلی ، در موقعیت های دلخواه و در زمین های کشاورزی حاصل شدند . اگر یک ماشین شخم زنی دوره آموزش خود را به خوبی طی می کرد ، طی دروی محصول ، این طرح بطور اساسی ، مشابه با یک تراکتور با یک سری چرخ های پهن بزرگ و متحرک تر ، نسبت به نمونه کوچک تر غیر حرکتی قبلی ، با فاصله ای تقریباً برابر با تکیه گاههای چرخ ، مورد کاربرد [ کشاورزی ] قرار می گرفت .

بهر صورت ، این ماشین ، برعکس یک تراکتور ، وقت بیشتری را برای برگشتن در یک مسیر بطرف جلو طی می کرد . این ، خود ، مشکلی ایجاد نمی کرد اما مرکز ثقل ماشین شخم زنی ، سنگین تر از یک تراکتور بود . بنابر این ، اضافه بر تجهیز قسمت بار که امکان مقاومت ماشین را درپی داشت ، باید منجر به یک ریسک ناگهانی برگشت شود ( با هدایت چرخ های حرکتی ) . برای تعیین خطر این اتفاق ، بعضی از تخمین ها و ارزیابی ها ، حول محور دومین نمونه دستگاه شخم زنی مزرعه بود .

 

آزمایش تکراری ، مطالعه خاک و یک سری پاسخ های محصول را با حجم قراردادی صفر که در یک خاک گلی “ اوشام ”‌ واقع در سیل سن صورت گرفت ، در پی داشت . در ژولای ۱۹۸۶ ، خاک گل آلود و با عمق ۴/۵ متری ، با دستگاه شخم زنی مجهز به آلت حفاری چرخنده با دندانه های زیر خاکی ، آزمایش شد .
در بهار ۱۹۹۱ ، قالب آبگذرها / زهکش ها ، با یک سیستم استوانه ای دوار با مرکزیت ۲ متر و ۵۵/۰ متر ، طراحی شد و سرتاسر قسمت ها جهت تقسیم کردن آبگذرهای اصلی مجهز به وسایل و افزار و آلات شد ، که در سال ۱۹۸۱ در قسمت های فرعی زمین اینکار صورت گرفته بود . ماشین های شخم زنی و حجم قراردادی ، با استفاده از چرخ دنده های کشت و زرع در قسمت های گلی شخم زده به عنوان ابزار اصلی درو در ۳ صفحه تاشده قابل اندازه گیری تا ۲۴ متر عرض و حدود ۳۵ متر طول ، از سال ۱۹۸۷ تا کنون ، مطابقت داده شده است / ارزیابی شده است . دندانه دروگر ، شامل پایه های سنگین دانه افشان با به کارگیری خاک ۷۵ میلی متری و با قسمت های پیچش دار برای گرفتن بعضی انحرافات خاک / زمین ، بکار گرفته شد .

برای کشت با دستگاه شخم زنی ، مخصوصاً باعث شد دروگری را طراحی کنند که قادر بود در بسترهای خاکی با عرض ۱۲ متری ، با ایجاد تراکم آزاد ، برای حفظ ادامه آزمایشات ، عمل کند .

کشت فرعی ، توسط نیروی رانده شده ماشین با شرایط موجود ، با یک دریل نصب شده بادی / هوایی ۴ متری ، برای جمع آوری محصول ، صورت گرفت . برای مقایسه اندازه گیری های اصلی خاک زمین کشت شده این دستگاه ها روی سه نقطه از سلسله اتصالات ماشین ، نصب شده بودند .

بهرصورت ، ماشین شخم زنی همچنین با یک ترانسفورماتور و فشار چرخ های حرکتی واکنشی ، که از اطلاعات کافی زمینی سرچشمه گرفته شده بود ، مجهز شده بودند . یک ترانسفورماتور ، در هر دو چرخ ، با یک گیرنده درجه حرارت ، نصب شده بود . وقتی گیرنده های نیرو ، هم در فشار و هم خطوط برگشتی ، در هر چرخ ، نصب شدند ، این ترانسفورماتورها با هم ، در سرتاسر منحنی های موتور ، بطور مؤثر و عملی ، امکان ثبت اندازه ها را می دادند .
کیلو وات ۶ / pq = P = قدرت هیدرولیکی

(۱) جائیکه p ، تفاضل فشار است ، بار و q ، جریان سوخت در یک دقیقه است .
دقیقه / rev ، d / q = S سرعت موتور
(۲) جائیکه d ، جانشین سازی موتور است .

Nm و و نیروی گشتاوری / نیروی گردنده ماشین
(۳) جائیکه ، راندمان / کفایت موتور است .
D = mt / r,N و تلاش کشنده / کشش دار

(۴) جائیکه r ، شعاع / نصف قطر چرخ را پر کرده است ، m .
همه اطلاعات / سوابق ، از ترانسفورماتورها ، یا مستقیماً بر روی نوار مغناطیسی ثبت شده بودند ، یا از طریق یک اتصال اندازه گیری اندازه دور ، به یک چرخ ثابت مجهز به سیستم فرایند اطلاعات ، انتقال داده شده بودند . آزمایشات درجه بندی شده روی یک محور حرکتی ، نشان داد که نروی گشتاوری چرخ ، در ماشین شخم زنی ، می تواند با این سیستم در حدود ۱۰۵ درصد ، اندازه گیری شود . خاک یا زمین مزروعی ، با استفاده از دو تکنیک ، قابل سنجش و اندازه گیری است . اولین فن ، استفاده از نمونه های خاک کشت شده با ماشین شخم زنی مجاور تکی و قطعات تراکتور ( ۱۹۹۶ ) و از راًس ۷۵ میلی متری همه

انعکاسات این طرز عمل ها / عملکردها در سال ۱۹۹۲ است . این دانسته ها ، با استفاده از تکنیک شرح داده بالا ، توسط “ واتز ”‌ و “ دکستر ”‌ ، جمع آوری شدند و سپس جریان هوا غربال می شد . تکنیک دیگر برای تعیین و تشخیص خاک کشت شده ، ۴ عکس برداشته شده از ۴ سطح مختلف خاک ، بعد از برداشت محصول بود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 34 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد